Císař Zikmund Lucemburský

Dějiny od roku 1378 do roku 1526 (definitivní nástup Habsburků). Poslední Lucemburkové, Habsburkové, Jiří z Poděbrad a Jagellonci.

Moderator: Katerina

User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Historický magazín

Unread post by acoma »

http://www.ct24.cz/vysilani/2008/01/19/ ... magazin/2/ - Zikmund Lucemburský (Historický magazín)
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
duli
Paní
Posts: 299
Joined: 26 Sep 2008 21:00
Location: 1 km od Prahy

manželka Barbora Celjská

Unread post by duli »

Nemùžeme zapomenout na Barboru.Její pùvod :
http://genealogy.euweb.cz/small/cilli.html
http://freepages.genealogy.rootsweb.anc ... 662702.htm
Její pøízvisko bylo Messalina Germany a nebo východu...
ALE také matka králù. viz. zde: http://en.wikipedia.org/wiki/Barbara_of_Cilli
Èasto jezdím do Slovinska a hlavnì do Braslovèe (Velké a Malé) k øece Savinji a je to jako domù.
http://en.wikipedia.org/wiki/Counts_of_Celje
Všechno je jinak.
Poznávej cesty Páně.
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Barbora

Unread post by acoma »

Druhá manželka Zikmunda Lucemburského, zobrazená k Kyeserovì Bellifortisu jako Venuše, byla prý proslulá svou smyslností. Rok po svatbì porodila dceru Alžbìtu, která zùstala jediným potomkem královského páru.

Barbora po mnoha životních peripetiích dožila na Mìlníku, kde se údajnì vìnovala okultním vìdám.
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Barbora Celská

Unread post by Jiří Motyčka »

Ona Barbora byla docela povedené kvítko. Teï nemám na mysli její milostné avantýry, tìm se tady na fóru vìnují jiní, ale pøedevším její politické intriky.

V Èechách se pøiklonila ke stranì Hynce Ptáèka z Pirkštejna, která prosazovala proti jejímu zeti(!) Albrechtu Habsburskému polskou kandidaturu. To nezùstalo utajeno zpravodajcùm staré lišky ryšavé, a tak byla císaøovna ještì tìsnì pøed Zikmundovou smrtí internována.
Po návratu z polského exilu Mìlník pøipadl právì královnì-vdovì Barboøe jako vìnné mìsto, do nìhož se v r. 1441 uchýlila a kde si zøídila základnu pro svoji pøípadnou další politickou èinnost. Taky vnitropolitická situace byla již ponìkud pøíznivìjší, nebo její kámoš Hynce Ptáèek nekompromisnì pøipomnìl, že zápis z r. 1437, kterým Barboøe byla pøipsána vìnná mìsta Chrudim, V. Mýto, Polièka, H. Králové, Dvùr Králové, Jaromìø i Trutnov, je pochopitelnì stále v platnosti.
Když však Barbora zjistila, že polický vývoj v zemích Koruny jde dávno smìrem, který není úplnì v souladu s jejími pøedstavami a který ztìží ovlivní, politických ambicí se vzdala. Proto ve sklepení mìlnického hradu s docela dobøe zaøízenou alchymistickou laboratoøí se radìji zaèala vìnovat alchymii, což jí vydrželo údajnì až do její smrti v r. 1451.
Pro úplnost ještì pøipomínám, že její dcerou byla Alžbìta Lucemburská, matka Ladislava Pohrobka a synovcem Ulrych Celský ...
acoma wrote:...Barbora po mnoha životních peripetiích dožila na Mìlníku, kde se údajnì vìnovala okultním vìdám.
User avatar
duli
Paní
Posts: 299
Joined: 26 Sep 2008 21:00
Location: 1 km od Prahy

Cellští a jejich vymøení po meèi

Unread post by duli »

Ještì nìco jako dodatek je zde :
http://pvh.ff.cuni.cz/exkurze05/referat ... _cilli.pdf
Všechno je jinak.
Poznávej cesty Páně.
User avatar
Peacemaker
Zeman
Posts: 107
Joined: 29 Oct 2007 20:25
Location: Ducatus Nitraensis

Unread post by Peacemaker »

Ako sa to raz vyjadril Žigmund pred pápežom? Že pápež przní cirkev a on svoju ríšu?? Ako bol ten citát?
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Zikmund a Evžen IV.

Unread post by Jiří Motyčka »

Peacemaker wrote:Ako sa to raz vyjadril Žigmund pred pápežom? Že pápež przní cirkev a on svoju ríšu?? Ako bol ten citát?
Tak tento citát, z nìhož jsi tady zlomek parafrázoval, se nachází v díle Aenea Silvia Piccolominiho (papež Pius II.) Historia Bohemica.
V nìm podle autora této kroniky stárnoucí Zikmund takto praví k papeži Eugeniovi IV.: "Tøi jsou, pøesvatý otèe, vìci, ve kterých se lišíme, a tøi, v nichž se shodujeme. Ty ráno spíš, já pøed úsvitem vstávám, ty vodu piješ, já víno, ty pøed ženami prcháš, já je naopak pronásleduji. Ale shodneme se v tom, že ty rozhazuješ z církevní pokladnice, mne se peníze nedrží, ty máš špatné ruce, já nohy, ty nièíš církev, a já Øíši."

Pozn: Moderní historigrafie se pochopitelnì k tìmto slovùm, která Zikmund údajnì dle kronikáøe pronesl, staví spíše skepticky, pøesto Eneáš Silvius jimi velice pregnantnì vystihl Zikmundovy povahové vlastnosti a jeho libùstky... :wink:
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: Zikmund a Evžen IV.

Unread post by KOMOŃ »

Jiøí Motyèka wrote:
Peacemaker wrote:Ako sa to raz vyjadril Žigmund pred pápežom? Že pápež przní cirkev a on svoju ríšu?? Ako bol ten citát?
Tak tento citát, z nìhož jsi tady zlomek parafrázoval, se nachází v díle Aenea Silvia Piccolominiho (papež Pius II.) Historia Bohemica.
V nìm podle autora této kroniky stárnoucí Zikmund takto praví k papeži Eugeniovi IV.: "Tøi jsou, pøesvatý otèe, vìci, ve kterých se lišíme, a tøi, v nichž se shodujeme. Ty ráno spíš, já pøed úsvitem vstávám, ty vodu piješ, já víno, ty pøed ženami prcháš, já je naopak pronásleduji. Ale shodneme se v tom, že ty rozhazuješ z církevní pokladnice, mne se peníze nedrží, ty máš špatné ruce, já nohy, ty nièíš církev, a já Øíši."

Pozn: Moderní historigrafie se pochopitelnì k tìmto slovùm, která Zikmund údajnì dle kronikáøe pronesl, staví spíše skepticky, pøesto Eneáš Silvius jimi velice pregnantnì vystihl Zikmundovy povahové vlastnosti a jeho libùstky... :wink:
Tak mìl rád ženský a chlastal jako duha.Kterej panovník byl jinej? :wink:
Bez piva to není ono.
User avatar
Robert
Vévoda
Posts: 591
Joined: 05 Jan 2009 22:04
Location: Anglicko

Re: Císaø Zikmund Lucemburský

Unread post by Robert »

Hm...Žigmund Luxemburský. Tiež sa prokláňam k názoru, že to nebol panovník zlý, aj keď mal svoje chyby. Oproti Karolovi IV jeho talent nebol vyvážený - bol síce schopným diplomatom, ale nebol vojvodcom a asi nemal nikde naozaj veľkú autoritu. V Uhorsku ho spočiatku Anjouovcami hýčkaná elita odmietla prijať, ale lepšieho kandidáta nenašli tak bol dobrý aj on. Väčšina s týchto pánov napokon skončila na popravisku....
K Žigmundovým bojom proti Turkom - Nicopolis bol síce hlavne vďaka nedisciplinovanosti francúzkych rytierov katastrofou, ale Žigmund (a uhorská elita) pochopili, že na ofenzívu proti Turkom (momentálne) nemajú, a tak sa zariadili na obranu. Tiež zreorganizovali starú feudálnu armádu na modernejšiu, s prvkami teritoriálnej obrany. Podarilo sa dohodou získať Belehrad a ten prebudovali na pevnosť ktorá Turkom odolávala po 1521.
Ku Kostnici, už bolo povedáne asi všetko. Žigmund Jána Husa jednoducho obetoval.
Z uhorského pohľadu Žigmund síce tiež nebol ideálnym panovníkom, ale ani zlým. Bol kráľom, ktorý bol zriedkakedy doma, a to sa pánom páčilo.... :dance:
User avatar
Alfonz
Sedlák
Posts: 15
Joined: 25 Feb 2009 22:04

Re: Císaø Zikmund Lucemburský

Unread post by Alfonz »

bol zly panovnik a neschopny nic po otcovi nezdedil
Neni dolezite zucasnit sa ale vyhrat.Neni dolezite zucasnit sa ale vyhrat
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: Císaø Zikmund Lucemburský

Unread post by Viola »

Alfonz wrote:bol zly panovnik a neschopny nic po otcovi nezdedil
Mohl byste třeba nějak podepřít tento svůj názor?
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Re: Císaø Zikmund Lucemburský

Unread post by Katerina »

Alfonz wrote:bol zly panovnik a neschopny nic po otcovi nezdedil
No,on byl asi víc po dědečkovi :wink:
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
User avatar
Alfonz
Sedlák
Posts: 15
Joined: 25 Feb 2009 22:04

Re: Císaø Zikmund Lucemburský

Unread post by Alfonz »

ano dedeckovi ruicoval a predaval uhorsko viedol zdlhave vojny proti husitom
Neni dolezite zucasnit sa ale vyhrat.Neni dolezite zucasnit sa ale vyhrat
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: Císaø Zikmund Lucemburský

Unread post by Viola »

Alfonz wrote:ano dedeckovi ruicoval a predaval uhorsko viedol zdlhave vojny proti husitom
A to je špatně? :wink:
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Re: Císaø Zikmund Lucemburský

Unread post by Katerina »

Alfonz wrote:ano dedeckovi ruicoval a predaval uhorsko viedol zdlhave vojny proti husitom
NO ani ne tak zdlouhavé války proti husitům - bojoval o své práívoplatné české dědictví - a kruciáty nemohl coby římský císař nepodporovat.
Jenže to nebylo to hlavní - hlavně celé dkouhé roky chránil celé Evropě s prominutím zadek proti Osmanům , Turkům.
A myslím si, že už v jeho době se našli rejpalové, kteří na něj plivali jako na "válečného štváče" :wink: - v bezpečí, které jim ten štváč zajistil.
Paralely až do dnešních dob.

Co by se asi tak dělo u Vás na Slovensku - kdyby Zikmund neruinoval Uhorsko těma válkama ???
Možná byste místo krásných kostelů dneska měli mešity .
A jen na okraj - v evropské historii má Zikmund coby politk a státník své pevné místo, mnohem pevnější než jeho bratr nosící jméno českého národního světce , a to říkám s lítostí - ne že bych to Zikmundovi nepřála - ale s lítostí nad promarněnými šancemi našeho Václava.
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
User avatar
Alfonz
Sedlák
Posts: 15
Joined: 25 Feb 2009 22:04

Re: Císaø Zikmund Lucemburský

Unread post by Alfonz »

keby nebol on cela matusova zem by nebola v rukach niekoho nieho a 16 spiskych miest na tristo rokov tiez
Neni dolezite zucasnit sa ale vyhrat.Neni dolezite zucasnit sa ale vyhrat
Michal
Vévoda
Posts: 584
Joined: 29 May 2008 19:40
Location: no pøece u nás doma

Re: Císaø Zikmund Lucemburský

Unread post by Michal »

Alfonz wrote:keby nebol on cela matusova zem by nebola v rukach niekoho nieho a 16 spiskych miest na tristo rokov tiez
A v čích rukou by byla? :think:
"Bùh je všude, proto je i ve mnì, stejnì jako v Tobì"
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Re: Císaø Zikmund Lucemburský

Unread post by Katerina »

Alfonz wrote:keby nebol on cela matusova zem by nebola v rukach niekoho nieho a 16 spiskych miest na tristo rokov tiez
Můžete to prosím upřesnit - příspěvek je příliš stručný , takže jsem trochu :? .. a nevím zcela přesně co tím chcete říci.

Pokud jsem dobře pochopila , kladete Zikmundovi za vinu , že díky jeho způsobu vládnutí se matušova země a 16 spišských hradů ocitlo v rukou kohosi , komu nepatřily

Dovolím si odhadovat ( a doufám, že jsmem se trefila) že oním Matusem myslíte Matúše Čáka ???
POkud ano - pak tedy nechápu - Matúšovou zemí bývá označována část středního a západní území dnešního Slovenska - tehdy část Uherského království - ca 14 měst a asi 50 hradů ?? , které velmož vlastnil někdy od roku 1311 - s větším či menších úspěchem až do své smrt roku 1321 na Trenčínském hradě.
Matúše honil ještě za mlada Zikmundův děděček Jan u Holíče a Matúš zemřel dávno před Zikmundovým narozením - neměl dědice - takže s ním skončila i Matúšova zem .. mimochodem je otázka , zda by mu ji Anjouvci trpěli.
Takže co s tím má Zikmund společného ???

Pokud jste tím ale chtěl říci , že díky Zikmundovi přešlo Uherské království na Habsburky ??? (což tedy usuzuji pouze z těch vašich zmíněných 300 let- neb to tak po jeho smrti ještě dlouho nebylo) tak především se Zikmund snažil zachovat království lucemburské dynastii alespoň v následnosti ženské linie, což se mu paradoxně po smrti dokonce i povedlo, bohužel jen na krátký čas - Ladislav Pohrobek umírá ještě před svatbou s francouzskou princeznou - dnes dle antropologických výzkumů prý na leukémii ..
ale po něm nastupuje v Čechách Jiří z Poděbrad a v Uhersku Matyáš Korvín - tedy v obou případech z domácí šlechty v Hunyadiho případě dokonce ani ne tak urozené a staré .. a byl to sám Matyáš, kdo se paktoval s Habsburky , neb po nich chtěl aby za nástupce akceptovali jeho nemaželského syna .. leč nastoupili Jagellonci
(Jak je vidět, některé královské dynastie rotovaly po území Vysegradské 4 už ve středověku :) -

A zase nechápu co vlastně měl ten Zikmund provést, že ztratil území, které se rozpadlo 47 let před jeho narození - (jestli jsem to dobře odečetla :doh: , a jestli ne, no on už mi to Floriš spočítá)
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
User avatar
Alfonz
Sedlák
Posts: 15
Joined: 25 Feb 2009 22:04

Re: Císaø Zikmund Lucemburský

Unread post by Alfonz »

MATUSOVA ZEM U MORAVSKEJ SLACHTY A 16 SPISKYCH MIEST V RUKACH POLSKA
Neni dolezite zucasnit sa ale vyhrat.Neni dolezite zucasnit sa ale vyhrat
Michal
Vévoda
Posts: 584
Joined: 29 May 2008 19:40
Location: no pøece u nás doma

Re: Císaø Zikmund Lucemburský

Unread post by Michal »

Alfonz wrote:MATUSOVA ZEM U MORAVSKEJ SLACHTY A 16 SPISKYCH MIEST V RUKACH POLSKA
No ale já pořád nevím v čích rukou by byla nebýt toho Zikmunda? Tak sděl jinou alternativu.
"Bùh je všude, proto je i ve mnì, stejnì jako v Tobì"