Historický kalendář

O stránkách, dotazy, připomínky, kritika...

Moderators: elizabeth, Ježek, Katerina

User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: selekce(?)...

Unread post by Ježek »

Jakez wrote:Tak jestli tomu správnì rozumím, tak by se to ve výpisu mìlo øadit prioritnì podle dne a mìsíce a až pak podle roku.
Takhle - v mìsíèním a roèním výpisu.
Ale jak øiká Floriš, prvoøadý bude denní výpis, ten bude na hlavní stránce.
Takže pokud nechcete, nedìlejte si prosím škodu ...
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Jakez
Poddaný
Posts: 3
Joined: 05 Sep 2007 17:42
Location: Cidlina

Re: selekce(?)...

Unread post by Jakez »

Ježek wrote:Takhle - v mìsíèním a roèním výpisu.
Ale jak øiká Floriš, prvoøadý bude denní výpis, ten bude na hlavní stránce.
Takže pokud nechcete, nedìlejte si prosím škodu ...
To je v pohodì, to by nemìl být problém opravit podle vašich požadavkù, jen nevím jakou verzi používáte. Zatím poslední je 0.4. Jinak pokud bude zájem, tak mùžu tento kalendáø upravit pøímo na míru. Satèí se jen ozvat.
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

No, tak to je super!:)
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

Zásluhou Jakeze už to øadí pìknì podle dne ...
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

Dopoledne jsem nahrál skoro 100 dat do kalendáøe, témìø všechna z rejstøíku, kam jsem smìøoval odkazy. Jen teï z toho je takový nekrolog :roll:
Ale pomalu by se to mohlo spustit.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

Nerad bych, aby se na tohle zapomìlo. Mám to spustit, ikdyž zdaleka není událost na každý den?
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Dagmar
Knìžna
Posts: 220
Joined: 05 May 2007 13:32
Location: Praha

Unread post by Dagmar »

Ježek wrote:Nerad bych, aby se na tohle zapomìlo. Mám to spustit, ikdyž zdaleka není událost na každý den?
Proè ne? Až to bude na stránkách budou se lépe doplòovat chybìjící data :roll:
Minulost není tøeba milovat, staèí jí rozumìt a nezapomenout, že konèí v budoucnosti. M.Ivanov
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Dagmar wrote:
Ježek wrote:Nerad bych, aby se na tohle zapomìlo. Mám to spustit, ikdyž zdaleka není událost na každý den?
Proè ne? Až to bude na stránkách budou se lépe doplòovat chybìjící data :roll:
Souhlasím s Dagmar, nemyslím, že by to zatím vadilo...
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

souhlasím s holkama. :wink:
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

Já jsem to tedy dal na hlavní stránku nad èlánky. Je to udìlaný tak (šikovnì), že se to objeví, až tam bude nìjaké výroèí. V našem pøípadì 6.10.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

Zásluhou Acomy pøidáno kolem 100 dat z francouzského, øíšského a èeského prostøedí ... Nyní 229 dat
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Tekla
Vévodkyně
Posts: 345
Joined: 16 Mar 2006 18:34
Location: Praha

Unread post by Tekla »

Ježek wrote:Zásluhou Acomy pøidáno kolem 100 dat
acomo :palec:
Tekla. Z pekla? Kdepak! Z nebe. Trochu to tam zebe...
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

282 dat v kalendáøi

Unread post by Ježek »

Už to není nekrolog - už tam jsou i nìjaké bitvy - suma sumárum 282 dat. Pokraèování nekrologu zítra bude
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Pochvala Acomì

Unread post by Ježek »

Acoma by zasloužila velikou pochvalu a Øád pøemyslovské orlice. Její prací má tento kalendáø k tomutu okamžiku 550 dat. :palec: =D>
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

hist. kal.

Unread post by Ježek »

K dnešnímu dni 713 dat.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: hist. kal.

Unread post by Viola »

Ježek wrote:K dnešnímu dni 713 dat.
=D> =D>
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

1000 dat

Unread post by Ježek »

Pøátelé, je to tak. Dnes se kalendáø pøehoupl pøes hranici 1000 dat.
Troufám si øíct, že 4/5 z toho udìlala Acoma sama. :palec:
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Tak máme 1500 dat. :lol:
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

acoma wrote:Tak máme 1500 dat. :lol:
Protože jsem v dobrý vùli dal Acomì datum svého narození a teï je to 1500. datum. A to se mi pranic nelíbí, kult žádný osobnosti tu trpìt nebudu - ani tý svý ...

Ale za mìsíc a pùl dát dohromady 500 dat je hodnì dobrá práce
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

tak je 1499. :wink: :lol:
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!