Holý-Holá a kol.,Profesoři pražské utrakvistické univerzity

Recense a diskuse o knihách

Moderator: Ježek

User avatar
boukaljan
Panoš
Posts: 39
Joined: 17 Feb 2017 22:42
Been thanked: 2 times

Holý-Holá a kol.,Profesoři pražské utrakvistické univerzity

Unread post by boukaljan »

Mlada HOLÁ – Martin HOLÝ a kol., Profesoři pražské utrakvistické univerzity v pozdním středověku a raném novověku (1457/1458-1622), Praha 2022

Publikace seznamuje čtenáře velice podrobně s problematikou univerzitních mistrů, kteří měli v rámci pražské utrakvistické univerzity na starosti výuku (tj. byli označováni jako profesoři). Kromě obecných pasáží (původ, vzdělání, zázemí, náplň výuky apod.) je téměř polovina knihy vyplněna medailony pozdně středověkých a raně novověkých univerzitních profesorů. Autory medailonů jsou kromě dvojice Holý - Holá prof. Hlaváček a dr. Zilynská. Ze středověkých postav spjatých s "Karlovkou" a představených v knize stojí za zmínku Mikuláš z Ledče, Jan Rokycana, Hilarius Litoměřický, Stanislav z Velvar, Viktorin Kornel ze Všehrd nebo Jan Pašek z Vratu.