Šlechtická genealogie a heraldika - >odkazy-indexy-etc<

šlechtické rody i jednotlivé osoby, šlechtické zvyky. Heraldika, genealogie ...

Moderator: elizabeth

User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Šlechtická genealogie a heraldika - >odkazy-indexy-etc<

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Odkazy na nìkterou polskou aristokracii: http://www.geocities.com/polishnobles/links.html
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

šlechtická heraldika

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Abecední vyobrazení šlechtických erbù:http://www.5dollarcoatsofarms.com/gallery/A/index.html
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

genealogie

Unread post by Ježek »

Tady je dost genealogie, hlavnì teda panující rodiny, ale taky šlechta (nejen èeská): http://www.genealogy.euweb.cz/
Ty stránky jsou anglicky, ikdyž je dìlá èech.
User avatar
Tekla
Vévodkyně
Posts: 345
Joined: 16 Mar 2006 18:34
Location: Praha

genealogie

Unread post by Tekla »

Moje oblibene stranky stredoveke genealogie http://www.genealogie-mittelalter.de/
Tekla. Z pekla? Kdepak! Z nebe. Trochu to tam zebe...
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

POLSKá GENEALOGIE etc.

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Polská dynastická genealogie (a erbovník): http://genealog.home.pl/
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

www.heraldry.com.ua - Ukrajina- spoleènost zabývající se heraldikou
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: genealogie

Unread post by Viola »

Ježek wrote:Tady je dost genealogie, hlavnì teda panující rodiny, ale taky šlechta (nejen èeská): http://www.genealogy.euweb.cz/
Ty stránky jsou anglicky, ikdyž je dìlá èech.
Tahle stránka je znaènì obsáhlá, urèitì dala spoustu práce, èasto z ní èerpám, ale bacha na nepøesnosti - nìkde jsou uvedeny skuteènosti, které nejsou jisté, jinde jsou blbosti (napø. Záviš z Falkenštejna a z Rožmberka apod.). Ale celkovì je to super.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: genealogie

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Viola wrote:
...ale bacha na nepøesnosti ...
Já taky narazil na nepøesnosti, ale takového formátu, které nemohl autor Genealogie vìdìt, pokud by daný rod nestudoval opravdu pøísnì detailnì... tudíž, hodnotil bych ho jako "témìø bezchybný" (v odborných pracech bývají i vìtší pøehmaty...) :D
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Èeské šlechtické rody - genealogie
http://www.geocities.com/Heartland/Bluf ... anstvo.htm

Je to trochu zmatený, ale je tam toho dost. :wink:
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Unread post by Georg »

Našel jsem tyto stránky/konkurenèní/je tam vše i s výkladem,fakt dobrý

http://fmg.ac/

http://www.thepeerage.com/surname_index.htm

Líbí se mi tam, že u výkladu je hned provázanost rodù
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Unread post by Georg »

Pìkný pøehled genealogie významných Evropských rodù
http://www.alesmatura.websnadno.cz/inde ... podmenu=23
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
User avatar
Kateřina_z_Landštejna
Vévodkyně
Posts: 423
Joined: 17 Apr 2007 15:44

Unread post by Kateřina_z_Landštejna »

Tohle by se možná také mohlo hodit:

http://database.aipberoun.cz/pecete/
Volo, multum, statim!
User avatar
gabriel79
Panoš
Posts: 63
Joined: 06 Jan 2008 23:08
Location: Nova Bana, Slovensko

Unread post by gabriel79 »

Take pro nejzanemjsi kralovske domy a slechtu, zajimave jsou erby nositelu , po kterych jsou pojmenovany Parizske ulice. m Treba Alexandre Dumas, Ferencz Liszt, Honore de Balzac, a jini .
http://www.heraldique-europeenne.org/In ... index.html
User avatar
gabriel79
Panoš
Posts: 63
Joined: 06 Jan 2008 23:08
Location: Nova Bana, Slovensko

Unread post by gabriel79 »

Zde jsou prekresleny vsechny erby Rietstapovho armorialu { vice nez 144 000 erbu }.


http://genealogie.tf1.fr/v2/services-bl ... e-noms.asp

Najdete tam vsechny evropske slechticke rody, ktere do 18 teho stoleti byli znamy.
User avatar
Borso
Panoš
Posts: 52
Joined: 16 Jan 2008 20:57

Unread post by Borso »

Jak již si mnozí povšimli, heraldika je má láska - a to nejen èeská, ale také Polská. Ta mne chytla za srdíèko, když jsem èetl SIENKIEWICZE - chtìl jsem samozøejmnì vìdìt, kdo z postav mìl co ve znaku. A pak mne uchvátila zvláštnost Herbù - tak se jim øíká - herby mají svá jména, která vùbec nemusí souviset s erbovní figurou. Pùvod onìch názvù byl rùzný - rodové heslo, zemì pùvodu, jméno praotce rodu. Protože v Rzespospolitej bylo rodù hodnì bylo zvykem pøi pøedstavování ke svému jménu pøidat i název erbu.
Jako pøíklad bych uvedl známého heraldika Bartolomìje Paprockého z Hlohol a Paprocké Vùle. Ten užíval erb Jastrabec - což byl modrý štít a na nìm podkova otoèena pùlkruhem nahoru. Uvnitø podkovy byl rytíøský køíž oboje zlaté barvy. Rodù Paprocký bylo více a mìli napø. Herby Cholewa, Jelita, Slon èi Ogonèik. Proto se pøedstavoval jako Bartolomìj Paprocký z Hlohol a Paprocké Vùle herbu Jastrabec .
A tak ještì k SIENKIEWICZOVI- tak pan MICHAL WOLODYJOWSKY mìl herb Korzcak (tøi støíbrné vodorovné pružce na èerveném poli) a pan ZAGLOBA a herb Vcele (zlatostøíbrná šachovnice) a JAN SKRZETUSKI už shora zmínìný herb Jastrabec.
Jsem kdo jsem, nic víc a ani nic míò.
User avatar
maser
Panoš
Posts: 64
Joined: 18 Feb 2008 22:16
Location: Jindøichùv Hradec/Telč

Unread post by maser »

To pochybováním dospíváme ke zkoumání, a díky onomu zkoumání poznáváme pravdu. Pierre Abélard (1079 - 1142)
User avatar
hibou
Sedlák
Posts: 13
Joined: 25 Jun 2008 08:52
Location: Ostrava

Unread post by hibou »

naprosto skvìlý wappenbuch. jsou tam erby rodù mimo jiné i Èeských, Moravských a Slezských

http://www.wappenbuch.de/
Problém s naším èasem je ten, že budoucnost už není co bývala.