Husitská revoluce

Dějiny od roku 1378 do roku 1526 (definitivní nástup Habsburků). Poslední Lucemburkové, Habsburkové, Jiří z Poděbrad a Jagellonci.

Moderator: Katerina

Napo_Leon
Kníže
Posts: 350
Joined: 27 May 2010 20:13
Location: Praha

Re: Husitská revoluce

Unread post by Napo_Leon »

Já se obávám, že tady možná autor myslel Východ ve smyslu SSSR a bolševika s jeho proticírkevní politikou. :)
https://www.youtube.com/watch?v=A3sBZ5Nr4hc "Look, I don't care about your politics."
User avatar
Ingolf
Král
Posts: 1305
Joined: 24 Aug 2008 12:16
Location: Jičín

Re: Husitská revoluce

Unread post by Ingolf »

Jo tak to jo.., ale stejně by se pro toho bolševika hodilo napsat "protinábožensky orientovanými masakry" :)
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3676
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times

Re: Husitská revoluce

Unread post by Ježek »

Z včerejších přednášek.
Nejdříve vystoupil Pavel Soukup s přednáškou Co je nového v roce 1412?
V kostce řešil odpustkové kampaně ve střední Evropě a jejich ohlas, pokusil se o částečnou změnu datace, jak příchodu odpustkových komisařů Václava Thiema z Mikulova a Pace Fantuzziho, tak i Husových kázání Contra cruciatam II a III:
V české literatuře od dob Novotného (kniha Jan Hus) se uvádělo, že ve Vídni zásahem vévodů nedošlo k výběru odpustků, ale přednášející rozborem listin dokázal, že tomu tak nebylo. Na jaře k výběru odpustků skutečně došlo, zachovala se listina, ve které Thiem žádal o pomoc vídeňskou universitu proti vévodům ve věci odpustků, universita skutečně zpočátku podporovala výběr, poté se její stanovisko změnilo (zhruba v dubnu) a tak Thiem později v Kostnici uvádí, že mu universita mařila jeho úsilí, nicméně v salcburské arcidiecési vybral 2900 zlatých, z čehož mohla být část právě z Vídně.
První doklad komisařů v Praze klade P. Soukup k 7.4., ne k 1.5. jak tomu bylo doposud (kdy odtud nařkl Thiem vídeňskou universitu z viklefismu - nejen datace, ale i znalost viklefismu svědčí o jeho znalosti pražského prostředí). Po tomto datu píše Hus své Contra cruciatam.
Dalším tématem jsou papežské listiny pro johanity. Johanité v roce 1409 (30.7.) dostávají od papeže Alexandra V. privilegium na vybírání odpustků, které by financovali jejich bojovou činnost. V Praze johanité vybírali v Týnu. Velmi pravděpodobně došlo ke sporům mezi Thiemem a johanity, "tvrdá konkurence na odpustkovém trhu."
12.4. ruší papež johanitům jejich kampaň, k tomu si Hus přisazuje, neboť podle něj johanitské privilegium mělo platit 5 let a nemohlo být zrušeno.
Na závěr byl Husův spis Contra cruciatam datován před 17.6 (první redakce) a druhá po tomto datu. polečně s tímto se dochovaly i Husova témata ke kázání, které pravděpodobně byla určena pro jiné husitské (pokud můžeme použít př. jméno v této době) kněze. Dává to nahlédnout do sítě reformního hnutí.
Na závěr autor shrnul, že odpustky v roce 1412 neznamenaly pro české obyvatele šok (probíhaly již ty johanitské), běžné byly i spory o ně. Reformní kritika většinou probíhá interně. Husova kritika tak není ničím převratným a neobvyklým, posunem je naopak Husovo zapojení širších vrstev do bouří i diskusí. V životě Husa spustila odpustková kampaň "teologickou kontroversi", která skončila až v Kostnici.
Zajímavou novinkou pro mne bylo vztyčování velkého (často červeného) kříže v místech, kde se vybíraly odpustky. Nicméně toto je doloženo až k roku 1500 a není jisté, zda šlo i o dřívější praxi.

Druhou přednášku přednesl Dušan Coufal na téma Husité a Cesarini před bitvou u Domažlic v novém světle zapadlého pražského manifestu. Mluvil o spisku, který začíná slovy Gens namque bohemica (NK ČR III G16 f62r a dále), který se dochoval v rukopisu, knize z 15. století.
V tomto případě jde o manifest, který byl určen zahraničním příjemcům a vysvětluje husitská stanoviska. Pisatelé, zde odmítají řešení celého konfliktu na koncilu a požadují obecné slyšení před všemi křesťany. Manifest navazuje na jednání v Chebu, kde podle biskupa Jana Stojkoviče zde hrozilo, že bude smluven mír a nedojde k vyhlazení české hereze - nebude podniknuta kruciáta.
Text samotný vzniknul někdy mezi 30.5 - 4.7. a apeluje na římskou kurii a její "milovníky" ve snaze o mír.
Kdo text určitě četl, byl kardinál Cesariny, který právě 4. z Norimberku odesílá svůj manifest, který využívá, jak argumentace, tak i slovních spojení předchozího k vlastním, zcela odlišným cílům, obhajuje invazní vojsko, které má v Čechách nastolit mír.
Války slov a manifestů se ve stejné době účastní i Zikmund, který se staví do posice mírotvorce a nabízí svým nepřátelům, že pokud jim odpustí kardinál, odpustí jim i on.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3676
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times

Re: Husitská revoluce

Unread post by Ježek »

Historie.cs o Lipanech: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1015 ... 801400040/ Pěkně uděláno, ocenil bych zvlášť připomenutí socioekonomických příčin L. Křížkem a následky P. Čornejem. Větší pozornost mohla být věnována druhému životu Lipan v 19. a 20. století.

Co mne ale zaujalo. Panská jednota není aluse na Panskou jednotu z dob Václava IV? Neznám dobře listinný, ani kronikářský materiál, zda se jedná o dobový výraz.

P.S.: Netušil jsem, že P. Čornej dělá na bohemistice AV, je pravda, že píše dobré lingvistické články, ale stále je pro mne víc historik.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Napo_Leon
Kníže
Posts: 350
Joined: 27 May 2010 20:13
Location: Praha

Re: Husitská revoluce

Unread post by Napo_Leon »

Jeden z těch lepších dílů historie.cs

Bylo dobře vysvětleno, že "panská jednota" ve skutečnosti nebyla panská, že to byla účelová koalice vzniklá pouze za účelem likvidace polních vojsk a že je vysoká pravděpodobnost, že v bitvě u Lipan bojoval i Jiřík z Poděbrad.

Zajímavé bylo konstatování, že na jaře 1434 se polní vojska ocitla de facto v roli zemských škůdců, jelikož se odmítla podřídit zemské vládě, kterou před tím i někteří z táborských a sirotčích vojsk uznali, takže i to boří zakořeněný mýtus o zákeřné panské jednotě a ubohých husitů.

Ještě zajímavější byla Čornejova teorie, že vítězné vojsko panské jednoty v bitvě a po ní záměrně zlikvidovalo kněžskou elitu sirotků a táborů, protože v nich vidělo hlavní, nesmlouvavé a militantní křídlo radikálů, které by nikdy nesložilo zbraně.
https://www.youtube.com/watch?v=A3sBZ5Nr4hc "Look, I don't care about your politics."
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3676
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times

Re: Husitská revoluce

Unread post by Ježek »

Repertorium operum antihussiticorum
http://www.antihus.eu/search.php
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Napo_Leon
Kníže
Posts: 350
Joined: 27 May 2010 20:13
Location: Praha

Re: Husitská revoluce

Unread post by Napo_Leon »

Vždy jsem zastával teorii, že když chce někdo něco spravedlivě posoudit, tak by měl vyslechnout více stran, protože každé svědectví je subjektivní. Je vždy nesmírně zajímavé podívat se na české dějiny z pohledu ciziny. Často koukám na hesla týkající se českých dějin na anglické Wikipedii. Mnohdy je to velmi zajímavé. Co třeba říkají o husitech, Husovi nebo Žižkovi? Začneme Žižkou http://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Zizka

Tak hned na začátku se v úvodu dozvídáme šokující věc, a to, že "Žižka je považován za jednoho z největších vojenských vůdců a inovátorů všech dob a je jedním ze šesti velitelů v historii, který nikdy neprohrál bitvu". Dokonce se jmenuje šestice velikánů, kteří nikdy neprohráli: "Alexander the Great, Scipio Africanus, Genghis Khan, Alexander Suvorov, and Khalid ibn al-Walid". Překlad jistě netřeba. Zvláštní, podobný údaj se na české straně neobjevuje, ačkoliv mu nelze upřít jistou oprávněnost.

Dále v souvislosti s bitvou u Sudoměře a založením Tábora se praví: "V Táboře vznikla církevní organizace s poněkud puritánskou povahou, velmi přísná vojenská disciplína, a byla zde zřízena vláda založena přísně na demokratickém základě." Zvláštní, kdyby někdo něco podobného použil u nás, tak by byl nejspíše obviněn z marxismu.

Následuje poměrně podrobné líčení husitské vojenské taktiky a vozové hradby, což je mimochodem zvláštní věc. Ne vozová hradba nebo husitská taktika samotná, ale míra prostoru, kterou zahraničí věnuje vojenské taktice husitských vojsk, kterou vysoce uznává a vidí v ní jeden z přerolomých prvků v evropském pozdně středověkém válečnictví. Hraje tu roli i prestiž "neporazitelných husitů", který my Češi ani tolik nepociťujeme. Zahraničí nevěřícně kroutí hlavu nad tím, že malá země a malý lid uprostřed Evropy se po 15 let bránil celé Evropě. Proto tak moc dbají v zahraničí o vysvětlení vojenské taktiky husitů. Je velká škoda, že u nás se tato stránka dostává v posledních letech do pozadí a nebudou daleko od pravdy názory, že by se husitské válečnictví mohlo klidně stát i samostatným oborem.

Hned poté se v malé "kapitole" věnují tomu, co si Češi také dnes příliš neuvědomují, a to, že husité byli první v Evropě, kdo pravidelně využívali střelného prachu v bitvách. Konkrétně se tu praví v souvislosti s Žižkou, že: "...byl první evropský velitel, který manévroval na bitevním poli s kanónem střední ráže namontovaném na vozíků mezi vozy.". Pak tu samozřejmě je zmínka, že od názvu české "píšťaly" vznikl název pistole, který používá angličtina, ze které si toto slovo půjčily i další jazyky. Takže Češi dali světu více slov, než jen Čapkův robot.

Další překvapivou věc se dozví při vypravování o létě 1420, kdy autor textu na férovku řekne, že křižácké vojsko bylo složeno ze všech koutů Evropy a "...převážně sestávalo z dobrodruhů přitahovaných možností drancování." Když se dostáváme k tomu, že Žižka si přivlastnil skromný hrádek, který nazval Kalich, tak je zde napsáno: "Jan Žižka se během husitských válek už neobohatil o žádný majetek. Tato skutečnost byla v této době neobvyklá a představovala obrovský rozdíl mezi Žižkou a jeho současníky." Tím nebylo myšleno jen to, že ostatní hejtmané narozdíl od Žižky si přišli na velké jmění, ale i to, že i v soudobé Evropě to bylo neobvyklé.

Posuneme se k dramatu před Kutnou Horou na přelomu let 1421/1422, kdy Žižka čelil jisté porážce od Zikmunda a jeho křižáků. Z obklíčení tehdy Žižka unikl soustředěnou dělostřeleckou palbou, a jak se v článku praví, tak: "...ačkoli byl v pasti podařilo se mu vykonat to, co někteří historici nazývají prvním mobilním dělostřeleckým manévrem v historii."

Jedinou skutečnou faktografickou chybou je tak jinak v tomto velmi kvalitním článku věta, že Žižka zemřel na mor, což už bylo v minulosti vyvráceno. Konec je však dobrý. O Žižkově smrti říkali jeho nepřátelé: "Ten, jehož nedokázala zničit žádná lidská ruka, byl uhašen prstem Božím."

A tak vypadá článek o Žižkovi na nejčtenější Wikipedii na světě. Je trochu smutné, že zahraničí dokáže ocenit velké české postavy více, než Češi. Netýká se to jen Žižky, stačí se podívat na jiné články a rychle se zjistí, že ten český komplex méněcenosti a sebemrskačství je bohužel faktem. Národ, který si neváží sám sebe, si pak nemůže stěžovat, že jim vládnou lidé průměrní a neschopní jako Špidla, Gross, Paroubek, Topolánek nebo Nečas :roll:
https://www.youtube.com/watch?v=A3sBZ5Nr4hc "Look, I don't care about your politics."
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Re: Husitská revoluce

Unread post by Zany »

Jen jestli to heslo na EN wikipedii nenapsal nějaký Čech
Napo_Leon
Kníže
Posts: 350
Joined: 27 May 2010 20:13
Location: Praha

Re: Husitská revoluce

Unread post by Napo_Leon »

Zany wrote:Jen jestli to heslo na EN wikipedii nenapsal nějaký Čech
Řekl bych že ne, některé výrazové prostředky a konstrukce vět ukazují, že to nepsal člověk ze středoevropského prostoru, protože tam jsou takové ty běžné úlety kterých se dopouší většinou lidé ze západní nebo jižní Evropy. Namátkou třeba Zikmund = maďarský král, Čechy = dědičná monarchie, atd, takové věci Čech prostě nenapíše. :)
https://www.youtube.com/watch?v=A3sBZ5Nr4hc "Look, I don't care about your politics."
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Re: Husitská revoluce

Unread post by Zany »

Jo, na tom něco bude...
User avatar
jur
Pán
Posts: 234
Joined: 18 May 2007 09:49
Location: Polonia

Re: Husitská revoluce

Unread post by jur »

Napo_Leon wrote:Začneme Žižkou http://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Zizka
Z toho clanku: "He (Żiżka) fought in the Battle of Grunwald (July 15, 1410), where he defended Radzyń against the Teutonic Order."

Zase tady http://www.zamkipolskie.com/radz/radz.html je napsano, ze vracejici se po neuspesnem oblezeni Malborka po bitve u Grunwaldu kralovske vojsko dobylo Radzyń, ve kterem se branili Krizaci.

Je to nejake nepresne.
Napo_Leon
Kníže
Posts: 350
Joined: 27 May 2010 20:13
Location: Praha

Re: Husitská revoluce

Unread post by Napo_Leon »

Tady je vysvětlení celkem jasné. Král Vladislav II. Jagello dobyl Radzyň v létě 1410 na Řádu německých rytířů a podle zprávy kronikáře Dlugozsa dne 23. září téhož roku svěřil hrad do správy Janu Sokolovi z Lamberka a jeho česko-moravskému oddílu, ve kterém měl údajně být i Žižka. A tady je celý ten zakopaný pes, protože autor toho textu na anglické Wikipedii píše, že Žižka: "...bránil Radzyň proti Řádu německý rytířů". Tím je myšleno, že Radzyň patřila nejdříve Řádu a po jejím dobytí zde byla česko-polská posádka, která hrad hájila proti případnému pokusu Řádu hrad znovu dobýt. :)
https://www.youtube.com/watch?v=A3sBZ5Nr4hc "Look, I don't care about your politics."
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3676
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times

Re: Husitská revoluce

Unread post by Ježek »

Pro cizince není ani tolik důležitý výsledek husitské revoluce, ale jeho vliv na Evropu a různé zajímavosti - zvládnutá obrana země proti intervencím, inovace ve vojenství (funkční součinnost různých složek). Co bych tam čekal ve větší míře, význam husitství na reformaci.

S tim hradem má pravdu Jur a jeho stránky, obsadili ho spojenci a starostou tam byl jmenován Jan Sokol z Lamberka. Útok Řádu by neměl být doložen, řád po porážce u Grunwaldu mohl být rád, že ubránil Marienburg (Malbork)
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Napo_Leon
Kníže
Posts: 350
Joined: 27 May 2010 20:13
Location: Praha

Re: Husitská revoluce

Unread post by Napo_Leon »

Ježek wrote:Co bych tam čekal ve větší míře, význam husitství na reformaci.
To tam samozřejmě je, ale v jiných heslech, toto se týkalo pouze Žižky :)
Ježek wrote: S tim hradem má pravdu Jur a jeho stránky, obsadili ho spojenci a starostou tam byl jmenován Jan Sokol z Lamberka. Útok Řádu by neměl být doložen, řád po porážce u Grunwaldu mohl být rád, že ubránil Marienburg (Malbork)
Vždyť to je to co jsem říkal. Nejdřív patřil Řádu, pak ho dobyli Poláci a pak tam Žižka "bránil" hrad před útokem Řádu, tedy ve smyslu, že k žádnému boji nedošlo, ale to není podmínka k tomu něco bránit. Možná to chápu ale špatně, když tak mi to vysvětlete, ať tu neplácám kraviny... :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=A3sBZ5Nr4hc "Look, I don't care about your politics."
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3676
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times

Re: Husitská revoluce

Unread post by Ježek »

Napo_Leon wrote: Vždyť to je to co jsem říkal. Nejdřív patřil Řádu, pak ho dobyli Poláci a pak tam Žižka "bránil" hrad před útokem Řádu, tedy ve smyslu, že k žádnému boji nedošlo, ale to není podmínka k tomu něco bránit. Možná to chápu ale špatně, když tak mi to vysvětlete, ať tu neplácám kraviny... :mrgreen:
Já bych potenciální obranu za obranu nepovažoval, ale to je věc vkusu :)
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Napo_Leon
Kníže
Posts: 350
Joined: 27 May 2010 20:13
Location: Praha

Re: Husitská revoluce

Unread post by Napo_Leon »

Ježek wrote:
Napo_Leon wrote: Vždyť to je to co jsem říkal. Nejdřív patřil Řádu, pak ho dobyli Poláci a pak tam Žižka "bránil" hrad před útokem Řádu, tedy ve smyslu, že k žádnému boji nedošlo, ale to není podmínka k tomu něco bránit. Možná to chápu ale špatně, když tak mi to vysvětlete, ať tu neplácám kraviny... :mrgreen:
Já bych potenciální obranu za obranu nepovažoval, ale to je věc vkusu :)
V tom textu na EN Wiki to bylo napsaný trochu nepřesně, ale to je vše, kiddo.
https://www.youtube.com/watch?v=A3sBZ5Nr4hc "Look, I don't care about your politics."
User avatar
jur
Pán
Posts: 234
Joined: 18 May 2007 09:49
Location: Polonia

Re: Husitská revoluce

Unread post by jur »

Tak abyste se zbytecne nehadali, je to tam dale napsano tak:
"Po zajęciu warowni król obsadził ją załogą polsko-czeską pod dowództwem czeskiego rycerza Jaśka z Lamberku. Ledwie kilka dni po tej nominacji Jaśko został otruty - zastąpił go Dobiesław Puchała z Węgrowa, zaś po nim funkcję tę sprawował Wojciech Malski herbu Nałęcz. Kiedy niedługo potem główny trzon armii polskiej na czele z królem Władysławem opuścił Prusy Krzyżackie, pełniący urząd namiestnika zakonnego Henryk von Plauen postanowił zamek odbić. Skończyło się szczęśliwie tylko na planach, bowiem krwawe oblężenie nie przyniosło spodziewanych efektów. Wręcz przeciwnie - polska załoga nie tylko dzielnie się obroniła, ale też dokonała udanego nocnego wypadu na miasto powodując duże straty u nieprzyjaciela. "
Polstinu ovladate perfektne, tak ze nemusim prekladat.
Zdravim. :D
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3676
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times

Re: Husitská revoluce

Unread post by Ježek »

jur wrote:Ledwie kilka dni po tej nominacji Jaśko został otruty - zastąpił go Dobiesław Puchała z Węgrowa, zaś po nim funkcję tę sprawował Wojciech Malski herbu Nałęcz.
V tomhle nemají pravdu, Jan Sokol je doložen ještě jednou v roce 1410 a na začátku 1411 v řádových pramenech, jak nedávno odkázalo polské bádání.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Napo_Leon
Kníže
Posts: 350
Joined: 27 May 2010 20:13
Location: Praha

Re: Husitská revoluce

Unread post by Napo_Leon »

Každopádně to v EN Wiki heslu o Žižkovi nebylo chybné, ale jen nepřesně napsané, takže z toho výplývá něco úplně jiného. Ale to už se bohužel v podobných případech stává. :drool:
https://www.youtube.com/watch?v=A3sBZ5Nr4hc "Look, I don't care about your politics."
User avatar
Ingolf
Král
Posts: 1305
Joined: 24 Aug 2008 12:16
Location: Jičín

Re: Husitská revoluce

Unread post by Ingolf »

Napo_Leon wrote: Dále v souvislosti s bitvou u Sudoměře a založením Tábora se praví: "V Táboře vznikla církevní organizace s poněkud puritánskou povahou, velmi přísná vojenská disciplína, a byla zde zřízena vláda založena přísně na demokratickém základě." Zvláštní, kdyby někdo něco podobného použil u nás, tak by byl nejspíše obviněn z marxismu.
Na tohle jsou právě potřebné pohledy zvenčí, protože tady se obhájce husitů vystavuje stejně tak obvinění ze sympatií ke komunismu, stejně jako se odpůrce husitství vystavuje obvinění z nostalgie po Rakousku-Uhersku. Svobodná diskuse tím docela úpí..
Ohledně komunismu a náboženských komun se mi jako srovnání a varování líbí víc novokřtěnci v Münsteru r. 1534. Začalo to jako protest proti církvi, povedlo se převzetí moci, zavedl se společný majetek: "Všechen majetek jsem shromáždili pod dozorem našeho jáhna, čerláme z něj podle potřeb ... Vše, co sloužilo jen ssobeckému soukromému vlastnictví, jako je prodej a nákup, práce za úplatu, lichva, třeba i ta, která postihuje nevěřící, či jíst a pít na úkot potu chudých.." Do Münsteru se stahovali chudáci z celého okolí a posilovali i vojenskou sílu. Moci se chopil Jan z Leydenu, tomu to záhy stouplo do hlavy: " Dal si vyrobit dvě koruny, jednu královskou, jednu císařskou. ... Münsterský panovník nosil oděv stejně koázalý, jako byly jeho klenoty ... Obyvatelstvo trpěšlo tyto královské manýry, jelikož je vůdce ujišťoval, že záhy, budou těchto výhod požívat všichni vyvolení. " Atd. atd., takový Sovětský svaz a Stalin v malém..
Napo_Leon wrote: Hraje tu roli i prestiž "neporazitelných husitů", který my Češi ani tolik nepociťujeme. … Je velká škoda, že u nás se tato stránka dostává v posledních letech do pozadí a nebudou daleko od pravdy názory, že by se husitské válečnictví mohlo klidně stát i samostatným oborem.
Neporazitelnost husitů bylo tématem v dobách napjatých, teď když funguje mírové soužití, tak se i v dějinách hledají příklady soužití.. V soutěži o největšího Čecha vyhrál Karel IV. namísto Žižky a podle mě to odráží touhu po klidu..
Husitské válečnictví mě osobně hodně bralo na základce, lepil jsem si papíru bojový vozy, ze špejlí dělal oje pro kola nebo násady pro sudlice a lepil je na tělo vozu:). V reálu jsem si chtěl vyrobit řemdih, protlouct hřebíkama nějakou dřevěnou kouli a zavěsit to na řetěz, ale nedopadlo to..:)
Napo_Leon wrote: hned poté se v malé "kapitole" věnují tomu, co si Češi také dnes příliš neuvědomují, a to, že husité byli první v Evropě, kdo pravidelně využívali střelného prachu v bitvách. Konkrétně se tu praví v souvislosti s Žižkou, že: "...byl první evropský velitel, který manévroval na bitevním poli s kanónem střední ráže namontovaném na vozíků mezi vozy.".
Střelný prach má podle mě opomíjený význam, já v jeho používání vidím přímo konec středověkého válečnictví a nástup novověkého. Středověká rytířská kultura měla jako vrchol bojového umění (ten boj byl fakt uměním, s bojovou technikou, s turnaji, se symbolikou, s literárními odezvami) boj rytíře za stejných podmínek, odmítalo se třeba používání kuší jako nečestného prostředku. Jako konec středověké válečnické kultury se někdy uvádí bitva u Kresčaku, kde rytíře pobili waleští lukostřelci, to už nebyla rytířská technika, která rozhodla boj. To byl začátek stoleté války, na jejím konci už rytíře, všechny vojáky včetně lukostřelců decimovala bronzová děla..
Novověké válečnictví už nespočívá v osobní chrabrosti a umu, ale v nasazení techniky. Místo individuálního vojáka nastupuje skupinová jednotka, místo jeho statečnosti se cení disciplína. Jednotkou pohybuje velitel, a pro plnění svých pokynů potřebuje tu disciplínu.
Velitelé si ponechali hodně z rytířské morálky, třeba za Třicetileté války v Čechách je doloženo, jak se po bitvě Valdštejn a jeho nějaký protivník sešli ve stanu mezi oběma vojsky, pokecali si, rozebrali si uplynulou bitvu, a pak v klidu odešli zpět. Dneska už je takové chování asi nemyslitelné..
Napo_Leon wrote: Další překvapivou věc se dozví při vypravování o létě 1420, kdy autor textu na férovku řekne, že křižácké vojsko bylo složeno ze všech koutů Evropy a "...převážně sestávalo z dobrodruhů přitahovaných možností drancování."
To se ale píše i ohledně křižáků, co táhli do Svaté země. Úplně první výprava dělala pogromy, páchala zločiny, Uherskem ji doprovázelo královo vojsko, aby je hlídalo.. A šlechta táhle do Palestiny z velké části proto, že druhorození neměli nárok na dědictví a plánovali se tam usadit, tudíž dobyvatelský motiv hrál roli též..
Napo_Leon wrote: český komplex méněcenosti a sebemrskačství je bohužel faktem. Národ, který si neváží sám sebe, si pak nemůže stěžovat
V příloze Lidových novin byl rozhovor s historikem Jiřím Rakem, ten píše o době národního obrození. Mj. k tomu českému sebepojetí řekl, že český národ má tu vlasntost, že musí být buď úplně nejlepší, nebo úplně nejhorší.. Že když je zle, tak se semknou a glorifikují dějiny, a když je normálně, tak sami sebe shazují.. Třeba Mikoláš Aleš je v čase útlaku veliký malíř, ale v časech míru mazal.. zaujalo mě to mj., protože to je pravý opak českého kréda "nikdy nebejt první, nikdy nebejt poslední, nikdy se dobrovolně nehlásit" :) , tady je právě "bejt první, nebo poslední"..
Osobně to vnímám víc během fotbalu nebo hokeje, na mistrovství jede nároďák vyhrát, ale jakmle přijde první prohra ve skupině, tak se mu věští, že nepostoupí ani ze skupiny.. Nikde není moc vidět takový ten střízlivý pohled, že vzhledem k velikosti Čech a počtu obyvatel nebude mít nároďák tolik možností, aby drtil soupeře v každý dekádě.., že odpovídající místo takového státu je asi někde mezi postupem na mistrovství a postupem do vyřazovacích bojů..
Vnímám to sebemrskačství i jinde, Třeštík popsal takový příklad, že se dělala anketa, kde se kladly otázky, jestli se Češi cítí směřování společnosti spíš na Východ nebo na Západ.. Většina odpověděla sebemrskačsky, že se vracíme do Ruska. Pak dostali další otázky, které s tím na první pohled nesouvisely, ale daly se z nich zjistit společenské postoje- a z těch vylezlo, že hodnoty těch samých lidí jsou prostě blíže k západní civilizaci než k Rusku.., že podle nich i žijí a vyjdou najevo, když se povede na chvíli umlčet to jejich sebemrskačství..
V Čechách je velké téma korupce, a to teď nebudu zlehčovat, ta je schopná zničit demokracii, ale zase z toho vychází názory, že ČR je zkorumpovaná stejnou měrou jako Rusko - přitom není, v Rusku se dávají úplatky, aby se člověk dostal k dopravní policii, protože tam se mu ta investice na úplatcích od řidičů vrátí.. Nebo když časopois reflex vybral mezi čtenáři částku na nějako unemocnici pro pacienty s AIDS na Ukrajině a přijeli ji na místě odevzdat, tak si ředitel nemocnice řekl na férovku o úplatek za to, že dar přijme(!!).., když se mu vysmáli, že se klidně můžou vrátit i s penězma zpátky, tak jen pokrči rameny, že to zkusil nebo že tam je prostě zvykem úplatky brát, že mu to najednou nepřišlo divný.. Tak takhle blbě na tom tady ještě nejsme.. Korupce není brána jako něco automatickýho, ale jako zlo.. zase mi tu chybí měřítko, že jsme někde ve středu, že sice nejsme na úrovni západní Evropy, kde se politik po soudním odsouzení vzdá automaticky politického úřadu, ale taky nejsme na tom tak bídně jako na Ukrajině nebo v Rusku, prostě že nejsme ani Východní, ani Západní, ale Střední Evropa..