Husitská revoluce

Dějiny od roku 1378 do roku 1526 (definitivní nástup Habsburků). Poslední Lucemburkové, Habsburkové, Jiří z Poděbrad a Jagellonci.

Moderator: Katerina

User avatar
Ježek
Král
Posts: 3676
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times

Re: Husitská revoluce

Unread post by Ježek »

Napo_Leon wrote:
Ježek wrote: 9.9. 1434 pečetí landfríd, který přijímá Albrechta Habsburského za vládce země.
Rok 1434 prosím ne, tehdy ještě žil Zikmund a otázka nástupnictví se řešila výlučně s jeho účastí. Albrecht byl v té době někde ve Vídni a lovil kance...
Ano, 9.9. 1434 je v Brně uzavřen landfríd, kde moravská šlechta (páni z Holštejna jsou moravská šlechta) uznává Albrechta pánem své země. O nástupnictví jsem nic nepsal.

Takže tuhle odbočku můžeme přeskočit a bavit se přímo o tom Holštejnovi.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Napo_Leon
Kníže
Posts: 350
Joined: 27 May 2010 20:13
Location: Praha

Re: Husitská revoluce

Unread post by Napo_Leon »

Ano, pojďme na to :mrgreen:

Vylučuje se to, to je zřejmé. Ovšem otázka stojí tak, jestli to bylo tehdy i dnes tak vzácné jednání. Domnívám se, že nebylo. Tady šla víra stranou.
https://www.youtube.com/watch?v=A3sBZ5Nr4hc "Look, I don't care about your politics."
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3676
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times

Re: Husitská revoluce

Unread post by Ježek »

Napo_Leon wrote:Vylučuje se to, to je zřejmé. Ovšem otázka stojí tak, jestli to bylo tehdy i dnes tak vzácné jednání. Domnívám se, že nebylo. Tady šla víra stranou.
Kdyby šla víra stranou, tak se ten člověk smíří s vládou katolického pána a tím to končí. Neposílá hlavní oposiční skupině list, který se dá lehce vyložit jako nabídka vojenské pomoci.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Napo_Leon
Kníže
Posts: 350
Joined: 27 May 2010 20:13
Location: Praha

Re: Husitská revoluce

Unread post by Napo_Leon »

Pak je to obojaké jednání! Nebo spíše si chtěl zajistit klid s Albrechtem a nechat si otevřená vrátka pro případ, že se pád polních vojsk ukáže jako trvalý.
https://www.youtube.com/watch?v=A3sBZ5Nr4hc "Look, I don't care about your politics."
somath
Měšťan
Posts: 20
Joined: 27 Aug 2012 22:05
Location: Brno

jinam

Unread post by somath »

Anonymní účet zcela jasně poukazuje na schopnost či ochotu za určitých podmínek (které předem sice nepředvídám ale na něž se připravuji) jednat (psát) tak, jak bych si jako člen s jasně prokazatelnou identitou nemohl dovolit...

K tématu tohohle vlákna, něco málinko tuším o husitství a popravdě jsem zde neslyšel zaznít podle mého soudu zásadní věc. Tou je podle mě oddělení husitství jako reformního fenoménu s neoddiskutovatelným přínosem nejen k náboženským dějinám etc etc. A druhé části uchopení pojmu husitství ve smyslu chápání této dějinné etapy jako sice vojensky úspěšné (no ubránili se sice mnohokrát přesile, ale její příchod do Čech si odlišně konstruovanými názory na společnost, morálku i vlastnictví obecně vlastně částečně způsobili sami) ale, nemohu si pomoci, v podstatě v dalších aspektech společenského života velmi devastující etapě.
Od ničení uměleckých skvostů, životů celých rodin apod. až po určité znásilnění morálky. Pro mě jsou husité (ne však myšlenky Jana Husa, kterého si vážím) a jejich způsob prosazování svobody slova a názoru, v podstatě lidé, kteří jako první v celostátním (?), řekněme celonárodním měřítku u nás předvedli, že když s něčím nesouhlasím a nehodlám respektovat něco, co má mnoho (zcela evidentně) vad a nedostatků, mohu vzít do svých rukou zbraň a vraždit a vypalovat a ještě čekat, že celá Evropa se bude na to dívat sa založenýma rukama..
Prostě něco jiného je snažit se přesvědčovat, diskutovat, ovlivňovat svými názory, osobním příkladem apod. a něco jiného je se zbraní v ruce někoho zabít pro odlišný postoj k životu..to není morální v jakékoli době...že se to dělo je jiná věc a že to bylo do jisté míry "normální" v odlišné době je též věc jiná. Desítky možná stovky upálených a umučených prostých řeholníků a zničené kostely a kláštery hovoří za vše. O hospodářském propadu následných let ani nemluvě. Plus to co již bylo řečeno o těžkostech J. z Poděbrad o bhajobě tohoto druhu státního zřízení a jisté následné izolaci.
Tím nechci husitství obecně hodit přes palubu, ale mám za to že (pro mě osobně) klady versus zápory husitské revoluce ..... 40% x 60%.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3676
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times

Re: Husitská revoluce

Unread post by Ježek »

Dříve jsem tu narážel na kališnickou šlechtu, která vykrvácela na straně Zikmunda pod Vyšehradem. Při bližším sledování politiky Zikmunda v červenci 1420 během první křížové výpravy proti husitům. Zikmund oblehl Prahu (téměř neprodyšně), ale nepodnikl generální útok (podle pozdějších svědectví měl neshody se "štábem" výpravy). Už od 8. července Zikmund vyjednával s husitskou Prahou, prostředníky byli právě kališničtí šlechtici, kteří uznávali Zikmunda, ale nevzdávali se své víry, Zikmund i tito šlechtici chtěli vyřešit celou situaci smírně. Kompromis v otázce 4 pražských artikulů nabízel papežský legát Fernando. Jednání neuspěla (i kvůli vlivu táborských radikálů v tehdejší Praze), další vývoj nemusím složitě připomínat.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3676
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times

Re: Husitská revoluce

Unread post by Ježek »

Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Rubáš z Hrádku
Rytíř
Posts: 171
Joined: 01 Dec 2010 15:47
Location: Litoměřice
Been thanked: 1 time

Re: Husitská revoluce

Unread post by Rubáš z Hrádku »

Nesouhlasím s tezí, že za Karla IV. došlo k nějakému velkému růstu majetku církve. Řekl bych, že to není ničím podložené. Karel toho moc nezaložil a už vůbec nerozdával pozemkový majetek. To bylo v podstatě hotovo už za posledních Přemyslovců. Pravdou je, že se o církevní představitele opíral jako o částečnou protiváhu vysoké šlechty.

Problém mnohoobročnictví je také složitý. Obecně to bylo bez papežského souhlasu zakázáno. Jenže pokud panovník využíval církevní hodnostáře jako své rádce, vyslance a úředníky, museli být v jeho dosahu a své církevní obročí měli od panovníka hlavně jako zdroj příjmů, který vládce nic nestál. A jejich církevní povinnosti pak plnil jeho náhradník. Pro lepší zajištění někteří získali obročí více. Papežové pro zvýšení svých příjmů byli ochotni prodávat dispens a tuto praxi legalizovat.
Tak se zajímavá myšlenka panovníků mít zadarmo k dispozici vzdělané a světaznalé úředníky zvrtla a vedla k poklesu prestiže církve a úpadku morálky...
Rubáš z Hrádku
Rytíř
Posts: 171
Joined: 01 Dec 2010 15:47
Location: Litoměřice
Been thanked: 1 time

Re: Husitská revoluce

Unread post by Rubáš z Hrádku »

I jinak odpudivá praxe prodávání odpustků vznikla původně z "ušlechtilejších" pohnutek. Když církevní představitelé lákali bojovníky do prvních křížových výprav, slibovali jim mj. odpuštění hříchů. Jenže byla tu i velká skupina obyvatelstva, která se ze zdravotních, věkových či jiných důvodů výprav účastnit nemohla. Bylo jim tedy umožněno najmout, zaplatit a vystrojit náhradníka, který bude bojovat za ně.
Nakonec se organizace výprav chopila přímo církev a začala tyto prostředky vybírat sama.
Takže původně emancipační myšlenka se zvrhla postupně v jarmareční prodávání odpustků. Světští panovníci tomu nebránili, neboť dostávali z odpustků vybraných na jejich území podíl. Jenže většinu peněz si ponechala Svatá stolice a používala je pro všemožné účely, ne pro to, na co tato praxe vznikla.
Takže se nelze divit kritice, mj. z Husovy strany.
slavicekvac
Král
Posts: 1811
Joined: 28 Oct 2009 11:55
Location: Kladno

Re: Husitská revoluce

Unread post by slavicekvac »

Rubáš z Hrádku wrote:I jinak odpudivá praxe prodávání odpustků vznikla původně z "ušlechtilejších" pohnutek. Když církevní představitelé lákali bojovníky do prvních křížových výprav, slibovali jim mj. odpuštění hříchů. Jenže byla tu i velká skupina obyvatelstva, která se ze zdravotních, věkových či jiných důvodů výprav účastnit nemohla. Bylo jim tedy umožněno najmout, zaplatit a vystrojit náhradníka, který bude bojovat za ně.
Nakonec se organizace výprav chopila přímo církev a začala tyto prostředky vybírat sama.
Takže původně emancipační myšlenka se zvrhla postupně v jarmareční prodávání odpustků. Světští panovníci tomu nebránili, neboť dostávali z odpustků vybraných na jejich území podíl. Jenže většinu peněz si ponechala Svatá stolice a používala je pro všemožné účely, ne pro to, na co tato praxe vznikla.
Takže se nelze divit kritice, mj. z Husovy strany.
Velmi přesné. Jen tam je zásadní problém. NIKDY církev neslibovala odpuštění hříchů náhradou za křížovou výpravu, peníze nebo cokoliv. Prostě NIKDY. Vždy šlo o odpustky, neboli náprava, náhradu za důsledky hříchu. Nikoliv jeho odpuštění. To je prostě omyl zvláště rozšířený v českých poměrech, kdy kořen slov je stejný, ale význam je zásadně jiný. Nejlepší je číst to latinsky - odpustky indulgentia, odpuštění dimissio. Něco jako časný trest, pokání, náhrada škody, občanskoprávní vyrovnání atd, jak bychom řekli dnes. Ale ODPUŠTĚNÍ je mezi člověkem a Bohem, a nikdy nebylo za cokoliv jiného, než vyznání a lítost, snahu o nápravu u hříšníka.
Takže vše o čem píšeš jsou jen a jen indulgentia, nikoliv dimisio. Odpustky a ne odpuštění.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2793
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: Husitská revoluce

Unread post by Viola »

slavicekvac wrote: Velmi přesné. Jen tam je zásadní problém. NIKDY církev neslibovala odpuštění hříchů náhradou za křížovou výpravu, peníze nebo cokoliv. Prostě NIKDY. Vždy šlo o odpustky, neboli náprava, náhradu za důsledky hříchu. Nikoliv jeho odpuštění. To je prostě omyl zvláště rozšířený v českých poměrech, kdy kořen slov je stejný, ale význam je zásadně jiný. Nejlepší je číst to latinsky - odpustky indulgentia, odpuštění dimissio. Něco jako časný trest, pokání, náhrada škody, občanskoprávní vyrovnání atd, jak bychom řekli dnes. Ale ODPUŠTĚNÍ je mezi člověkem a Bohem, a nikdy nebylo za cokoliv jiného, než vyznání a lítost, snahu o nápravu u hříšníka.
Takže vše o čem píšeš jsou jen a jen indulgentia, nikoliv dimisio. Odpustky a ne odpuštění.
Můžeš tedy prosím popsat, v čem to tedy spočívalo?
slavicekvac
Král
Posts: 1811
Joined: 28 Oct 2009 11:55
Location: Kladno

Re: Husitská revoluce

Unread post by slavicekvac »

Viola wrote:
slavicekvac wrote: Velmi přesné. Jen tam je zásadní problém. NIKDY církev neslibovala odpuštění hříchů náhradou za křížovou výpravu, peníze nebo cokoliv. Prostě NIKDY. Vždy šlo o odpustky, neboli náprava, náhradu za důsledky hříchu. Nikoliv jeho odpuštění. To je prostě omyl zvláště rozšířený v českých poměrech, kdy kořen slov je stejný, ale význam je zásadně jiný. Nejlepší je číst to latinsky - odpustky indulgentia, odpuštění dimissio. Něco jako časný trest, pokání, náhrada škody, občanskoprávní vyrovnání atd, jak bychom řekli dnes. Ale ODPUŠTĚNÍ je mezi člověkem a Bohem, a nikdy nebylo za cokoliv jiného, než vyznání a lítost, snahu o nápravu u hříšníka.
Takže vše o čem píšeš jsou jen a jen indulgentia, nikoliv dimisio. Odpustky a ne odpuštění.
Můžeš tedy prosím popsat, v čem to tedy spočívalo?
Neumím to popsat lépe než jsem napsal. Prostě vždy šlo jen a jen o odpustky, nikoliv o odpuštění hříchů. To je výhradně věcí zpovědi, svátosti smíření, kde je podmínkou odpuštění - dimissio: ústní vyznání knězi, lítost nad spáchaným hříchem a upřímná snaha o nápravu. Jestliže cokoliv z toho je u hříšníka falešné, není mu odpuštěno, ačkoliv třeba kněz odpuštění vysloví. Kněz ukládá nějakou povinnost pro pokání hříšníka, mezi ti také patří náhrada škody. Kde není možná ( například pomluva se nahrazuje obtížně ), tam se má hříšník snažit o odpustky, čili náhradu nějakým prospěšným činem. Může to být pouť, například do Svaté země, kterou někteří kajícníci měli uloženou pěšky, někteří dokonce zpřísnili své pokání po kolenou. Což se nahrazovalo v baroku tzv. svatými schody ( Králíky, Rumburk ) Náhrada toho mohla být i finanční a tam byl kořen neřádstva ve středověku. Jak ve vypořádání, tak v příjmu, který klidně mohl zbalit duchovní... To bylo předmětem oprávněné kritiky Husovy. Ale ani Hus nikdy neřekl, že církev kupuje odpuštění. Vždy to byly odpustky - indulgentia.
Napo_Leon
Kníže
Posts: 350
Joined: 27 May 2010 20:13
Location: Praha

Re: Husitská revoluce

Unread post by Napo_Leon »

To je hezky sepsané heslo. Taky jsem psával hesla o husitských postavách, bohužel už o ně nebyl zájem.
https://www.youtube.com/watch?v=A3sBZ5Nr4hc "Look, I don't care about your politics."
Napo_Leon
Kníže
Posts: 350
Joined: 27 May 2010 20:13
Location: Praha

Re: Husitská revoluce

Unread post by Napo_Leon »

Dočetl jsem zvláštní článek o husitství. Jmenuje se "Husitství - sociální bouře schovaná za náboženství". Autor je samozřejmě anonymní. Můžu uvést jen to, že pochází z webu Odkryté pravdy.cz. Citace:

" Husitským hnutím nazýváme významné období Evropských dějin, při kterém došlo v zemích Koruny České ke zformování mohutného povstání těžce pracujícího lidu proti bohatým, kde se vraždilo pod záminkou náboženského extrémizmu. Zvláštní učení kazatele Jana Husa bylo inspirací mohutnému počtu pracujícího lidu k sjednocení ve zbrani.

Rozhodující myšlenka husitů že: "Poddaní mají autority poslouchat, avšak jen tehdy, pokud jejich rozhodnutí nestojí proti Boží vůli" bez pochybností předpokládala, že husitské ideály jsou tak moc na výši, že přesně odpovídají Boží vůli.

Husité se uvedli v sebeklam, že jejich nápady musí být přirozeně i Boží vůle a že tedy svým konáním ovládají Boha. Že jsou Boží Bojovníci za Svatou pravdu, tedy stejné důvody, jako mají všechny ostatní projevy fanaticky náboženských masakrů. Různým filozofováním husičtí (kališničtí) kazatelé ve žhavé rétorice přesvědčili sebe i pracující lid, že společně "jistě musejí mít pravdu" a že jejich jednání tudíž musí být správné.

Čtyři artikuly pražské, jakési "programové prohlášení" husitů, ospravedlňující masakry
Společným programem husitů se staly čtyři artikuly pražské. To, co požadovaly se pravými jmény nazývalo takto:

přijímání z kalicha (pod obojí způsobou), tedy speciální formu iniciačního rituálu
všeobecné povolení kázání jejich pojetí slova Božího jejich vlastními odborníky, s vyloučením názorů lidí, natož nějakých "proroků", které nemohli ovládat.
zabavení majetku a světské moci ostatním náboženským organizacím (zde myšlena konkurečncí Katolické Církevní Organizace), sami si ovšem ponechali moc poslat na smrt statisíce lidí a zmrzačit ekonomicky českou zemi na pár staletí
trestání smrtelných hříchů bez rozdílu postavení hříšníků podle jejich vlastního výkladu Bible a práva, uskutečňovanou pomocí jejich výkonné moci vynucované vojenskou silou.
(v encyklopediích naleznete velmi zidealizované a tendenční znění pražských artikul. Například na české wikipedii jsou artikuly podány s manipulativním PŘEDPOKLADEM, že husité MĚLI JISTĚ PRAVDU, což má vést čtenáře k dojmu, že husitství bylo dobré a že jeho porážka byla velká škoda.)

Myslelo se, že již přišel konec světa, nebo neporazitelná absolutistická Ježíšoříše, kde budou žít jen bezhříšní nadlidé bez svobody vlastního názoru (Chiliasmus)
Následovníci učení Jana Husa se v často beznadějné ekonomické situaci upnuli na nereálné představy o lepším pozemském světě, kterého chtěli dosáhnout vyvražděním veškerých nepřátel a legitimních vládců. Co přesně mělo nastat poté husity nebylo plánováno.

Navzdory velkým vojenským úspěchům nemělo hnutí žádný potenciál k vytvoření funkční společnosti, neboť bylo založeno jen na neuskutečnitelných iluzích. Možná většina lidí, kteří podlehli iluzi husitství, stejně žila ze dne na den s myšlenkou na lepší život ve slibovaném Nebi.

Duchovní poselství husitství
Duchovní poselství husitství nebylo ŽÁDNÉ pro lidi církve Bohem povolaných kněží (žijících po odchodu Ježíše v nyní probíhajícím tisíciletém Božím království na zemi). Jednalo se jen o rozsáhlé krveprolití a masakr, ve kterém se bojovalo (ve jménu populární symboliky s biblickými motivy) o prostým lidem zbožňované rituály Církevních Organizací.

Dodnes je však zachováváno poselství náboženské a k odkazu různých náboženských nápadů se hlásí různé Církevní Organizace, i když se vlastně jedná o odkazy na náboženské běsnění a kruté zabíjení.

Bojová síla husitství spočívala ve využití zloby pracujícího lidu k bohatým
Chudých bylo tolik, že bylo možné dosáhnout v boji buď vyrovnaného stavu, nebo dokonce husitská strana mohla přečíslit nepřátelské vojenské jednotky. Vedení interních Církevních Organizací také lidi snadno motivovalo k sebevražednému boji, což proti morálce zaplacených žoldnéřů představovalo výhodu.

Fenomén husitské revoluce byl umožněn snadnou dostupností vojenských technologií
Celé husitské hnutí bylo umožněno faktem, že veškeré vojenské technologie dokázala vyrobit i ta nejzaostalejší společenská vrstva. Obyčejný cep s kovovými trny tvořil jen zlomek ceny drahoceného meče pečlivě připravovaného rytíře - šlechtice. Přesto, zvláště byl-li obsluhován zemědělcem s obrovskou praxí, byl nepochybně účinější než drahý meč a plechové brnění pro něj nepředstavovalo adekvátní obranu.

Rovněž všemožné katapulty a posléze i palné zbraně byly husity nejenom hojně využívány, ale dokonce i bojově zdokonaleny. Do dnešních dnů velká část zbraní české armády přejímá husitská jména zbraní (např. tarasnice, houfnice) a některá jména husity vyvinutých zbraní byla převzata celosvětově (např. pistole).

Vývoj husitstství, směřující k jeho konci
Husitství mělo ve svém počátku nádech velkého idealismu, který se neurčitě pohyboval mezi extrémy superlásky, maximální netolerance k jiným názorům, sexuální perverzi až k utopickému humanismu. Nevědělo se, zda se má husita chovat důstojně, nebo drancovat. Zda má mít jednu manželku, nebo zda všechny ženy patří všem. Proto vznikaly různé kompromisy a samostatné názorové skupiny. Z praktických důvodů se používalo to, co momentálně přinášelo výhodu, tedy drancování bylo povoleno u bohatých, protože tam bylo co brát. Dalo se to vysvětlit tak, že bohatým majetek nepatří, protože jsou nepřátelé.

Jistý čas bylo čistě VOJENSKOU silou dosaženo velkého vlivu husitství na rozsáhnou část střední Evropy. V této fázi ale byla rebelská myšlenka husitství vyčerpána, neboť při takovém územním vlivu by husité museli začít vládnout a sami by vytvořili vládnoucí bohatou vrstvu, proti které půvdodně prosí vojáci bojovali.

Myšlenkové rozpory husitství vedly k tomu, že se časem proměnilo až v téměř kočovné loupežnictví a jakákoliv organizovaná činnost se rozpadla bez valného efektu. Původní uspořádání vlád se vrátilo do svých pozic a hlavní Církevní Organizace se ujaly své moci v ovládání lidí.

Hlavní omyly husitského hnutí
Husitští kazatelé manipulovali lid tím, že jsou jediní pravdiví vykladači Bible a že jsou tudíž boží bojovníci. Z praxe vidíme, že zase nebyli. Používání iluze božské předurčenosti k vedení války je běžné.
Lidé obecně uvěřili vedoucím, že už je blízko Konec Světa, a že tudíž už nemá smysl nic plánovat kromě vybudování "svatých měst" s biblickými jmény. Lidé chtěli převzít úlohu Boha a vnutit mu svůj vlastní postup.
Lidé ve snaze zajistit si lepší život v Nebi hledali "hodnotnější rituály", které by jim vstupenku do blaženého života v Nebi zajistily.
Lidé v iluzi, že si vydělají vstupenku do blaženého Nebe vraždili ostatní, v domění, že to dělají pro Boha a že ten je za to odmění.
Lidé si mysleli, že úplně všichni musí sdílet jejich iluze a ten, kdo je nesdílí, je jednoduše nepřítel vhodný k zabití.
Chyběl plán co dál, až bude zabita většina nepřátel. Poté by se husitští velitelé sami proměnili na šlechtu, kazatelé na ostrou Církevní Organizaci a vše by začalo nanovo s jinými vlajkami.
Pozitivní aspekty husitství v tělesném rozumu
Při chápání husitství pomocí tělesného rozumu lze najít velký podpůrný význam pro občany českých zemí při povzbuzování národní HRDOSTI (velice podobné sportovní reprezentaci). Husitství bylo několikráte používáno k nabuzení pýchy Čechů na jejich vojenské tradice a významné úspěchy. Negativní jevy, které husitství přinášelo především, jsou záměrně ignorovány a tudíž nezmiňovány.

Husitství bylo v mnoha rysech shodné či velmi podobné s Fašismem, mělo by být tudíž společensky korigováno používání a uctívání husitských symbolů
Projevy úcty k husitství a používání husitských symbolů by mělo být správně zakázáno. Štít zapomění a díky neexistenci fotografie a filmu v husitské době se zde také uplatňuje poučka: "co oči nevidí, srdce nebolí". Proto ty statisíce podřezaných a týraných lidí už nemohou podávat vizuální svědectví o krutovládě a masakrech husitů, nýbrž hovoří k nám jen zidealizované a propagandou vylepšené NÁZORY A OBRAZY, které vlády České země používaly k povzbuzení hrdosti na Českou státnost.

Husitství bylo nábožensko-fanaticky vedený masakr, na lidské i náboženské úrovni srovnatelný s jinými nábožensky motivovanými masakry, které přišly z Východu. "
https://www.youtube.com/watch?v=A3sBZ5Nr4hc "Look, I don't care about your politics."
slavicekvac
Král
Posts: 1811
Joined: 28 Oct 2009 11:55
Location: Kladno

Re: Husitská revoluce

Unread post by slavicekvac »

Napo_Leon wrote:Dočetl jsem zvláštní článek o husitství. Jmenuje se "Husitství - sociální bouře schovaná za náboženství". Autor je samozřejmě anonymní. Můžu uvést jen to, že pochází z webu Odkryté pravdy.cz. Citace:
del
Husitství bylo nábožensko-fanaticky vedený masakr, na lidské i náboženské úrovni srovnatelný s jinými nábožensky motivovanými masakry, které přišly z Východu. "[/i]
Spousta věcí je extrémně nepravda, ale model konce husitství, kdyby vyhrálo, je vcelku reálný. Je totiž jasně vidět na stabilizaci luteránské reformace.
Koneckonců, zbytky husitství u nás tam skončily - věroučně jsou luterány. nakonec i organizačně, jsou v luterském svazu, což asi neříkám přesně, ale světová organizace církví je věroučně luteránská. nebo ne?
Napo_Leon
Kníže
Posts: 350
Joined: 27 May 2010 20:13
Location: Praha

Re: Husitská revoluce

Unread post by Napo_Leon »

Mně tam zaujalo třeba to, že autor mluví o statisících podřezaných, což podle mně dokazuje asi nejvíce neznalost problematiky, každý trochu poučenější přeci ví, že České království mělo tehdy ztěží 1 milion obyvatel, takže kdyby husité vyvraždili byď jen třetinu tohoto počtu, tak by se celá společnost takřka zhroutila. :)

Zajímavé je také to, že by se prý měla zakázat husitská symbolika. Že v letech 1960 - 1990 mělo Československo ve státním znaku husitskou pavézu přeci také nikomu nevadilo :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=A3sBZ5Nr4hc "Look, I don't care about your politics."
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3676
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times

Re: Husitská revoluce

Unread post by Ježek »

Neskutečná slátanina lží a účelových interpretací. Nemá smysl to v jednotlivostech vyvracet, zajímavější je sledovat, jaký člověk to psal a co tím sledoval. Využívá tam komunistickou terminologii (pracující lid), ale nesleduje tam komunistické cíle (v nich by husitství nebylo negativní). Na husitství neutočí ani z katolických posic (obecně křesťanství tam vychází jako podvod), ale z ateistických (nebo okultních?) posic. Proč ale útočí zrovna na husitství, nevím, ale žádný racionální důvod to mít nebude - v tomto případě byl evidentně nejdřív pocit a pak se k němu zpětně hledaly argumenty.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Napo_Leon
Kníže
Posts: 350
Joined: 27 May 2010 20:13
Location: Praha

Re: Husitská revoluce

Unread post by Napo_Leon »

Je to směsice provokace a neznalosti. :D

Máš však pravdu v tom, že názor na husitství (negativní) už autor měl dlouho před tím, než pro něj začal hledat argumenty. Nicméně je to na netu, lidi to čtou a jsou bohužel i lidé (čtenáři Blesku a diváci TV Nova), kteří obsahem tohoto pamfletu mohou být ovlivněni.
https://www.youtube.com/watch?v=A3sBZ5Nr4hc "Look, I don't care about your politics."
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2793
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: Husitská revoluce

Unread post by Viola »

Ježek wrote: O to důležitější je otázka, jak historii propagovat a popularisovat - jakými metodami, jakými prostředky a td.
Upřímně, už jen ten název toho webu dává tušit, co bude asi jeho obsahem.
User avatar
Ingolf
Král
Posts: 1305
Joined: 24 Aug 2008 12:16
Location: Jičín

Re: Husitská revoluce

Unread post by Ingolf »

Vezme se jedna věc a opakuje stále dokola, má to působit víc na city než na rozum.. Ovšem ten konec
Husitství bylo nábožensko-fanaticky vedený masakr, na lidské i náboženské úrovni srovnatelný s jinými nábožensky motivovanými masakry, které přišly z Východu.
Lovím marně v paměti, jaké jiné nábožensky orientované masakry přišly zrovna z východu, nacházím jen Matyáše Korvína, který táhnul na kacířského krále Jiříka z Poděbrad směrem od Uher :D leda ještě Turci, ale ti nestačili dojít do Čech, aby je nějak výrazně poškodili..