Staroměstská exekuce a její oběti

pravěk, starověk, novověk, moderní období

Moderator: Ježek

Byla tato exekuce adekvátní provinìní popravených?

Jednoznaènì ano, postavili se proti svému panovníkovi.
4
17%
Spíše ano.
4
17%
Nebyla, protože vítìz neprojevil špetku velkorysosti k poraženému.
12
52%
Spíše ne.
2
9%
Nevím, nejsem si jist.
1
4%
 
Total votes: 23

User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

furt ten špalek...

Unread post by Jiří Motyčka »

Michal wrote:Jistì, protože, kdyby odsouzenci dali hlavu na špalek, sekal by jim kat ty hlavy meèem asi doteïka. Dále by nemohla vystøíknout krev pana Šlika na køíž, jak barvitì popisuješ na zaèátku tohoto tématu...
No, vidím, že jsi velký znalec a skoro kolega Mydláøe a já o popravování meèem vím opravdu hodnì málo. :oops: :cry:
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

TV poøad

Unread post by acoma »

http://www.ct24.cz/vysilani/2006/06/24/ ... magazin/7/ :arrow: Poprava 27 èeských pánù 21. èervna 1621
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
Iva Sušická

Potomek se hlásí...

Unread post by Iva Sušická »

:lol: Tak nevím, zda-li nemám být na rozpacích, že se tu tak propírá mùj prapøedek... :oops: Ale jo, jsem ráda, když se o nìj aspoò nìkdo zajímá... =D> A jinak se celkem divim, že je stínal meèem a bavilo ho ten meè ostøit... V jedné chytré knížce o popravách a muèení jsem èetla, že když šlechtic zradil panovníka, byl mu potupnì zlomen vaz tím, že ho praštili pøes krk fošnou... :studium:
Michal
Vévoda
Posts: 584
Joined: 29 May 2008 19:40
Location: no pøece u nás doma

Re: Potomek se hlásí...

Unread post by Michal »

Iva Sušická wrote::lol: Tak nevím, zda-li nemám být na rozpacích, že se tu tak propírá mùj prapøedek... :oops: Ale jo, jsem ráda, když se o nìj aspoò nìkdo zajímá... =D> A jinak se celkem divim, že je stínal meèem a bavilo ho ten meè ostøit... V jedné chytré knížce o popravách a muèení jsem èetla, že když šlechtic zradil panovníka, byl mu potupnì zlomen vaz tím, že ho praštili pøes krk fošnou... :studium:
Ahoj, s ostøením se mistr Mydláø nezdržoval, údajnì bìhem exekuce vystøídal ètyøi meèe. :wink:
"Bùh je všude, proto je i ve mnì, stejnì jako v Tobì"
Markéta

Re: 4 jméma

Unread post by Markéta »

Jiří Motyčka wrote:
Viola wrote:...Tøi radní èeskobratrského vyznání mìli být obìšeni - víte o tom nìco víc, hlavnì proè?...
Rozsudek s hrdelními tresty obsahoval 43 jmen! Tento seznam byl rozdìlen na 2 èásti (15 + 28). 15 byla nakonec udìlena milost.

Omilostněných lidí bylo 16, ne 15:

Ostatní odsouzení
(měli být zbaveni hrdla, cti i statků, omilostněni ohledně hrdla)

27 popraveno+
28. Mikuláš Diviš
(přibit za jazyk k šibenici)

Vymrskáni z města:
29. Václav Božecký
30. Josef Kubín
31. Jan Švehla

Vězněni na Zbiroze:
32. Vilém z Lobkovic (+1626)
33. Pavel z Říčan (do 1627)
34. Jan Vostrovec (do 1623)
35. Václav Šťastný (do 1623)

Další:
36. dr. Matyáš Borbonius
37. Lukáš Karban
38. Volf Hasslauer
39. Melichar Teyprecht
40. Jiří Závěta
41. Pavel Pečka
42. Kašpar Uzlar
43. Jan Kamaryt

A pak tu byli další:

Další:

44. Jan Theodor Sixt
(dostal milost přímo na popravišti)

45. Eliáš Rozýn
(v původním seznamu odsouzených na smrt, dostal milost)

46. dr. Fridrich Georg
(rozsudek dodatečně s Rüppelem a Hauenschildem, nebyl popraven)

Zemřel před exekucí:
47. Martin Fruwein (sebevražda? - někteří to zpochybňují)

Ortelů císař podepisoval 51. Ví někdo, kdo byli ti zbývající? Nemohu se dopočítat....
Růžena

Re:

Unread post by Růžena »

Návštěvník wrote:Sháním cokoliv o Tobiáši Štefkovi z Kolodìj. Hledám i jeho potomky a pátrám po jeho podobiznì. Budu vdìèný za jakoukoliv informaci. Díky.
Dobrý den, Váš dotaz je už hodně starý, ale doufám, že odpověď dostanete.
Mám k panu Tobiáši Štefkovi informace, které historikům nejsou známé. Raději bych ale komunikovala jinou formou chat, Skype, facebook.
User avatar
milarangl
Panoš
Posts: 38
Joined: 27 Aug 2007 21:15
Location: kladno

Re: Staroměstská exekuce a její oběti

Unread post by milarangl »

Protestantský kvikot nad padlými hlavami je hodně úsměvný. Sami si zavinili a ještě pláčou. Úctu k císari nemají - nazývají jej Ferdou. Tak já taky úctu mít nebudu. Jiráskovo Temno je hodně zakořeněno. Snad jen Nejedlý tu chybí. Hanebnost
Last edited by milarangl on 11 Jun 2011 03:49, edited 1 time in total.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: Staroměstská exekuce a její oběti

Unread post by Ježek »

milarangl wrote:Protestantský kvikot nad padlými hlavami je hodně úsměvný. Sami si zavinili a ještě pláčou. Úctu k císari nemají - nazývají jej Ferdou. Tak já taky úctu mít nebudu. Jiráskovo Temno je hodně zakořeněno. Snad jen Nejedlý tu chybí. Hanebnost
Vskutku hodnotný příspěvek :roll: A teď něco o tom, jestli bylo dřív vejce nebo slepice (dinosaurus) ...
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Napo_Leon
Kníže
Posts: 350
Joined: 27 May 2010 20:13
Location: Praha

Re: Staroměstská exekuce a její oběti

Unread post by Napo_Leon »

milarangl wrote:Protestantský kvikot nad padlými hlavami je hodně úsměvný. Sami si zavinili a ještě pláčou. Úctu k císari nemají - nazývají jej Ferdou. Tak já taky úctu mít nebudu. Jiráskovo Temno je hodně zakořeněno. Snad jen Nejedlý tu chybí. Hanebnost
Ferdou nazývají císaře a krále Ferdinanda II. jen lidé nevzdělaní a obhroublí, kteří nechápou, že i lidé dávno mrtví (obzvláště panovníci) mají nárok na důstojné oslovování. Není to případ pouze "Ferdy", ale i jiných historických osob. Takové oslovování nepatří do fora o historii, kde se pohybují většinou lidé vzdělaní a slušní. Já sám to považuji za dětinské a hloupé. Ferdinand II. nemá v Čechách dobrou pověst, ale to kupodivu ani v jiných zemích, kde tento císař a král vládl. Úspěšný vladař to nebyl, ale žádný "podlý, malý a hloupý muž" také ne, ačkoliv se to stále ještě leckde tvrdí. Co se týče Staroměstské exekuce, tak znevažování jejího odkazu a zlehčování popravených stavů považuji za stejně pitomé, jako zlehčování Ferdinanda II. Todíž se tomu pokusme vyhnout a bavme se o historii s trochou dospělosti... :wink:
https://www.youtube.com/watch?v=A3sBZ5Nr4hc "Look, I don't care about your politics."
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Re: Staroměstská exekuce a její oběti

Unread post by Georg »

Budovec byl zřejmě popraven za slavnostní prohlídku Prahy a Hradu s tureckou delegací.Víte někdo o smyslu této akce?Je pravdou,že se je smažili usadit na trůn?
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: Staroměstská exekuce a její oběti

Unread post by Ježek »

Georg wrote:?Je pravdou,že se je smažili usadit na trůn?
To by bylo v tehdejší Evropě nepřijatelné. I Bethlen Gábor měl problémy s tím, že se spojoval s Turky.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Napo_Leon
Kníže
Posts: 350
Joined: 27 May 2010 20:13
Location: Praha

Re: Staroměstská exekuce a její oběti

Unread post by Napo_Leon »

Georg wrote:Budovec byl zřejmě popraven za slavnostní prohlídku Prahy a Hradu s tureckou delegací.Víte někdo o smyslu této akce?Je pravdou,že se je smažili usadit na trůn?
Něco málo vím a rád povím. :wink: V Budovcově případě hrála roli již jen ta skutečnost, že byl dlouhá desetiletí hlavou nekatolíků v Čechách a věrný stoupenec Jednoty bratrské. Povstání Budovec podporoval, byl členem direktorského sboru a jedním z prvních, kdo se vyslovili k Ferdinandově sesazení z českého trůnu. Ve Vídni Budovcovi nezapomněli ani to, že v Praze provázel právě ono turecké poselstvo, kterému dokonce ukazoval místo, kam dopadli v květnu 1618 defenestrovaní, přičemž odmítal, že by vyhozeným pánům pomohl zásah Panny Marie, jak to s velkým zalíbením rozhlašovala katolická strana. Pravdou však není, že by se Budovec, či kdokoli z českých stavů snažil "usadit" Turky na trůnu. Jednání s Turky z české strany nastalo až na přelomu let 1619/1620, tedy v době, kdy se rodilo (a zanikalo :D ) spojenectví, nebo-li konfederace s uherskými stavy a sedmihradským vévodou Bethlenem Gáborem. Sám Bethlen si jako jednu z podmínek spojenectví s Čechy a jejich konfederací kladl navázání jednání s Turky v ten smysl, aby se pokud možno Turci vzdali po dobu války s císařem všech nepřátelských kroků vůči Sedmihradsku a Uhrám. To se částečně podařilo. Jinak Budovec byl známý znalec jazyků a diplomacie, takže bylo jen logické, že při pobytu tureckého poselstva v Praze v létě 1620 to byl právě on, kdo provázel turecké vyslance Prahou a trochu je uváděl do situace ohledně počátků a důvodů povstání proti císaři.

Mimochodem co se týče Budovcovi poslední pouti v červnu 1621 na Staroměstském náměstí, když bylo na Budovce zavoláno, tak si pohladil svůj vous a řekl jen: "Mé milé šediny, hle jaká čest vás očekává, když v brzkém čase korunou nebeskou budete poctěny.". Budovec byl roku 1621 stár 74 let, ale to ho neuchránilo před krutou smrtí. Na popravišti mu byla nejpve uťata pravá ruka, kterou přísahal císaři Ferdinandovi, jakožto českému králi, a teprve poté byl sťat. Původní rozsudek zněl čtvrcení za živa, ale byl přeci jen vzhledem k Budovcově věku a společenském postavení "zmírněn".
https://www.youtube.com/watch?v=A3sBZ5Nr4hc "Look, I don't care about your politics."
User avatar
Robert
Vévoda
Posts: 591
Joined: 05 Jan 2009 22:04
Location: Anglicko

Re: Staroměstská exekuce a její oběti

Unread post by Robert »

Ježek wrote: To by bylo v tehdejší Evropě nepřijatelné. I Bethlen Gábor měl problémy s tím, že se spojoval s Turky.
Iba na okraj : Mno možno mal, ale Sedmohradsko bolo za vlády Gabriela Bethlena protestantskou veľmocou, ktorá si to viackrát úspešne rozdala s Habsburgovskou armádou. ( Viď smrť generála Bunquoya, napr...) S týmto veľmocenským postavením (aj keď s tieňovou podporou Turkov ) Habsburgovia nedokázali za života G.B. urobiť nič, aj keď v rámci kompromisu od niektorých svojich predstáv ( znovuzjednotenie celého Uhorska a zároveň týmto aktom zbavenia sa Habsburgov) napokon musel GB ustúpiť.
User avatar
Dagmar
Knìžna
Posts: 220
Joined: 05 May 2007 13:32
Location: Praha

Re: Staroměstská exekuce a její oběti

Unread post by Dagmar »

Minulost není tøeba milovat, staèí jí rozumìt a nezapomenout, že konèí v budoucnosti. M.Ivanov
Napo_Leon
Kníže
Posts: 350
Joined: 27 May 2010 20:13
Location: Praha

Re: Staroměstská exekuce a její oběti

Unread post by Napo_Leon »

Řekl bych, že jim jde spíše o provokaci a o to, aby se zase mohli zviditelnit. Osobně si myslím, že by tam 28. kříž být neměl. Martin Früwein z Podolí nebyl sťat a už vůbec nebylo jeho tělo čtvrceno na Staroměstském náměstí. To se stalo na Bílé hoře za pražskými branami 9. (!) června 1621. I když měl být jedním z pánů a zapsat se do historie jako účastník Staroměstské exukuce, zvolil si jinou cestu a spáchal sebevraždu. Nebyl tedy s "našimi" sedmadvaceti pány vězněn na Staroměstské radnici, kde se 20. a 21. června odehrávaly ony slavné výjevy, kdy odsouzenci spytovali svědomí a pronášeli moudra, která je zapsala mezi nesmrtelné. Svým způsobem Martin Früwein z Podolí k popraveným skutečně nepatří. Že na něj historie zapomněla je už věc jiná. :wink:
https://www.youtube.com/watch?v=A3sBZ5Nr4hc "Look, I don't care about your politics."
User avatar
Dagmar
Knìžna
Posts: 220
Joined: 05 May 2007 13:32
Location: Praha

Re: Staroměstská exekuce a její oběti

Unread post by Dagmar »

Napo_Leon wrote:Řekl bych, že jim jde spíše o provokaci a o to, aby se zase mohli zviditelnit. Osobně si myslím, že by tam 28. kříž být neměl. Martin Früwein z Podolí nebyl sťat a už vůbec nebylo jeho tělo čtvrceno na Staroměstském náměstí. To se stalo na Bílé hoře za pražskými branami 9. (!) června 1621. I když měl být jedním z pánů a zapsat se do historie jako účastník Staroměstské exukuce, zvolil si jinou cestu a spáchal sebevraždu. Nebyl tedy s "našimi" sedmadvaceti pány vězněn na Staroměstské radnici, kde se 20. a 21. června odehrávaly ony slavné výjevy, kdy odsouzenci spytovali svědomí a pronášeli moudra, která je zapsala mezi nesmrtelné. Svým způsobem Martin Früwein z Podolí k popraveným skutečně nepatří. Že na něj historie zapomněla je už věc jiná. :wink:
Doufám, že celý tento příspěvek mysliš, jako vtip . :evil: :evil: :evil: :o
Minulost není tøeba milovat, staèí jí rozumìt a nezapomenout, že konèí v budoucnosti. M.Ivanov
Napo_Leon
Kníže
Posts: 350
Joined: 27 May 2010 20:13
Location: Praha

Re: Staroměstská exekuce a její oběti

Unread post by Napo_Leon »

Vůbec ne, je myšlen vážně. Nabídni však vlastní pohled a názor :wink:
https://www.youtube.com/watch?v=A3sBZ5Nr4hc "Look, I don't care about your politics."
LITICE

Re: Re:

Unread post by LITICE »

Růžena wrote:
Návštěvník wrote:Sháním cokoliv o Tobiáši Štefkovi z Kolodìj. Hledám i jeho potomky a pátrám po jeho podobiznì. Budu vdìèný za jakoukoliv informaci. Díky.
Dobrý den, Váš dotaz je už hodně starý, ale doufám, že odpověď dostanete.
Mám k panu Tobiáši Štefkovi informace, které historikům nejsou známé. Raději bych ale komunikovala jinou formou chat, Skype, facebook.

jiri.hostinsky(zav)post.cz