Bartussius de Luczhen

šlechtické rody i jednotlivé osoby, šlechtické zvyky. Heraldika, genealogie ...

Moderator: elizabeth

User avatar
Maršálek
Kníže
Posts: 380
Joined: 22 Jan 2007 10:38
Location: HK

Bartussius de Luczhen

Unread post by Maršálek »

Obracím se na vás s prosbou o pomoc. V Emlerových regestech jsme dohledali dalšího úøedníka královny vdovy Richenzy k roku 1307 a to komoøího Bartolomìje, psaného predikátem de Luczhen.

Nenarazil nìkdo z vás na tohle jméno, nebo neznáte èeskou verzi tohoto predikátu? Pohyboval se v Èechách kolem roku 1307 za Habsburkù, ale nemusí pocházet z jejich okolí.
Pokud by se jednalo o zkomoleninu názvu obce Libèany na Hradecku, dostalo by to zajímavý rozmìr.
Last edited by Maršálek on 10 Oct 2008 14:20, edited 1 time in total.
servo
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

Pøipomíná mi to bitvu u Luèence - ale to je dobøe šílená teorie :)

Luèany, Luèeny, možná. Ten úøedník nutnì nemusel pocházet z Hradecka, ne?
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Maršálek
Kníže
Posts: 380
Joined: 22 Jan 2007 10:38
Location: HK

Unread post by Maršálek »

Ježek wrote:Pøipomíná mi to bitvu u Luèence - ale to je dobøe šílená teorie :)

Luèany, Luèeny, možná. Ten úøedník nutnì nemusel pocházet z Hradecka, ne?
To nemusel a spíše by mì pøekvapilo, že by to byl "jenom" zeman. Mohl pocházet odkudkoli z celého království, nebo mohl být cizinec. Panství Luczhen je snad v Míšni :oops: Pro rok 1307 bych ho tipoval do okolí Rudolfa Habsburského u nás, ale mohl být domácí, nebo mohl patøit k malému Richenzinu dvoru již za Václava II., nebo po jeho smrti... V této fázi naní žádná teorie dost šílená, abych ji hned zavrhl bez dalšího zkoumání :wink:

Pokusím se dohledat pøíslušnou listinu, v níž je zmínìný, jestli tam nebude peèe. Nicménì jsem skeptický a tak se obracím s prosbou k plénu :wink:
servo
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Unread post by Georg »

Maršálku,díval jsem se do nìmeckých místních názvù,to panství tam bylo i když pak se psalo Lautschen.Nejstarší záznam 1206 Ramwoldus de Lutsan.
http://hov.isgv.de/Lautzschen_(1)
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
User avatar
Kateřina_z_Landštejna
Vévodkyně
Posts: 423
Joined: 17 Apr 2007 15:44

Unread post by Kateřina_z_Landštejna »

Luczhen - to by možná mohlo znamenat novoèesky Louèeò (Luczen, Lovczin).

Tvrz zde stála již v pol. 13. století (1233 - listina biskupa Peregrina, majitel tvrze Predslav de Luczen).
Ve 14. století se už jednalo o farní obec, která mìla vlastní kostel. V tomtéž století se zde mìla nacházet stanice pro papežské a císaøské posly.
Takže to rasi nebyla jen tak nìjaká bezvýznamná víska - majitel byl navíc zcela jistì loyální osobu, jestliže mu byla svìøena ochrana nebo provoz stanice pro papežské a císaøské posly. A je to nìjakých 60 km od Hradce...

Ale mohla by to být také nìmecká obec Lautzschen, jak píše Georg.
V r. 1357 je psána jako Luczhen, nachází se v oblasti osídlené Polabskými Slovany (úøedník pocházející odtamtud by se tedy rozhodnì domluvil bez problémù s èesky i nìmecky mluvícími osobami a kromì toho asi disponoval i znalostí latiny).
V r. 1333 je zmínka o Hannusovi von Luczschen jako svìdkovi buï pøevodu vlastnictví vsí Grosszschepa a Kuhnitzsch (obì obce dodnes existují), nebo pøevodu vlastnictví mezi nìkým z Grosszschepa a nìkým z Kuhnitzsch - http://home.arcor.de/jemchem/MuellerG/Akmtl1.3.pdf.
Volo, multum, statim!
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: Bartussius de Luczhen

Unread post by Ježek »

Emler toho Bartoše považuje z Loučně, ale není si tím jist.

V roce 1311 je doložený Tvořímír de Luczen (Loučany hned vedle švábenické Náměšti) v okolí Vítka ze Švábenic.
Bartošové v této době jsou jen pražští měšťané nebo klerikové.

Ale ani u jednoho nevidím souvislost s Rejčkou.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Laurentius
Vévoda
Posts: 946
Joined: 03 Feb 2009 19:14

Re: Bartussius de Luczhen

Unread post by Laurentius »

Spíš bych se taky přikláněl k Loučni u Nymburka.
viz. 1222 - Předslav z Loučeně, asi to nebyla úplně top šlechta, ale na nějaké úřady purkrabích i komorníků (ne zemských) dosáhnout mohla

https://www.hrady.cz/zamek-loucen-nymburk
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: Bartussius de Luczhen

Unread post by Ježek »

Koukám na to, asi máte pravdu vy. Predzlav de Lucsan

Listina pražského biskupa Pelhřima z 1. října 1223, kdy potvrzuje donaci Sezemy z Kostomlat klášteru ve Vilémově. Mezi svědky Jindřich a Vítek z Hradce, Ratmír ze Skviřína a pak už Hroznata z Poděbrad a místní šlechta, jinak nedoložená.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.