Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 22 čer 2021 09:17

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 87 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: èeská kronika
UNREAD_POSTNapsal: 01 led 2007 12:47 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ježek píše:
Przemysl de Nyestieyky píše:
A to jsem neužil èeskou kroniku kronik opata Petra. :lol:

Tolik èeská nebyla. Psal ji Nìmec latinsky...
Vznikla v èeském prostøedí, Petr se myslím považoval navíc za Èecha, ne? A oficiálním jazykem církve byla latina. A jestliže pøišel z Žitavska, to náleželo k Èechám. O tom, že se nìmecky mluvící obyvatelé Èech ve støedovìku považovali nikoli za Nìmce, jak bychom je nazvali my dnes, ale za Èechy asi nemusím øíkat.
Takže to byla èeská kronika, jen psaná tehdy bìžným jazykem... :)
Jiøí Motyèka píše:
Przemysl de Nyestieyky píše:
... Ještì že tu teï na fóru nejsou holky...

No poèkej, ty nám to spoèítaj' až se vrátìj'!
Asi se nestaèej divit. Ale jsem rád, že se Jindøich nejeví jen mì jako snùška vlastností nehodných následování :D


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: "útìk" na hrad Loket
UNREAD_POSTNapsal: 01 led 2007 14:52 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Przemysl de Nyestieyky píše:
...A to jsem neužil èeskou kroniku kronik opata Petra...
Ano byl by to pramen použitelný na obranu Elišky, protože Petr Žitavský pøestože se objevil v Èechách za Pøemyslovcù, byl velkým pøíznivcem Lucemburské kandidatury. Pak se mu ale Jan nìjak znelíbil, vzpomnìl si na své zaèátky a pøiklonil se k Elišce Pøemyslovnì.
A nepolemizujme jakého jazyka rozumìj národa byla kronika Aula regia. Jak Przemysl správnì pøipomíná byla psána latinsky, Petr pocházel z hornolužického mìsta a protože o jeho mládí nevíme nic, mohl být klidnì i Lužickým Srbem, tedy slovanským bratrem.

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: "útìk" na hrad Loket
UNREAD_POSTNapsal: 02 led 2007 13:07 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Jiøí Motyèka píše:
...kronika Aula regia...
A kdybych chtìl chytat za slovo, tak bych øekl, že Aula regia byl cisterciácký zbraslavský klášter. A jelikož v nìm, pery tìchto mnichù, vzniklo kronikáøské dílo - bylo nazváno Chronicon Aulae Regiae. 8)
Ale jak jsem øekl, že nechci chytat za slovo, tak se o tom už víc zmiòovat nebudu... :lol: :lol: :lol:
Musím s Tebou ale souhlasit. Moc o Petru Žitavském nevíme a jestliže se sám považoval za Èecha a celý aktivní život zasvìtil práci v Èechách, byl Èech. Možná vìtší než Sternbergové, Schwarzenbergové, Waldensteinové aj. :D


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Kronika Zbraslavského kláštera
UNREAD_POSTNapsal: 02 led 2007 17:29 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Przemysl de Nyestieyky píše:
Jiøí Motyèka píše:
...kronika Aula regia...
A kdybych chtìl chytat za slovo, tak bych øekl, že Aula regia byl cisterciácký zbraslavský klášter...
Nechci se z toho vykroutit (ty mi to stejnì nebudeš vìøit :) ), nechci polemizovat s pravdìpodobnì nejvìtším znalcem kronik na tomto fóru, ani nechci mít poslední slovo - ale!
Aula Regia (pro "nezasvìcené" síò královská) - tak nazval toto místo Václav II. po založení kláštera. Mìl jsem tedy na mysli obecnì kroniku psanou ve zbraslavském klášteøe více autory. A to taky není slovíèkaøení... :D
Petr Žitavský byl øeknìme rádcem i duchovním pøítelem Elišèiným, takže jsme od hlavního tématu vlastnì ani neodboèili, ale mùj první pøíspìvek vìnovaný tomuto tøetímu opatovi zbraslavského kláštera byl psán hlavnì se zámìrem tì drobátko podpoøit v tvé polemice s císaøem a ne si nabìhnout, víme?... :D :(

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Kronika Zbraslavského kláštera
UNREAD_POSTNapsal: 03 led 2007 12:00 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Jiøí Motyèka píše:
...pøíspìvek..byl psán hlavnì se zámìrem tì drobátko podpoøit v tvé polemice s císaøem a ne si nabìhnout, víme?... :D :(
Jasnì že tomu rozumím. :D Já to nebral vùbec vážnì :wink: ale musím Ti oponovat s mým znalectvím kronik :( zato mi pøipadá víc než zajímavá úvaha o Petrovì národnosti. :!:


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Kronika Zbraslavského kláštera
UNREAD_POSTNapsal: 03 led 2007 14:53 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Przemysl de Nyestieyky píše:
...ale musím Ti oponovat s mým znalectvím kronik...
Na to jsem si udìlal svùj názor a nikdo, zdùrazòuji nikdo mi ho nebude vyvracet. A už vùbec ne prostøednictvím fóra. :lol: O to se mùžeš pokusit, až se zase sejdeme na 2. setkání... :D

Przemysl de Nyestieyky píše:
...zato mi pøipadá víc než zajímavá úvaha o Petrovì národnosti...
Obávám se, že pro dozvìdìní se více o této záležitosti je nutné navštívit archivy v Nìmecku, pokud to už nìkdo neudìlal pøed námi... :D

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Naposledy upravil Jiří Motyčka dne 03 led 2007 18:04, celkově upraveno 1

Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Slovíèkaøení/lekce latiny + národy
UNREAD_POSTNapsal: 03 led 2007 15:08 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
V záasadì jsi mìl 3 možnosti:
1) kronika zbraslavského kláštera (zbraslavská)
2) Chronicon Aulae Regiae
2) kronika Auly Regie

Latina má narozdíl od jiných, ménì vyspìlých jazykù, skloòování

Ještì k pùvodu. Nìmec žijící v Èechácm mohl být na tehdejší pomìry dobrým èeským "vlastencem". Snad jen kromì Židù všichni byli považováni za lidi Pøemyslovcù tj. za èeský národ, bez ohledu na etnický pùvod. Že se Nìmci nehlásili k èeskému národu je jiná vìc


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 03 led 2007 15:49 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ježek píše:
...Latina má narozdíl od jiných, ménì vyspìlých jazykù, skloòování...
No, jóóó, tak jsem to nevyskloòoval. Ano, sypu si popel na hlavu, na níž mám máslo a jdu kleèet na hrách... :D :lol: :lol:
No a nyní vážnì. Latinu neovládám pochopitelnì aktivnì, i když si dovedu pøedstavit, že bych za to i zaplatil, ale to asi až v penzi... Jsem rád, že s pomocí slovníku si nìco sám pøeložím z latiny do mateøského jazyka... :(

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: spekulace o Elišce?
UNREAD_POSTNapsal: 06 led 2007 17:11 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Elizzabethin nový èlánek na Stránkách o Rejèce je vskutku podnìtný k reakcím. :D Ale zajímaly by mì dvì vìci -
Nakolik je podloženost Elišèina milostného citu k Jindøichovi z Lipé korespondující s nìjakým pramenem? (Na mì to spíš pùsobí jako beletristická pøíchu zápletky pro vznik ženské žárlivosti ze zamilování dvou žen do jednoho mužskýho... romantické, ale možná také románové :? )
Druhou vìcí je -
odkud máš Elizz informaci, že Eliška usilovala o popravu Jindøicha z Lipé? Je to odrazem pramenù, kronik nebo hypotéza?


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: spekulace o Elišce?
UNREAD_POSTNapsal: 07 led 2007 09:56 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 04 zář 2006 14:24
Příspěvky: 2745
Bydliště: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Has thanked: 32 times
Been thanked: 5 times
Przemysl de Nyestieyky píše:
...Nakolik je podloženost Elišèina milostného citu k Jindøichovi z Lipé korespondující s nìjakým pramenem?
Podle me asi tolik jako kdyz se uvazuje, ze byli Zavis s Premyslem sokove v lasce ke Kunhute. To je z nejake staroceske pisne...

Przemysl de Nyestieyky píše:
... (Na mì to spíš pùsobí jako beletristická pøíchu zápletky pro vznik ženské žárlivosti ze zamilování dvou žen do jednoho mužskýho... romantické, ale možná také románové :? )?

To mas mozna pravdu, nicmene se to objevuje v knihach, ktere se tvari jako literatura faktu.
Przemysl de Nyestieyky píše:
...
Druhou vìcí je -
odkud máš Elizz informaci, že Eliška usilovala o popravu Jindøicha z Lipé? Je to odrazem pramenù, kronik nebo hypotéza?
Pokud je to pouze hypoteza, tak rozhodne hypoteza historiku. Zkusim najit primy zdroj.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: spekulace o Elišce?
UNREAD_POSTNapsal: 07 led 2007 11:08 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Przemysl de Nyestieyky píše:
... pøíchu zápletky pro vznik ženské žárlivosti ze zamilování dvou žen do jednoho mužskýho...
Já bych to ještì obrátil, èímž to možná zkomplikuji a "zamotám". V tématu o Jindøichu z Lipé jsem ve svém zakládajícím pøíspìvku psal o "manželsko-mileneckého 'ètyøúhelníku'“. On to byl spíše manželsko-milenecký trojúhelník, v nìmž hlavní roli hrál Jan Lucemburský, který uzavøel politický sòatek s Eliškou Pøemyslovnou a krásná, inteligentní, vzdìlaná a umìnímilovná Alžbìta Rejèka mu prostì uèarovala. A to muselo samozøejmì Elišku velice iritovat...

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: spekulace o Elišce?
UNREAD_POSTNapsal: 07 led 2007 15:17 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
elizabeth píše:
To je z nejake staroceske pisne...
A staroèeská píseò je z 18. století nebo ze støedovìku?


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 07 úno 2007 15:15 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 04 zář 2006 14:24
Příspěvky: 2745
Bydliště: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Has thanked: 32 times
Been thanked: 5 times
Pro mnozici se nazory na foru na knihu pani PhDr. Kopickove umistuji svuj prispevek do tematu Eliska Premyslovna, nebot ji se to nejvice tyka:
viz. treba Violin prispevek:
viola píše:
nejvíc mì zajímá konfrontace historikù a historièek, podle mého názoru - samozøejmì to neplatí vždy (èetli jste knížku o Elišce Pøemyslovnì od b. Kopièkové?? já to vrátila hned druhý den...) - ženský pohled na vìc je neotøelejší a možná blíž pravdì, ale pánové mohou oponovat 8)


Podobny nazor zde mel i Marsalek, ktery to sice precetl, stejne jako ja, ale autorka jej ( ani mne) nijak nepresvedcila. Rada bych se zeptala, zda existuje nejake objektivni a (aspon trochu) ctive hodnoceni kralovny Elisky Premyslovny, ktere by stalo za precteni.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 07 úno 2007 16:08 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Tak já té knížky kousek pøeèetla, fakt jsem se na ni tìšila, ale když zaèala líèit Elišku jako nejvìtší chudinku a obì všech kolem, když vytáhla domnìlou spolupráci Richenzy a inkvizitorù... Myslím, že není zlý J. Spìváèek (ten zase zatracuje Jindøicha z Lipé), ale ve vìtšinì knih jde buï jen o zmínky nebo o vylíèení situace bez hodnocení... Aspoò tedy o èem vím já. Ještì mì napadá kniha od G. Šarochové 1.9.1310 - svatba (je to z edice významných událostí), ale samozøejmì nejde o monografii o Elišce samotné.

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: krev Elišky Pøemyslovny
UNREAD_POSTNapsal: 06 led 2008 12:52 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
floriš píše:
Ostatnì Karlova matka mìla èeské krve cca 0,74%
Co je to za informaci?

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: krev Elišky Pøemyslovny
UNREAD_POSTNapsal: 06 led 2008 15:58 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ježek píše:
floriš píše:
Ostatnì Karlova matka mìla èeské krve cca 0,74%
Co je to za informaci?
...taky jsem se chtìl s dovolením voptat...

P.S. Nepatøí to spíš do Pokecu? Mátne mì totiž ta pøesnost na 2 desetinný místa. :lol:

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 20 led 2008 13:39 
Offline
Měšťanka
Uživatelský avatar

Registrován: 17 lis 2006 19:10
Příspěvky: 48
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Eliška má dneska narozeniny!
Všechno nejlepší! :D
=D> :-({|= :ruce:

_________________
http://www.janazarku.cz


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 26 led 2008 10:09 
Offline
Poddaný

Registrován: 17 srp 2007 07:22
Příspěvky: 4
Bydliště: Èeské Budìjovice
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
" 29.9.1330 umøela na Vyšehradì v domì Jana probošta, bratra svého, Alžbìta jinak Eliška, krále Jana Èeského manželka a císaøe Karla IV. matka, na Zbraslavi, vedle otce svého, krále Václava II., pochována. Byla s manželem svým živa 20 let a porodila mu tøi syny a ètyøi dcery. Paní pobožná, ctná, dobrotivá, šlechetná a k chudým lidem milostrdná.
Manželství s Janem Lucemburkem, o tøi roky mladším, nebylo šastné a život Elišèin byl øadou útrap. Odlouèena vùlí královskou od syna svého Václava a obklíèena intrikami Jindøicha z Lipé, prožila smutný život, jenž skonèila v ústraní vdovského sídla."


To je citace ke dni úmrtí Elišky Pøemyslovny z knížky "Historický kalendáø národa èeského" od Veleslavína.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 13 úno 2008 13:54 
Nemyslím si,že by Anna Pøemyslovna byla takova mrcha.i když spoèátku byla samozøejmì s Jindøichem proti Elišce.Však jí to Eliška pøece jen trochu i oplatila.


Nahoru
  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 13 úno 2008 14:02 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Anonym píše:
Nemyslím si,že by Anna Pøemyslovna byla takova mrcha.i když spoèátku byla samozøejmì s Jindøichem proti Elišce.Však jí to Eliška pøece jen trochu i oplatila.

Ahojky,
nechtìl(a) by ses zaregistrovat? Jinak diskusi na toto téma se meze nekladou, zajímá mì, proè takhle uvažuješ :wink: . Ono se tìžko hodnotí - mrcha nemrcha, Jindøich byl zøejmì velice neschopný a Annì možná ani nic jiného než "nekalé" praktiky, i proti vlastní sestøe nezbývaly, pokud si chtìla udržet alespoò teoretickou šanci na trùn... Ale to je samozøejmì vìc názoru. Zajímavé je, že svým nejmladším dìtem-dvojèatùm dala Eliška jména Eliška a Anna.

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 87 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 2 návštevníků


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz