Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 11 kvě 2021 05:15

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 277 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 04 úno 2007 15:06 
Offline
Kníže
Uživatelský avatar

Registrován: 22 led 2007 10:38
Příspěvky: 409
Bydliště: HK
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ryksa píše:
„Hradecká královna“ – Eliška Rejèka
Eliška Rejèka byla dcerou nejmocnìjšího z polských knížat, velkopolského vévody Pøemysla II., který se v roce 1296 stal polským králem a pùl roku nato byl zavraždìn. Její matka, švédská princezna Luitgarda odešla ze svìta stejným zpùsobem dva roky pøed ním.
Osiøelá dìdièka polských území byla ve dvanácti letech (r.1300) provdána za èeského krále Václava II., kterému v té dobì bylo 29 let a byl vdovcem. V roce 1303 ji Václav II. Nechal korunovat souèasnì na èeskou i polskou královnu. V šestnácti letech poprvé ovdovìla a zùstala s nìkolikadenním novorozenìtem sama. Následující manželství s Rudolfem Habsburským také netrvalo dlouho – zemøel 3.èervence 1307. Téhož roku pøichází královna-vdova s celým svým dvorem do Hradce.
Pobyt královny a jejího skvìlého dvora posílil prestiž mìsta a vedl k jeho rozkvìtu. Elišce je také pøipisován podnìt a finanèní pøíspìvek k výstavbì chrámu sv. Ducha. V benediktinském klášteøe v Opatovicích a snad i pøímo v Hradci soustøedila písaøe a malíøe, kteøí vytvoøili vìtší knižní dílnu. Dnes známe 9 velmi kvalitních, miniaturami zdobených rukopisù liturgického obsahu z jejich produkce. Tvorba písaøské dílny kulturnì ovlivòovala široké okolí, které nebylo znalé ètení a psaní.
Eliška v Hradci pobývala zpoèátku nepøetržitì a pozdìji s pøestávkami až do roku 1320. V roce 1315 se totiž sblížila s významným šlechticem Jindøichem z Lipé, kterého pozdìji následovala do Brna.
Po otci Polka po matce Švédka, vychována na braniborském dvoøe, nezakoøenila ve svém Hradci ani pozdìji na Moravì. Její mládí plné otøesù, smìs severogermánských povìr, které ji ovlivòovaly, a život v pøepychu daný dobovou panovnickou etiketou, z ní uèinili osobu plnou rozporù. Ani jazyk, který používala – nìmèina, jí nepomohl lépe se sžít s okolím. Donedávna neznámé historické prameny hovoøí o jejím podílu na inkvizièních procesech provádìných v Hradci inkvizitorem Hartmanem z Plznì v letech 1318-19. Neobvyklá byla královnina aktivita pøi výsleších, poznamenaná jejími povìreènými pøedstavami i to, že osobnì vydávala pøíkazy k pøedvolání podezøelých osob.
.stále mnì udivuje, kolik lidí srdnatì publikuje o problematice, ke které sám nic neví...

- Richenzin pøíjezd do Hradce máme spolehlivì datován Nymburskou listinou ze srpna 1308 (tady se autor sekl ani ne o rok)
- s celým dvorem z Prahy do Hradce? o tom si dovoluji pochybovat, když na podzim 1307 utíká z Prahy toliko s jedinou komornou a se svou dcerkou v náruèí (Zbraslavská kronika) a v létì 1308 se vrací s Klostenneuburgu :lol: v Nymburce peèetí sekretní peèetí, nikoli majestátní (sekretní je prakticky doplòková, nebo je improvizací) - to by nám mohlo být dostateèným dokladem toho, že s sebou nemìl onen zmiòovaný dvùr a sestavovala ho až na Hradci...

Tvorba písaøské dílny kulturnì ovlivòovala široké okolí, které nebylo znalé ètení a psaní. - tak tento pohled je již také dávno pøekonaný :wink: mimochodem v jednom ze svých rukopisù je Richenza vyobrazena jak pøedèítá øádovým sestrám...

Její mládí plné otøesù, smìs severogermánských povìr, které ji ovlivòovaly, a život v pøepychu daný dobovou panovnickou etiketou, z ní uèinili osobu plnou rozporù. Ani jazyk, který používala – nìmèina, jí nepomohl lépe se sžít s okolím. - kde dospìl autor k této úvaze? zaujaly mì jak ty severogermánské povìry, tak typické pro èeské prostøedí, i její neznalost jiných jazykù než nìmèiny - asi proto mìla vlastní rukopisy v latinì bohatì luminované... aby si pomola komiksem :lol:

Donedávna neznámé historické prameny hovoøí o jejím podílu na inkvizièních procesech provádìných v Hradci inkvizitorem Hartmanem z Plznì v letech 1318-19. Neobvyklá byla královnina aktivita pøi výsleších, poznamenaná jejími povìreènými pøedstavami i to, že osobnì vydávala pøíkazy k pøedvolání podezøelých osob - ony odkazované prameny jsou toliko jedinou nepøímou zmínkou, která ovšem svìdèí spíše o její nechuti k inkvizici :wink: a odkud èerpal autor informace o osobních pøíkazech k pøedvolání? to jsou opìt nièím nedoložené divoké spekulace :lol:

... dìkuji paní Rykse za dohledání tohohle úsmìvného èlánku, který mì svou kvalitou zpracování, naprostou nenalostí historických faktù a divokostí spekulací nápadnì pøipomíná Šifru mistra Leonarda :lol:

Já jsem historik a kdybych pøišel ještì jako student s takovou prací, srazili by mì za její kvalitu a ignorování historických faktù ze schodù. Kdybych se dnes pod nìco takového podepsal, tak bych kariernì u odborné veøejnosti skonèil :lol:


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 05 úno 2007 10:50 
Offline
Selka
Uživatelský avatar

Registrován: 31 led 2007 19:20
Příspěvky: 59
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Èlánek uveøejnìný v Hradeckém patriotovi jsem zkopírovala na žádost diskutujícího acom, a to jen kvùli zmínce o inkvizièních procesech, protože o této skuteènosti nemáme dostatek informací.
Prosím, abyste na nìj nenahlížel jako na zdroj, z kterého èerpám¨vìdomosti.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Richenza, inkvizice a Hartman z Plzne
UNREAD_POSTNapsal: 05 úno 2007 11:11 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 04 zář 2006 14:24
Příspěvky: 2745
Bydliště: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Has thanked: 32 times
Been thanked: 5 times
Ryksa píše:
Èlánek uveøejnìný v Hradeckém patriotovi jsem zkopírovala na žádost diskutujícího acom, a to jen kvùli zmínce o inkvizièních procesech, protože o této skuteènosti nemáme dostatek informací.
Prosím, abyste na nìj nenahlížel jako na zdroj, z kterého èerpám¨vìdomosti.
Jednak se Ti, Rykso, omlouvam, za ty sve patecni prispevky, ktere jsem pri sve spatne nalade trosku vyhrotila a Ty jsi to odnesla, jelikoz jsi byla ( jedina) ochotna se se mnou pustit do diskuse. Ale zpet k tematu.My jsme tohle tema (inkvizice na panstvi Richenzy a minorita Hartman z Plzne) zde jiz diskutovali, je zde o par stranek vyse. Ja bych se primlouvala za nejake cirkevni archivy, nicmene spise souhlasim s vysvetlenim pana Marsalka, viz http://www.e-stredovek.cz/comment.php?a ... 2007010001 nez pani doc.Hledikove,( viz prispevek Acomy: http://www.e-stredovek.cz/forum/viewtop ... c&start=30), od ktere to vsichni ostatni pouze opsali, kde to zjistila pani doc. Hledikova, nevim a ani se nam to zatim zjistit nepodarilo. Navrhuji patrat dal ( a prosim o pomoc vsechny) a posleze seznamit s patranim ostatni. :wink: :)


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 05 úno 2007 11:47 
Offline
Selka
Uživatelský avatar

Registrován: 31 led 2007 19:20
Příspěvky: 59
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Chtìla bych se zeptat, zda nìkdo pátral pøímo v Hradci nebo Opatovì. zda jsou tam v archivu dostupné nìjaké listiny?


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Listiny
UNREAD_POSTNapsal: 05 úno 2007 12:47 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 04 zář 2006 14:24
Příspěvky: 2745
Bydliště: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Has thanked: 32 times
Been thanked: 5 times
Ryksa píše:
Chtìla bych se zeptat, zda nìkdo pátral pøímo v Hradci nebo Opatovì. zda jsou tam v archivu dostupné nìjaké listiny?
Ja ne, bydlim nyni na pomezi Moravy a Slezska a mam to "trosku" z ruky.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 05 úno 2007 16:03 
Offline
Selka
Uživatelský avatar

Registrován: 31 led 2007 19:20
Příspěvky: 59
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Já jsem spíš myslela, zda se dá do listin jentak nahlédnout- o pøístupnost dokumentù. Jsem z Prahy, nevidím problém zajet do Hradce. Co je v Praze, je dostupné. Historici jsou vstøícní.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 05 úno 2007 16:27 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 04 zář 2006 14:24
Příspěvky: 2745
Bydliště: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Has thanked: 32 times
Been thanked: 5 times
Ryksa píše:
Já jsem spíš myslela, zda se dá do listin jentak nahlédnout- o pøístupnost dokumentù. Jsem z Prahy, nevidím problém zajet do Hradce. Co je v Praze, je dostupné. Historici jsou vstøícní.
Napada me cesta - najit tel. cislo nebo e-mail do prislusneho archivu a napsat nebo zavolat, zda je mozne nahlednouti. Existuji i zpracovane edice, lze je najit i na netu. Teda ne jejich obsah nebo zneni, jen nazvy. Na listiny o inkvizici ale nevim, zda to bude tak jednoduche.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 05 úno 2007 17:12 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
Ryksa píše:
Èlánek uveøejnìný v Hradeckém patriotovi jsem zkopírovala na žádost diskutujícího acom, a to jen kvùli zmínce o inkvizièních procesech, protože o této skuteènosti nemáme dostatek informací.
Prosím, abyste na nìj nenahlížel jako na zdroj, z kterého èerpám¨vìdomosti.


A ja Ti za to moc dekuju. :lol: Viz. soukroma zprava.

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 05 úno 2007 17:16 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
Maršálek píše:
Ryksa píše:
„Hradecká královna“ – Eliška Rejèka
Eliška Rejèka byla dcerou nejmocnìjšího z polských knížat, velkopolského vévody Pøemysla II., který se v roce 1296 stal polským králem a pùl roku nato byl zavraždìn. Její matka, švédská princezna Luitgarda odešla ze svìta stejným zpùsobem dva roky pøed ním.
Osiøelá dìdièka polských území byla ve dvanácti letech (r.1300) provdána za èeského krále Václava II., kterému v té dobì bylo 29 let a byl vdovcem. V roce 1303 ji Václav II. Nechal korunovat souèasnì na èeskou i polskou královnu. V šestnácti letech poprvé ovdovìla a zùstala s nìkolikadenním novorozenìtem sama. Následující manželství s Rudolfem Habsburským také netrvalo dlouho – zemøel 3.èervence 1307. Téhož roku pøichází královna-vdova s celým svým dvorem do Hradce.
Pobyt královny a jejího skvìlého dvora posílil prestiž mìsta a vedl k jeho rozkvìtu. Elišce je také pøipisován podnìt a finanèní pøíspìvek k výstavbì chrámu sv. Ducha. V benediktinském klášteøe v Opatovicích a snad i pøímo v Hradci soustøedila písaøe a malíøe, kteøí vytvoøili vìtší knižní dílnu. Dnes známe 9 velmi kvalitních, miniaturami zdobených rukopisù liturgického obsahu z jejich produkce. Tvorba písaøské dílny kulturnì ovlivòovala široké okolí, které nebylo znalé ètení a psaní.
Eliška v Hradci pobývala zpoèátku nepøetržitì a pozdìji s pøestávkami až do roku 1320. V roce 1315 se totiž sblížila s významným šlechticem Jindøichem z Lipé, kterého pozdìji následovala do Brna.
Po otci Polka po matce Švédka, vychována na braniborském dvoøe, nezakoøenila ve svém Hradci ani pozdìji na Moravì. Její mládí plné otøesù, smìs severogermánských povìr, které ji ovlivòovaly, a život v pøepychu daný dobovou panovnickou etiketou, z ní uèinili osobu plnou rozporù. Ani jazyk, který používala – nìmèina, jí nepomohl lépe se sžít s okolím. Donedávna neznámé historické prameny hovoøí o jejím podílu na inkvizièních procesech provádìných v Hradci inkvizitorem Hartmanem z Plznì v letech 1318-19. Neobvyklá byla královnina aktivita pøi výsleších, poznamenaná jejími povìreènými pøedstavami i to, že osobnì vydávala pøíkazy k pøedvolání podezøelých osob.
.stále mnì udivuje, kolik lidí srdnatì publikuje o problematice, ke které sám nic neví...

- Richenzin pøíjezd do Hradce máme spolehlivì datován Nymburskou listinou ze srpna 1308 (tady se autor sekl ani ne o rok)
- s celým dvorem z Prahy do Hradce? o tom si dovoluji pochybovat, když na podzim 1307 utíká z Prahy toliko s jedinou komornou a se svou dcerkou v náruèí (Zbraslavská kronika) a v létì 1308 se vrací s Klostenneuburgu :lol: v Nymburce peèetí sekretní peèetí, nikoli majestátní (sekretní je prakticky doplòková, nebo je improvizací) - to by nám mohlo být dostateèným dokladem toho, že s sebou nemìl onen zmiòovaný dvùr a sestavovala ho až na Hradci...

Tvorba písaøské dílny kulturnì ovlivòovala široké okolí, které nebylo znalé ètení a psaní. - tak tento pohled je již také dávno pøekonaný :wink: mimochodem v jednom ze svých rukopisù je Richenza vyobrazena jak pøedèítá øádovým sestrám...

Její mládí plné otøesù, smìs severogermánských povìr, které ji ovlivòovaly, a život v pøepychu daný dobovou panovnickou etiketou, z ní uèinili osobu plnou rozporù. Ani jazyk, který používala – nìmèina, jí nepomohl lépe se sžít s okolím. - kde dospìl autor k této úvaze? zaujaly mì jak ty severogermánské povìry, tak typické pro èeské prostøedí, i její neznalost jiných jazykù než nìmèiny - asi proto mìla vlastní rukopisy v latinì bohatì luminované... aby si pomola komiksem :lol:

Donedávna neznámé historické prameny hovoøí o jejím podílu na inkvizièních procesech provádìných v Hradci inkvizitorem Hartmanem z Plznì v letech 1318-19. Neobvyklá byla královnina aktivita pøi výsleších, poznamenaná jejími povìreènými pøedstavami i to, že osobnì vydávala pøíkazy k pøedvolání podezøelých osob - ony odkazované prameny jsou toliko jedinou nepøímou zmínkou, která ovšem svìdèí spíše o její nechuti k inkvizici :wink: a odkud èerpal autor informace o osobních pøíkazech k pøedvolání? to jsou opìt nièím nedoložené divoké spekulace :lol:

... dìkuji paní Rykse za dohledání tohohle úsmìvného èlánku, který mì svou kvalitou zpracování, naprostou nenalostí historických faktù a divokostí spekulací nápadnì pøipomíná Šifru mistra Leonarda :lol:

Já jsem historik a kdybych pøišel ještì jako student s takovou prací, srazili by mì za její kvalitu a ignorování historických faktù ze schodù. Kdybych se dnes pod nìco takového podepsal, tak bych kariernì u odborné veøejnosti skonèil :lol:


Jo, jenže my historici nejsme a nemáme pøístup k tolika informacím jako Vy, Maršálku hradeckého dvora. :lol: Takže jsme rádi za vše, na co narazíme v odborné literatuøe a èasopisech. To vše. :wink:

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Naposledy upravil acoma dne 05 úno 2007 17:32, celkově upraveno 1

Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 05 úno 2007 17:21 
Offline
Kníže
Uživatelský avatar

Registrován: 22 led 2007 10:38
Příspěvky: 409
Bydliště: HK
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ryksa píše:
Chtìla bych se zeptat, zda nìkdo pátral pøímo v Hradci nebo Opatovì. zda jsou tam v archivu dostupné nìjaké listiny?


Kromì poslední verze závìti máme k Richenze shromáždìné prakticky všechny dostupné listiny z CDB, CDM, Regest, Katalogu královských listin do roku 1346, Privilegií královských mìst venkovských. Hradecký archiv je k nám vstøícný - takže Nymburskou listinu ze srpna 1308 jsem mìl v ruce kvùli sekretní peèeti. Vypsané prameny máme okopírované a rádi se o nì podìlíme. S hanbou pøiznávám, že jsme dosud nebyli schopni všechny projít, pøestože je jich žalostnì málo a prakticky chybí vše do roku 1307 (jsou až Opatovická privilegia), pak máme skromnou zmínku o pøíjezdu do Hradce (Nymburk 1308, Jaromìø 1308), opìt díra až do poèátku brnìnského pobytu... Proto ostatnì tolik spekulací :cry:
Z Opatovického kláštera k naší dobì prakticky nic nemáme a Neplach je bohužel nepoužitelný, místo aby upøesnil Zbraslavskou kroniku postatì ji spíše rozporuje (zásadnì navíc nezøídka chybuje v datech, událostech , jménech…). Takže pùvodní prameny z Opatovi k tomuto období jsme nedohledali a na domovský klášter, kterým je Monte Casino jsme se z logických dùvodù neobraceli. Je pravdìpodobné, že pøed druhým útokem na opatovický klášter dal opat pøevézt všechny cennosti a písemnosti na bezpeèné místo (kterým by logicky byl další benediktýnský klášter mimo naše území), ale o tom nemáme žádné doklady a tak se nabízí velké množství možností pro další pátrání.
Pøedpokládáme že nìco k Richenze by mohlo být i v Monumenta Vaticana a Monumenta Germania historia, ale opìt nestíháme. Èasto bývá citován také Otakar Štýrský, zato z polských pramenù se nemùžeme spolehnout prakticky na nic - tam už pøed námi pilnì hledali obrozenci, když shromažïovali listiny, opisy a infprmace k Václavovi II., Václavovi III., Janu Lucemburskému a Karlovi IV.
Zcela prakticky chybí všechny listiny, které Richenza vydala za svého pobytu v Hradci 1308-1318 (1323?), to málo co máme se nám dochovalo z pozdìjších opisù v souvislosti s potvrzováním privilegií dalších panovníkù. Hradec má mìstkou knihu – Kniha pozùstalostí (cca 1336), ale i tam jsou velmi skromné zmínky týkající se pøímo Richenzy…


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 05 úno 2007 17:25 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
Maršálek píše:
Vypsané prameny máme okopírované a rádi se o nì podìlíme. S hanbou pøiznávám, že jsme dosud nebyli schopni všechny projít, pøestože je jich žalostnì málo a prakticky chybí vše do roku 1307.

Jak je to možné?

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 05 úno 2007 17:29 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 04 zář 2006 14:24
Příspěvky: 2745
Bydliště: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Has thanked: 32 times
Been thanked: 5 times
Maršálek píše:
...Vypsané prameny máme okopírované a rádi se o nì podìlíme.…
Budeme radi, byt toho tolik chybi.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 05 úno 2007 17:30 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
Budeme velmi rády a možná i rádi. :lol:

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 05 úno 2007 17:33 
Offline
Kníže
Uživatelský avatar

Registrován: 22 led 2007 10:38
Příspěvky: 409
Bydliště: HK
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Acoma napsala: Jo, jenže my historici nejsme a nemáme pøístup k tolika informacím jako Vy, Maršálku hradeckého dvora. Takže jsme rádi za vše, na co narazíme v odborné literatuøe a èasopisech. To vše.
:wink:

Já jsem zjevnì dosti nešetrnì poukázal na to, že odborné literatury zpracovávající solidnì informace z dobových pramenù k Richenze je žalostnì málo :lol: I mé vlastní úvahy berte prosím s rezervou, pøes pomìrnì širokou pramennou základnu mám stále tak zoufale málo informací k Richenze, že nechci-li se spokojit s pár danými fakty (kdy se provdala, kdy byla korunována, kdy se jí narodila dcera, kdy zemøela), jsem mnohdy nucen uchýlit se ke spekulacím. Mám tuto královnu rád a ctím ji, pøesto se na ni snažím pohlížet zdravì kriticky a zajímají mì tak i vlivy, které ji formovaly a mohly se projevovat se v jejích rozhodnutích. Stále jsou to ale pøedevším mé vlastní spekulace a mùj subjektivní pohled na ni. Pøesto mì zajímá pravda a jsem ochoten se k ní pøiblížit i pøes možné zklamání… Chtìl bych vìdìt, jaká opravdu byla a jsem si vìdom, že se to mùže výraznì odlišovat od toho, jak jsem si ji vysnil...


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 05 úno 2007 17:38 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
Hlavnì ji nesmíme blahoslavit. :lol: :lol: :lol:

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 05 úno 2007 17:45 
Offline
Kníže
Uživatelský avatar

Registrován: 22 led 2007 10:38
Příspěvky: 409
Bydliště: HK
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ježek píše:
Maršálek píše:
Vypsané prameny máme okopírované a rádi se o nì podìlíme. S hanbou pøiznávám, že jsme dosud nebyli schopni všechny projít, pøestože je jich žalostnì málo a prakticky chybí vše do roku 1307.

Jak je to možné?Jak je možné, že jsme dosud nezpracovali shromáždìné dobové písemné zmínky a listiny? Kromì regest, kde je již struèný èeský pøeklad obsahu, jsou prakticky všechny v latinì èi nìmèinì (ve støedovìké latinì a støedovìké nìmèinì - a na tu jsem v celé projektu zatím prakticky jenom dva). Dosud napøíklad neexistuje slovník støedovìké latiny - AV jej zpracovává cca 30 let a jsou tuším u písmene "L". Støedovìká latina je sice „snazší“, protože se obejde bez mnoha koncovek a „zjednodušuje“ – ale právì to je mnohdy opìt zavádìjící. Glosáø støedovìké nìmèiny je také pomìrnì mladý a vyhovuje spíše požadavkùm novovìké nìmèiny. Samozøejmì není ani zdaleka vyèerpávající. Pøekládat navíc listiny bez znalostí souvislostí je krajnì zavádìjící - vìtšina z nich se totiž odvolává na jiné (pøedchozí privilegia, události, další listiny konfirmující tyto, atd.). Regesta sice usnadòují další práci svým struèným pøekladem obsahu, ale pro nás je dùležitý celý text.


Naposledy upravil Maršálek dne 05 úno 2007 17:46, celkově upraveno 1

Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 05 úno 2007 17:45 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 04 zář 2006 14:24
Příspěvky: 2745
Bydliště: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Has thanked: 32 times
Been thanked: 5 times
Maršálek píše:
... Chtìl bych vìdìt, jaká opravdu byla a jsem si vìdom, že se to mùže výraznì odlišovat od toho, jak jsem si ji vysnil...
Sny jsou naprosto regulerni a jsou povoleny. A to, ze se chces presvedcit, zda jsou pravdive, je nanejvys chvalyhodne. Me sny jsou podobneho razu, ac tykaji se statecneho muze, chut po vedeni jaky skutecne byl, by nechybela, ale mnohdy v realite clovek narazi i na nepochopeni. Tak... Nechcete to prelozit? :D


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 05 úno 2007 17:58 
Offline
Kníže
Uživatelský avatar

Registrován: 22 led 2007 10:38
Příspěvky: 409
Bydliště: HK
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
elizabeth píše:
Sny jsou naprosto regulerni a jsou povoleny. A to, ze se chces presvedcit, zda jsou pravdive, je nanejvys chvalyhodne. Me sny jsou podobneho razu, ac tykaji se statecneho muze, chut po vedeni jaky skutecne byl, by nechybela, ale mnohdy v realite clovek narazi i na nepochopeni. Tak... Nechcete to prelozit? :D


Myslím, že tohle není tøeba pøekládat. O tom, jací nìkteøí muži byli svìdèí verše jednoho z nich, urozeného pána, který se podepisoval rytíø Dinis - krále Portugalska. Byl souèasníkem Jindøicha z Lipé a ve své zemi proslul neménì. A ani jemu nebylo hanbou zpívat veøejnì na hostinách paní svého srdce:

Že ji mám rád, proto od ní moc nechci,
kdo miluje, na sebe nemyslí,
vždy dobøe vím, kam dospìjí ty vìci,
a k èemu je ta koøist pro smysly,
tìšit se z toho, pod èím ona padá,
to není láska, kdo to po ní žádá,
ten nemá její dobro na mysli.

Však to, co není, ale být by mohlo,
kdyby mnì kvùli zaèala si pøát,
pak by mi asi pranic nepomohlo
a chtìl bych víc, než mohla by mi dát,
když obìma by totéž pøišlo vhod,
jakým právem bych to mìl odmítnout,
bylo by bláznovství to nežádat.

A zrazuje, kdo nechce rozumìt,
že láska není dostat ženu v plen,
a kdo se snaží vnucovat hned,
èím má být za svou službu odmìnìn.
Takových lásek, tìch je na tucty,
ale co je nám žena bez úcty,
já, já si musím v lásce vážit žen.

Kdo slouží vìrnì, lásku nenutí
k nièemu, co jí není po chuti,
zrada to je lásce se vnucovat.
To øekne každý, kdo má vskutku rád.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: verše...
UNREAD_POSTNapsal: 05 úno 2007 18:36 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 16 bře 2006 18:34
Příspěvky: 445
Bydliště: Praha
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Z tìch veršù soudím, že se toho mnoho i po tìch staletích ve vztahu mezi mužem a ženou nezmìnilo... bohužel... asi je to poøád stejné - semtam se najdou osvícení muži, kteøí si to uvìdomí, ale vìtšina ...

_________________
Tekla. Z pekla? Kdepak! Z nebe. Trochu to tam zebe...


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: verše...
UNREAD_POSTNapsal: 05 úno 2007 22:32 
Offline
Kníže
Uživatelský avatar

Registrován: 22 led 2007 10:38
Příspěvky: 409
Bydliště: HK
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Tekla píše:
Z tìch veršù soudím, že se toho mnoho i po tìch staletích ve vztahu mezi mužem a ženou nezmìnilo... bohužel... asi je to poøád stejné - semtam se najdou osvícení muži, kteøí si to uvìdomí, ale vìtšina ...


Nu sem tam - tohle byl panovník, tedy vzor. Co je dobré pro krále, je dobré i pro rytíøe. Že já vás potrestám a hodím sem svou studii o kurtoazii :lol:
Obecnì lze konstatovat, že to aby se muži chovali dvornì jste si vynutili vy, ženy. Takže na tom pracujte dál :wink:


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 277 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  Další

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz