Historický kalendář

O stránkách, dotazy, připomínky, kritika...

Moderátoři: elizabeth, Ježek, Katerina

Uživatelský avatar
Ježek
Král
Příspěvky: 3615
Registrován: 01 lis 2005 20:01
Bydliště: Železné Hory/Praha
Kontaktovat uživatele:

Historický kalendář

Nový příspěvek od Ježek »

Na žádost Acomy jsem pøidal Historický kalendáø:
http://www.e-stredovek.cz/histkal.php

Až bude naplnìn událostmi, tak ho rád pøidám na stránky jako nìjaký blok nìkde na vrchu stránek.
Problém je v tom (jen menší), že to jde pøidávat pouze pøes administraci.
Výhoda je v tom, že se to pøímo mùže provázat odkazy s èlánky a rejstøíkem.
Další je v tom, že s vzhledem je možno si pohrát - vyškrtnout další podrobnosti, když nebudou ...

Dìkuji panu Kosmákovi za poskytnutí tohoto pluginu.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Uživatelský avatar
Viola
Královna
Příspěvky: 2806
Registrován: 02 led 2007 16:55
Kontaktovat uživatele:

Re: Historický kalendáø

Nový příspěvek od Viola »

Ježek píše:Na žádost Acomy jsem pøidal Historický kalendáø:

Parádní nápad!!! Jak to tam chceš teda dát? Máme vytahat data a informace a poslat Ti je?
Uživatelský avatar
Ježek
Král
Příspěvky: 3615
Registrován: 01 lis 2005 20:01
Bydliště: Železné Hory/Praha
Kontaktovat uživatele:

Re: Historický kalendáø

Nový příspěvek od Ježek »

Viola píše: Máme vytahat data a informace a poslat Ti je?

Jo. Ale pøimlouval bych se za postupné zasílání. Mám pøístup k mnohým zákoutím stránek, ale jsem jen èlovìk a dávat 100 událostí najednou není mùj ideál ...
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Uživatelský avatar
Dagmar
Knìžna
Příspěvky: 221
Registrován: 05 kvě 2007 13:32
Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

Nový příspěvek od Dagmar »

Chápu dobøe, že by to mìlo být naplnìno významnými událostmi vztahující mi se ke konkrétnímu datu? A jak èasovì omezeno?
Minulost není tøeba milovat, staèí jí rozumìt a nezapomenout, že konèí v budoucnosti. M.Ivanov
Uživatelský avatar
Ježek
Král
Příspěvky: 3615
Registrován: 01 lis 2005 20:01
Bydliště: Železné Hory/Praha
Kontaktovat uživatele:

Nový příspěvek od Ježek »

Dagmar píše:Chápu dobøe, že by to mìlo být naplnìno významnými událostmi vztahující mi se ke konkrétnímu datu? A jak èasovì omezeno?

Pøesnì tak, øeknìme že je to lepší seznam výroèí než ten, který je teï na hlavní stranì.
V souvislosti se støedovìkem. Období dlouhého støedovìku, významné historigrafické události a snad i nìjaká data tady ze stránek a fóra. (kronika stránek)
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Uživatelský avatar
acoma
Královna
Příspěvky: 1164
Registrován: 19 srp 2006 00:38
Kontaktovat uživatele:

Re: Historický kalendáø

Nový příspěvek od acoma »

Ježek píše:Jo. Ale pøimlouval bych se za postupné zasílání. Mám pøístup k mnohým zákoutím stránek, ale jsem jen èlovìk a dávat 100 událostí najednou není mùj ideál ...
Nesouhlasím, seš Bùùùùùùùùùùùùùùùùh. :wink: :lol: :palec:
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
Uživatelský avatar
Ježek
Král
Příspěvky: 3615
Registrován: 01 lis 2005 20:01
Bydliště: Železné Hory/Praha
Kontaktovat uživatele:

Re: Historický kalendáø

Nový příspěvek od Ježek »

acoma píše: Nesouhlasím, seš Bùùùùùùùùùùùùùùùùh. :wink: :lol: :palec:

To byl naposledy Hašek, pak nìkoho ztøískal a neska ho nikdo nemá rád ...
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Uživatelský avatar
acoma
Královna
Příspěvky: 1164
Registrován: 19 srp 2006 00:38
Kontaktovat uživatele:

Nový příspěvek od acoma »

seš velice schopný, když chceš... :lol: :lol: :lol:
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
Uživatelský avatar
Ježek
Král
Příspěvky: 3615
Registrován: 01 lis 2005 20:01
Bydliště: Železné Hory/Praha
Kontaktovat uživatele:

Nový příspěvek od Ježek »

Dal jsem tam nìjaká data, co mi poslala døív Acoma ze záøí a øíjna, takže by to pomalu mohlo jít na stránky ...
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
floriš
Pán
Příspěvky: 230
Registrován: 25 črc 2007 11:30
Bydliště: Bohemia
Kontaktovat uživatele:

Nový příspěvek od floriš »

takový zajímavý kalendáøík a tak blbì øazený... :evil: Prosim pìknì, nešlo by to øadit podle dat, nikoli podle èasové diference, která je navíc ponìkud neviditelná? Ono se v tom kalendáøi pak líp hledá. :wink:
Uživatelský avatar
Jiří Motyčka
Král
Příspěvky: 1210
Registrován: 29 čer 2006 20:29
Bydliště: Budíkov
Kontaktovat uživatele:

selekce(?)...

Nový příspěvek od Jiří Motyčka »

Chtìl bych se zeptat, podle jakých kritérií se do kalendáøe vybírají datumy. Protože napø. v záøí mi tam chybí 570. výroèí popravy Jana Roháèe z Dubé.

Pøedstava je zøejmì taková, že se bude postupnì doplòovat a doplòovat. Ale asi ne do nekoneèna, že... :?
A nebylo by jednodušší zaèít nejprve s datumy z èeských dìjin a teprve poté s...? Prostì zvolit nìjaký systém... :wink:
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !
Uživatelský avatar
Ježek
Král
Příspěvky: 3615
Registrován: 01 lis 2005 20:01
Bydliště: Železné Hory/Praha
Kontaktovat uživatele:

Re: selekce(?)...

Nový příspěvek od Ježek »

Jiøí Motyèka píše: Protože napø. v záøí mi tam chybí 570. výroèí popravy Jana Roháèe z Dubé.

Mì tam tøeba chybí vražda jednoho knížete, smrt dalšího a nástup ještì dalšího, kus lestra z Bázlu, nejenom vražda zemánka z Nemanic.

Jak jsem øekl, co kdo pošle, to tam bude, myslim, že mohu dìlat relativnì užiteènìjší vìci, než vytahovat data do kalendáøe, který navíc není ještì veøejný ...
floriš píše:takový zajímavý kalendáøík a tak blbì øazený... :evil:

Zjistil jsem, že mi taky vadí, ale nevadí mi to tolik, abych se uèil php.
Zkusím se kouknout, jestli to zvládnu - alespoò u roku.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Uživatelský avatar
Viola
Královna
Příspěvky: 2806
Registrován: 02 led 2007 16:55
Kontaktovat uživatele:

Nový příspěvek od Viola »

Podle mì je jasný, že se to bude doplòovat postupnì, takže ještì nìjakou chvíli bude fungovat trochu provizornì. Ale jako myšlenka se mi to moc líbí. Napadlo mì, jestli by se dalo udìlat výroèí na ten který den pøímo na hlavní stránce - jako dnes je ten a ten den, v roce tom a tom zemøel ten a ten...

A Jirko, mùžeš pøeci sepsat data husitù, to my asi nezvládneme :wink: .
Uživatelský avatar
Ježek
Král
Příspěvky: 3615
Registrován: 01 lis 2005 20:01
Bydliště: Železné Hory/Praha
Kontaktovat uživatele:

Nový příspěvek od Ježek »

Viola píše:Podle mì je jasný, že se to bude doplòovat postupnì, takže ještì nìjakou chvíli bude fungovat trochu provizornì. Ale jako myšlenka se mi to moc líbí. Napadlo mì, jestli by se dalo udìlat výroèí na ten který den pøímo na hlavní stránce - jako dnes je ten a ten den, v roce tom a tom zemøel ten a ten...

Vidím to podobnì. Na hlavní stranì nad èlánky. Ta výroèí by pokud možno mìla odkazovat na nìjaký èlánek nebo rejstøíkové heslo.

Viola píše:A Jirko, mùžeš pøeci sepsat data husitù, to my asi nezvládneme :wink: .
Samoøejmì s odkazy k vám.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Uživatelský avatar
Jiří Motyčka
Král
Příspěvky: 1210
Registrován: 29 čer 2006 20:29
Bydliště: Budíkov
Kontaktovat uživatele:

Nový příspěvek od Jiří Motyčka »

Ježek píše:
Viola píše:...Napadlo mì, jestli by se dalo udìlat výroèí na ten který den pøímo na hlavní stránce - jako dnes je ten a ten den, v roce tom a tom zemøel ten a ten...

Vidím to podobnì. Na hlavní stranì nad èlánky...
Urèitì, tím budeme originální :palec: , protože vìtšina serverù a (vyhledávacích) portálù tam má jen údaj, jaký je datum a kdo má dnes svátek...

Ježek píše:
Viola píše:A Jirko, mùžeš pøeci sepsat data husitù, to my asi nezvládneme :wink:
Samoøejmì s odkazy k vám.
To nebude problém, je to "jen" furt vo tom èase...
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !
Uživatelský avatar
Ježek
Král
Příspěvky: 3615
Registrován: 01 lis 2005 20:01
Bydliště: Železné Hory/Praha
Kontaktovat uživatele:

Nový příspěvek od Ježek »

Jiøí Motyèka píše:To nebude problém, je to "jen" furt vo tom èase...

Jasnì, takhle to je i u mne. Pro mne ten kalendáø není taková priorita, jako jiné vìci na stránkách.

Ten odkaz >>Další info, dám pryè, ve vìtšinì pøípadù to povede k èlánkùm a to chceme...
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Uživatelský avatar
acoma
Královna
Příspěvky: 1164
Registrován: 19 srp 2006 00:38
Kontaktovat uživatele:

Nový příspěvek od acoma »

Viola píše:Podle mì je jasný, že se to bude doplòovat postupnì, takže ještì nìjakou chvíli bude fungovat trochu provizornì. Ale jako myšlenka se mi to moc líbí. Napadlo mì, jestli by se dalo udìlat výroèí na ten který den pøímo na hlavní stránce - jako dnes je ten a ten den, v roce tom a tom zemøel ten a ten...

A Jirko, mùžeš pøeci sepsat data husitù, to my asi nezvládneme :wink: .

Souhlasim s Violou, a data muzeme shanet vsichni.:)
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
Jakez

Re: selekce(?)...

Nový příspěvek od Jakez »

Ježek píše:
floriš píše:takový zajímavý kalendáøík a tak blbì øazený... :evil:

Zjistil jsem, že mi taky vadí, ale nevadí mi to tolik, abych se uèil php.
Zkusím se kouknout, jestli to zvládnu - alespoò u roku.

Když mi bude naznaèeno co je špatnì na øazení a vysvìtleno jak to správnì øadit, tak to jako autor velice rád pøedìlám.
floriš
Pán
Příspěvky: 230
Registrován: 25 črc 2007 11:30
Bydliště: Bohemia
Kontaktovat uživatele:

Re: selekce(?)...

Nový příspěvek od floriš »

Jakez píše:Když mi bude naznaèeno co je špatnì na øazení a vysvìtleno jak to správnì øadit, tak to jako autor velice rád pøedìlám.
Asi ten výrok zní pøíliš pøíkøe... pokládám si otázku, èemu má kalendáø sloužit. Pokud má zobrazovat každý den pøi ranní kávì, jaké události že se budeme ve svých úvahách vìnovat, je denní výpis v poøádku. Pokud má tento kalendáø vytváøet soupis událostí od nejstarší k nejmladší s pøepoètem stáøí v letech, je to ganz in zeug. Osobnì bych však pøedpokládal úèinnost kalendáøe ve schopnosti avizovat v prùpìhu roku nástup jednotlivých jubileí. Proto bych fortifikoval øazení pøísnì od 1.1. do 31. 12. s upøednostnìním starší události v témže datu (napø. den sv. Rufa). Tak jak to teï je bez ladu a skladu po mìsících, mùže být +/- použitelné, když je dat 6-10. Jakmile jich bude 15-25, co chvíli nìkde nìco pøehlídneš a nad 40 položek se taková databáze pøehledností pøiblíží typickému ouøednickému kompu, na kterém klapsfrajle ukládá všechno do adresáøe Dokumenty. :roll:
Šťastní ti, kdo mají sklerózu - nemusejí utrácet za alkohol, aby zapomněli
Jakez

Re: selekce(?)...

Nový příspěvek od Jakez »

Tak jestli tomu správnì rozumím, tak by se to ve výpisu mìlo øadit prioritnì podle dne a mìsíce a až pak podle roku. Pøíklad: 1.2.1415, 1.2.1560, 2.2.1120, 5.6.1095 atd. Jestli je to tak, není nic jednoduššího, staèí jen pøehodit podmínky øazení a to je velice jednoduchá úprava.
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host