Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 22 čer 2021 08:07

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Search found 15 matches

Autor Zpráva

 Jump to forum   Jump to topic

 Předmět příspěvku: Re: Společnost za komunismu
Napsal: 13 led 2014 23:56 

Pošlu to na Referendum ve středu, kdybyste někdo měl připomínky, ať je stihnu zakomponovat.
V týdnu ještě dopíšu nějaký povídání k tomu, teď na to sotva vidím..

OBRANA KAŽDODENNOSTI

Francouzský historik Marc Bloch kdysi vydal knihu s názvem "Obrana historie", kterou jsem si troufale dovolil parafrázovat. Bloch náležel k tzv. škole Annales, která zahájila ústup od politických dějin směrem k dalším oborům, jako jsou dějiny žen, menšin nebo třeba každodennosti. Tato témata jsou stále trochu ve stínu politických dějin říší a panovníků, oněch dějin "velkých" nebo "vážných". Ale to není nic vůči tomu, jak je v našich podmínkách napadáno studium každodennosti za komunismu (nebo stalinismu, jak kdo chcete).

Hlasitý kritik nynější rady ÚSTRu Martin Fendrych považuje každodennost za téma, které minimálně odvádí pozornost od důležitých věcí http://aktualne.centrum.cz/blogy-a-nazory/komentare/clanek.phtml?id=788716 : "V ÚSTR se odehrál puč, ale úplně se nepovedl. Část ústavu se vzbouřila, nechce bádat o zahrádkářích, o způsobu trávení volného času, ale zveřejňovat, co byl zač komunistický represivní režim." V horším případě má pak každodennost ukazovat přívětivé stránky komunismu, jako že: "Lidé si mohli svobodně pěstovat mrkev na zahrádkách".

Bývalý politický vězeň Leo Žídek soudí - http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/zeman-bude-hajit-majora-zemana-mysli-si-politicky-vezen_268597.html : "Ústav chce ´analyzovat život obyčejného člověka za normalizace´, aby se ukázalo, že nám za normalizace nebylo až tak zle. Velká část národa tento názor ráda přijme, zvlášť když už se nebude tolik mluvit o samotné podstatě normalizace: o pronásledování ze strany StB, náboženské nesvobodě, nemožnosti cestovat a soukromě podnikat či svobodně demonstrovat proti režimu."

Každodennost v praxi

Jak mohou vypadat dějiny každodennosti v praxi, ukazuje kniha britského historika Orlanda Figese s názvem "'Šeptem. Soukromý život se Stalinově Rusku" - http://www.kosmas.cz/knihy/150976/septem/ . Figes patří mezi několik historiků se zvláštním talentem vydat odborné historické dílo o pár set stranách a udělat z něj bestseller. Bude to asi tím, jak Figes umí své téma přiblížit čtenáři. Klasická "velká" témata jako politické a společenské zvraty uvádí zároveň jako jeviště, kde odehrávají osudy jednotlivců a rodin. Jako kdyby šel v té nejlepší tradici ruských romanopisců 19. století.

Zaměření knihy definuje Figes na str. 29-31: "Vnější projevy teroru oněch let popsalo už hodně knih - zatýkání a procesy, otrockou práci a zabíjení v gulagu - ale žádná kniha ještě do hloubky nepopsala, jaký měl teror vliv na osobní a rodinný život. ... Co to bylo za soukromý život, když stát zasahoval téměř do každé jeho oblasti právními předpisy, policejním dohledem a ideologickým nátlakem? Jak život v teroru ovlivňoval vztahy mezi lidmi? Co si lidé mysleli, když jejich muž nebo žena, otec nebo matka byli ´náhle zatčeni jako nepřátelé lidu´?"

Figes zdokumentoval desítky osudů a uvažte sami, nakolik je jeho"analýza života obyčejného člověka" v Sovětském svazu obhajobou komunismu. Hned na knižní obálce čteme, jak si lidé nechávali pod postelí kufr se sbalenými věcmi, kdyby je v noci přišla zatknout NKVD. Desetiletá Soňa zažila "vyhnanství a pracovní tábory, ztrátu rodičů, bydlení u více než deseti rodin. ... Jak dnes vzpomíná, cítila se obecně dost dezorientovaná a sklíčená, protože měla pocit, že je ´nemilovaná a nechtěná´." (s. 317) Stěpan Podlubnyj tajil svůj kulacký původ a svěřil se deníku: "Mé každodenní ( sic! ) skrývání, mé tajemství mi neumožňuje být člověkem s nezávislou povahou. Nemohu otevřeně ani ostře vyjádřit žádné vlastní myšlenky. ... Mimovolně získávám povahu patolízala, chytrého psa: měkkého, zbabělého a vždy ustupujícího."

Tady se dá vznést námitka, že se nejedná o čistou každodennost, ale že ta je pouze důsledkem represí. Souvisí s tím další aktuální otázka, a sice jestli charakterizovat komunismus jako totalitu, nebo jako autoritativní režim.

Totalita versus autorita

Aniž bych zabíhal do všech teorií totalitarismu, tak základní rozdělení tkví v pojmu "totální". Přísnější měřítka klade známý konzervativec Roman Joch - http://www.ceskapozice.cz/domov/pravo-bezpecnost/komunisticky-rezim-je-vzdy-totalitni-i-%E2%80%9Enormalizace%E2%80%9C-byla : "Totalitní režim, jak již samotný název napovídá, usiluje o totální státní kontrolu nad celou společností, nad všemi aspekty jejího života. Pod jeho přímou politickou kontrolou je celá společnost, i její, z hlediska totalitního režimu zdánlivě nepolitické složky, jako jsou ekonomika, kultura a náboženství." Autoritativní režim naopak nechává tyto věci na pokoji.

Pokud totalita proniká všechny složky společnosti a jednotlivce, tak proniká i do jeho každodenního bytí. Z mého pohledu tak nelze definovat komunistický režim jako totalitní a zároveň odmítat studium jeho každodennosti. Tím bychom na totalitním systému odmítli studovat právě jeho všepronikající totalitu.

Reprodukce zla

Totalita se držela při životě nejenom represí. V 21. čísle časopisu Securitas imperii, který vydal ÚSTR ještě před loňským personálním otřesem, říká na str. 231 kulturní antropolog Ivo T. Budil: "Historická zkušenost zemí střední a východní Evropy nicméně ukázala, že v okamžiku, kdy se totalitní režimy omezily na pouhou tradiční represi a brutální fyzickou sílu k udržení moci, ... staly se zranitelnými a byly nakonec poraženy davy v ulicích. Totální moc byla náhle zbavena svého ochranného kouzla. Totalitní systémy, to není pouze tajná policie, udavači, ... nebo koncentrační tábory, ale rovněž sofistikovaná symbolická hra, která oslovuje skryté sklony a hlubiny lidské existence."

Totalita chtě i nechtě musí hledat nějakou podporu. Cílí i na novou generace, v případě komunismu prostřednictvím Pionýra. Pionýr neznamená jen melancholické vzpomínky na to, jak děti běhaly po lese a perfektně se bavily. Pionýr znamenal hlavně indoktrinaci a to běhání po lese první přípravy na válku. Sovětský Pionýr pak měl za úkol "znárodnit" děti rodičům, udělat z nich hlavně členy státu než členy rodiny. Nebylo výjimkou, kdy děti udávaly vlastní rodiče. A to se nedělo pouhou represí, to se dělo jinými mechanismy, hlavně propagandou.

Obrana každodennosti

Svým textem jsem chtěl vyvrátit obavy, že studium každodennosti vede automaticky k obhajobě komunismu; vnímám to celé jako jedno velké nedorozumění. Netvrdím ale, že musí vést automaticky i k jeho vyvrácení. Každodennost je neutrální nástroj, který se dá použít komunisty i antikomunisty, stejně jako studium dějin jako takových. V případě Figesovy knihy je protitotalitní zaměření nevývratné a odpovídají tomu i osudy knihy -http://www.holocaust.cz/cz/resources/ros_chodes/2010/03/septem :"Autor je velmi kritický vůči Putinovu režimu, především vůči premiérově snaze vnutit ruským školám a univerzitám svou vlastní verzi Stalinovy osobnosti, jež ho do značné míry rehabilituje. V prosinci 2008 vtrhla do petrohradské kanceláře Památníku policie a odnesla velkou část archivu, mj. materiál, který Figes použil pro knihu Šeptem. Historik tehdy zorganizoval protestní dopis prezidentu Medveděvovi, který podepsalo několik stovek světových akademiků. Následovaly soudní pře a za déle než rok byl archiv navrácen majitelům."

Podmínky SSSR a Československa se lišily, panuje tedy další obava, že studium komunistické každodennosti v českém prostředí dojde k přívětivým výsledkům. Slovy Lea Žídka "aby se ukázalo, že nám za normalizace nebylo až tak zle". Je to trochu paradoxní stav, antikomunisté jinak udávají argumenty, že celková situace je dnes celkově lepší než za komunismu; např. proti argumentu, že "mlíko stálo dvě koruny", se používá přepočet dnešní ceny mléka a tehdejší a dnešní průměrné mzdy, aby vyplynulo, že dnes se žije levněji (a co je tohle jiného, když ne praktické studium každodennosti). A když z téže strany v jiné souvislosti náhle slyším, že kdo se nebouřil, tomu za normalizace nebylo zas tak zle, je to pro mě překvapující.

Na represích jde poznat nelidskost minulého režimu hned, na každodennosti ale také, jen se musí více koukat. I to chataření se dá nahlížet také z více stran. Letmo se ho dotýká i Figes, obliba pobytů na chatách podle něj pramenila z toho, že na venkově se lidé mohli lépe nadechnout a promluvit otevřeněji bez obav, že je někdo uslyší a udá. Útěku na chaty před režimem říkají Poláci "vnitřní emigrace". Chataření a pěstování mrkve z toho vychází jako útěk před realitou nebo rezignace na poměry; i dnes se rezignace na politiku projevuje mj. tak, že místo voleb dají voličů přednost odjezdu na chatu. V českých podmínkách je chataření částečným dědictvím trampského hnutí, které se, částečně pod tlakem komunismu, začalo usazovat.

Samozřejmě v tom všem vnímám obavu, že rada ÚSTRu podá témata tak, aby vyzněla jako obhajoba komunismu. To se zjistí, až nějaká taková práce vyjde. Jestli se pak naplní obavy Martina Fendrycha, tiskoviny Ústavu budou v rámci jeho pučistické neutralizace přinášet recepty na mrkvový salát a Ústav převezme logo od Food not Bombs, nebo jestli se půjde podobnou cestou jako Figes. To, že jako překladatelka Figesovy knihy je uvedená Petruška Šustrová, mě naplňuje mírným optimismem.

K tématu se vyjádřila i vědecká rada ÚSTRu v závěreční zprávě evaluace na str. 19 http://www.ustrcr.cz/data/pdf/vedecka-rada/2013/evaluace/kap03.pdf : "Podporuje-li Vědecká rada záměr, aby se i český ÚSTR v budoucnu soustavněji zabýval tématy každodennosti, pak jejím členům rozhodně nejde o vyvolání nějaké fantazírováním podbarvené nostalgie po nacistickém a komunistickém režimu, nejde jim o pokus o jejich rozmělňování, nejde jim o politizaci minulosti (právě naopak), nebo dokonce o bagatelizování a relativizaci těchto režimů jako zásadně nepřijatelných. Jde jim jedině o to, aby se dostatečně zohledňovalo, že se komunistický režim zejména za tzv. normalizace udržoval nikoliv převážně díky používání hrubého fyzického násilí, ale celého širokého spektra rafinovaných mechanismů, které v každodenním vztahu mezi obyvateli a režimem zahrnovalo metody jako šikanu, propagandu, distribuci výhod a ´jemnější´ formy kontroly. I zde je rozhodně na místě hovořit o represích."

Nechci na dálku radit, co má ÚSTR studovat. Primárně byl založen pro studium represí a je jen na něm, kudy se vydá. Z pozice "konzumenta" mohu jen uvést vlastní dojmy. Spojit politické dějiny, represi a jejich dopad na každodenní život, to vše na příkladu konkrétních rodin nebo jednotlivců, to je trend, který humanizuje dějiny, přibližuje historii lidem a přitahuje čtenáře k zájmu o dění. Mimo Figese se k němu hlásí např. Timothy Snyder v nové knize Krvavé země - http://respekt.ihned.cz/c1-61299000-geografie-krvavych-zemi . A pokud by se k němu přihlásil i ÚSTR, byla by to snad jedna z cest, jak se stát konečně součástí společnosti a utlumit nepřátelské hlasy, které kritizují malou potřebnost Ústavu a v extrému volají po jeho zrušení.

 Global announcement   Jump to topic

Napsal:  

 Jump to forum   Jump to topic

Napsal: 04 úno 2014 18:52 


Právě Velká Morava a okolní století jsou pro středověk a obecně starší historii příklad, na které lze ilustrovat slabiny historického vědomí na internetu a slabiny diskuse, která se snaží být kritickou, vědeckou. Ve virtuálním prostoru je potlačena autorita. Teoreticky si jsou všechny názory rovny a panuje totální rovnost. Kdokoli může přijít s jakoukoli šílenou tezí nebo teorií, která nevychází ani tolik z tolik chtěných historických pramenů, ale spíše s emočních potřeb mít nějaké ukotvení v historii. Starí Slováci, tak mohou být doloženi pouze dnes a to ve virtuální realitě českých fór o středověku 

Tady bych vynechal poslední větu, neznalému člověku asi nebude jasné, kdo má být starý Slovák.. A šílené teze o Velké Moravě produkují i Moraváci typu Galatíka, klidně bych to takto obecně uvedl.. Také lze uvést, že čím starší doba a méně pramenů, tím více teorií, včetně těch šílených, lze vymýšlet..

 Jump to forum   Jump to topic

Napsal: 19 zář 2014 17:02 

Další dva zářezy :)
http://demokratickystred.cz/cesi-a-pola ... 9-stoleti/
http://demokratickystred.cz/prvni-sveto ... ebeurceni/

 Jump to forum   Jump to topic

 Předmět příspěvku: Benediktini a nové řády
Napsal: 07 úno 2015 00:00 

Benediktini v Čechách čelili od poloviny 12. století nástupu nových řádů. Jejich nápor se dá v Čechách poměrně jednoduše zdokumentovat a pokusím se podat i důvody, proč benediktini ztráceli na popularitě.

Kronika Mnicha Sázavského je spisem spadajícím do tzv. Historiae fundationum monastoriorum, tedy spisy o založení kláštera, které legitimizovaly jak stávající majetky, tak samotné právo existence kláštera. Mnich psal v době, kdy benediktini čelili náporu nových řádů a některé bened. komunity byly přímo nahrazeny premonstráty.
Nápadné to je v porovnání s legendou Vita minor, která popisuje hlavně Prokopovy zázraky, zatímco Mnich přidává třeba motiv založení knížetem Oldřichem. Jediným Prokopovým zázrakem z Mnicha je vyhnání německého opata, což se vztahuje zase k legitimitě klášterní komunity - a zřejmě i k situacím, kdy byly benediktinské komunity v Želivu a olomouckém Hradišti nahrazeny premonstráty z německého Steinfeldu.

***

Nové řády přivedl do Čech Vladislav II. (1140-72). Je možné, že na úpadku obliby benediktinů měla vliv vizitace papežského legáta Guida r. 1143, která objevil v klášterech závažné nedostatky. Opati na Sázavě a v Hradišti u Olomouce byli přímo obviněni z nezákonné volby.. Nahrazení konventu v Hradišti reformním řádem se tak jeví hned v jiném světle..

Do nástupu Vladislavovy vlády fungovalo v přemyslovském státě 11 benediktinských klášterů, chronologicky - ženský u sv. Jiří na Hradě, Břevnov, Ostrov, Sázava, Rajhrad, Hradiště u Olomouce, Opatovice, Třebíč, Kladruby, Postoloprty, Vilémov.
Ve 40. letech 12. stol. byly založeny čtyři premonstrátské kláštery - Strahov, Doksany, Litomyšl a Louňovice pod Blaníkem; a čtyři cisterciácké kláštery - Sedlec, Plasy, Nepomuk a Svaté pole.

Klášter v Želivu vznikl asi po r. 1144. Nový pražský biskup Daniel nastoupil r. 1148 a hned r. 1149 nařídil vyhnání benediktinů a osazení Želiva premonstráty ze Steinfeldu. O osudech mnichů se neví jistě, Jarloch říká, že byli vypovězeni ze země. Nejenže to ale postrádá smyslu, Mnich Sázavský navíc udává, že bývalý opat Želiva Reginhard z Met se stal r. 1162 opatem Sázavy. Mohl tedy přivést s sebou alespoň část želivského konventu.
Olomoucký biskup Jindřich Zdík, Danielův strýc, před svým úmrtím r. 1150 vyhnal benediktiny z Hradiště a dosadil premonstráty opět ze Steinfeldu. Benediktini nalezli útočiště v Opatovicích. Od nich pochází jeden písemný pramen, hradištsko-opatovické anály, které začali psát na Moravě a dokončili v Opatovicích.

Nebezpečí pro benediktiny skončilo r. 1159, resp. 1177. R. 1159 došlo k papežskému schizmatu, většina volitelů zvolila Alexandra III., ale Barbarossa nechal potvrdit protikandidáta, Viktora IV. Premonstráti a cisterciáci se postavili za Alexandra, král Vladislav na stranu Barbarossova Viktora. Když tedy Vladislavova manželka Judita hodlala založit klášter, byly mezi lety 1152-1167 povolány od pražského sv. Jiří benediktinky do Teplic (jiným důvodem volby ale mohlo být, že benediktinská řehole dovolovala koupání a pár klášterů stálo u léčivých pramenů, a Teplice jsou lázeňské město..)
Ani po smíru Barbarossy s Alexandrem r. 1177 k vyhánění benediktinů nedocházelo. Počet klášterů se ale během těch pár let vyvinul tak, že benediktinský řád měl stejný počet klášterů jako řády nové, po přesunech v osazenstvu Želiva a Hradiště a založení teplického kláštera byl poměr 10:10.

 Jump to forum   Jump to topic

 Předmět příspěvku: Orba s čertem
Napsal: 02 úno 2015 10:06 

Nejznámějším prokopským motivem je asi orba s čertem. Prokop čerta zkrotil a vyoral s ním brázdu. Tato Čertova brázda vedla ze Sázavy do Chotouně, podle Mnicha Sázavského Prokopova rodiště - http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Certova_br%C3%A1zda .
Ten motiv je ale poměrně nový a prošel vývojem. Nejstarší legendy o orbě nic neudávají.

Prvním pramenem je pak už výše zmíněná Liber depictus z poloviny 14. století, díle vzniklém v minoritském klášteře v Českém Krumlově. Kniha obsahuje několik legend zpracovaných výtvarně, včetně prokopské. U ní vychází z karlovské Vita maior, ale motiv orby k ní přidává (mimo to přidává ještě pozici Prokopa jako děkana vyšehradské kapituly).
V Liber depictus zlomil škodolibý čert Prokopovi kolo u vozu. Světec pak čerta donutil, aby se místo kola otáčel sám..

Teprve v baroku byl příběh podán tak, že Prokop zapřáhl čerta do rádla a vyoral s ním brázdu vedoucí ze Sázavy do Prokopovy rodné Chotouně (k té brázdě se ještě dostanu v příspěvku o osídlení Sázavska, ona to byla pravěká cesta a umístění kláštera k jednomu jejímu brodu vypadá plánovitě). Poprvé tuto pověst publikoval křižovník Jan Beckovský r. 1700 v díle "Poselkyně starých příběhů českých".

Existují vysvětlení od podoby slov mentes (mysl) a montes (hory), protože v legendách je formulace, že Prokop "rádlem své nauky mysl (posluchačů) užitečně zlepšoval". Balbín také psal, že "démony tak si v službu přidržoval, že i ve skalách je orati přinutil". Jiná možnost podoby slov je, že orat se řeklo nj. črtat a pluh byl črtadlo..

Čert orá a Prokop ho pohání křížem - podle mě se v tom může odrážet benediktinské heslo doložené od 17. století - Crux Sancta Sit Mihi Lux, Non Draco Sit Mihi Dux - doslova Kříž svatý ať je mým světlem, drak ať mi není vůdcem. Takové heslo by se dalo zobrazit právě zapřažením ďábla, spoutáním jeho moci, člověkem, který je spojen s mocí kříže..

***

Z ikonografických motivů spadají do středověku poutní odznaky sv. Prokopa s čertem. Dva nejznámější pocházejí z Králova Dvora u Berouna (po r. 1380) a druhý z Jinolic u Jičína (14.- pol. 16. stol.) (k vidění na pražské výstavě o benediktinech). Měly by se týkat tedy poutí do Sázavy.
Fota těch dvou odznaků má Sommer ve své knize na str. 208, na netu jsem je našel pouze v menší kvalitě na web livinghistory, v 2. sadě obr. č. 7-8, další neznámého místa nálezu pod č. 9 - http://livinghistory.cz/node/435 V prvním případě drží světec berlu a čert je na ní nalepen tlapami z boku, v druhém případě je čert poškozen, ale dvě končetiny na holi jsou ještě patrné.

***

Z novější ikonografie je zajímavý dům v Prokopské ulici na Praze 1, který byl přestavěn z bývalého kostela zasvěceného Prokopovi. Na domě je plastika světce, jak stojí na ďáblovi a drží ho řetězem - http://www.hrady.cz/wnd_show_pic.php?picnum=49602 Prokop jindy drží ďábla i na řeholním řemínku.
Z baroka pochází socha Prokopa na Karlově mostě, kde odstrkuje satana berlou a je tam i ta orba - http://www.turistika.cz/mista/karluv-most-sv-vincenc-ferrersky-a-sv-prokop

 Jump to forum   Jump to topic

 Předmět příspěvku: Re: Svatý Prokop, Sázavský klášter
Napsal: 06 úno 2015 09:38 

Ovládnutí Kouřimska bylo na delší dobu, Václav tamějšího knížete ponechal a nekompromisní zavedení hradské soustavy nastalo až za Boleslava, to jsem nerozepsal..

U toho Libušina jezírka na staré Kouřimi se nalezlo taky pohřebiště s bohatými nálezy, které ukazují na moc tamějšího knížete. Nejznámější šperk se jmenuje Kouřimská kněžna - http://www.sperkarstvi.cz/detail.php?id=96
Že by se jezírko používalo ke křtům, o tom jsem dosud neslyšel.. Po Václavově výhře to ale má logiku..

Spojitost Kouřimi s Libicí je možná, Šolle to odhaduje i podle podoby materiální kultury.. A mě by zajímalo, jestli taková podobná kultura je i na hradištích v tom Vraníku a Dojetřicích... Ale pokud se jedná jen o kulturu elity, ta se asi do okrajových hradišť nešířila..

 Jump to forum   Jump to topic

 Předmět příspěvku: Re: hm-zajímavá otázka
Napsal: 10 bře 2015 21:37 

a ano,chápu,že myslet je těžké,proto mnozí neradi otázky,
Dáváš najevo co? Že kdo se nechce zabývat tvoji výzvou bez jasného účelu, tak je líný přemýšlet.. Vytahuješ se, že jsi chytřejší a víš víc?
Jsi člověk, který nerespektuje pravidla pravopisu, dáš čárku za slovo, neuděláš mezeru a píšeš další slovo. Dáváš tohle svoje téma do kategorie Ostatní období, čímž je na fóru o středověku míněn pravěk, starověk nebo novověk.. Ale přitom se taková teoretická otázka hodí do kategorie Ostatní (nebo pokud řešíme přemyslovské krále, tak do kategorie vrcholný středověk)..
Kdo chce předestřít nějakou zásadní teorii, potřebuje mít uspořádané myšlení. Takové myšlení má sotva ten, kdo nepojmul nejzákladnější pravidla pravopisu. Takové myšlení nemá ten, kdo neumí zařadit svůj příspěvek do patřičné kategorie na fóru. A do toho vstřebávat tvoje narážky, jak jsi chytrej.. :roll: nečekám ve tvé hádance něco moudrého, nehodlám se jí zabývat.

 Jump to forum   Jump to topic

 Předmět příspěvku: Re: Pokec o politice
Napsal: 31 bře 2015 17:45 

Vyšel mi článek na Referendu - http://denikreferendum.cz/clanek/20104-nevidet-cernobile-nejednat-bipolarne Takový kusý odraz toho, co se mi honí hlavou poslední dobou při sledování politiky. Ostatně to černobílé vidění se týká i samotného Deníku Referendum - u pár facebookových diskutérů vidím snahu hledat na Referendu jen extrémy, jak se třesou, aby ho mohli zařadit na komunistickou nebo proputinovskou levici, a s radostí mu "řící jasné Ne" jako celku..

Jinak mi ale udělal radost Jiří Pehe dnešním článkem o postoji k ruské krizi - http://www.novinky.cz/komentare/365730-komentar-proc-je-lepsi-mylit-se-s-usa-nez-mit-pravdu-s-ruskem-jiri-pehe.html Jiné, černobílé názory vidí buď ukrajinský fašismus, nebo z druhé strany putinovskou rozpínavost, ruský fašismus nebo komunismus.. A pokud někdo namítne něco proti, tak "podlehl propagandě druhé strany". Pehe vystihl docela moje postoje v tom, že mi vůbec není sympatické směřování Ruska. Je to autoritativní systém, porušuje lidská práva doma, porušuje mezinárodní právo. Putin vyčítá Ukrajině fašismus, ale ve svém tažení proti EU spojuje síly s maďarským Jobbikem nebo řeckým Zlatým úsvitem. Při svém harašení zbraněmi na Ukrajině nějak přehlédl, že velký sraz skutečných neonacistů proběhl v ruském Petrohradu - http://a2larm.cz/2015/03/fascist-shit-v-petrohrade/
Na druhou stranu neumím a nechci přehlížet, že na Ukrajině fungují neonacisté. Stejně nebudu přehlížet, že americká zahraniční politika se nezabývají primárně vývozem demokracie, ale sledováním vlastních ekonomických zájmů. Ale je tu jeden zásadní rozdíl, jak píše právě Pehe - v autoritativním systému je kritika takové politiky tabu, není podporována svobodná diskuse, ale jede se propaganda. V demokratickém systému existuje diskuse a nějaká kontrola politiků - alespoň mediální, podle které se pak dá rozhodovat ve volbách.

V to případě ale bych uvítal, kdyby taková diskuse nebyla ostrakizována. Nelze říkat, že kdo vidí na Ukrajině fotky dobrovolníků s nacistickými symboly na uniformách a praporech, tak "podlehl ruské propagandě" nebo je přímo ruským agentem nebo alespoň podporovatelem Putina. Velký hovno!! Je potřeba mít otevřené oči a nepřehlížet takové negativní tendence. Tolerance fašistů na Ukrajině jen přidává na propagandistické munici Putinovi, přešlapy americké politiky jen přidávají rozpakům, jestli americké vojsko vítat..
Ignorování nacistů v Rakousku po druhé světové válce vedlo jen k tomu, že se země nevypořádala s minulostí, že v takové zemi mohl mít úspěch takový Haider, zatímco v Německu, které prošlo denacifikací, by se pohyboval spíš na okraji politického spektra.
Nebo jinak - populisté nebo zastánci tvrdé ruky kritizují demokracii jako shnilý, zkorumpovaný systém. A taky nelze tvrdit, že kdo kritizuje korupci, je populista.. Naopak, bylo by vhodné odstranit korupci, aby demokracie mohla stabilně fungovat a populisti nedostali nahráno na smeč.. Na Slovensku se mohl stát fašista Kotleba hejtmanem jen proto, že všichni volili proti kandidátovi Smeru a bylo jim jedno, koho.. V Praze se mohla stát primátorkou Krnáčová, která hodlala zamést se špatným hospodařením města, a teď vyšlo najevo, že v jednom soudním řízení ohledně předraženého nájmu jednala proti zájmům města.. Vláda tvrdé ruky nebo populistů není automaticky čestnější a nezkorumpovaná, spíše tyhle průsery více ututlá.. A i proto je mi stokrát milejší systém v Evropě, Ukrajině a USA než ten v Rusku..

Demokracie není samospása, je to proces svobodného rozhodování a vnímání - tak to využívejme.. Kritika korupce nebo zahraniční politiky USA je plně legitimní. Podporovat demokracii neznamená podporovat USA.., chovat se demokraticky znamená váhat a rozebírat, jestli v tomto bodu podpořit nebo nepodpořit.. A tvrdit, že kritika vzestupu neonacismu na Ukrajině je proputinovskou propagandou - to je právě ten styl politiky, který nás přibližuje dnešnímu Rusku, stylu založenému na propagandě, křiku, přehlížení faktů, na výsměchu a difamaci oponenta..

 Jump to forum   Jump to topic

 Předmět příspěvku: Re: Pokec o politice
Napsal: 28 říj 2015 21:26 

Vyznamenání z rukou prezidenta obdržel František Ringo Čech. V příloze jedno jeho dílo názvem Zvířátka obdivují píču.. Ano, píču, víte pane, prezidente, co to znamená pussy :D Akorát jednou to pohoršuje, jednou ne.. Ale jinak dívčí válka od Ringa je dobrá, já bych ji řadil na úroveň Cimrmana..

 Jump to forum   Jump to topic

 Předmět příspěvku: Re: Sv. Václav x Boleslav I.
Napsal: 04 pro 2015 08:09 

2. důvod narození mimo knížecký titul Vratislava je myslitelný spíše jako zástupný, ale mohl být použit.
Nesouhlasím, nevím o případu, kdyby hrál tento princip roli v souvislosti s našimi končinami

Na to jsem ale někde narazil, že nárok na královský trůn má mladší syn, pakliže v den jeho narození byl otec králem (a starší syn se narodil v den, kdy otec ještě nevládl). Možná v Anglii za Plantagenetů a hlavně u Otonů.
Jindřich Ptáčník si vzal Matyldu, s ní měl syna Otu I. (*912) a Jindřicha (vévodu bavorského, * 922). Královský titul zdědil Ota. Ale hlavně mám v hlavě, že Matylda prosazovala svého oblíbence Jindřicha, který se narodil právě za doby panování Jindřicha jakožto krále říše. Ota se narodil r. 912, to byl Jindřich pouze vévodou saským..
Nemám u sebe literaturu, tak sem okopíruju odstavec z wikipedie: "Roku 929 listinou určil za svého nástupce syna Otu, prvorozený syn Thankmar nebyl kvůli rozvodu akceptovatelný jako právoplatný dědic. Tato listina určovala poměry po jeho smrti a vdova měla obdržet jako vdovské statky především Quedlinburg, Pöhlde a Nordhausen. Mladší Jindřich měl zatím zůstat v královské domácnosti (kvůli věku) a Bruno byl určen pro duchovní dráhu (později se stal kancléřem svého bratra Oty). Dlužno říci, že Oto později tuto listinu porušil a upřel Matyldě vdovské statky v oplátku za to, že uvažovala o možné kandidatuře Jindřicha, který se na rozdíl od Oty "narodil v purpuru" - tedy v době, kdy Jindřich Ptáčník byl králem ."
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jind%C5%99ich_I._Pt%C3%A1%C4%8Dn%C3%ADk


O uřízlém uchu slyším prvně. Vlček se o ničem nezmiňuje..
To rozebírá Třeštík v Počátcích Přemyslovců (s. 225 a násl.). V jedněch legendách je Václav zraněn na ruce, když v sebeobraně drží Boleslava. Boleslavův družiník do Václava tne, a odtud pochází useknutý prst. V dalších legendách Václav po této bitce utíká ke kostelu a je ještě zraněn na uchu.. Třeštík to vykládá podobou slov prst (articulum) a ucho (auriculum).
Logický sled věcí je ten, že Václav v bitce přišel o prst. Špatný opis změnil prst na ucho, takže si useknutí ucha musel ještě domyslet, tudíž k němu mělo dojít při Václavově útěku ke kostelu..

Kristián uvádí, že ucho leželo v Boleslavi mimo Václavovo tělo. Václav se zjevil ve snu své sestře Přibyslavě, ta ucho nalezla, přiložila k tělu a ucho srostlo. Při Václavově translaci už ucho bylo srostlé.. Jestli ale ucho nebylo vůbec odťato, pak je jen logické, že translátoři nalezli ob uši na svém místě..
Na druhou stranu legendista Vavřinec píše o useknutém prstu, který byl také na Václavův popud nalezen, přidán k tělu, se kterým srostl.. Třeštík tu vidí předlohu v textu Řehoře Velikého o sv. Herkulánovi, kterému srostla s tělem useknutá hlava..

 Jump to forum   Jump to topic

 Předmět příspěvku: Re: Pokec o politice
Napsal: 20 led 2016 20:46 

Glosa -

Radikální muslimský duchovní Sami abú Jusúf v Kolíně nad Rýnem měl bagatelizovat silvestrovská napadení tamějších žen - http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/392330-za-obtezovani-si-mohly-poloobnazene-navonene-zeny-rekl-salafisticky-kolinsky-imam.html. Zopakoval neoriginální ideu, jak si ženy mohou za napadení samy: "Události na Silvestra byly způsobeny vlastními chybami dívek, protože byly z půlky nahé a používaly parfémy. Není překvapivé, že je muži chtěli napadnout." Dodejme, že tyto ženy, "z půlky nahé" při studené zimní noci, musely útočníky rozvášnit tak, aby je ještě okradli o mobily...

No, za bolševika chlapi v hospodě fackovali máničky za to, že nosí delší vlasy. Mohly si za to máničky samy? Musely vědět, že ty vlasy někoho budou provokovat...

Pokud bude na Václaváku demonstrace proti imigrantům a já půjdu okolo v triku, na kterém bude dejme tomu fotografie Václava Havla, budu asi napaden. Bude to moje vina? A napadení "trest"?

Pokud se projdu po Václaváku nebo jiném ráji kapsářů a budu mít peněženku bez dozoru, napůl povytaženou v zadní kapse kalhot, jsem pak na vině za její krádež? A podle jakého práva?

Pokud mi bude někdo tvrdit cosi o ženské vině za znásilnění, můžu ho proplesknout? Musí ho přece napadnout, že jeho teze bude někoho provokovat...

Žena nemůže za znásilnění. Není to žádná "nádoba hříchu", která svádí muže svým tělem (a proto je třeba její tělo zahalit). Naopak, pokud se muž při spatření kousku ženského těla oddá chtíči a ubližování, je nasnadě, kdo tu je "posedlý hříchem".
Oběť obecně nemůže za to, že se stala obětí. Chodit po Václaváku s nehlídanou peněženkou je řekněme moje hloupost, ale nejsem vinen za to, když toho zloděj zneužije. Nikde není stanoveno, že se krást musí. Naopak bych chtěl žít ve společnosti, kde i při ztrátě peněženky vinou mojí neopatrnosti dojde k tomu, že ji kolemjdoucí zvednou z chodníku a bez úhony vrátí...

V případě kolínských událostí je to podobné. I kdyby byly ženy odhalovaly těla, nikde není dané, že znásilňovat je normální - a kolínský imám měl dobrou příležitost odsoudit mimo obětí hlavně zločin a zločince. Jaké jsou normální vzorce chování k ženám, to ukázali muži, kteří se kolínských obětí na místě zastali.

Žijeme ve státě, kde si každý může myslet, dělat, nosit co chce - dlouhé "máničkovské" nebo nabarvené vlasy, extravagantní oblečení, sporé oblečení. Říká se tomu svobodná společnost a nenechme si ji vzít žádnými fanatiky, moralisty, nesnášenlivci nebo kriminálníky.

 Jump to forum   Jump to topic

 Předmět příspěvku: Re: Pokec o politice
Napsal: 06 úno 2016 00:07 

je vám jedno že neuplyne na světě jediný den kdy by muslimové nezavraždili hned několik nemuslimů a s radostí jim odevzdáte Evropu a budete se radovat z toho že vaše děti a jejich děti už budou občany druhého řádu.
Nejsem nadšený z imigrační vlny, právě kvůli všem rizikům. Nemám z toho "radost". Islamisté vraždí nemuslimy i muslimy - nejvíce obětí IS jsou stále muslimové, a třeba šíity považují za stejné nevěrce jako nemuslimy.

Píšeš o znásilněných dětech - i muslimové prchají před IS, aby jejich děti nebyly znásilněny nebo prodány do otroctví.. Část muslimů shledala, že není za koho bojovat, ani za Asada, kterého podporuje Rusko, a chce do normálnější části světa. To není propaganda, v časopise Hlas mučedníků č. 5-6/2015 jsou zkušenosti z Blízkého Východu: "V jedné sousední zemi, kde se křesťanští a muslimští uprchlíci po postupu IS usídlili, nám místní pastor sdělil, že lidé jsou nyní evangeliu otevření více než kdykoli předtím. ... Jistý muslim, který sloužil v irácké armádě, řekl: "Pokud je tohle islám, nemám již o něj zájem."" Zabouchneme těmto lidem dveře, a nebudou mít zájem ani o křesťanství, ani o jiné evropské hodnoty.. Nemluvě obecně o lásce k bližnímu, čímž se dostáváme -
Zradili jste Boha. ... Odcházím od tud, neboť v Bibli je psáno, že nemáme připojovat své jméno k seznamu hříšníků.
K tvé zradě Boha - Bůh (Kristus) při Posledním soudu, vztáhněme to na ty uprchlíky: "Pak zase řekne těm po své levici: ‚Odejděte ode mne,vy, kteří jste byli prokleti, do věčného ohně připraveného pro Ďábla a jeho anděly. Dostal jsem totiž hlad, ale nedali jste mi nic jíst, a dostal jsem žízeň, ale nedali jste mi nic pít. Byl jsem cizí, ale nepřijali jste mě pohostinně. " (Matouš, 25, 41-43 - https://www.jw.org/cs/publikace/bible-online/bi12/knihy/Matou%C5%A1/25/

Jste zlí když přejete Evropě zánik...
je vám jedno že se současným počtem muslimů u nás v Evropě budou do 30 let tvořit většinu Evropské populace a zavedou tady tím pádem své zákony,
Zánik Evropě nepřeju, a jsou způsoby,jak tomu zabránit. Imigranti nedostávají automaticky občanství a volební právo, dostanou třeba jen azyl a povolení k pobytu..
Úspěšnost integrace muslimů je i docela velká, a z chyb se dá poučit. Nelze nechat vytvořit ghetta s tím, ať si imigranti žijí podle svého.. Naopak, podmínkou pobytu začíná být zvládání kurzů ohledně dějin, kultury a zvyklostí dané země..

Líbí se mi přístup Kanady. Nedávno přijala stovky Syřanů, v prvé řadě žen a dětí (ty dostaly větší podporu od státu) a pak i mužů (ty svěřila více soukromým a občanským institucím). Jenže v Kanadě funguje propracovanější systém - imigrant absolvuje kurzy, dostane i poručníka, který ho začleňuje do společenského života, a někdy asi po roce se zkoumá (i za pomoci poručníka), jestli se imigrant může začlenit. Pokud ne, pak se řekne "v pořádku, ale tady máte letenku zpátky". Žádná šáría, právo státu je nadřazené..
Energie Evropy se může vyvíjet tímto směrem, zatímco doposud se většina energie vybíjela na to, aby imigranti zůstali na hranicích, resp. aby naši stranu hranice překročili do jiného státu (který se chová stejně jako stát zmiňovaný).

Existuje přístup Maďarska - zavřít hranice, imigrantům říci, že nesmí krást, nesmí ale ani brát práci (takže jak se mají uživit?), a dávat najevo, že nejsou vítáni. Druhý přístup je přijmout a dát najevo zájem - takhle to dělaly skandinávské země, když ve Švédsku neonacisti hodili zápalnou lahev do mešity, místní tam nechávali vzkazy a děti psaní typu "máme vás rádi". V Norsku v Oslu pak muslimové udělali nějaký "řetěz" nebo "kruh míru", to se sešli u mešity, vzali za ruce a šli k synagoze, aby dali najevo, že se spojují se Židy do jednoho svazku.. to heslo "uprchlíci vítáni" je mi sympatický z tohoto důvodu, jakkoli z té imigrace nadšen nejsem..


Až vaše ženy a děti znásilní a vás podřežou nebo postřílí, dostanete jen to co si zasloužíte.
No to jsi zlej člověk, když mi přeješ smrt.. Já ti odpouštím..


Hrajete si na rytíře ... Hrajete si na historické postavy, na postavy které vedli válku s muslimy,

My si hrajeme na rytíře? Větší stupiditu jsem tu neslyšel já.. Nehraju si na rytíře, a jestli si myslíš takovou věc, tak jak mám asi věřit tvým dalším náhledům na svět..

A názor že rytířské řády nebránili Evropu před muslimkou invazí slyším na fóru kde se prý zajímate o historii.
Konkrétně johanité chránili poutníky na poutích, poskytovali i pohostinství a ošetřovatelství (dnes fungují mezinárodně na způsob Červeného kříže nebo v Mělníku Lobkowicz provozuje v podstatě pečovatelskou službu). Johanité ale nesou i jméno maltézští rytíři, protože ubránili Maltu před ohromnou přesilou Turků..

Za čtvrté - pokud se vrátíme do té historie k tomu mému rýpnutí, můžete mi osvětlit důvod, proč Evropané vyrazili na první křížovou výpravu?
Nejlepší je vynadat všem do blbců a hned deklarovat, že už se s nima nebudu bavit, to pak není třeba reagovat na rejpavý dotazy..
Stejně tak dobrý je napadat někoho za názory, které nezastává, ani si nezjistit, jaké názory zastává, a přát smrt jemu a znásilnění jeho dětem a ženám.. Křesťanské hodnoty v praxi.. A šibenice zase budou? A co na to všechno papež? A Jan Tleskač?

 Jump to forum   Jump to topic

 Předmět příspěvku: Re: Pokec o politice
Napsal: 17 dub 2016 21:59 

Předělal jsem kapitolu o socialistech, rozepsal jsem jednu předpokládanou výtku

Socialisté disponují velkou základnou a mohou být jazýčkem na vahách v krizových dobách. Skutečně obsahují obě tendence, prosadit to sociální (i dík spolupráci s komunisty), nebo to demokratické... Sociální demokraté prodělali krizi, když se část strany hodlala vyslovit pro to "sociální" a spojit se se Zemanem na Hradě. Zvedlo to zájem o jejich stranu, včetně podpory sobotkovskému křídlu a apelování na demokratické kořeny sociální demokracie. Ve zkratce to bylo vyjádřeno tak, že by byla škoda zahodit demokratické hodnoty ve jménu krátkodobého prospěchu.
Tentýž postoj můžeme použít obecněji. Kvůli krátkodobému předvolebnímu účelu lze ukázat třeba na zemanovské křídlo a zavrhnout celou sociální demokracii, nebo ji lze pomoci se s tímto křídlem vyrovnat a plně začlenit socialisty do demokratického fungování. Naopak předvolební hesla typu KSČSSD je odsunují mimo legitimní prostor a v důsledku je ženou ke komunistům, protože dávají najevo, že jinde spojence nenajdou. Připomíná to opět jen předvolební boj mezi demokratickými stranami, který je tříští, místo aby držely svůj demokratický blok proti extremistům a populistům.
Stránka 1 z 1 [ Search found 15 matches ]


Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz