Středověk
Dnes je: 30. 05. 2020  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Podle veho by ml bt pvod Jzdy krl z doby vlek Matye Korvna s Jim z Podbrad, konkrtn . . . (Volba velkomoravsk krlovny krsy)
 • Dkuji za skvl lnek, jsem moc rda e jsem ho nala, i kdy je z roku 2008. Nkter informace si . . . (Volba velkomoravsk krlovny krsy)
 • Pedstava, e klter Porta Coeli le na cest z Brna do Blanska neme pijmot ani dt, kter dos . . . (Konstancie Uhersk)
 • Jet s moj enou, kterou jsem te pochoval, jsme na Nkle byli. Z dohldky jsem vidl toto: uvnit . . . (Podvren zhada Veligradu. Stinn strnky amatrskch samizdat )
 • Syn se setkal s programtorem neuronovch st, ili cosi na hran uml inteligence. programuje apa . . . (Digital humanities nadje pro historii?)
 • Sociln st a ostatn


  Stedovk dnes

  * Neomedievalismus

  Autor: Jan kvrk . Vydno dne 02. 09. 2018 (2570 peten)

  Umberto Eco svm monumentlnm dlem oivil zjem o stedovk, inspiroval mnoh myslitele k pemlen o vlivu stedovku na dnesn spolenost, o novm stedovku, opakujcch se kulturnch jevech.

  I to mlo vliv na dal rozvjen dvj politickou teorii (Hedley Bull v roce 1977 vydan knize The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics, e lidstvo vstupuje do nov ry, kter ponese nkter prvky stedovku, stedovk spolenosti i kultury.

  Podle Bulla se vytrc klasicky chpan suverenita nrodnch stt, na kor jednak nadnrodnch a mezinrodnch seskupen, nadnrodnch korporac, globlnch organizac (napklad ekologickch), crkv, ale i v neposledn ad vnitnch aktr ve stt jako jsou teba velk msta, kraje nebo i skupiny obyvatel.

  Erozi nrodnho sttu m tak postupn naruovat migrace a piznvn vlastnho soudnictv (prvn personalismus) rznm skupinm (pedevm nboenskm). Centralizace nrodnho sttu tak bude postupn nahrazovna pedivem hierachi a vzjemnch zvislost. Bull pipomn ve sv knize i technologick sjednocovn svta (nenazv ho globalizac).

  Tuto teorii tsn ped milniem rozvjel Stephen Kobrin vahami o vlivu tchto proces na kolektivn identity. Neomedivalismus bude podle nj pt etnickm, socilnm a politickm konfliktm, kter budou vsledkem fragmentace spolenosti. Americk badatel se domnv, e je poteba celosvtovho pojiva (jako kesanstv pro stedovkou Evropu), kter by tvoilo spolenou identitu a otupovalo spory.

  V mezinrodn politice se podle teoretik novho stedovku prosazuj etick postulty, kter budou omezovat suverenitu jednotlivch stt mezinrodn uznan normy stle vce ovlivuj prvn d dve zcela nezvislch zem. Dal erozi nrodnho sttu znamen mezinrodn een (a pokus eit situaci mezinrodnm prvem) loklnch konflikt (nap. likvidace Islmskho sttu jinmi silami ne syrskou a irckou armdou).

  Evropsk unie je zajmavm prvkem z hlediska neomedivalismu napluje pro st svta tezi universln organizace (jako ve stedovku katolick crkev, spoleenstv vech kesan, tedy teoreticky vech obyvatel Evropy). Zrove je hybridem mezi mezinrodn (to je v slyet v nadvn na Brusel) a nadnrodn (to je zase slyet v obhajob, e my jsme tak Brusel) organizac. Unie nen suvernnm sttem, ale doke init rozhodnut, eit konflikty, regulovat trhy a stle vce se i angaovat vojensky. Monou anarchii v mezinrodnch vztazch tlum tm, e z lenskch stt tvo vnitrosttn subjekty. (co je analza J. Czaputowicze, dnenho polskho ministra zahrani, z roku 2004) Stejn jako zmnn univerzln crkev se Unie sna normovat mezinrodn vztahy i za svmi hranicemi (zde je analogie en kesanstv a kesanskch stt).

  Krom EU se podmty mezinrodn politiky maj stvat i nejvt svtov metropole (asto lidnatj a bohat ne stty). Ve vzjemn komunikaci svtovch metropol je vidna stedovk hanza, spoleenstv obchodnch mst v okol Baltu, kter bylo i vznamnou politickou organizac s mezinrodnm pesahem, akoli jednotliv msta byla soust rznch stt.

  V poslednch letech se pokou neomedievalismus definovat v socilnm a ekonomickm rozmru pedevm polt autoi (Grzegorz Lewicki, Piotr Arak). Zde vid dal fenomny, kter pipomnaj stedovk zahrnut etiky do ekonomick teorie a paternalizaci pracovnch vztah: v e dynamickch sociln zmn budou .zamstnanci se ochotni vzdt sti svch svobod (bezvhradn dispozice zamstnavateli) za jistotu prce pkladem je pro autory zpadoevropsk prekarit, lid vystac penzi ze dne na den, bez monosti uetit vznamnj stku.

  Pro epochu neomedivalismu m bt charakteristick znik osvcenskho mylen o postupnm pokroku, sociln trendy podobn stedovku (pedevm ranmu, pechodu od starovku ke stedovku), fragmentace mentalit a odcizovn jednotlivch skupin, nejistota ztka. Krom toho m dojt k feudalizaci kapitalismu, vzniku vztah, kter budou pipomnat lenn nebo poddanskou zvislost. Na zklad ve uvedenho bude muset svoji pozici znovu pehodnotit i stt. Zmnnou teorii lze samozejm velmi oprvnn kritizovat kad historick analogie tak i onak nen pesn, v tomto ppad tisc let trvajc stedovk (navc jen evropsk, jeho nvrat te ek cel svt) sm o sob obsahoval jevy a trendy, kter si protieili nejenom v prbhu asu, ale v jeden jedin okamik na rznch mstech (zmnn stedovk a novostedovk trendy jsou tak do jist mry jen vyzobvnm rozinek). Nkter analogie neomedievalismu lze najt i v jinch historickch periodch, v antice, i v novovku, feudln struktury i mentality koneckonc ve stedoevropskm prostoru existuj jet hluboko do 19. stolet (a by lo uvaovat o tom, e modernita zaloen na osvcenstv je jen djinn anomlie). A v neposledn ad pedvdn budoucnosti, zvlt s antiutopickmi prvky se spe nanapluje, ale vytv hodnotn dla sci-fi popkultury.


  Cel lnek | Komente: 1 | Pidat koment | Zloky:
  Informan e-mailVytisknout lnek

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna
  Kalend ermskch akc
  Kalend
  <<  Kvten  >>
  PotSttPSoNe
      1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha