Středověk
Dnes je: 14. 10. 2019  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.

22.03.2019: 2 osoby
Pidn prask biskup Budivoj a Hroznata z Knova

08.04.2018: Prask biskup
Posledn komente
 • Pedstava, e klter Porta Coeli le na cest z Brna do Blanska neme pijmot ani dt, kter dos . . . (Konstancie Uhersk)
 • Jet s moj enou, kterou jsem te pochoval, jsme na Nkle byli. Z dohldky jsem vidl toto: uvnit . . . (Podvren zhada Veligradu. Stinn strnky amatrskch samizdat )
 • Syn se setkal s programtorem neuronovch st, ili cosi na hran uml inteligence. programuje apa . . . (Digital humanities nadje pro historii?)
 • Tento tden jsem doshl nejvt sledovanosti tto studie na Akademia EDU z historickch studi celk . . . (Pilba knete Vclava svatho)
 • Tato teorie - nebo jak "to" nazvat - se mi jev ponkud elov, v n je dle mho skromn . . . (Neomedievalismus)
 • Sociln st a ostatn


  Polsk djiny

  * Bitva u Lehnice (9.4. 1241)

  Autor: Jan kvrk . Vydno dne 11. 09. 2011 (13592 peten)

  Na zatku bezna 1241 pekroila armda Mongol polsk hranice, po srii vtznch bitev a dobytch mst mila pod vedenm Bajdara a Kaidua dl na zpad. Ml se jim postavit Jindich II. Pobon, vldce tehdy se vzmhajcho Slezska . Na zatku dubna Mongolov zaali oblhat Vratislav.

  Aktualisovan lnek

  Jindich Pobon nemohl potat s vraznj podporou ostatnch polskch knat. S Konrdem Mazovskm ho rozdlovaly napjat vztahy, velkopolt ryti zaujali obrann postaven na hranicch sv zem.

  Zkladem kesansk armdy bylo slezsk rytstvo, k nim se pipojili bojovnci z Malopolska (ale jejich poet vzhledem k pedchozm porkm nelze peceovat). Malopolskm a velkopolskm rytm velel bratr krakovskho vvody Sulislav. Bojovnkm v Hornho Slezska velel opolsk vvoda Mek, vlenky z Dolnho Slezska sm Jindich. Slezskho vldce podpoili tak Templi, d nmeckch ryt, uvdni jsou tak hornci ze Zlatch hor. Od jihu se blil s vojskem esk krl a vagr Jindicha Vclav I., kter byl v okamiku bitvy nejmn jednodenn pochod od bitevnho pole daleko.

  Mongolsk vojsko toc na Polsko bylo v sle jednoho tumenu (10 000 mu), bylo vak oslabeno pedchozmi boji, polt badatel potaj s osmi tisci protivnky Jindicha. Kesansk vojsko bylo zejm poetn slab (rzn odhady se li a o tisce, od 2000 po 8000), st byla ovem tvoena kvalitn tkou rytskou jzdou.

  Zahjen bitvy ze strany Jindicha by se v takovm ppad jevilo jako hloup a nerozvn, obecn se proto pijm, e slezsk vojsko bylo obkleno tm mongolskm, kter upustilo od oblhn Vratislavi. Upustilo od oblhn prv proto, aby dokzalo porazit ob kesansk vojska zvl᚝ ped jejich spojenm.  Bajdur a Kaidu, mongolt velitel, zvolili ji mnohokrt osvdenou taktiku - tok, zdnliv tk a tok zlohy.

  Prvn se s Mongoly stetl Boleslavv oddl, ale rychle se dostal pod silnou palbu, dostal se do obklen a utekl zpt do linie. V tu dobu bojoval u i zbytek kesansk armdy. Sulislavovi a Mkovi se podailo prolomit mongolskou linii v boji me proti mui. Koovnci zaali utkat a ryti je zaali pronsledovat. Najednou nkdo, nejspe z mongolsk strany zaal kiet: Bh, bh. Mek to nevidl jako trik a zaal ustupovat. Nato Jindich tvrd zatoil do mongolskch ad, kter ji zaaly definitivn utkat. Pro Evropany se to v tuto chvli vyvjelo velmi dobe, jene tk byl jen pedstran. Nastal rychl protitok mongolskch zlonch jednotek, kter zejm nebyl oekvn.

  Dodnes nejasn je pouit stelnho prachu Mongoly v tto bitv. Zmiuje se o nm a Jan Dugosz. Ryti byli brzo zlikvidovni. Templi bojovali proti asijskmu nebezpe a do konce, do poslednho ryte. Zabit byl jeden z poslednch Dpoltic Boleslav. Jin utekli. O tk se pokouel tak Jindich Pobon, byl ovem chycen, byla mu useknuta hlava. Tatai ji pot nabodli na kop a jako takovou vystavili obrncm Lehnice. Ti je zasypali sprkou p a ipek z ku. Nakonec hlava Pobonho skonila jako trofej Bata v Uhrch.

  Tatarsk vpd znamenal vyplenn zem, ktermi proli. Zd se ovem, e tyto ztrty byly relativn rychle smazny probhajc kolonisac.

  Po vtzstv Mongol u Lehnice zachvtil kesanstvo strach z dalho vvoje (jako reln povaoval tok na sv krlovstv i francouzsk Ludvk IX.) Mongolov hlsili, e dobyj celou Evropu a to bylo asto chpano jako trest za hchy.

  V nmeckch zemch se uvaovalo o kov vprav proti Mongolm. 19. kvtna se seli nmet pnov pod vedenm Konrda, syna Fridricha II. a vyhlsili kovou vpravu proti Tatarm. A nebyla poehnna papeem ehoem IX. (naopak byla ideologicky namena proti nmu v prv probhajcm boji mezi csaem a papeem), byla obecn pijata. Zhy se zaaly vybrat dary na podporu kik, ale pot, co se nepodailo nalzt vdce vpravy, se kici rozeli dom a vybran penze si mezi sebou rozdlili pni a biskupov.

  Pouit literatura
  Grabski, Andrzej F.: Najazd tatarski 1241 r. w opisach Europy Zachodniej. Mylenie ideologiczne a postrzeganie rzeczywistoci
  Jasiski, Tomasz: Strategia i taktyka wojsk polskich i mongolskich pod Legnic w wietle nowo odczytanych zapisek Jana Dugosza
  Korta, Wacaw: Problemy bitwy legnickiej i sta bada
  Szulc, Sawomir: Czy Mongoowie uzyli prochu w bitwie pod Legnic.
  emlika, Josef: Potky ech krlovskch.

  Diskuse: Koovn nrody, Mongolsk invase a esk zem, Bitva u Lehnice.

  Cel lnek | Komente: 2 | Pidat koment | Zloky:
  Informan e-mailVytisknout lnek

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna
  Kalend ermskch akc
  Kalend
  <<  jen  >>
  PotSttPSoNe
   1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 31    

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha