Středověk
Dnes je: 21. 04. 2021  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Zdrojem (dlem) nen Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae IV., ale Codex diplomaticus et epist . . . (Potvrzen biskupstv v Litomyli)
 • Neskr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Jakub de Mont Royale - vemajster pre Uhorsko, Chorvtsko a Slavniu v Dalmtskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Dobr den, jet je na strnkch vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den, nevte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Pni ze Svojna? Dkuji za ppadn typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Sociln st a ostatn


  Ostatn

  * Erby s ostrvemi

  Autor: Kaminika . Vydno dne 24. 12. 2007 (33060 peten)

  OSTREV, OSTRVE
  Obecn heraldick figura, ji tvo sukovit kmen s pahly po osekanch vtvch. Ten slouil jako jednoduch forma ebku pi zlzn neptelskch hradeb.
  Je symbolem pravdy, nebo pravda vyjde najevo prv tak, jako opad ndhera list ze strom, a zstanou hol vtve. Vyjaduje tak starobylost rodu a pevnost nositele figury, jen pevn a odpradvna zakoenil v rodn, domc pd.

  U ns uval tohoto znamen rozrod Hronovic (oznaen pochz od Frantika Palackho - a to podle osobnho jmna Hron - kter se domnval, e pod tmto jmnem nutno hledat prapedka celho rozrodu), respektive Ronovic (z nminy Ronn ostrev). Spolenm znamenm tohoto rozrodu byly ve zlatm ttu dv ern zken ostrve zpravidla o esti succh (pnov z Lichtenburka, z Lip, z Ronova a Berkov z Dub), ostrve pn Man z Klintejna, tho pvodu, byly ptisuk. Cel rozrod uval tedy, a na vjimky, stejn tt a jednotliv rody se od sebe rozliovaly odlinmi klenoty.
  Upomnka na vldu Ronovic v podob dvou zkench ostrv zdob mstsk znak Cvikova, esk Lpy, Havlkova Brodu, Letovic, Pibyslavi, Zkup a dalch mst.

  Jedna ostrev o tech succh je ve znaku opata benediktinskch klter v Bevnov a v Broumov.

  Planouc ostrve /pochodn/ jsou symbolem vrha pi oblhn mst. Vyjaduj dobyt uritch pozic.

  Historie ostrv v erbu Ronovic
  Cvikov pijal v roce 1913 do svho erbu znak Berkovc. Ve sv zprv zdvoduj vznik znaku s odvolnm na varnsdorfskho kronike Palmeho takto:

  Boleslav III. svmi krutmi kroky pro zajitn trnu vyvolal v zemi povstn veden zstupci Vrovc1). Byl vyhnn a na trn usedl bratr Jaromr. Ani ten nebyl Vrovcm po chuti a jejich vdce Kochan ve sv touze po trnu vylkal Jaromra na lov v lesch kolem Berounky. Tam ho uvzali k dubu. Berka Hovora z jeho doprovodu s nasazenm vlastnho ivota ho vak zachrnil. V roce 1004 Vrovci vyvolali konflikt s Berkovci. Za to 5 jejich pedstavitel nechal Jaromr popravit. Rozezlen Kochan odjel do Polska a s Boleslavem Chrabrm vtrhli do ech, vyplenili nkolik mst a pepadli Prahu. Jaroslava zajali a nechali mu pouze Vyehrad, kde byl krut vznn. Hovora s jeho bratrem Udalrichem /Oldichem/ se spojili s nmeckm csaem Jindichem II. a z rna vyli ze Strahova. Postupovali pes Malou stranu na Star msto a Prahu dobili. Boleslav odthl ze zem. Jindich II. povil Hovoru do panskho stavu a dal mu do erbu dv sken dubov ostrve - nmecky Ronn, na pamtku udlost u Berounky. Odtud tedy Ronovci a z Dub. Tento esk nzev si Hovora ponechal.

  Rody uvajc erb s ostrvemi:
  Ronovci
  Hlavn vtve Ronovic:
  Pni z Lichtenburka > Kruinov z Lichtenburka, lebt z Lichtenburka,Btovt z Lichtenburka, Pyknov z Lichtenburka
  Pni z Lip
  Pni z Dub > Berkov z Dub, kopkov z Dub, Adrpachov z Dub,ervenohort z Dub
  Pni z Ronova > Kinet z Ronova
  ze itavy
  z Pirktejna
  z Klintejna > kvoret z Klintejna, Manov z Klintejna

  z Lichtenburka
  >Ve zlatm ttu jsou dv ern zken ostrve, kad se esti suky. V klenotu je pav kta a na n vpravo hledc zlat ryba. Pikrvadla jsou erno-zlat.
  Smil Svtlick2) (tak Svtlk), pedek rodu, proslul svoj odvahou a dovednost v rytskch turnajch, pi nich si dle kronik vydobyl klenot do svho erbu - kapra na kytce z pavch per. Stalo se tak roku 1248 na turnaji v Mohui3). Tento klenot je vak poprv doloen a na potku 14. stolet.

  Z Lip
  >Ve zlatm ttu jsou dv ern zken ostrve, kad se esti suky (nkdy se kresl jen s pti).
  V klenotu je erven polt se zlatmi stapci v rozch, z nj vyrst pav kta a na polti je vpravo hledc zlat ryba. Pikrvadla jsou erno-zlat.

  Klenot pn z Lip je t odvozovn od povsti o Smilu Svtlickm, jen kapr bval spe zlat, a nikoli erven, a navc byl pod nj zpravidla kladen mal poltek.

  Berka z Dub
  >Ve zlatm ttu jsou ern zken ostrve, kad se esti suky. V klenotu zlat oteven kdla a mezi nimi jsou ostrve ze ttu. Pikrvadla erno-zlat.

  Kinet z Ronova
  >Ve zlatm ttu jsou ern zken ostrve, kad se esti suky. V klenotu zlat oteven kdla a mezi nimi jsou ostrve ze ttu. Pikrvadla erno-zlat.

  Z Pirktejna
  >Ve zlatm ttu jsou dv ern zken ostrve, kad se esti suky. V klenotu je pav kta a na n vpravo hledc zlat ryba. Pikrvadla jsou erno-zlat.

  Dal lenov rodu pc se nkdy podle svch pleitostnch sdel:
  > z Ronovce, z Frdlantu, z Templtejna, z Housky, z Nchoda, z Hontejna, z erven Hory,

  Ti, kte se potaj mezi Moravskou lechtu, ale svj pvod dajn tak spojuj s Ronovici, emu nasvduje i jejich erb:
  > z Borov, z Ronky, z Mitrova

  neronovt
  Sak z Bohouovic , Devunt z Gryfenberka, z Unwerthu, irntyngar ze irntynku, Faltys z Jamnho z enfeldu, Fictum z Fictum, Hlka z Poernic, z Pranfeldu, Morel z Letin, Rodwic, Ruthart z Maleova, ze Strounice, z Modic, z Popvek (z Pozoic), ze Strachnova, z Tebetic, Piwainer z Pivna, z Reichenpemu, de Bois, Ostrevsk z Bnova, Stam z Vlnice,

  Sak z BohuovicDevunt z Gryfenberkaz Unwerthu
  irntyngar ze irtynkuFaltys z JamnhoFictum z Fictum
  Hlka z Poernicz PranfelduMorel z Letin
  RodwicRuthart z MaleovaRedern z Redernu

  Jak bylo ji zmnno, Ronovci uvali 5-6 suk na ostrvi, avak u jinch rod byli jen 4 (z Tebetic) nebo dokonce jen ti (z Popvek, Piwainer z Draejovic).
  Nkter rody uvaly sice osekan ostrve, ale z nich vyrstajc nov listy (Pluhov z Rabtejna, z Tebetic). Vladykov ze Strachnova uvaly tak msto list hvzdy. Vladykov z eletavy mli dokonce ri mezi dvmi ostrvemi.
  Erby mohly bt i polcen (z Popvek), tvrcen (Pluhov z Rabtejna, z Lip) nebo se erb mohl objevit jako srden ttek uprosted sloitho erbu (v pozdj dob).
  Nkdy se ostrve vyskytuj jen v ppad klenotu (z Rynrce, z Kraselova).


  1)esk ran stedovk velmosk rod, kter v 11. a na potku 12. stolet vznamn ovlivoval djiny pemyslovskho sttu. Vrovci bvaj vedle Munic a Tptic uvdni jako pklad tzv. ran lechty. Pemyslovci se Vrovce pokusili tikrt vyvradit (poprv v roce 1003, znovu asi 1014, naposled a opt ne dsledn v roce 1108).

  2)il na pelomu 12. a 13. stolet, v letech 1193 a 1197 byl druhem knete a pozdji krle Pemysla Otakara I.v jeho vyhnanstv. Od roku 1211 je uvdn jako purkrab kladsk. Jeho dva synov, astolov a Smil, pak zaloili rod Ronovc (Ronovic) a rod pn z Lichtenburka.

  3)msto lec ve stedn sti Nmecka na zpadnm behu eky Rhein (Rn), pi soutoku s Mohanem (Main) ve spolkov zemi Porn (Falc). Arcibiskup Siegfried III. z Eppsteinu prohlsil v roce 1244 Mohu za svobodn msto (privilegium emancipace od mstskch pn). Tento titul si udrelo a do roku 1462.

  Prameny:
  Milan Mysliveek: Erbovnk, 1993
  Milan Mysliveek: Panoptikum symbol, znaek a znamen, 2001
  August Sedlek: Atlasy erb a peet esk a moravsk stedovk lechty, 2003
  Milan Buben: Encyklopedie heraldiky, 1997
  http://www.e-stredovek.cz
  http://heraldika.kulna.cz

  Cel lnek | Komente: 12 | Pidat koment | Zloky:
  Informan e-mailVytisknout lnek

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna
  Kalend ermskch akc
  Kalend
  <<  Duben  >>
  PotSttPSoNe
     1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30   

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha