Středověk
Dnes je: 17. 02. 2020  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Pedstava, e klter Porta Coeli le na cest z Brna do Blanska neme pijmot ani dt, kter dos . . . (Konstancie Uhersk)
 • Jet s moj enou, kterou jsem te pochoval, jsme na Nkle byli. Z dohldky jsem vidl toto: uvnit . . . (Podvren zhada Veligradu. Stinn strnky amatrskch samizdat )
 • Syn se setkal s programtorem neuronovch st, ili cosi na hran uml inteligence. programuje apa . . . (Digital humanities nadje pro historii?)
 • Tento tden jsem doshl nejvt sledovanosti tto studie na Akademia EDU z historickch studi celk . . . (Pilba knete Vclava svatho)
 • Tato teorie - nebo jak "to" nazvat - se mi jev ponkud elov, v n je dle mho skromn . . . (Neomedievalismus)
 • Sociln st a ostatn


  Hrady

  * Hrad Lichnice

  Autor: Jan kvrk . Vydno dne 23. 08. 2005 (6377 peten)

  Lichnice, hrad nachzejc se na zpad eleznch hor, nepat mezi nejznmj, ale mnohdy ovlivnil nejenom mstn djiny, ale i djiny na zem.

  Pedpokld se, e na mst dnenho hradu stlo hradit, jeho majitelem byl Smil Svtlick. Historicky doloen datum je rok 1250, kdy dal na holm skalnatm kopci zvanm Svtlk Smil ze itavy stavt hrad. Smil byl vnukem ji zmnnho Smila Svtlickho a v roce 1251 se pe Smil z Lichtenburka (peklad Svtlku to nminy). Pnov z Lichtenburka pochzeli z mocnho rodu Ronovc, jejich znak byly ern zkzen ostrve (osekan kmeny strom slouc jako nhraka ebk) ve zlatm poli. Rod pn z Lichtenburka byl bohat (zisky z dol stbra u Havlkova Brodu), ale Jindichv syn Oldich Lichnici prodal krli Janu Lucemburskho. Ten hrad svoval purkrabm a asto byl hrad zastavovn. V roce 1350 csa Karel IV. uril v zkonku Majestas Carolina, e hrad nesm bt zastavovn. V roce 1370 zde pobval a od roku 1377 hrad patil eskm krlovnm. Za Vclava IV. byl ovem hrad opt zastavovn a nkte jeho dritel odsud podnikali loupen vpady. V roce 1410 se hrad vrtil do krlovskch rukou.

  Roku 1421 se hrad vzdal Husitm a dostal se do sprvy Hynkovi Kruinovi z Lichtenburka, ten se brzy s husity rozeel, proto jeho ad pevzal v r. 1427 Jan Msteck z Opona. I on Husity zradil, peel na Zikmundovu stranu. V ervenci 1428 oblehli hrad Sirotci. ve vzdlenosti tvrtkilometru rozestavili ze t stran palisdy a vojky. Na jihovchod od hradu byl postaven oblhac prak. V zdech hradu se nachzelo 300 mu pod velenm Petra Liky. Kdy Sirotkm doly zsoby a vyslali st vojska pro nov, Petr Lika toho vyuil a husitsk opevnn zniil. V listopadu 1429 byla uzavena mluva, podle n peel Jan Msteck na stranu Husit a sprva hradu byla svena do rukou Jana Hertvka z Runova, ten ho drel do roku 1455.

  V nsledujcch letech hrad asto mnil majitele. Jeho majitel byli: Ji z Podbrad, Vt z Rzavho, Vladislav Jagellonsk, Trkov z Lpy, Robmhpov ze Such. V roce 1610 hrad vyhoel. V roce 1648 se vdsk jzdn eta pokusila hrad lst zskat, zajali hejtmana, vyhroovali mu smrt. Posdka se o tom dozvdla a hrad ubrnila. Roku 1649 byl hrad na rozkaz Ferdinada III. poboen, aby se nemohl stt sdlem neptel. Pozdji zceninu zskvaj Millesimov. Zcenina slouila okol jako zdroj kamene. Roku 1932 zskv hrad Klub s. turist, kter jej a do roku 1950 opravuje.

  Hrad ml pi zaloen skoro dnen velikost. Hrad m trojhelnkov pdorys. Na jeho severovchodnm cpu le zbytky ve, kter slouila jako obrana pjezdov cesty, sten splovala i obytnou funkci. V jihovchodnm cpu se nachz zbytky palce. Archeologick przkumy ukzaly, e dve tam stla v s mohutnm bitem. Dal budova stla v poslednm rohu stla budova, ostatn tm podl celch hradeb stly budovy, tato vak byla nejvt (mla patro) a mla obytnou funkci. Zhruba v polovin hradeb mezi hlskou a palcem je obdlnkov brna, nejzachovalej st hradu. Ped brnou je sedmibok barbakn (vtinou obl nebo polygonln lnek, chrnc brnu) postaven za Trk z Lpy. Pozdji plnil i jin funkce ne obrann. Hradby hradu byly zesleny parknem a ze dvou stran pkopem.

  Pobl hradu se nachz dub star 700 let a Lovtnsk rokle, kde se podle povsti museli otet na koni uchazei o ruku lichnick pan Milad. V souastnosti je hrad voln pstupn.

  Pouit literatura: PhDr. Tom Durdk: Encyklopedie eskch hrad; brourka Lichnice

  Zdroj obrzku: Wikimedia Commons

  Souvisejc lnky:
  Lichnick povsti (24.08.2005)
  Hrad Strdov (24.08.2005)
  Cel lnek | Komente: 1 | Pidat koment | Zloky:
  Informan e-mailVytisknout lnek

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna
  Kalend ermskch akc
  Kalend
  <<  nor  >>
  PotSttPSoNe
       1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29  

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha