Středověk
Dnes je: 17. 02. 2020  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Pedstava, e klter Porta Coeli le na cest z Brna do Blanska neme pijmot ani dt, kter dos . . . (Konstancie Uhersk)
 • Jet s moj enou, kterou jsem te pochoval, jsme na Nkle byli. Z dohldky jsem vidl toto: uvnit . . . (Podvren zhada Veligradu. Stinn strnky amatrskch samizdat )
 • Syn se setkal s programtorem neuronovch st, ili cosi na hran uml inteligence. programuje apa . . . (Digital humanities nadje pro historii?)
 • Tento tden jsem doshl nejvt sledovanosti tto studie na Akademia EDU z historickch studi celk . . . (Pilba knete Vclava svatho)
 • Tato teorie - nebo jak "to" nazvat - se mi jev ponkud elov, v n je dle mho skromn . . . (Neomedievalismus)
 • Sociln st a ostatn


  Hrady

  * Hrad Dobronice

  Autor: Jan kvrk . Vydno dne 23. 08. 2005 (3627 peten)

  Tento hrad se nachz nad ekou Lunic nedaleko Tbora ve stejnojmenn vesnici.

  Dobronice byly zaloeny na potku 14. stolet, rodem kter se pot po Dobronicch pe, tento rod je poprv psemn doloen roku 1322. Dobronit hrad dr do roku 1418. Po nkolika nepli vznamnch majitelch se hrad dostv do rukou Oldicha z Romberka a do dren pn z Romberka. Na potku 16. stolet pat Dobronice Vtu z Rzavho, ten provd pozdn gotickou pestavbu.vlcov v Po Bl hoe hrad pat Bohuslavovi z Hozlau, ten ale nazaplatil dluhy z hradu vznikl a hrad je prodn tehdejmu nejvymu potmistrovi eskch zem Ferdinandovi Pruggerovi. To byl rok 1636. Od roku 1691 pat Dobronice Jezuitm, ti zde maj letn rezidenci a to a do roku 1727, kdy se sthuj do nedalekch Opaan. Ve zprv pro Josefa II. o zruen jezuitskho du je hrad uvdn v dobrm stavu. Hrad se zaal rozpadat v roce 1790, kdy ho zaal rozprodvat sprvce Halwinger a utren penze zpronevil. Hrad se tehdy zmnil v zceninu. K hradu se nemla ani knna Paarov, kter patil hrad od roku 1825. Zapepeen proti zcen byl a na konci 19. stolet.
  V ele jdra stoj mohutn v, bergfrit - dominanta hradu. Je vysok 21 metr, irok 9 metr a stoj v severn sti jdra. Jdro mlo nejmn dv budovy a jedna se nachzela vzadu (nejchrnnj poloha). Druh le na zpadnm boku. V pozdn gotick pestavb byly pistavny dv budovy ped jdrem. Jedna se nachz bezprostedn ped v, druh je oddlena ndvom (zbytky na pravm obrzku). V tto budov jsou zbytky sklpkov mstnosti. Pedpokld se, e hrad byl oddlen dvojitm pkopem, pkopy, ani podhrad se nedochovalo.
  Na Dobronicch se plat nevelk vstupn, prvodce tu nen, ale hrad je opaten nkolika podrobnmi a srozumitelnmi informanmi tabulemi, a vlet na nj kadopdn za to stoj.
  Pouit literatura: PhDr. Tom Durdk: Encyklopedie eskch hrad

  Cel lnek | Komente: 1 | Pidat koment | Zloky:
  Informan e-mailVytisknout lnek

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna
  Kalend ermskch akc
  Kalend
  <<  nor  >>
  PotSttPSoNe
       1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29  

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha