Středověk
Dnes je: 28. 02. 2021  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Zdrojem (dlem) nen Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae IV., ale Codex diplomaticus et epist . . . (Potvrzen biskupstv v Litomyli)
 • Neskr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Jakub de Mont Royale - vemajster pre Uhorsko, Chorvtsko a Slavniu v Dalmtskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Dobr den, jet je na strnkch vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den, nevte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Pni ze Svojna? Dkuji za ppadn typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Sociln st a ostatn


  Poet zobrazench lnk: 16 (z celkem 16 nalezench)

  Denr knete Boleslava II., knete Sobslava, biskupa Vojtcha, nebo knete slava?
  (Vclav Slavek, Ostatn, 09.10.2011)
  Slavnkovsk mincovn m dosud mnoho nevyeench otzek, spornch interpretac opis denr. asto publikovan jsou vahy o tzv. Vojtchov denru.

  Nedestrukn archeologick sondy GPR u Nkla
  (Jan Galatk, Ostatn, 28.03.2010)
  Amatrsk rekonstrukce popisu cesty na trhy Svatoplukova msta, sepsan perskmi kupci, naznaila novou monost Weligradu. Propast Nkla na vyvenin mezi Hodonnem a Kyjovem. Vznikla vzedmutm jlovch vrstev pod tlakem metanu blzkho loiska uhlovodk. Na vrcholu vytryskl kdysi dvno mohutn vron artzsk vody. Vytvoil obrovsk krter, jeho protrenm vznikly pstupov rokle. To je v souladu s nzvem cle perskch cestopis. Hora ze kter vytk voda. Tak odpovd popisu velkho msta, lecho hluboko pod rovn zem i nedalekch pohebnch pahrbk, kde uctvali ohe.

  Daimj Oda Kazusanosuke Sabur Nobunaga
  (Greywolf, Ostatn, 11.01.2009)
  * 23. 5. 1534
  + 21. 6. 1582

  Zvi ern z Garbowa - erbu Sulima. Nejslavnj polsk ryt
  (Michal, Ostatn, 05.10.2008)
  Zawisza Czarny Garbowski z Garbowa, esky Zvi ern se narodil okolo roku 1375 +/-5 let, v rodin konarskosieradskho purkrabho Mikolaja (Mikule) z Garbowa (nkdy bv uvedeno jmno Biernat) a jeho manelky Doroty.

  Svat Valentin patron zamilovanch. Pravda, nebo sentimentln vplod stedovkho anglickho bsnka?
  (Tekla, Ostatn, 10.02.2008)
  Pro mnoh z ns jsou oslavy spojen s tzv. Dnem sv. Valentina jen dalm umle importovanm svtkem, kter s na tradic nem nic spolenho. Pro jin jsou naopak vtanou pleitost projevit svm blzkm lsku a nklonnost. Jak ale sv. Valentin ke sv loze patrona zamilovanch piel? A kdo to vbec byl?

  Tajemn johanitsk klter
  (Viola, Ostatn, 13.01.2008)
  V souvislosti s nedvno probhnuv vstavou vzcnho romnskho ostatkovho ke v bval johanitsk komend v severoeskm eskm Dubu by bylo mon zajmav podvat se na historii tohoto tajemnho kltera podrobnji. Pomrn dlouho se o komend vdlo, nicmn se mlo zato, e vzala za sv bhem husitskch vlek a nebyla znm ani jej pesn lokalizace. To ve se zmnilo v roce 1991, kdy skupina okolo mstnho historika, Dr. Tome Edela, objevila zbytky ztracen komendy. Pestoe od tohoto okamiku uplynulo ji 16 let, celou zleitost stle obestr tajemstv. Pokusme se nyn jej historii alespo sten poodkrt.

  Erby s ostrvemi
  (Kaminika, Ostatn, 24.12.2007)
  OSTREV, OSTRVE
  Obecn heraldick figura, ji tvo sukovit kmen s pahly po osekanch vtvch. Ten slouil jako jednoduch forma ebku pi zlzn neptelskch hradeb.
  Je symbolem pravdy, nebo pravda vyjde najevo prv tak, jako opad ndhera list ze strom, a zstanou hol vtve. Vyjaduje tak starobylost rodu a pevnost nositele figury, jen pevn a odpradvna zakoenil v rodn, domc pd.

  Jeden z nejoblbenjch svatch na svt Mikul, neboli Santa Claus
  (Tekla, Ostatn, 25.11.2007)
  Historick postava, kesansk muednk, svtec opeden legendami, kouzeln pohdkov ddula i produkt marketingovho prmyslu

  V pedveer svho svtku navtvuje v doprovodu ert a andla vtinu naich domcnost s malmi dtmi a nos jim drky. Na hlav mv vysokou biskupskou epici, tv mu zdob dlouh bl vous a v ruce tm zlatou berlu. To je Mikul, jak ho znme ze svho dtstv.
  Anebo tlust chlapk v ervenm obleku, s nosem te barvy, brzd se svm sobm speenm tdroveern oblohu a hz dtem dary komnem. To je Santa Claus, jak k nm zhruba ped dvaceti lety piel s vlnou angloamerick kultury.
  A znaj ho i jinde, i kdy pod jinmi jmny: svat Nikola, Nikolas, Nikolaj, Mikolaj, ppadn Father Christmas nebo Papa Noel. Pod se ale jedn o jednu osobu svtce, o kterm dnes u skoro nic nevme, a pesto se na nj kad rok tme.

  Jeova dynastie.
  (Ji Motyka, Ostatn, 05.07.2007)
  Recenze knihy Jamese D. Tabora, anglick originl The Jesus Dynasty
  podtitul: Skryt djiny Jee, jeho krlovsk rodiny a zrozen kesanstv
  vnovno pamtce Alberta Schweitzera (1875 - 1965)
  peloil PhDr. Duan Zbavitel
  vydala Euromedia Group, k. s. - Knin klub, Praha 2007

  Chronicon Aulae Regiae - Zbraslavsk kronika
  (Marlek, Ostatn, 25.02.2007)
  Kroniky obecn pvodn vznikaly jako rejstky se zznamy o mrtch mnich, pedevm opat. Postupem asu se pak jejich funkce zmnila, zaaly do nich bt zapisovny i jin vznamn udlosti, nap. velk iveln pohromy, nebo vznamn udlosti dan doby (satky panovnk, narozen nslednk trnu) a zprvy o tchto udlostech pak zcela pevily nad pvodnm elem. Kroniky se stvaj knihami zaznamenvajcmi pro budoucnost udlosti dob minulch.

  Zklady heraldiky
  (Laranthas, Ostatn, 02.02.2006)
  Ako prvej by som sa chcel na tchto strnkach venova heraldike.Myslm, e je to najviac ptav tma, ktor sa bezpochyby tka stredoveku. Postupne budem pridva viac a viac informci a samozrejme aj ostatnch pomocnch vied historickch...

  Duan Tetk- Mty kmene ech
  (F. Svehla, Ostatn, 09.01.2006)
  Recenze knihy naeho vznamnho historika.

  Artuovsk legenda - keltsk mytologie
  (Jan kvrk, Ostatn, 01.12.2005)
  Legenda o krli Artui, rytch kulatho stolu, zlatm grlu pochz z stn tradovanch legend keltskch Velan. Tento soubor legend byl vyprvn bardy a potulnmi pvci dlouho pedtm, ne je sepsal Goeffrey z Montmouthu v roce 1136 v knize Historia Regum Britanniae (Djiny britskch krl).

  Zastaral lnek

  Keltsk oppidum v Hraditi u eskch Lhotic
  (Jan kvrk, Ostatn, 30.10.2005)
  Ve vchodnch echch, na severozpadnm okraji mal vesnice Hradit se nachz star, tm zanikl keltsk oppidum. Mezi laickou veejnost, ale ani pli mezi odbornky toto oppidum nen pli znam. Je to ovem vzcn a zajmav doklad o ivot dvnch obyvatel naich zem keltskho kmene Bj.

  Legenda jmnem Robin Hood
  (Jan kvrk, Ostatn, 01.10.2005)
  Robin Hood je jedna z nejznmjch stedovkch legend. Vce o historickm prosted tto legendy v nsledujcm lnku.

  Zastaral lnek

  Lichnick povsti
  (Jan kvrk, Ostatn, 24.08.2005)
  K hradu Lichnice se ve tak nkolik povst. Tady jsou:

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna
  Kalend ermskch akc
  Kalend
  <<  nor  >>
  PotSttPSoNe
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha