Středověk
Dnes je: 22. 10. 2020  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavní menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupové
Biskupové Gotpold a Fridrich a také biskupský číšník Arnošt.

15.09.2019: Šlechtična
Vratislava, manželka Kojaty z Mostu.
Poslední komentáře
 • Dobrý den, ještě je na stránkách vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Páni ze Svojšína)
 • Dobrý den, nevíte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Páni ze Svojšína? Děkuji za případné typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Páni ze Svojšína)
 • Dobrý den všem, mám menší problém s otevřením/rozkliknutím stránky, viz. titulek. Ještě zhruba př . . . (Seznam on-line edic historických pramenů)
 • Na foru zde: http://www.e-stredovek.cz/ forum/viewtopic.php?f=12&t =3892 (Záhada Znojemské rotundy)
 • Šimíkovu teorii na stránkách rotunda.cz jsem si pročetl a pár zajímavých nápadů tam je, o tom žádná, . . . (Záhada Znojemské rotundy)
 • Sociální sítě a ostatní


  Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 15 nalezených)

  Duchovní život středověku

  * Jindřišská ulice a kostel svatého Jindřicha

  Vydáno dne 29. 05. 2016 (3816 přečtení)

  Z poloviny Václavského náměstí v Praze vychází Jindřišská ulice, známá svou Jindřišskou věží nebo jako sídlo hlavní pošty. Ulice ale nenese jméno podle věže, ta je totiž jen zvonicí vedle stojícího kostela svatého Jindřicha a svaté Kunhuty. Kostel je vcelku nenápadný, postavený z lámaného kamene, schovaný mimo uliční trasu na chodníku. Přes svoji nenápadnost měl ale vyjadřovat říšské vize císaře Karla IV.

  Celý článek... | Autor: Luboš Rokos | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Duchovní život středověku

  * Záhada jména svatého Prokopa aneb cesty východního křesanství do Čech II.

  Vydáno dne 29. 12. 2015 (2852 přečtení)

  II. POLEMIKA PROTI PROKOPOVU VÝCHODNÍMU PŮVODU

  Prokopův potenciální východní původ vychází ze dvou zdrojů. Jedním je evidentně řecké jméno, což může ukazovat na byzantský kulturní okruh. Druhým je staroslověnská kultura na Sázavě, přičemž tuto kulturu ustanovili z pověření byzantského císaře Konstantin s Metodějem. To má ukazovat na spojení Sázavy s východním mnišským řádem basiliánů.

  Celý článek... | Autor: Luboš Rokos | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Duchovní život středověku

  * Záhada jména svatého Prokopa aneb cesty východního křesanství do Čech I.

  Vydáno dne 29. 11. 2015 (3344 přečtení)

  Svatý Prokop, zakladatel Sázavského kláštera, je po Ludmile, Václavovi a Vojtěchovi čtvrtým českým světcem. Legendy jej představují slovy: "Byl opat Prokop, rodem Čech." Dík svému původu měl v Čechách náskok v oblibě před světci importovanými. O to víc je je nápadné, že tento Čech má jméno řecké. Vysvětlení této otázky nemůže být vzhledem ke stavu pramenů stoprocentní. Při hledání možných odpovědí se nám ale otevírá zajímavý svět, kudy do Čech pronikají vlivy východního, nebo-li řeckého křesanství. Zde se střetávají s křesanstvím západním, latinským. Symbolem východních vlivů může být staroslověnské písemnictví na Sázavě, které navazuje na staroslověnštinu založenou Konstantinem a Metodějem. A Prokopovo jméno budiž třeba záminkou, proč se po cestách řecké kultury znovu vydat.

  Celý článek... | Autor: Luboš Rokos | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Duchovní život středověku

  * Svatí Boris a Gleb

  Vydáno dne 02. 06. 2013 (3811 přečtení)

  V tomto článku bych se chtěl zabývat, kým byla dvojice rurikovských bratrů v rámci raněstředověké Rusi, jak byl jejich pozdější kult využíván v politice ruských knížat, jak ve vztahu k vlastním poddaným, tak i jako způsob sebepresentace vůči okolním státům. Z povahy dochovaných pramenů, kde první (Nestorova kronika) jsou o půlstoletí mladší, nelze zjistit jaká byla lidská tvář obou bratří, jak se chovali ke svému okolí. Přes oslavný charekter popisu jejich činů a především umučení nelze zjistit, kterými z kladných vlastností, které ji byli připsány, se zakládají na pravdě a naopak, které jsou součástí hagiografické fabulace.

  Celý článek... | Autor: Jan Škvrňák | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Duchovní život středověku

  * Sv. Václav - politik a světec

  Vydáno dne 19. 05. 2013 (4745 přečtení)

  Již samotný titul mé seminární práce vypovídá, jakou tématikou se budu v práci zabývat. Svatý Václav - to je onen muž, tedy hlavní hrdina, kterého Češi považují za hlavního patrona naší země a vnímají jej jako symbol české státnosti.

  Celý článek... | Autor: Karolína Svobodová | Počet komentářů: 28 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Duchovní život středověku

  * Milosrdenství a charita u Jednoty bratrské

  Vydáno dne 08. 07. 2012 (4172 přečtení)

  Milosrdenství je jednou ze základních povinností dobrého křesana,toto konání dobrých skutků má mu být vlastní. Jako takové je milosrdenství několikrát zmíněno v Bibli, jak ve Starém zákonu, tak i (a to především) v Novém zákonu, který Jednota bratrská považuje za naplnění celé dogmatiky. K milosrdenství na několika místech vyzývá sám Ježíš Kristus (a to i v Kázání na hoře): „Buďte milosrdní, jako je milosrdný vᚠnebeský Otec. “ a nebo: „Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu, a nedbáte na to, co je v Zákoně důležitější: právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba činit a to ostatní nezanedbávat. “Jak se k tomuto poselství stavěla v průběhu své existence v českých zemích Jednota Bratrská?

  Celý článek... | Autor: Jan Škvrňák | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Duchovní život středověku

  * Očistec - středověký vynález

  Vydáno dne 08. 01. 2012 (7836 přečtení)

  Očistec (Purgatorium) řešil hned dva problémy najednou. Prvním byl problém soudu, kde se rozhodovalo, zda člověk půjde po své smrti do Nebe nebo v horším případě do Pekla. Pokud by se rozhodovalo hned po smrti, nebylo by žádných kontroversí. Pokud ale mělo konečné rozhodnutí padnout až během Posledního soudu, duše zemřelých musely nutně někde do tohoto okamžiku někde přebývat (jinou možností byl pozemský ráj, který se měl nacházet kdesi na východě). A odtud se jim také modlitbami dalších věřících mohlo pomoci ke spasení. To úzce souvisí s řešením druhého problému.Platby nebo dary, zajišující v klášterech nebo jiných církevních institucích mše nebo modlitby za spásu duší zesnulých příbuzných, tvořily značný finanční příjem církve. Mít očistec se vyplatilo již ve světě pozemských radostí.

  Celý článek... | Autor: Jan Škvrňák | Počet komentářů: 5 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Duchovní život středověku

  * Svatý pes Guinefort

  Vydáno dne 18. 04. 2010 (9507 přečtení)

  Když v roce 1261 v dominikánském klášteru zemřel bratr Štěpán Bourbonský, zanechal po sobě pojednání o Sedmi darech Ducha svatého. Jeho součástí byl i zajímavý příběh psa, který byl po své mučednické smrti prohlášen za svatého.

  Celý článek... | Autor: Tekla | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Duchovní život středověku

  * Johaniti – rytiersky rád sv. Jána Krstiteža Jeruzalemského

  Vydáno dne 25. 10. 2009 (19247 přečtení)

  Rytierske rády sú neuveritežne zaujímavým fenoménom. Zároveň však patria medzi najnepochopenejšie. Jeden extrém ich považuje za fanatikov, schopných bez milosti vraždi inovercov či heretikov, druhý ich ( trocha „nespravodlivo“ hlavne templárov ) pokladá zasa za strážcov ezoterických tajomstiev , neuveritežného bohatstva a večných konšpirátorov.... Nefunguje ani to, „že pravda bude niekde v strede..“ Na dodnes existujúcom rytierskom ráde sv. Jána Krstiteža sa môžeme pokúsi nájs odpovede (bude ich určite viac) na otázku, čo to boli rytierske rády?

  Celý článek... | Autor: Robert | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Duchovní život středověku

  * Kořeny svatováclavské tradice

  Vydáno dne 30. 09. 2008 (8793 přečtení)

  Období raného středověku se nese ve znamení postupné christianizace a mizení ustupujících pohanských prvků. Vzájemné stýkání a potýkání obou světů někdy vyvrcholilo jejich spojením. Obzvláště tam, kde církev dávala starým zvykům novou formu, můžeme zjistit přežitky starého náboženství. Byli-li lidé zvyklí chodit na místa spjatá s posvátnem, neničila tato místa, ale postavila na nich kostely. Měli lidé v oblibě některého boha? Odteď mohou uctívat svatého s podobnými rysy. V případě sv. Václava vyvstávají pohanské prvky na někdy až nemožných místech, jako je přímo světcova relikvie.

  Celý článek... | Autor: Luboš Rokos | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Duchovní život středověku

  * Svatá Zdislava

  Vydáno dne 20. 04. 2008 (17007 přečtení)

  O svaté Zdislavě toho nevíme mnoho. Rozeznat pravdu mezi nánosy legend je opravdu těžké. V dobových kronikách o ní najdeme pouze dvě zmínky: první je ve Žďárské kronice, druhou má potom Dalimil. Vše ostatní jsou pouze dohady, fabulace, někdy i přání věřících či historiků. Pokusme se odkrýt alespoň kus pravdy o svaté Zdislavě.

  Celý článek... | Autor: Viola | Počet komentářů: 4 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Duchovní život středověku

  * Řád mečových bratří

  Vydáno dne 11. 11. 2007 (14764 přečtení)

  Počátky christianisace Pobaltí, které se nejdéle v Evropě drželo staré pohanské víry předků, spadají do konce X. století, do období působení sv. Vojtěcha. Tyto kraje „dráždily“ misionáře dlouho, ale prakticky celé XII. století bez úspěchu. První úspěchy konverse jednotlivců zaznamenávali kněží, kteří sem přicházeli po německých kupcích až ke sklonku věku.

  Celý článek... | Autor: Jan Škvrňák | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Duchovní život středověku

  * Řád německých rytířů

  Vydáno dne 21. 04. 2006 (36284 přečtení)

  Nejmladší z tří největších rytířských řádů se již nedokázal ve Svaté zemi výrazněji prosadit, proto se jeho téměř všechny jeho aktivity přesunuly do Evropy a to ještě před pádem Akkonu. Během bojů hlavně proti pohanským Prusům vytvořili vlastní stát. Problémy nastaly potom, co byla celá oblast alespoň oficiálně křesanská.

  Celý článek... | Autor: Jan Škvrňák | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Duchovní život středověku

  * Svatý Václav a jeho víra

  Vydáno dne 07. 03. 2006 (5789 přečtení)

  …svatý Václave, vévodo české země, kněže nᚠ…

  Celý článek... | Autor: F. Svehla | Počet komentářů: 15 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Duchovní život středověku

  * Templáři

  Vydáno dne 23. 08. 2005 (62770 přečtení)

  Řád Templářů byl nesmírně bohatý, tak bohatý, že začaly vznikat legendy a pověsti o zakopaných pokladech Templářů. Za necelá dvě století existence dokázali vybudovat rozsáhlou bankovnickou organizaci, podobnou dnešní. To ale nebyl jejich hlavní a prvotní úděl.

  Zastaralý článek

  Celý článek... | Autor: Jan Škvrňák | Počet komentářů: 11 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Naše knihy
  Přemysl Otakar II.


  Záviš z Falkenštejna
  Kalendář šermířských akcí
  Kalendář
  <<  Říjen  >>
  PoÚtStČtSoNe
     1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31  

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha