Středověk
Dnes je: 19. 01. 2022  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Neskr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Jakub de Mont Royale - vemajster pre Uhorsko, Chorvtsko a Slavniu v Dalmtskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Dobr den, jet je na strnkch vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den, nevte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Pni ze Svojna? Dkuji za ppadn typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den vem, mm men problm s otevenm/rozkliknutm strnky, viz. titulek. Jet zhruba p . . . (Seznam on-line edic historickch pramen)
 • Sociln st a ostatn

  Poet zobrazench lnk: 13 (z celkem 13 nalezench)

  Dobov dokumenty

  * esk kroniky pozdnho stedovku

  Vydno dne 15. 03. 2020 (4348 peten)

  Psemn prameny, sjejich pomoc se lze piblit poznn minulosti, zpravidla rozliujeme na prameny edn (diplomatick) a vyprvc (narativn). Tento text pedstav ve strunosti esk vyprvc prameny pozdnho stedovku. Nejznmjmi a patrn nejatraktivnjmi prameny tohoto druhu jsou kroniky rozshlej texty, kter obsahuj chronologicky azen texty o historii, j autor asto hodnot a nkdy i dopluje o pepisy dleitch historickch dokument. Pokud se jedn o pouh popisn zaznamenvn udlost, nazv se text letopis.

  Cel lnek... | Autor: Jan Boukal | Poet koment: 0 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  Dobov dokumenty

  * Zlat bula Ondeje II.

  Vydno dne 08. 04. 2012 (5853 peten)

  Zlat bula uherskho krle Ondeje II., kter byla vydna 24. 4. 1222 v Stolinm Blehrad, byla podobn jako Magna carta libertatum, listinou vzniklou na ntlak lechty po vojenskch nespch krle, kter regulovala vztahy pedevm mezi krlem a lechtou. V ppad uherskho sttu se Ondej II. Nkolikrt nespn pokusil dobt Hali, toho vyuila stedn lechta (zde oznaovan jako iobagiones nebo sluebnci servientes) k tomu, aby si nechala potvrdit nkter poadavky (kter ovem nebyly do budoucna ze strany krle dodrovny). Listina potvrzuje dn soud, svolvn snmu, zprouje lechtu a duchovenstvo platit dan, potvrzuje svobodnou drbu. Nov nen vyadovna neplacen vojensk ast za hranicemi zem a v zvren pasi Ondej umouje lecht prvo odporovat krli (obecn znm ius resistendi, i kdy zde nen takto pojmenovno).

  Cel lnek... | Autor: Jan kvrk | Poet koment: 6 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  Dobov dokumenty

  * Kronika tzv. Galla anonyma - kniha tet

  Vydno dne 25. 01. 2009 (7560 peten)

  Tet a posledn kniha kronike Polska popisuje zatek 12. stolet v 26 kapitolch. Vlky Boleslava III. s tm vemi sousedy.

  Cel lnek... | Autor: Jan kvrk | Poet koment: 14 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  Dobov dokumenty

  * Bitva Na Moravskm poli ve svtle soudobch kronik

  Vydno dne 26. 08. 2008 (22101 peten)


  Cel lnek... | Autor: Acoma | Poet koment: 6 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  Dobov dokumenty

  * Lenn psaha vvody Mikule II. Opavskho ze dne 3. ervence 1318

  Vydno dne 27. 07. 2008 (9745 peten)

  Cel znn listiny z 3. 7. 1318
  (uloeno ve Sttnm stednm Archivu v Praze, I. odd., Archiv Koruny esk . 87)

  Cel lnek... | Autor: Mikul II. | Poet koment: 4 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  Dobov dokumenty

  * Text Zlat buly sicilsk v pekladu Pavla Rakoue

  Vydno dne 01. 06. 2008 (20262 peten)

  Privilegium Fridricha II. (Rogera) Sicilskho, kterm se potvrzuje platnost volby eskho krle a vymezuj se jeho prva a povinnosti k i, Basilej, 26.z 1212

  Cel lnek... | Autor: Rakpav | Poet koment: 1 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  Dobov dokumenty

  * Kronika tzv. Galla anonyma - kniha druh

  Vydno dne 30. 03. 2008 (7450 peten)

  Nkolik kapitol z druh knihy polsk kroniky. Dlo pojednv o bratrovraednch bojch mezi Zbyhnvem a Boleslavem (III.) a tak o vlkch proti Pomoanm a echm.

  Cel lnek... | Autor: Jan kvrk | Poet koment: 17 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  Dobov dokumenty

  * Magna carta libertatum

  Vydno dne 14. 10. 2007 (12417 peten)

  Velk listina svobod, pijat krlem Janem I. Bezzemkem nedlouho po prohran bitv u Bouvines, stoj na potku anglickho parlamentu. Zde je jej peklad (i s pozdjmi doplky krle):

  Cel lnek... | Autor: Jan kvrk | Poet koment: 0 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  Dobov dokumenty

  * Kronika tzv. Galla anonyma - kniha prvn

  Vydno dne 27. 08. 2007 (9823 peten)

  Prvn polsk kronika, vzniknuv nkolik let ped dlem Kosmy (mezi l. 1112 - 1117) v originle Cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum byla sepsna neznmm muem, zejm lenem kancele Boleslava Kivostho, kter je pozdji oznaovn jako Gall anonym.
  Dlo se len na ti knihy. Prvn kniha (ryvky):

  Cel lnek... | Autor: Jan kvrk | Poet koment: 23 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  Dobov dokumenty

  * Nvrh spojeneck smlouvy mezi Vclavem II. a Filipem IV. Slinm

  Vydno dne 28. 04. 2007 (11379 peten)

  (cca konec kvtna 1303)
  Na jae roku 1301 vymeli v Uhrch po mei Arpdovci a dky podpoe uherskch magnt se podailo Pemyslovcm nebvale rozit zem. eskmu krli Vclavovi II. patila nejen esk, ale i polsk koruna a jeho syn Vclav III. byl zvolen uherskm krlem Ladislavem V. Posilovn moci a vlivu pemyslovsk dynastie vak bylo trnem v oku papee Bonifce VIII. a papeem dosud neuznanho mskho krle Albrechta Habsburskho.

  Cel lnek... | Autor: Acoma | Poet koment: 5 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  Dobov dokumenty

  * Potvrzen biskupstv v Litomyli

  Vydno dne 08. 04. 2007 (10212 peten)

  30. dubna 1344 pape Klement VI. povil biskupstv v Praze na arcibiskupstv, jemu poddil biskupstv olomouck a pislbil vznik biskupstv v Litomyli, v listopadu ji bylo na svt. Z prask diecze zskalo biskupstv dkant chrudimsk (45 far), mtsk (39), polisk (17), lankrounsk (16), z olomouck diecze byly vyaty dkanty umpersk (22 far) a sovsk (8 far). Pro srovnn v cel arcidieczi bylo far vce ne 2000, litomylsk biskupstv bylo (rozsahem) oproti ostatnm dost mal. Prvnm biskupem se stal Pemyslovec Jan Volek (1344 1353). 3. prosince 1349 majetkov drby biskupstv potvrdil a papee informoval arcibiskup Arnot z Pardubic:

  Cel lnek... | Autor: Jan kvrk | Poet koment: 19 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  Dobov dokumenty

  * Zv Hroznatova

  Vydno dne 12. 01. 2007 (9414 peten)

  Jedn se o prvn listinu u ns, kterou nechal vydat lechtic - vjimen osoba konce 12. stolet a zatku nsledujcho, kik, zakladatel klter a pozdji blahoslaven Hroznata Tepelsk.
  Listina poskytuje cenn informace ke kolonizaci Podkrunoho, stejn jako o lecht konce 12. stolet.

  Cel lnek... | Autor: Jan kvrk | Poet koment: 5 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  Dobov dokumenty

  * Text Zlat buly sicilsk

  Vydno dne 15. 10. 2005 (39610 peten)

  V eskm pekladu, listina byla samozejm psna latinsky.

  Cel lnek... | Autor: Jan kvrk | Poet koment: 9 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha