Středověk
Dnes je: 19. 01. 2022  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Neskr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Jakub de Mont Royale - vemajster pre Uhorsko, Chorvtsko a Slavniu v Dalmtskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Dobr den, jet je na strnkch vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den, nevte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Pni ze Svojna? Dkuji za ppadn typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den vem, mm men problm s otevenm/rozkliknutm strnky, viz. titulek. Jet zhruba p . . . (Seznam on-line edic historickch pramen)
 • Sociln st a ostatn

  Poet zobrazench lnk: 15 (z celkem 51 nalezench)

  Pemyslovci

  * Zhada Znojemsk rotundy

  Vydno dne 07. 06. 2020 (4353 peten)

  Jedna z poslednch velkch zhad na historie. O jej vyeen se pokusila ji cel ada renomovanch historik i badatel-amatr, ale kad, kdo se o to zatm pokusil, si na n vylmal zuby. Nkterm se podailo pinst prlomov vklad uritho aspektu, jinm i pes pli fantaskn teorie podstatn detail, kter zprvu unikal pozornosti, pesto vechno ale dn z dosud publikovanch teori nepinesla uspokojiv een. Vdy se toti d nkter zdnliv objasnn tvrzen zpochybnit. A m vbec zhada znojemsk rotundy een? Opravdu zobrazuje genealogickou posloupnost Pemyslovc? Nebo je zobrazuje podle pln jinho kle? Nebo je to jen hka umleck tvorby, kter si pohrv s mylenm modernho lovka, tak odlinho od toho stedovkho?

  Cel lnek... | Autor: Wladislaus | Poet koment: 3 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  Pemyslovci

  * Pilba knete Vclava svatho

  Vydno dne 18. 02. 2018 (5927 peten)

  Soust pokladu Svatovtsk kapituly je tzv. Svatovclavsk pilba. Dle jen pilba. Ta je vystavena v expozici Pbh Praskho Hradu ve Starm palci. Byla popsna v ad prac, ani byla dosaena shoda v nzoru na obraz na nnosku pilby, ani shoda o pvodu pilby a jejm vlastnictv knetem Svatm Vclavem.

  Cel lnek... | Autor: Vclav Slavek | Poet koment: 3 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  Pemyslovci

  * Svat Ludmila v rusk tradici

  Vydno dne 19. 02. 2017 (4076 peten)

  Kult svat Ludmily se pomrn brzy rozil i na erstv poktn Rusi. Z Ruska pochzej i staroslovnsky psan legendy o sv. Vclavovi a Ludmile a ada dalch staroslovnskch pamtek. Popularita eskch pemyslovskch svtc na Rusi pramenila pravdpodobn z toho, e jejich osudy pipomnaly osudy nkterch postav rusk knec dynastii Rurikovc. Jak se staroslovnsk kultura a esk legendy na Rus dostaly?

  Cel lnek... | Autor: Lubo Rokos | Poet koment: 3 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  Pemyslovci

  * Spor o pvod Svat Ludmily

  Vydno dne 29. 01. 2017 (5251 peten)

  Jistch daj ze ivota svat Ludmily je pomlu a co se te jejho pvodu, tak prameny nabzej dv verze. Ob jsou pitom mon.
  Zkladn legenda k Ludmilin ivotu, zvan Fuit, mluv o jejm pvodu v ble neuren, jin zemi. O kneti Boivojovi pe: "Vzal si za manelku z jin zem dceru knete Slavibora, jmnem Ludmilu."
  Rusk verze ludmilsk legendy onu jinou zemi specifikuje: "Blahoslaven Ludmila byla ze zem srbsk, knete srbskho dcera."
  Dal prameny ale zanaj hovoit jinak, ponaje Kristinovou legendou: "Boivoj ml t manelku jmnem Ludmila, dceru Slavibora, knete ze zem slovansk, je za starodvna slula Pov, nyn od dnench lid podle hradu nedvno postavenm Mlnickem sluje."
  Kronik Kosmas tomu pisvduje: "Boivoj zplodil dva syny, Spytihnva a Vratislava, jejich matkou byla dcera Slavibora, pedka z hrdku Pova, jmnem Ludmila."
  Dal kronik Dalimil tut verzi zveroval. Ludmila v jeho podn:" ena bohumil, ulechtil, ctn a poctiv, z rodu znmch povskch hrabat byla. Pov se dneska Mlnk nazv."
  Na vechny prameny se podvme ble.

  Cel lnek... | Autor: Lubo Rokos | Poet koment: 7 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  Pemyslovci

  * Anna Pemyslovna

  Vydno dne 12. 06. 2016 (4780 peten)

  MEDAILONEK

  ila: 15.10.1290 3.9.1313

  rodie: Vclav II. a Guta Habsbursk
  sourozenci: Vclav III., Elika, Markta, Aneka, Jan Volek
  manel: Jindich Korutansk

  Cel lnek... | Autor: Michaela Balousov | Poet koment: 2 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  Pemyslovci

  * Elika Pemyslovna

  Vydno dne 04. 06. 2016 (7760 peten)

  MEDAILONEK

  ila: 20.1.1292 28.9.1330

  rodie: Vclav II. a Guta Habsbursk
  sourozenci: Vclav III., Anna, Markta, Aneka, Jan Volek
  manel: Jan Lucembursk
  dti: Karel IV., Pemysl, Jan Jindich, Markta, Guta-Bona, Anna, Elika

  Cel lnek... | Autor: Viola | Poet koment: 1 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  Pemyslovci

  * Mikul Opavsk

  Vydno dne 12. 04. 2015 (5829 peten)

  Mikul Opavsk byl nemanelskm synem Pemysla Otakara II., narozenm ze vztahu s takzvanou Anekou Palck. Datum narozen ani jeho okolnosti bohuel neznme, meme je poloit k roku 1255, mon o nkolik let dve. Usuzujeme tak z listin, ktermi se Pemysl Otakar II. pokusil legitimovat sv nemanelsk dti, a tak z prvnho doloen ve svdench adch roku 1269. Nejpozdji v roce 1261 (v souvislosti s novm Pemyslovm satkem s Kunhutou Haliskou) zejm odchz Aneka Palck z Prahy, otzkou vak zstv, zda s n odely i jejich spolen dti. O tto skutenosti bohuel nemme zprv, meme se domnvat, e v Praze zstal jen Mikul, a to kvli zskn vzdln a rytskho umu, i e se k otci vrtil a o nkolik let pozdji. Jeho spoleensk i politick status byl dn jak jeho nemanelskm pvodem, tak i reakc papee Alexandra IV. na Pemyslovu dost o piznn legitimity Mikulovi a jeho sestrm. Ten nejdve legitimitu Mikulovi i Pemyslovm dcerm piznal, avak vzpt zdraznil, e toto ustanoven nem bt vykldno tak, e by Mikul i jeho sestry mli nrok na esk trn.

  Cel lnek... | Autor: Hana Skekov | Poet koment: 20 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  Pemyslovci

  * Vclav II.

  Vydno dne 15. 03. 2015 (12337 peten)

  MEDAILONEK

  Jedin peiv syn slavnho otce, eleznho a zlatho krle, neml snadn ivot. Jeho dlo bv mnohdy nedocenno a on sm povaovn za slabho, dokonce snad neschopnho, zbablho a labilnho nsledovnka svho velkho otce. Takov pohled by vak byl velice nepesn a zkreslen.

  Cel lnek... | Autor: Viola | Poet koment: 5 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  Pemyslovci

  * Krlovna Kunhuta Halisk

  Vydno dne 29. 06. 2014 (8841 peten)

  Kunhuta Halisk nebo tak Maevsk i ernigovsk, nesprvn nkdy nazvan Uhersk, je pomrn rozporuplnou, a pitom vraznou postavou eskch djin, kter vak dosud a na vjimky nebyla vnovna dostaten pozornost. Tato zajmav dma, jej osud byl pln neekanch zvrat, vyvolv protichdn nzory jednotlivch historik. Podvejme se nyn na jej osobnost bez emoc a se snahou o pochopen jejch, nkdy na prvn pohled ne zcela logickch, krok.

  Cel lnek... | Autor: Michaela Balousov | Poet koment: 2 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  Pemyslovci

  * astn lta zlatho krle Pemysla, st druh (1265 - 1269)

  Vydno dne 16. 02. 2014 (6315 peten)

  Taen proti Bavorsku
  Zd se mi logick, e ani princ Konradin ani Wittelsbachov se se ztrtou Chebska nesmili, zvlt bylo-li tak velmi poznat, na stran jsou sympatie papeovy. Ten toti nadil listinou z 9. nora 1266 bavorskmu vvodovi Jindichovi vydat zem arcibiskupu Vladislavovi uchvcen, piem uvedenou skutenost sdluje tho dne listem Pemyslu Otakarovi II. a salcburskmu arcibiskupu Vladislavovi. Vlka zatm sice probhala jen diplomaticky , ale uskuteovaly se rozshl ppravy i k t skuten.

  Cel lnek... | Autor: Hana Skekov | Poet koment: 10 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  Pemyslovci

  * astn lta zlatho krle Pemysla, st prvn (1261-1265)

  Vydno dne 01. 12. 2013 (7639 peten)

  Dsledky bitvy u Kressenbrunu pro stedn Evropu
  Spojeneck vojska eskho krle Pemysla Otakara II., tajc i jeho elezn ryte porazilo ve druh esko-uhersk vlce vojenskou koalici krle Bly IV. Tm se vrazn pozmnila politick situaci ve stedn Evrop. Zhodnotit situaci, v n se Pemyslovy zem nachzely po bitv u Kressenbrunu nm pome Vratislav Vanek. Nastalo obdob let edestch, doba nejvtho kulturnho a mrovho rozvoje Pemyslovy e. Pemyslovo panstv vystoupilo ze stnu mocnho uherskho rivala. esk moc v regionu vzrostla i dky pznivmu vvoji dynastickch pomr v echch, kde u dve dolo k vymen bonch vtv vldnoucho rodu, a tak u nedochzelo k bojm o trn v pedchozch dobch zcela bnm. Pipojenm trska se otevel vnitn prostor pro sjednocen zem pemyslovskch a babenberskch, tedy pro vzjemn sbliovn tch, kte pozdji v novovku spolu vytvoili rakouskou monarchii. Vtzstvm esko-nmeckch zbran u Kressenbrunnu se pozvedvala presti e, v jejm guelfskm pojet spoleenstv zem a knat s oligarchickm postavenm kurfit. Naopak model spojen s vysokm hodnocenm role csae byl prozatm minulost. Nmecky mluvc zem byly zajitny ped toky z vchodu, trsk vvodstv vyrvno z rukou uherskho krle a Ptuj pestala bt sdlem kumnsk princezny.

  Cel lnek... | Autor: Hana Skekov | Poet koment: 3 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  Pemyslovci

  * Dpoltici

  Vydno dne 04. 11. 2013 (18686 peten)

  Dnes neznm vedlej pemyslovsk rozrod sehrl v echch knecch a krlovskch v 12. a na potku 13. stolet nezanedbatelnou roli. Od bratra druhho eskho krle - obrnce bratrovch zjm, pes udlen ech v lno, a k vyhnanstv a vymen vtve ve Slezsku.

  Cel lnek... | Autor: Jan kvrk | Poet koment: 27 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  Pemyslovci

  * Vlda Pemysla Otakara II. (1253 - 1261)

  Vydno dne 06. 10. 2013 (7738 peten)

  Kdy na svm dvoe v Poplech 22. z 1253 zemel Vclav I., jeho nejstarmu synu nic nebrnilo k nstupu na trn. Mlad Pemyslovec ml u za sebou prvn vladask krky, nkolik let byl markrabtem na Morav a tak vvodou rakouskm a trskm. Prv Rakousy a trsko byly jablkem svru mezi stedoevropskmi panovnky.

  Cel lnek... | Autor: Jan kvrk | Poet koment: 1 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  Pemyslovci

  * Exilov lta Pemysla Otakara I.

  Vydno dne 25. 08. 2013 (8137 peten)

  Pemysl Otakar I. je vznamnou postavou naich djin a jednm z nejvznamnjch eskch krl. Proto mon trochu zaraz, jak mlo vme o letech, kdy se neastnil vldy, a u jako markrab moravsk, esk kne nebo esk krl. Jak to tedy bylo s Pemyslovmi exilovmi i nm jinak neznmmi roky?

  Cel lnek... | Autor: Michaela Balousov | Poet koment: 5 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  Pemyslovci

  * Vratislav, syn Pemysla Otakara I.

  Vydno dne 24. 02. 2013 (12542 peten)

  Vratislav, prvorozen syn Pemysla Otakara I. z jeho prvnho manelstv s Adltou Meskou, zstv postavou ponkud ve stnu dalch osobnost a stranou zjmu historik. Jak ml tento mu, jeho mohla kdysi ekat velk karira, ivot?

  Cel lnek... | Autor: Jan kvrk | Poet koment: 13 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha