Středověk
Dnes je: 25. 10. 2020  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavní menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupové
Biskupové Gotpold a Fridrich a také biskupský číšník Arnošt.

15.09.2019: Šlechtična
Vratislava, manželka Kojaty z Mostu.
Poslední komentáře
 • Dobrý den, ještě je na stránkách vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Páni ze Svojšína)
 • Dobrý den, nevíte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Páni ze Svojšína? Děkuji za případné typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Páni ze Svojšína)
 • Dobrý den všem, mám menší problém s otevřením/rozkliknutím stránky, viz. titulek. Ještě zhruba př . . . (Seznam on-line edic historických pramenů)
 • Na foru zde: http://www.e-stredovek.cz/ forum/viewtopic.php?f=12&t =3892 (Záhada Znojemské rotundy)
 • Šimíkovu teorii na stránkách rotunda.cz jsem si pročetl a pár zajímavých nápadů tam je, o tom žádná, . . . (Záhada Znojemské rotundy)
 • Sociální sítě a ostatní


  Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 29 nalezených)

  |0-15|15-29|
  Nejstarší dějiny

  * Veligrad – mocenské centrum Velké Moravy VII.

  Vydáno dne 02. 03. 2014 (6376 přečtení)

  Poslední díl "hledání Veligradu" se bude zabývat jinými možnostmi jeho lokalizace a také možností příbuzenství Mojmírovců s Přemyslovci.

  Celý článek... | Autor: Jindřich Žaludek | Počet komentářů: 8 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Nejstarší dějiny

  * Veligrad – mocenské centrum Velké Moravy VI.

  Vydáno dne 15. 12. 2013 (6318 přečtení)

  Mikulčice - dokončení

  Celý článek... | Autor: Jindřich Žaludek | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Nejstarší dějiny

  * FRANSKÁ Ř͊E ZA MEROVEJCŮ I.
  OD POČÁTKU FRANKŮ DO DRUHÉHO DĚLENÍ Ř͊E r. 561

  Vydáno dne 20. 10. 2013 (6889 přečtení)

  ŘÍMSKÁ GALIE A KONTAKTY S GERMÁNY

  Římské panství se nad Galií rozprostřelo před přelomem letopočtu během sedmiletého tažení Julia Caesara. Řím ovládl v podstatě všechny zdejší keltské kmeny a svedl boje s kmeny germánskými. Ty sice vyzněly úspěšně, pár germánských kmenů vstoupilo s Římem ve spojenectví, ale masa horkokrevných Germánů za Rýnem hrozila neustálými invazemi. Kolem přelomu letopočtu se římští vojevůdci rozhodli Rýn překročit a Germány podrobit. Několikaleté války skončily tragédií římských legií v Teutoburském lese roku 9. Řím se stáhl do Galie a hranice se ustálily na veletocích Rýnu a Dunaji.

  Celý článek... | Autor: Luboš Rokos | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Nejstarší dějiny

  * Veligrad – mocenské centrum Velké Moravy V.

  Vydáno dne 09. 09. 2013 (6846 přečtení)

  Dnešní díl článku se bude věnovat Mikulčicím.

  Celý článek... | Autor: Jindřich Žaludek | Počet komentářů: 13 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Nejstarší dějiny

  * Veligrad – mocenské centrum Velké Moravy IV.

  Vydáno dne 11. 08. 2013 (5906 přečtení)

  Další probíranou lokalitou bude Uherské Hradiště - Sady

  Celý článek... | Autor: Jindřich Žaludek | Počet komentářů: 5 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Nejstarší dějiny

  * Veligrad – mocenské centrum Velké Moravy III.

  Vydáno dne 05. 05. 2013 (6838 přečtení)

  Další lokality spojované s Veligradem...

  Celý článek... | Autor: Jindřich Žaludek | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Nejstarší dějiny

  * Veligrad – mocenské centrum Velké Moravy II.

  Vydáno dne 24. 03. 2013 (6482 přečtení)

  Lokality spojované s Veligradem dle dosavadního stavu bádání
  Dle minulých teorií býval Veligrad někdy ztotožňován s následujícími místy: Valy u Mikulčic, Staré Město a Uherské Hradiště, Hodonín, Kyjov, Znojmo, Pohansko u Břeclavi, Veselí nad Moravou; nověji též Náklo, v podání slovenských historiků pak také Nitra, Děvín, Trenčín, Bratislavský hrad.

  Celý článek... | Autor: Jindřich Žaludek | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Nejstarší dějiny

  * Veligrad – mocenské centrum Velké Moravy I.

  Vydáno dne 10. 02. 2013 (10375 přečtení)

  Archeologické výzkumy ve Starém Městě a v Uherském Hradišti, týkající se zejména historie tohoto území v raném středověku, osvětlily úvahy o zásadním významu těchto míst pro historii raně středověkého státního útvaru ve střední Evropě severně od Dunaje, který moderní historická věda pojmenovala jako Velkomoravskou říši. Řada pramenů vrcholného středověku uvádí jako hlavní město staré Moravy v 9. až 10. století Veligrad, Velegrad či Velehrad. Velmi často je Veligrad v těchto pramenech považován za sídlo krále Svatopluka a arcibiskupa Metoděje.

  Celý článek... | Autor: Jindřich Žaludek | Počet komentářů: 14 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Nejstarší dějiny

  * Podvržená záhada Veligradu. Stinné stránky amatérských samizdatů

  Vydáno dne 30. 12. 2012 (7924 přečtení)

  Nevím, mezi kolik lidí se dostala nedatovaná samizdatová publikace - Galatík Jan: Záhada Velehradu. Kterýsi rok 5. července ji na Nákle někdo prodával za 50 Kč.
  Smyslem této publikace je vyvolat ve čtenáři dojem, že velkomoravský Veligrad se nenacházel tam, kde to odpovídá nálezové situaci mnohaletých archeologických výzkumů, ale někde, kde by si to, bůhvíproč, přál autor této tendenční publikace. Jediným logickým důvodem se mi jeví snaha přitáhnout na lokalitu archeology za každou cenu. Pochybuji, že takovýto pochybný způsob bude mít úspěch. Archeologové mají dost práce na lokalitách, které jsou určitě zajímavější, a kdyby k nim patřilo i Náklo, určitě by tento vrch neunikl jejich pozornosti. Archeologové rovněž jsou schopni lehce rozpoznat, na rozdíl od některých neznalých a neinformovaných lidí, nepravdivé údaje, na nichž pan Galatík staví své fantastické úvahy a zcela nepravděpodobné hypotézy.

  Celý článek... | Autor: Jindřich Žaludek | Počet komentářů: 24 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Nejstarší dějiny

  * Starobylé městské legendy a franský kupec Sámo

  Vydáno dne 22. 01. 2012 (9616 přečtení)

  V roce 1775 Gelasius Dobner u nás poprvé zveřejnil texty kroniky t. zv. Fredegara. Podle ní si roku 627 zvolili Slované za krále franského kupce Sáma. Z mlhy naší nejstarší historie vystoupilo do té doby neznámé jméno prvního písemně doloženého vládce Slovanů. F. Palacký to hodnotí slovy: Význam jeho zasluhoval větší a stálejší památky u potomků, nežli se mu dostalo. Již v době kronikáře Kosmy ztratilo se jeho jméno v pověstech národu našeho. Historie česká teprve od roku 1775 mu v zápiskách svých, a to ne bez odporu, místa popřála.

  Celý článek... | Autor: Jan Galatík | Počet komentářů: 8 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Nejstarší dějiny

  * Jak se v devátém století jmenovaly země Slovensko a země Morava?

  Vydáno dne 11. 12. 2011 (8160 přečtení)

  Nový překlad části signatury rukopisu Ibn Rusty podle de Goeje: "In Museo Brittanico est codex (Add. 23,378), De Goejeovo vydání z roku 1892 dostupné na: http://www.archive.org/details/bibliothecageogr07goej na které mne laskavě upozornil pan D. Hrbek, kterému děkuji. Překlad byl prováděn prostřednictvím internetu s využitím znalců spisovné arabštiny. Strany 166 až 168, původní foliant 164 a 165 originální perské texty viz na www.wogastisburc.com

  Celý článek... | Autor: Jan Galatík | Počet komentářů: 16 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Nejstarší dějiny

  * Záhada svatobořických opic

  Vydáno dne 31. 07. 2011 (4794 přečtení)

  Ve Svatobořicích u Kyjova se nachází dvě kamenné, několikatunové sochy, nazývané Svatobořické opice. Třetí je v parku Milotického zámku. Jsou opředeny legendami a je s nimi spojován i název Svatobořic. Byly prý to pohanské modly a sv. Metoděj přikázal Svatoplukovi: „Svao, (z) boř ty modly!“. Nejstarší písemná zpráva o nich je z roku 1780. V publikacích je toto datum zaměňováno s jejich stářím. Jejich původ není znám. Základnu všech soch tvoří kónický sokl, naznačující původní zapuštění do kamenného hranolu, nebo sloupu. Svislý průběh rukou všech postav naznačuje typický tvar, sochařsky nazývaný „Hermesovka“. Takový tvar měly římské obětní sloupy, zejména zobrazující boha Herma. Někdy spojoval oltář dvě božstva, t. zv. „dvojhermesovky“. Spojení boha Herma a bohyně Afrodité použili přírodopisci k názvu oboupohlavních živočichů „hermafroditů“. Mnozí soudí, že Svatobořické „opice“ představují sochy boha Januse. Ten byl sice také zobrazován se dvěma obličeji, ale vždy stejným obličejem, zejména buď s vousy, nebo bez vousů. T. zv dvojhermesovky“ mají pro oba obličeje vlastní hlavy, jde o dvě božstva.

  Celý článek... | Autor: Jan Galatík | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Nejstarší dějiny

  * Příchod Slovanů na české území - několik poznámek

  Vydáno dne 14. 02. 2010 (38477 přečtení)

  Ačkoliv Slované nepatří mezi typická etnika, která jsou nositeli pojmu „stěhování národů“ kvůli zaměření jenom na ta etnika, která formovala Evropu západní, výrazným způsobem ovlivnili podobu celé Evropy, neodmyslitelně tak k stěhování národů patří – stejně tak jako ostatní národy podnikly dobrodružnou cestu do své konečné domoviny.

  Celý článek... | Autor: Jan Škvrňák | Počet komentářů: 21 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Nejstarší dějiny

  * „Sekyř kostel“ v Kosmově „Kronice Čechů“ a katedrála sv. Metoděje.

  Vydáno dne 06. 09. 2009 (12112 přečtení)

  Kosmova kronika zmiňuje lokalitu Sekirkostel. Latinský text bývá překládán Sekyř kostel. V originálech kroniky se vyskytuje: Secircostel, Sekyrcostel, Secircastel a t. zv. Lipský rukopis má jen Dvůr u Sekir. V Kosmově kronice je spojován s Dvorem, byl to Dvůr u Sekyř kostela. Originální text ho nazývá „curtem“. Dvůr bylo v 7.-13. století sídlo panovníka, místo, kde stál jeho „stolec“. To platilo i o církvi, papežský dvůr dal jméno i celé církevní organizaci curie. Na dvoře sídlil panovník, nebo biskup a konaly se zemské sněmy, soudy, nebo církevní shromáždění a synody. Výraz „Curtem“ v latině pochází ze starobylého cohort, nepřístupný, chráněný a uzavřený prostor. Odtud i sevřený bojový útvar „cohorta“.

  Celý článek... | Autor: Jan Galatík | Počet komentářů: 4 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Nejstarší dějiny

  * Volba velkomoravské královny krásy

  Vydáno dne 11. 05. 2008 (11588 přečtení)

  Jen málo lidí dnes ví, že v srpnu roku 880 odešel z místa, zatím jednoznačně neurčeného sídla moravských králů, velkolepý průvod. Doprovázel mladičkou a půvabnou moravskou princeznu Dobroslavu do dalekého Španělska.

  Celý článek... | Autor: Jan Galatík | Počet komentářů: 15 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  |0-15|15-29|

  Naše knihy
  Přemysl Otakar II.


  Záviš z Falkenštejna
  Kalendář šermířských akcí
  Kalendář
  <<  Říjen  >>
  PoÚtStČtSoNe
     1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31  

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha