Středověk
Dnes je: 23. 09. 2019  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavní menu
Novinky
15.09.2019: Šlechtična
Vratislava, manželka Kojaty z Mostu.

22.03.2019: 2 osoby
Přidán pražský biskup Budivoj a Hroznata z Knířova

08.04.2018: Pražský biskup
Poslední komentáře
 • Představa, že klášter Porta Coeli leží na cestě z Brna do Blanska nemůže přijmot ani dítě, které dos . . . (Konstancie Uherská)
 • Ještě s mojí ženou, kterou jsem teď pochoval, jsme na Nákle byli. Z dohlídky jsem viděl toto: uvnitř . . . (Podvržená záhada Veligradu. Stinné stránky amatérských samizdatů )
 • Syn se setkal s programátorem neuronových sítí, čili cosi na hraně umělé inteligence. programuje apa . . . (Digital humanities – naděje pro historii?)
 • Tento týden jsem dosáhl největší sledovanosti této studie na Akademia EDU z historických studií celk . . . (Přilba knížete Václava svatého)
 • Tato teorie - nebo jak "to" nazvat - se mi jeví poněkud účelová, v níž je dle mého skromné . . . (Neomedievalismus)
 • Sociální sítě a ostatní


  Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 36 nalezených)

  |0-15|15-30|30-36|
  České dějiny

  * Bitva u Brůdku (22. – 23. 8. 1040)

  Vydáno dne 31. 10. 2010 (10925 přečtení)

  aktualisovaný článek

  Tažení Břetislava I. do Polska v roce 1039, kde získal ostatky sv. Vojtěcha přineslo namísto mocenského posílení českého knížectví jen problémy. Jako první se se svými výhradami ozval papež Benedikt IX. Svatý stolec v Římě mělo uchlácholit poselstvo vedené opaty břevnovského a ostrovského kláštera. Jejich mise proběhla úspěšně, za pomoci výmluvnosti a hlavně peněz dosáhli vcelku mírného trestu, papež rozhodl, že Češi mají vykonat pokání. Kníže proto založil klášter ve Staré Boleslavi. Tím ale komplikace neskončily, nejen církev se cítila polským tažením poškozena.

  Celý článek... | Autor: Jan Škvrňák | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  České dějiny

  * Jak přišly Čechy o jadranské pláže

  Vydáno dne 19. 01. 2009 (9939 přečtení)

  Stalo se tak před 730 lety, v roce 1278, v „Bitvě na Moravském poli“. Čechy byly tehdy, za vlády krále Přemysla Otakara II., skutečná velmoc.

  Celý článek... | Autor: Jan Galatík | Počet komentářů: 8 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  České dějiny

  * Olomoučtí biskupové a arcibiskupové

  Vydáno dne 16. 11. 2008 (24324 přečtení)

  Od založení biskupství až po současnost modoza модоза

  Celý článek... | Autor: Greywolf | Počet komentářů: 4 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  České dějiny

  * Zlatá bula sicilská - listina z „nejvzácnějších“

  Vydáno dne 01. 06. 2008 (30876 přečtení)

  Úvod

  O Zlaté bule sicilské (dále „ZBS“) slyšel snad každý školák. Pilnější žáci si – na rozdíl ode mne – zapamatovali letopočet 1212 a jméno krále Přemysla Otakara I.. Šplhouni pak to, že tato listina definitivně potvrdila dědičnost českého královského titulu. Hltouni historické literatury navíc znali všude opakované fráze o tom, jak přišla bula k přídomku „sicilská“, a že tím císař Fridrich II. Štaufský odměnil věrného českého spojence, který jej prosadil na trůn přes odpor vzdorcísaře - welfovce Oty IV. Brunšvického. ZBS pak údajně následně stabilizovala České království. A to, prosím pěkně - jak nám říká i středoškolský dějepis z roku 2001 - za přispění bulou stvrzeného pravidla primogenitury. Dokonce ještě dnes se mnohde opisuje, že ZBS dala českému králi kurfiřtský hlas a funkci říšského arcičíšníka. Ještě starší knihy - k překvapení mnohých – tvrdí, že se k aktu udělení tohoto privilegia sjela do Basileje pomalu celá tehdejší Evropa etc., etc. …

  Celý článek... | Autor: Rakpav | Počet komentářů: 4 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  České dějiny

  * Pražští biskupové a arcibiskupové

  Vydáno dne 07. 05. 2007 (31669 přečtení)

  Od založení biskupství po současnost... чико

  Celý článek... | Autor: Tekla | Počet komentářů: 16 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  České dějiny

  * Čeští panovníci

  Vydáno dne 21. 04. 2007 (108469 přečtení)

  Seznam vládců (knížat a králů) na našem území do roku 1918.

  Celý článek... | Autor: Jan Škvrňák | Počet komentářů: 14 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  České dějiny

  * Jan Nepomucký - život a smrt

  Vydáno dne 03. 12. 2006 (14269 přečtení)

  V současné době již existuje více věrohodných informací o této postavě, která se stala obětí antagonistických vztahů mezi králem českým, Václavem IV. a arcibiskupem Janem z Jenštejna. Jediným jeho „proviněním“ bylo, že jako oddaný úředník obětavě plnil příkazy svého nadřízeného.

  Celý článek... | Autor: Jiří Motyčka | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  České dějiny

  * Léta krize českého státu 1092-1125(6), 2. díl

  Vydáno dne 11. 11. 2006 (6739 přečtení)

  Běda ti, česká země - jež nejsi tak obzvláště širá-
  poněvadž mnohým pánům jsi poddána, společná všechněm,
  kdož jsou mužského rodu a veskrze z panského kmene
  zplozeni, dvacet už jest, těch panáčků, čítám- li správně
  Kosmova kronika česká

  Celý článek... | Autor: Jan Škvrňák | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  České dějiny

  * Konstantin a Metoděj na Moravě (863–885)

  Vydáno dne 05. 07. 2006 (53361 přečtení)

  Zápas soluňských věrozvěstů o prosazení slovanského liturgického jazyka, Metodějův boj s bavorskou církví a intriky agenta Wichinga.

  Celý článek... | Autor: Tekla | Počet komentářů: 9 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  České dějiny

  * Léta krize českého státu 1092-1125(6), 1. díl

  Vydáno dne 03. 07. 2006 (7470 přečtení)

  Bylo by pošetilé dělit období I. krize seniorátu podle jednotlivých knížat a knížátek. Jednak kronikáři a letopisci nezachytili tolik zpráv k některým vládcům, hlavně toto období (od smrti krále Vratislava do smrti Oty II. Černého v bitvě u Chlumce) by se mělo brát kompaktně. Díky délce textu, musí být rozdělen do několika článků. Dělítkem bude zákeřná smrti ničitele seniorátu - knížete Břetislava, epilog krize bude zahrnut v článku o vládě nejmladšího syna Vratislava, Soběslava I.

  Celý článek... | Autor: Jan Škvrňák | Počet komentářů: 6 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  České dějiny

  * Husité v Basileji

  Vydáno dne 09. 05. 2006 (9989 přečtení)

  14. srpna 1431 byly u Domažlic na hlavu poraženy intervenční sbory 4. křížové výpravy vyhlášené proti nepoddajné kacířské zemi. Papežská kurie dospěla se skřípěním zubů a se sebezapřením k závěru, že s husity bude nutné zahájit jednání. Iniciátor této poslední kruciáty kardinál Cesarini proto svolal s podporou římského krále Zikmunda do Basileje koncil, kde mělo dojít konečně k nějakému narovnání s husity. Jedním z bodů rokování na koncilu bylo i projednání husitského programu, který zastřešovaly čtyři pražské artikuly.

  Celý článek... | Autor: Jiří Motyčka | Počet komentářů: 13 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  České dějiny

  * Tragédie rodu Vilémovců

  Vydáno dne 03. 05. 2006 (7020 přečtení)

  aneb Svatoplukova krutá msta. Příběh z let 871 – 894.
  Na obrázku údajná podoba Svatopluka.  Celý článek... | Autor: Tekla | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  České dějiny

  * Svatoplukova dvojnásobná zrada – 2. část – Karloman obelstěn

  Vydáno dne 14. 04. 2006 (13481 přečtení)

  Druhá část příběhu o lstivém králi Svatoplukovi.

  Celý článek... | Autor: Tekla | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  České dějiny

  * Svatoplukova dvojnásobná zrada - 1. část – konec Rostislavův

  Vydáno dne 06. 04. 2006 (12440 přečtení)

  První část příběhu o největším panovníkovi Velké Moravy, jenž proslul svou proradností a krutostí, ale i chytrostí a válečným uměním.

  Celý článek... | Autor: Tekla | Počet komentářů: 5 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  České dějiny

  * Bitva Čechů proti Frankům v roce 849

  Vydáno dne 27. 03. 2006 (7213 přečtení)

  aneb nahlédnutí do dějin raně středověkých Čech

  Celý článek... | Autor: Tekla | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  |0-15|15-30|30-36|

  Naše knihy
  Přemysl Otakar II.


  Záviš z Falkenštejna
  Kalendář šermířských akcí
  Kalendář
  <<  Září  >>
  PoÚtStČtSoNe
         1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30       

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha