Nový sborník o hradištích (nejen) na Slovensku

Autor: Viola <(at)>, Téma: Aktuality a krátké zprávy, Vydáno dne: 19. 01. 2016

Portál Slovanské hradiská vydal sborník o hradištích nejen na Slovensku.Z webu editora sborníku: Slovanské hradiská sú symbolom veľkého staviteľského umenia našich predkov a dokazujú, že títo pred viac ako 1000 rokmi dokázali budovať mohutné opevnenia, ktoré neraz nedokázali pokoriť ani najväčšie armády svojej doby. Napriek tomu, že hradiská sú skutočnými, dodnes stojacimi svedkami dávnych čias, vieme o nich stále veľmi málo. Keď som v roku 2009 hľadal podrobnejšie informácie o jednom konkrétnom hradisku v Malých Karpatoch, uvedomil som si, že cesta k nim býva pre nás laikov riadne zarúbaná. Nie je vôbec jednoduché dopracovať sa k článkom, ktoré by sa hlbšie zaoberali konkrétnymi pravekými a stredovekými drevozemnými opevneniami na Slovensku. Nehovoriac o tom, že na webe takéto informácie donedávna takmer absentovali.

Snaha podeliť sa o takto prácne získané informácie s ostatnými, bola (okrem nadšenia a radosti z odhaľovania dávno zabudnutých miest a okrem úcty pred umom a schopnosťami našich predkov) jedným z dôvodov, prečo som sa začal téme hradísk venovať na nenápadnom blogu.

Predkladaný zborník Hradiská – svedkovia dávnych čias je výsledkom realizácie tejto myšlienky a vyústením našej niekoľkomesačnej intenzívnej snahy o to, aby zborník mal patričnú odbornú kvalitu a zároveň, aby sa stal dostupným a atraktívnym aj pre širšiu verejnosť. Bolo pre mňa veľkým potešením podieľať sa na príprave a organizácii projektu. Verím, že články potešia našich čitateľov rovnako ako mňa a ostatných členov nášho združenia.

Odkaz na knihu zde.