Vyšel epos Vilém ze země Slovanů

Autor: Viola <(at)>, Téma: Aktuality a krátké zprávy, Vydáno dne: 13. 01. 2016

Nakladatelství Argo vydalo v edici Paměť středověku epos z doby posledních Přemyslovců.Anotace: Epos Vilém ze země Slovanů (Wilhelm von Wenden) vznikl v okruhu dvora předposledního přemyslovského krále Václava II., jemuž je i věnován. Původ autora Oldřicha z Etzenbachu (Ulricha von Etzenbach) je nejasný, ve svém díle tvrdí, že pochází ze země lva, což by mohla být některá ze zemí pod vládou přemyslovských králů. Dílo je dnes téměř (zcela) zapomenutou literaturou i historickým pramenem. Hrdinský příběh sepsaný ve staré němčině čítá celkem 8358 veršů. Překlad: Dana Dvořáčková

Odkaz na knihu zde.