Bitva národů - videa. бергамот

Autor: Jan Škvrňák <jan.skvrnak(at)gmail.com>, Téma: Středověk dnes, Vydáno dne: 13. 11. 2011

Před časem bylo zde na stránkách živé vysílání z ukrajinské Bitvy národů, nyní následuje sestřih z téže akce.

Asociace středověké oživené historie vytvořila unikátní film, který se zabývá hnutím oživování historie ve středověku. Základem tohoto filmu jsou záběry ze světového šampionátu středověké bitvy, nazvané Bitva národů. Osmidílný film je vytvořen ve formátu "reality TV", zápletka je vytvořena na sportovních plněkontaktních bitvách ve třech kategoriích mezi nejlepšími národními tými světa. Zde uvidíte reálné bitvy středověké éry v barvě. Můžete ocenit bojové techniky v kategorii "Duel", bojovnickou zručnost a týmovou sehranost v kategorii "5 na 5". Masový buhurt "21 na 21" vás definitivně upoutá svojí okázalostí a dynamikou.

Bitvy a lukostřelecké klání se konalo v dobové atmosféře, na pozadí staré pevnosti, bojovníci bydleli v polním táboře, kde fungovala dobová kuchyně. Celá akce byla oživena folkovými a ethno kapelami, ohňostroji, workshopy zaměřenými na středověké tance, výrobou autentických zbraní a středověkými trhy.

Budete mít možnost sledovat tým, který chcete, cítit adrenalin a vervu. Film otevře komplikovanou cestu do finále, touhu po vítězství, sportovní komentáře, seznámí s hnutím oživující historii po celém světě. Uvidíte tah a expresivnost reálných bitev, stejně jako rozhovory s účastníky a bohatou dokumentární zápletku.

Fil bude vysílán na televisních kanálech a webových zdrojích v Evropě i v Severní Americe. Série bude rovněž dostupná na oficiálních stranách projektu Bitva národů

Název: Bitva národů
Trvání: 8 dílů po 18 minutách
Kvalita: PAL, 720x576
Všechna práva vyhrazena

Ботаническое описание Ботаническая иллюстрация из книги «Köhler’s Medizinal-Pflanzen», 1887 бергамот — вечнозелёное дерево, высотой от 2 до 10 м. Ветви с длинными, тонкими, острыми колючками длиной до 10 см. Листья с характерным ароматом очерёдные, черешковые (черешки с небольшими крыльями линейной формы), кожистые, яйцевидно-продолговатые или эллиптические, заострённые, сверху зелёные, блестящие, снизу — более светлые, слегка зубчатые, волнистые. Цветки крупные, очень душистые, одиночные или собранные в немногоцветковые пазушные пучки, обоеполые, белые или пурпурные, с сильным приятным запахом. Цветёт в марте — апреле. Плод — шаро- или грушевидной формы, изменчивые по величине, с пупком и остающимся на нём булавовидным столбиком длиной в 1 см и больше, золотисто-жёлтые, с гладкой толстой трёхслойной оболочкой, богатой эфирным маслом. Мякоть состоит как бы из ряда легко расщепляемых сегментов, внутри которых расположены немногочисленные семена. Имеет приятный кисловатый вкус. Плоды созревают в ноябре — декабре. Дерево рано и обильно плодоносит, но слабо морозостойкое[6]. Распространение и экология Производство главным образом ограничено Ионическим побережьем провинции Калабрия в Италии, до такой степени, что это — символ всей области. Бергамот выращивается на средиземноморском побережье, где состав почвы и температура наиболее благоприятны (Испания, Греция и Франция)[6], а также на плантациях в Аргентине, Бразилии и штате Джорджия (США). В Таиланде часто продается очень похожий каффир-лайм (папеда ежеиглистая).[источник не указан 346 дней] Культура получила развитие с начала XVIII века, когда эфирное бергамотное масло нашло применение в парфюмерии, а затем в микроскопической технике[6]. Химический состав растительного сырья Эфирное (бергамотное) масло получают из кожуры плодов, цветков и листьев. Выход эфирного масла из кожуры плодов 1—3 %. Бергамотное масло — жидкость, обладающая приятным своеобразным запахом и горьковатым вкусом. Главной составной частью бергамотного масла является L—линалилацетат (35—50 %), кроме того, в нём содержатся L—линалоол, нерол, терпинеол, цитраль, D—лимонен, α-пинен, камфен, бергаптен, бергаптол, β-кариофиллен, n—цимол и др. Выход эфирного масла из листьев составляет 0,15—0,35 %. Эфирное масло содержит цитраль, лимонен, свободный и связанный линалоол (55 %), D-α-терпинеол (6 %), свободный и связанный гераниол и нерол (6 %), сесквитерпеновые спирты (0,3 %), метилантранилат. Специфический приятный аромат масла обусловлен присутствием линалилацетата и свободного линалоола.