Moravští markrabí

Autor: Jan Škvrňák <jan.skvrnak(at)gmail.com>, Téma: České dějiny, Vydáno dne: 19. 06. 2011

Uvedení jsou pouze vládci Moravy, kteří nebyli zároveň českými panovníky, nebo v době, kdy nebyli českými panovníky.

Jménovláda

Přemyslovci

Přemysl Otakar I. 11791
Konrád Ota 1182 - 11892
Vladislav (I.) Jindřich 1192 - 1194, 1197 - 1222
Vladislav (II.) 1224 - 1227
Přemysl 1228 - 1239
Vladislav (III.) 1246 - 1247
Přemysl Otakar II. 1247 - 1253

Habsburk

Rudolf I. Habsburský 1278 - 12833

Lucemburkové

Karel (IV.)1333 - 1346
Jan Jindřich1350 - 1375
Jošt1375 - 14114
Prokop1375 - 1405
Jan Soběslav1375 - 1380
Zikmund1419 - 1423

Habsburk

Albrecht1423 - 1438

Hunyadovec

Matyáš Korvín1469 - 14905

Habsburk

Matyáš1608 - 1611


1)Na listině CDB I, č. 291. z 1. července 1179 císaře Fridricha I. je Přemysl titulován jako "marggravius de Moravia". Obsah a pravomoce této funkce jsou neznámé.
2) Po neúspěšném pokusu Konráda Oty svrhnout pražského knížete Bedřicha, vytváří císař Fridrich opět markraběcí titul. V okamžiku nástupu na trůn v Praze se Konrád tohoto titulu vzdává.
3)Po smrti Přemysla Otakara II. ovládá Moravu - markrabětem se ovšem netituluje. Od roku 1281 je jeho zástupcem Albert Saský.
4)
Jošt je vrchním markrabětem, oba jeho bratři (Prokop a Jan Soběslav) jsou markrabaty pouze titulárně, bez možnosti výkonu zeměpanských práv. Jan Soběslav se pouzději i tohoto titulu vzdává.
5)
Korvín používá titulu českého krále, fakticky ale ovládá moravské markrabství a vedlejší země Koruny české.