Moravt markrab

Autor: Jan kvrk <jan.skvrnak(at)gmail.com>, Tma: esk djiny, Vydno dne: 19. 06. 2011

Uveden jsou pouze vldci Moravy, kte nebyli zrove eskmi panovnky, nebo v dob, kdy nebyli eskmi panovnky.

Jmnovlda

Pemyslovci

Pemysl Otakar I. 11791
Konrd Ota 1182 - 11892
Vladislav (I.) Jindich 1192 - 1194, 1197 - 1222
Vladislav (II.) 1224 - 1227
Pemysl 1228 - 1239
Vladislav (III.) 1246 - 1247
Pemysl Otakar II. 1247 - 1253

Habsburk

Rudolf I. Habsbursk 1278 - 12833

Lucemburkov

Karel (IV.)1333 - 1346
Jan Jindich1350 - 1375
Jot1375 - 14114
Prokop1375 - 1405
Jan Sobslav1375 - 1380
Zikmund1419 - 1423

Habsburk

Albrecht1423 - 1438

Hunyadovec

Maty Korvn1469 - 14905

Habsburk

Maty1608 - 1611


1)Na listin CDB I, . 291. z 1. ervence 1179 csae Fridricha I. je Pemysl titulovn jako "marggravius de Moravia". Obsah a pravomoce tto funkce jsou neznm.
2) Po nespnm pokusu Konrda Oty svrhnout praskho knete Bedicha, vytv csa Fridrich opt markrabc titul. V okamiku nstupu na trn v Praze se Konrd tohoto titulu vzdv.
3)Po smrti Pemysla Otakara II. ovld Moravu - markrabtem se ovem netituluje. Od roku 1281 je jeho zstupcem Albert Sask.
4)
Jot je vrchnm markrabtem, oba jeho brati (Prokop a Jan Sobslav) jsou markrabaty pouze titulrn, bez monosti vkonu zempanskch prv. Jan Sobslav se pouzdji i tohoto titulu vzdv.
5)
Korvn pouv titulu eskho krle, fakticky ale ovld moravsk markrabstv a vedlej zem Koruny esk.