Dušan Třeštík- Mýty kmene Čechů

Autor: F. Svehla <(at)>, Téma: Ostatní, Vydáno dne: 09. 01. 2006

Recenze knihy našeho významného historika.

Počátky našich národních dějin jsou nám známé především z bájí, které jsou v nás notoricky zakořeněny ze Starých Pověstí Českých od Aloise Jiráska. Většina historiků jim přisuzovala historický základ, který se pozměněn ústní tradicí donesl až k prvním kronikářům (tzn. např. Kosmas). Nenapadlo je, ale že se nemusí jednat o postavy a děje vyloženě historické nýbrž mytologické. Tomu nasvědčují např. podobnosti u jednotlivých indoevropských kmenů (např. naše dvojice Přemysl - Nezamysl a dvojice podle římské legendy Romulus - Remus). A právě těmito problémy se Dušan Třeštík, náš nejuznávanější historik raného středověku zabývá ve své studii- knize Mýty Kmene Čechů. Kniha má kromě úvodu tři základní kapitoly:

Počátky světa Král Muž aneb slovanská varianta indoevropského mýtu o stvoření světa, lidí a spořádané společnosti

Počátky Čechů Pověst o příchodu Čechů a pověst o příchodu Chorvatů

Počátky vlády Přemyslovská pověst, Přemysl, Libuše a založení Prahy

Obsah jednotlivých kapitol je snad jasný z nadpisů a nemusím je podrobně popisovat. Celkové zpracování je celkem zajímavé, byť někdy příliš spletité a složité, kniha je tedy určena spíše lidem v historii se více vyznajícím, neboť k pochopení některých faktů je nutno mít širší historický rozhled.
A co říci na konec? Snad jen, že knihu vydalo Nakladatelství Lidové noviny a zajemci o toto období v ní naleznou mnoho nového a zajímavého...