Církev

Autor: Jan Škvrňák <jan.skvrnak(at)gmail.com>, Téma: Život ve středověku, Vydáno dne: 30. 08. 2005

Církev měla ve středověku výsadní postavení, vždyť každý měl být dobrým křesťanem.

Zastaralý článek

Křesťanská církev byla důležitým činitelem téměř po celý středověk. První křesťané k nám přišli z Německa v době Velké Moravy. V té době zde rozšiřuje svůj vliv východní (Byzantské křesťanství) a to misií Cyrila a Metoděje (863). Samo křesťanství se začalo šířit do Evropy z Izraele od 1. století po Kristu. Později získávalo stále více příznivců. Od roku 313 se stalo hlavním náboženstvím Římské říše. Křesťanství se rozdělilo na 2 proudy. Na latinské(západní) a východní (byzantské). Latinské uznávalo za nejvyšší autoritu papeže sídlícího v Římě, východní nejdříve Byzantského císaře, později Konstantinopolského patriarchu. Oba proudy se oddělily v roce 1054 po četných teologických sporech.
Papež Inocenc 3.Struktura latinské církve - Na nejnižším stupni jsou faráři, kněží vykonávající náboženské úkony nad farností o cca 10 vesnicemi. Nad mnoha faráři stál biskup, který měl už velký vliv i království. Spravoval diecézi. První biskupství vzniklo v Praze v r. 973 a druhé v Olomouci v roce 1063. Na začátku 13. století byl vytvořen nový článek mezi farářem a biskupem. Byli to děkané. Nad biskupy stál arcibiskup. Obě naše biskupství spadala pod Mohučské arcibiskupství. V roce 1344 bylo pražské biskupství povýšeno na arcibiskupství, pod něj spadalo Olomoucké b. a nově vzniklé Litomyšlské biskupství. Nejvyšší člen západní církve je papež. Volí ho sbor jím jmenovaných kardinálů.
K osamostatnění církve od ostatní středověké společnosti patřilo nařízení o celibátu. Kněží tak nemohli vstoupit do manželství. Součastně se začalo zlepšovat vzdělání kněží a jejich mravní úrověň. V Čechách byli kněží téměř jediní, kdo uměl číst a psát. Aby se to naučili, církev zřizovala školy při klášterech a kostelech. Od kněží se požadovalo, aby uměli latinsky (důležité listiny se psaly latinsky, zvládali bohoslužby a dokázaly udělovat svátosti: Svátost křtu, oltářní, posledního pomazání, biřmování, manželství a pokání.
Další jednotkou církve byly kláštery. Kláštery zakládali řády, v Čechách byly nejprve čtyři (Benediktini, Cisterciáci, Františkáni a Dominikáni) později jich o mnoho přibylo. V klášterech žili mniši, kteří se o sebe dokázali postarat. V klášteře a okolí měl i políčka, zahrádky, hospodářská zvířata. Mniši byli velmi důležití při rozšiřování vzdělání.Opisovali knihy, které byly v té době velmi náročné na výrobu a hlavně velmi drahé.
Církev využívala kostelů, zvláště po roce 1230, kdy k nám dorazil z Francie Gotický sloh. Velmi zruční ve stavbách těchto kostelů byli Cisterciáčtí mniši.

Diskuse: kapitola Církev.