Hrad Pecka

Autor: Jan Škvrňák <jan.skvrnak(at)gmail.com>, Téma: Hrady, Vydáno dne: 24. 08. 2005

Tento hrad se nachází na severovýchodě Čech v obci Pecka poblíž Nové Paky. Proslavil ho především slavný český cestovatel 17. století Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic (a na Pecce).

Hrad byl postaven patrně na počátku 14. století, první zmínka je z roku 1322, kdy náležel Budivojovi z Pecky. V roce 1407 se stal pánem hradu Jarek z Železnice, ten byl velký odpůrce Husitů, proto se nelze divit obležení hradu v roce 1432. Pecka byla obléhána dlouhých sedm měsíců a vydržela pouze díky lsti. Obránci hradu naoko vystrojily veselku, tudíž se Husité domnívali, že hrad je zásoben proviantem z tajných chodeb a odtáhli. Dalšími vlastníky (jak už to tak bývá) byli páni Hořičtí z Hořic. Ti zbudovali nové opevnění.
Dalším majitelem se stal Jindřich Škopek z Bílých Otradovic. To se ale už psalo 16. století. Tehdy začala rozsáhlá přestavba hradu v renesančním slohu.
Smrtí posledního Škopka (Karla) se stává majitelem slavný cestovatel, spisovatel, hudebník a politik Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Ten na hradě měl největší kapelu té doby v českých zemí. Jenže 21.6. 1621 měl špatný den a s dalšími 26 pány skončil na popravišti. Pecka byla zkonfiskována a v roce 1624 ji získal mocný pán Albrecht z Valdštejna. Ten si hradu moc neužil, za tři roky jej daroval Kartuziánům.
V roce 1782 patentem Josefa II. byly zrušeny řády a hrad už témeř nebyl udržován. Dílo zkázy dokonal pro tento hrad dokonal požár v roce 1830.
Základ hradu tvořila mohutná věž, nacházející se u vchodu na severní straně. Za ní se nacházel obdélníkový dvůr. V jeho jižní části se nacházela hlavní obytná budova. Podél celé plochy se nacházela obvodová zeď, na východě u paláce zesílená o věž.
V průběhu přestaveb byla postavena budova na západní straně, která je dnes jediná zastřešená a je zde expozice. Dále budovy před vchodem a zesíleny hradby na východní straně.
Dnes po vystoupání kopce nejdříve narazíte na velký kamenný most, vedoucí do samotného hradu. V prostoru před hlavní věží jsou rozpadlé zdi bývalých budov a občerstvení. Dříve největší věž je nyní na výšku zhruba poloviční a slouží k rozhledu na severní a západní okolí města Pecky.
Hradby na východní straně i s věží jsou celkem zachovalé. To se už nedá říct o bývalém paláci. Jeho štítová zeď je víceméně celá, ale ostatní oproti ní sotva poloviční. A tak je celá expozice soustředěna do zachovalé západní budovy. Expozice se věnuje především osobě Kryštofa Haranta a dějinám města Pecky.
Hrad je otevřen přes sezonu, avšak s průvodcovskými službami. Přes léto zde vystupují skupiny historického šermu a je odsud pěkný výhled do okolí.
Použitá literatura: PhDr. Tomáš Durdík: Encyklopedie českých hradů