Hrad Český Šternberk

Autor: Jan Škvrňák <jan.skvrnak(at)gmail.com>, Téma: Hrady, Vydáno dne: 23. 08. 2005

Nad Sázavou se tyčí mohutný hrad, který byl později přestavěn. Své hradní rysy si však uchoval. Hrad Český Šternberk.

Založení hradu se datuje do roku 1241, založen byl Zdeslavem z Divišova, od té doby je držen jeho potomky, pány ze Šternberka. Ve 14. století byl hrad přestavován.pohled na palác ze severu V roce 1467 byl hrad Petra Konopišťského ze Šternberka obléhán vojsky Jiřího z Poděbrad a úspěsně dobyt. Poničený hrad byl následně zkonfiskován a Šternberkům vrácen až roku 1479 králem Vladislavem II. Šternberk byl obnoven a další (menší) přestavba proběhla v polovině 16. století. Důležité přestavby se hrad dočkal po třicetileté válce, výrazně změněny byly především interiéry. Hrad už opět nebyl v držení Šternberků. Roku 1753 byla postavena nová budova v předhradí. V roce 1841 kupuje hrad Zděněk ze Šterberka, rod ho drží do roku 1946, kdy je znárodněn tehdejším režimem. Poslední přestavba proběhla v 90. letech 19. století a hrad nynější podobu získal po menších úpravách v 19. a 20. století. V roce 1992 byl hrad navrácen Zdeňku Sternbergovi, jehož otec Jiří za totality na hradě působil jako kastelán.

Jádro hradu tvoří třípatrový komplex budov s malým vniřním nádvořím, ten leží na hřebeni kopce. Z jihu k budově přiléhá okrouhlá věž, jejíž datování je nejdříve do pozdní gotiky. Ze severu přiléhá nádvoří společně s novou budovou (z roku 1753) tvaru písmene L. celý tento prostor byl obehnán hradbami. Případné nebezpečí pro hrad znamenal kopec na jih od hradu. Proto zde byla vybudována samostatná vícehranná předsunutá bašta s výrazným břitem. Další, vysunutá, věž, tentokrát čtverhranná se nachází na sever od hradu.
Hradem prochází prohlídkový okruh (samozřejmě s průvodcem). Interiér hradu je velmi bohatý, nachází se zde mnoho starodávného nábytku, obrazů. Na nádvoří jsou často ukázky dravých ptáků.

Použitá literatura: PhDr. Tomáš Durdík: Encyklopedie českých hradů