Klášter v Milevsku

Autor: Jan Škvrňák <jan.skvrnak(at)gmail.com>, Téma: Umění, Vydáno dne: 08. 07. 2005

První zmínka o Milevsku pochází z roku 1184, kdy je jako majitel uváděn Jiří z Milevska. V tom samém roce je rozhodnuto o stavbě kláštera.

Bazilika Navštívení Panny Marie, vpravo opatská kapleV roce 1187 jsou sem uveděni premonstráti z Želiva, pod vedením opata Jarlocha (napsal známou kroniku). Klášter se rychle rozvíjel, získával nové pozemky. Nejdříve byl pouze dřevěný. Po požáru roku 1191 do poloviny 13. století začína vznikat nový kamenný klášter i s bazilikou, vše v románském slohu. Po polovině 13. století je další výstavba v gotickém slohu, klášter je na vrcholu moci a slávy. Zakládá klášter v rakouské Drkolné. Úpadek kláštera začíná s husitskou revolucí, v roce 1420 je klášter vypálen a pobořen. Řeholníci těsně před tím unikají a zůstávají roztroušeni po celých Čechách. Klášter začínají obnovovat na počátku 40. let, ale už nikdy nezáskává původní slávu. Potýká se s mnoha problémy, majetek je zastaven Rožmberkům, zpátky získává jen 13 blízkých vesnic, zbytek je zastaven Švamberkům v roce 1473, za 102 let poté jsou pozemky již v dědičném držení. V první čtvrtině 16. století, získávají Švamberkové definitivně i zbylý klášterní majetek. V letech 1581 - 1621 slouží klášter jako rezidence nových majitelů - Hodějovských. V roce 1623 klášter získává strahovský klášter, ale samostatný klášter zde není obnoven. Klášter je v roce 1785 výnosem Josefa II. zrušen a chátrá. V roce 1840 je klášterní komplex uzavřen a v letech 1883 - 1884 nákladně opravován. Po sametové revoluce se sem vrací řeholníci.
bazilika zepředu Nejdůležitější budovou kláštera je bazilika Navštívení Panny Marie, postavena byla ještě před rokem 1200, přestavěna byla ve 13. století goticky a v 17. století barokně. Do novorománské podoby byla bazilika přestavěna v letech 1897 - 1898. Trojlodní bazilika je dlouhá 56 metrů, široká 18 metrů. V průčelí jsou dvě věže. Vnitřní zařízení je barokní. Dominující oltář zdobí sochy svatých Petra, Pavla, Augustina a Norberta. Na stěnách visí 10 obrazů zobrazující výjevy ze života svatého Norberta.
Ke stavbě přiléhá raně gotická opatská kaple. K bazilice přiléhají konventní budovy, další budovy (sloužící k hospodářským účelům kláštera) pocházejí z renesance a baroka.
Navštívit tento klášter stojí za to, navíc v blízkosti je unikátní kostel sv. Jiljí.