Středověk
Dnes je: 20. 10. 2020  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavní menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupové
Biskupové Gotpold a Fridrich a také biskupský číšník Arnošt.

15.09.2019: Šlechtična
Vratislava, manželka Kojaty z Mostu.
Poslední komentáře
 • Dobrý den, ještě je na stránkách vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Páni ze Svojšína)
 • Dobrý den, nevíte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Páni ze Svojšína? Děkuji za případné typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Páni ze Svojšína)
 • Dobrý den všem, mám menší problém s otevřením/rozkliknutím stránky, viz. titulek. Ještě zhruba př . . . (Seznam on-line edic historických pramenů)
 • Na foru zde: http://www.e-stredovek.cz/ forum/viewtopic.php?f=12&t =3892 (Záhada Znojemské rotundy)
 • Šimíkovu teorii na stránkách rotunda.cz jsem si pročetl a pár zajímavých nápadů tam je, o tom žádná, . . . (Záhada Znojemské rotundy)
 • Sociální sítě a ostatní


  Rejstřík osob

  Prus

  Zpět

  Jakub Konček z Prus

  Žil(a): cca 1350-1409?

  Popis:
  Poprvé v pramenech se objevuje v roce 1368 jako Jakub Konček s bratry Jankem, Ctiborem a Janáčem (a šesti mužskými potomky), kdy získávají léno od markraběte Jošta – v Prusech dvůr s poplužím, jedenáct lánů, dva podsedky, mlýn, lázeň, a dvě hospody, v Žabokrkách dvůr s poplužím, deset lánů, čtyři podsedky a konečně ve Vážanech tři lány.

  Jakub řečený Koneček z Prus prodává Dománkovi z Hulína polovinu Srbců a tamější dvůr v roce 1373, naopak kupuje pět hřiven platu v Boškovicích od Vojtěcha z Vážan, které dává jako věno své ženě Machně. Vojtěchovi z Vážan prodává více než dva lány ve Vážanech. Krátce poté je uveden zcela s jiným predikátem – bratři Janek, Jakub Konček a Mikšík z Turovic, synové Medvídka z Turovic uzavírají na své majetky nedíl. O rok později kupuje majetky Ludvíka z Ubušína ve Vitčicích, tyto majetky získala manželka Jakubova bratra Jana, Kateřina. V roce 1381 Jakub uzavírá nedíl s bratrem Mikešem z Vážan na majetky ve Vážanech.

  O rok později získává věno Markéty, tou dobou vdovy Jana ve Vítčicích, 150 kop (v roce 1384 je postupuje Mikešovi). Další majetky ve Vítčicích přibývají záhy, Jakub s bratrem Mikšem kupují od Ješka Kužela z Žeravic dvůr, patnáct lánů a dvě hospody. V roce 1383 je Jakub leníkem olomouckého biskupa v Štolbachu a na části Moštěnic, společně se Zbyslavem z Dřínového.

  V roce 1384 proběhne nedíl Jakuba, Mikeše a jejich synovce Jana, syna Janka z Vítčic. Když v roce 1385 na biskupském soudu Jindřich z Nevojic žaluje Pavlíka a Hanuše, činí poručníkem sporu Jakuba Konečka z Prus.

  V roce 1386 uzavírá spolek s Petrem z Heroltic na jeho tamější majetky. Své majetky ve Vážanech a Boškovicích prodává v roce 1391 dvojici bratrů z okruhu markraběte – Maršíkovi a Mysliborovi z Radovesic.

  V roce 1390 je Jakub jedním z členů rozsáhlého tribunálu, který řešil spor Jindřicha z Tamfeldu s bratry Michalem a Vlčkem. Je také poslem k deskám v sporu Kuníka z Drahotuš s Trojkou z Lubčic. Taktéž ho pohání žid Josef z Brna, kterého později zastupuje Smil.

  V listině z roku 1391, kdy Michael z Choryně uzavírá (pod patronací olomouckého biskupa) spolek s Vlčkem z Říkovic spolek, je jedním ze svědků Jakub Konček ze Štolbachu, později je i jedním z ručitelů věna Vlčka, Jakub svědčí ještě na několika listinách biskupa. Zároveň je také ve sporu s Oldřichem Hechtem (jako zástupce Jindřicha z Nevojic o majetek v Němčicích), kde ale přinesl tři biskupské listiny a nemá tak odpovídat. Tehdy je také jedním ze tří ručitelů Michálka z Bařic ve sporu s jeho otčímem Jindřichem z Tamfeldu. Zároveň pohání o sto hřiven Vavřince z Jestřebí.

  V roce 1392 Jindřich z Nevojic zapisuje své majetky, celkem šest vesnic v okolí Nevojic, brněnským židům Merklinovi a Mendlínovi, ti nevojické zboží obratem zapisují Jakubu Končekovi z Prus. Jakub deset hřiven platu dává jako věno manželce Machně a vstupuje do spolku se Zbyňkem z Dřínového. Jakub je na biskupském soudu pohnán od Ješka z Tuřan, krátce na to pohání Jakub deset poddaných z Moštěnic a později Bernharda Hechta z Schutzendorfu o sto hřiven v Mostěnicích, rozhodnuto bylo na počátku roku 1393, že Bernard má odpovídat jen z léna. Markéta, manželka Jakuba, se vzdává svého věna v Štolbachu.

  Další žaloba ohledně Moštěnic je podána v roce 1393, na Jana z Šonvaldu, o padesát hřiven.

  Na sklonku věku, v roce 1399 (tehdy to je alespoň po markraběcí válce zapsáno), od Pavla z Boškovic získává jeden lán v Boškovicích. Nevojické panství (dvě vesnice jsou uváděny jako pusté, těžko říct, zda v důsledku válek) Jakubovi nevydrželo příliš dlouho, již po další válce (1406) ho prodává Mikuláši z Bystřice. Stejný rok je uváděn jako stupník Měška (Mecha) z Vítčic (bratr Mikeš?) při jeho věnu manželce Anně (jako strýc je uváděn Oneš z Přestavlk). Dále na biskupském soudě společně s Jindřichem ze Soběbřich žaluje Mikuláše Zuba z Podvěřic.

  Když jsou obnoveny v roce 1405 půhonné knihy, je uvedena žaloba Zdeňka z Věžek na Jakuba Kon (zbytek chybí, editor domýšlel Koniáše), dle mého soudu se žaloba týká Končeka, který se dříve psal podle blízkého Štolbachu. To potvrzuje zápis o několik stránek dále, Kateřina, manželka Zdeňka z Věžek, když Jakub dlužil čtrnáct z dvaceti kop za věno.

  O rok později ho žaluje Vok z Kojšova o čtyřicet hřiven, že je rukojmím za Zdeňka z Vežek. Další žaloba Jakuba směřuje na Vojtěcha ze Zborovic, který otálel se zaplacením věna Jakubově dceři Anně, ve výši 130 hřiven.

  Zápis z roku 1408 vyjeví Končekovi rodinné poměry. Smil z Melic, syn Vojtěcha, mění věno své matky Anny z Heroltic na Zborovice. Anna (uváděna jako z Prus) vstupuje do spolku na majetky, jak v Herolticích, tak i v Zborovicích s Jakubem a Zbyslavem z Dřínového. Jakub také podává útok na Smila z Melic.

  Jakub Konček, psaný podle Zdounek, je poháněn (rok 1409) od Kateřiny Habartové ze Sulejovic, o sto hřiven, za to, že jí odkoupil její základ. Když Zbyněk z Dřínového zapisuje své dceři Dorotě, ženě Martina z Drahanovic (stalo se tak v roce 1409) věno, jako ručitel je uváděn právě Jakub z Prus. Zároveň mění i své (manželky) věno, z Úhřec na Vzdounky (k rukám Martina z Drahanovic), stále jde o 10 hřiven ročního platu.

  Markrabě Jošt v roce 1412 (ten zemřel roku 1411, k zápisu tedy došlo až po jeho smrti) zapisuje Jakubu Končekovi a Zbyslavu z Dřínového zdounecké panství (městečko a 4 vesnice), v dalších zápisech svůj odpor proti synům Konečka vyjadřují Štěpán z Vartnova a Štěpán z Holštejna. Sporné obdarování je řešeno na stránkách pohonných knih již v roce 1411, tehdy „Konečka, kterakž jemu kolvěk pravé jméno dějí, ze Vzdúněk“ žaluje Štěpán z Vartnova. O pár stran později Štěpán žalobu opakuje, jmenuje už přímo syna Jakuba. Tento spor je odložen do Brna, kde mají být i zkoumány zemské desky. Zcela nepochybně tak musí jít o starší dar (1409 nebo před), který našel cestu do zemských desek až po smrti hlavních aktérů. Tehdy (1411) také jeho manželka Machna, dcera Jindřicha z Nevojic, žaluje Oldřicha z Kunoviček a Bohušic, že jí odkoupil její „základ“ po zesnulém otci. Koně, odění, postlání ohodnotila na 60 hřiven. Poručníkem jmenovala Hrocha z Ořechovic.

  V roce 1412 vdova Machna z Nevojic, uzavírá nedíl na své věno, deset kop platu ve Zdounkách se svými syny Jakubem a Podobou. Konečkův syn je v tomto roce opět žalován Štěpánem z Vartnova o vzdounecké zboží – to je odloženo do Brna. Další žaloba, na 100 hřiven je podána v roce 1415 a je vyřešena poklidem. V pozdější žaloba Jakuba mladšího je Zbyněk z Dřínového jmenován jako jeho strýc. Oba bratři se později v trhových knihách objevují až v roce 1418, kdy za 160 kop prodávají Soběsuky bratrům Smilovi a Buškovi (v dalším zápisu Vojtěchovi a Smilovi) z Melic a Vojtěchovi a Smilovi za 140 kop Svrčovice. V roce 1420 (Podoba ze stránek zemských desek mizí) Jakub (mladší) prodává 2,5 lánu ve Zdounkách Hrochovi z Ořechovic. Jakub je při otevření desek v roce 1437 uváděn jako mrtvý, když jsou zmiňováni jeho ručitelé Jan z Vitčic a MikulᚠCikán z Čelechovic a jeho bývalá manželka Eliška z Roštína.

  Jan Škvrňák  Dotazy, diskuse, vyjádření k rejstříku (odkaz na fórum)

  Naše knihy
  Přemysl Otakar II.


  Záviš z Falkenštejna
  Kalendář šermířských akcí
  Kalendář
  <<  Říjen  >>
  PoÚtStČtSoNe
     1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31  

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha