Středověk
Dnes je: 16. 01. 2021  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Zdrojem (dlem) nen Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae IV., ale Codex diplomaticus et epist . . . (Potvrzen biskupstv v Litomyli)
 • Neskr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Jakub de Mont Royale - vemajster pre Uhorsko, Chorvtsko a Slavniu v Dalmtskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Dobr den, jet je na strnkch vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den, nevte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Pni ze Svojna? Dkuji za ppadn typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Sociln st a ostatn


  Rejstk osob

  Jaroslavic

  Zpt

  Boek z Jaroslavic

  il(a): ? - 1255/1256

  Popis:
  Otcem Boka byl Gerhard ze Zbraslavi (okres Brno-venkov), v letech 1234 beneficie v Perov a v letech 1236 1240 kastelna olomouckho, a neznm matka. Ml prokazateln ti bratry a jednu sestru: Mikula (Mikule), Smila ze Stlek, Kuna ze Zbraslavi (Kunttu) a ofii, kter se provdala za Bohue z Drahotu. Boek byl ve veejnm ivot krlovstv nejvznamnjm ze vech svch sourozenc, doshl i vtho vhlasu ne kdy jeho otec Gerhard.

  Poprv se Boek objevuje v roce 1232 a v prosinci 1233 hned ve vznamn funkci. A do roku 1235 je moravskm marlkem udlen tto pocty je snad ohlasem na nedvnou zradu markrabte Pemysla. V roce 1234 a 1240 je uvdn jako moravsk podkomo.
  V dalm beneficiu je pedek pn z Oban doloen k roku 1238, kdy je podkomom v brnnsk sti Moravy. Zrove se tehdy stv kastelnem Znojma, jednoho z nejvznamnjch moravskch hrad na Morav, a tm je a do sv smrti (1255). Nkdy na potku 40. let si tento lechtic bere za enu Eufemii, dceru Pibyslava z Kianova (Oban) a jeho manelky Sibyly. S Eufemi m Boek dva syny: Smila, kter umr zasnouben a bez dt a Gerharda (z Oban). Po smrti svho tchna zskv Boek rozshl majetky na Vysoin, v okol Brna a tak povinnost dokonit zaloen kltera cistercik ve ru nad Szavou. To Boek pln v roce 1252.

  Boek je znojemskm kastelnem v dob, kdy probhaj ast vlky s rakouskmi vvody, pedevm Fridrichem Bojovnm. V roce 1242 velmi pravdpodobn vedl obranu zem a v zim roku 1246 byl zajat Rakuany u Stoce (Staatz). Stalo se to bhem nespnho toku a krom Boka byl zajat tak jeho bratr Kuna a Crh (z eblovic), tou dobou purkrab na Dvikch. Proputni byli v souvislosti s vyjednvnm a nstupem mladho Pemyslovce Vladislava na dve babenbersk vvodsk stolec.

  Nen jasn, jak se zachoval Boek a jeho rod bhem povstn mladho krle Pemysla ke konci 40. let. Jeho vagi Havel a Smil stli pevn na stran Vclava I. O Bokovi to zcela jist nen, mohl zaujmout neutrln postoj a vykvat, jak se situace vyvine. A to bylo jakkoliv, Boek neztratil pi potrestn povstalc, ale ani pi nstupu Pemysla II., kdy odmoval sv bval spojence na kor svch bvalch protivnk.

  Naopak, Boek se stal relativn blzkm spolupracovnkem (meme-li tak nazvat vztah v e feudln monarchie) novho krle. Boek je, jako jeden z vdc moravskho vojska, doloen bhem taen Pemysla II. po nov zskanch rakouskch zemch v lt a na podzim 1252. Ve stejnm roce Boka Pemysl (v tto dob nen eskm krlem, ale rakouskm vvodou a moravskm markrabtem) nazv hrabtem z Pernekku (comes de Bernekke. S hrabcm titulem je men pot. Tato rakousk oblast hrabstvm nebyla a pedchoz hrabata, pni z Pernekku, byla hrabaty dky vlastnictv hrabstv Deggendorf (v Bavorsku). Boek, hrab bez hrabstv, ale i tak tmto mohl uvat a uval lep titul ne ostatn et velmoi. Tato pocta nebyla ddin, Bokovi potomci ji toto zem nespravovali a titulu neuvali.

  S eskm krlem se astn jeho vpravy do Prus na pelomu let 1254 1255. Snad se tato vprava podepsala na jeho zdrav. 17. prosince 1255 vydv svj testament, v nsledujcm roce se u o nm mluv jako o mrtvm.

  Tento velmo ml se svoj enou Eufemi dva syny: Smila, kter umr mld po zasnouben (nevme s km) a Gerharda (1291), kter se zan pst po Obanech. Bokova dcera Aneka byla dvakrt vdan, prvn za Hruta (rod pn z Knic) a po druh za Vtka z py (rod erbu 4 rozletitch stel), syna Jiljho ze vabenic.

  Boek z Jaroslavic a Zbraslavi ml sv rodov majetky a dal zskal satkem, pesto byl i obratnm politikem, kter dokzal dret svj ad bhem vldy nkolika Pemyslovc a svj majetek, moc a presti v prvnch letech aktivity Pemysla II. jet zvtit, snad on prosadil sv bratry do jinch ad. To se nepodailo nikomu z jeho bratr, ani pmch potomk.

  Bokovy predikty: Zvlt ve star literatue je tento lechtic uvdn jako Boek z Oban, na zklad pozdjho falsa. Ve skutenosti se tak nikdy nepsal. Obany sice vlastnil (po smrti svho tchna Pibyslava), psal se po nich vak a jeho syn Gerhard, kter si zde vystavl hrad. Boek uval prediktu ze Zbraslavi (1x), z Jaroslavic (1x), uvdn byl podle sv funkce a na sklonku ivota se nechval titulovat hrabcm titulem.  Dotazy, diskuse, vyjden k rejstku (odkaz na frum)

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna
  Kalend ermskch akc
  Kalend
  <<  Leden  >>
  PotSttPSoNe
      1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha