Středověk
Dnes je: 28. 11. 2020  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Neskr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Jakub de Mont Royale - vemajster pre Uhorsko, Chorvtsko a Slavniu v Dalmtskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Dobr den, jet je na strnkch vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den, nevte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Pni ze Svojna? Dkuji za ppadn typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den vem, mm men problm s otevenm/rozkliknutm strnky, viz. titulek. Jet zhruba p . . . (Seznam on-line edic historickch pramen)
 • Sociln st a ostatn


  Rejstk osob

  Zsady

  Zpt

  Jan ouch ze Zsady

  il(a): ped 1380 - +1411

  Popis:
  Marlek, arcibiskupsk not, len krlovsk rady a krlv oblbenec

  rodie: Peek Ocas ze Zsady
  sourozenci: Petr, Here, Jan Ocas, Jan Lysec, Jan Kozel, Jan Kyjata
  potomci: Petr
  a Mikul

  Jan ouch ze Zsady (Johannes dictus Czuch marschalcus d. regis) pochzel z rodu sdlcho v nevrazn vsi Zsada v podh Jizerskch hor. Jan ouch (astji dnes ch) nle k ni lecht, kter svoji vznamnost zskala teprve v dob mladho krle Vclava IV.
  Jan ouch byl ji od r. 1380 krlovskm podmarlkem a za nedlouho (1382) i marlkem.
  S jinmi bohatmi lechtici a svmi dvma bratry vstoupil r. 1382 do praskho bratrstva Tla Boho (Bratrstvo obrue a kladiva), sdruujc osobnosti Vclavova dvora, kter sehrlo dleitou roli v zaloen Betlmsk kaple, v n pozdji kzal i Jan Hus.

  V t dob byl pnem na Lobkovicch (1382-1400) a nkterch statcch kolem (Mlkovidy, kde si ponechal plat i po prodeji Lobkovic).
  Na svm panstv si usmyslel stavbu rybolovnho jezu na Labi, kter stl v oblasti hranic s arcibiskupskmi statky a naruujc prva sousednho panstv. Proto arcibiskup rozkzal ouchv jez zboit, co se proti samotnmu arcibiskupovi, Janu z Jentejna, obrtilo neadekvtnmi represemi z krlovsk strany a obrovskmi kodami na arcibiskupskch statcch.
  Tento velk lobkovick spor z r. 1384 (pi nm mlo poprv dojt k uit stelnho prachu, stelnch zbran), dokresluje jak ji tehdy ml Jan ouch blzko ke krli, kter se za nj postavil, by nebyl pmo v prvu.
  Hned v ptm roce (1385) dokonce zskal krlovo svolen - prvo libovolnho pozen se vemi svmi statky stvajcmi i budoucmi... tedy zruku svobodnho nakldn se svm majetkem, co byla vc, o kterou se mnohdy nadarmo snaila i jin vysok lechta.

  Jan ouch, i pes velkou krlovu oblibu myslel pedevm na svj prospch a a se pomrn asto vyskytuje v dn tehdej doby, v sk nebo krlovsk politice jeho aktivita nijak vrazn nebyla.
  Byl pedevm krlv spolenk pi lovech a prv on byl jednm z tch, kte krle nabdali k dlouhm loveckm vyjkm, trven asu mimo politiku a bujarmu vesel. Nechal jej obklopovat osobnmi stremi a tm tak pipravoval pdu k jeho izolaci, kter nahrvala skupinm sledujc sv vlastn cle. A krl Vclav pomrn ochotn vyhledval zbavu i v dob, kdy se od krle oekvala i zvan rozhodnut.

  Pomrn asto figuruje v bnch ednch zpisech.
  Roku 1390 byl jednm ze zplnomocnnch vyjednava vyslanch krlem do Heidelberku na setkn povenc francouzskho krle ohledn spojeneck smlouvy obou krl.
  Roku 1393 byl jednm z krlovskch zmocnnc, kte zdrhajcho se Jentejna nalkali do Prahy k rozezlenmu krli. Na konci tto nvtvy u krlovskho dvora bylo muen arcibiskupskch zstupc a surov zavradn generlnho vike Jana z Pomuku.

  Nkdy kolem roku 1394 od krle zskal krlovsk Lnov za Vrchlabm a hrad Navarov, jeho panstv spojil s nedalekm rodovm statkem Zsadou. Tho roku se po nm dokonce psal (Johannes de Nawarow).

  V ptch letech se jet nkolikrt vyskytuje, kdy zstal na stran krle Vclava IV. i bhem jeho uvznn; r. 1399 za krlovskou stranu podepisuje pm s jednotou panskou; pozdji se stal i notem arcibiskupa Zbyka Zajce (1403-1411); r. 1398 brnil odmr v Ovarech; kolem r. 1400 prodal Lobkovice a usdlil se trvale na Navarov. Nkolikrt elil soudn alob a nejednou byl naen, e nepln psemn stvrzen zvazky.
  Navarov zstal i po jeho smrti potomkm.

  Zemel nkdy na pelomu let 1410/1411. Jeho syn Petr ouch vyizoval v prvnch mscch r. 1411 pozstalostn zen po otci.

  pxs

  (potadlo b od 29.8.07)  Dotazy, diskuse, vyjden k rejstku (odkaz na frum)

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna
  Kalend ermskch akc
  Kalend
  <<  Listopad  >>
  PotSttPSoNe
         1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30       

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha