Dvornost, verše a trubadùři

Společenské uspořádání (obecné trendy), každodennost, kultura a umění, vojenství ...
Beths
Poddaný
Posts: 4
Joined: 30 Apr 2008 17:08
Location: Praha Chodov

Unread post by Beths »

Omlouvám se,to anonymní je ode mne,nevšimla jsem si,že nejsem pøihlášená...
Dala bych vše co vím,za polovinu toho,co nevím...
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Pierre de Ronsard

Unread post by elizabeth »

Beths wrote: :D No,Pierre de Ronsard je mùj velmi oblíbený básník,alke se støedovìkem mám dojem už moc nesouvisí...
To máš pravdu, jinak by tìžko mohl opìvovat krásy Marie Stuartovny. :lol: Patøí spíš do období (a století) reformace a protireformace, tj. století XVI..
A jinak Tì tady vítám... :)
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)
floriš
Pán
Posts: 226
Joined: 25 Jul 2007 11:30
Location: Bohemia

Unread post by floriš »

Anonym wrote:No,Pierre de Ronsard je mùj velmi oblíbený básník,alke se støedovìkem mám dojem už moc nesouvisí...pokud se nepletu,tak je pozdìjší,kolem 16. století...ale musela bych se doma kouknout do sbírky jeho veršù... a co takový Vogelvide,èi jak se píše,o nìm se øíká,že se narodil na èeském území... ale jinak se toto skuteènì krásnì ète,tolik veršù,jež potìší.... :studium:
Máš na mysli Walthra von der Vogelweide? Hmmm, v Lipém má v parku pomník
Šťastní ti, kdo mají sklerózu - nemusejí utrácet za alkohol, aby zapomněli
Beths
Poddaný
Posts: 4
Joined: 30 Apr 2008 17:08
Location: Praha Chodov

Unread post by Beths »

JJ,pøesnì toho...nemohla jsem si zaboha vzpomenout jak se píše,omlouvám se za to a dìkuji za opravu... o tom pomníku jsem ani nevìdìla.No,od Vogelweida mám asi nejoblíbenìjší Pod lipami...
Dala bych vše co vím,za polovinu toho,co nevím...
Beths
Poddaný
Posts: 4
Joined: 30 Apr 2008 17:08
Location: Praha Chodov

Unread post by Beths »

elizabeth: dìkuji za pøivítání,je mi ctí :)
Dala bych vše co vím,za polovinu toho,co nevím...
User avatar
Maršálek
Kníže
Posts: 380
Joined: 22 Jan 2007 10:38
Location: HK

Unread post by Maršálek »

Mne láska objevila sladkou dùstojnost
z pøíhody velmi blažené,
že vzdychám rozkoší, když na to pomyslím,
neb dala mi tak milou ženu pro radost,
na jakou srdce vzpomene
jen v touze; já se mohu stále chlubit tím,
však tak jen, aniž jméno její nìkdo znal.
K radosti velké dala mi i velký žal,
však o to jsem se nestaral,
co tomu lidé øeknou dál.

Bych na ni popatøil, mnì mysl pudila
(jak je mi blaze, tìžko øíct)
když ona, touha, radost, spása má,
oèima mýma v srdce moje vkroèila,
já toužit musil ještì víc
po kráse té – ach láska také smutek má.
Srdce í rozum v službu jí dal jsem,
jež radostí mých je všech pùvodem;
mnì pøeje, já však v štìstí svém
pøec jenom strádám zármutkem.

Jak rùže, která touží po sladkosti ros,
ven z kalichu chce za rána,
mi nabídla svá ústa cukrová.
Co rozkoše jsou, které v svìtì kdy mìl kdos,
nad rozkoš, mnì jež byla dopøána!
Tu šastnou hodinu vždy mysl má si zachová!
Ach, žádná myšlenka by nevyslovila,
co štìstí pøízní tou má duše zažila;
s žalem se radost mísila,
žal jásal, radost tesknila.


Mne kárat, že se chlubím, nemusí:
neb aèkoli jsem objal vøele
to tìlo krásné, útlé, sladké, pùvabné,
s cudností její neèinil jsem pokusy.
Ta žena líbezná as navždy, cele,
mi v roztoužené srdce moje zapadne.
Však vùle tato bolela mnì dost:
já odepøel si každou dùvìrnost.
To èinil jsem jí pro radost,
pro její cudnou dùstojnost.

Kdo miluje tak paní svoji, blaze je mu,
jak já svou paní pøekrásnou.
Já rùži neutrhl, aè byla v moci mé.
Je stále radostí a paní srdci mému.
Když na ni myslím, tu vždy jsou
mé myšlenky a city tolik blažené,
že vypovìdìt nelze všechny radosti,
jež mému štìstí uèinily zadosti.
Kdo k vìtší povznesl se cti
než já tou sladkou milostí?


Z pera milostivého krále èeského a polského, Václava II.
servo
User avatar
Maršálek
Kníže
Posts: 380
Joined: 22 Jan 2007 10:38
Location: HK

Unread post by Maršálek »

Kdo dal ti, lásko, tolik sil,
že všechny moc tvá ovládá?
By èlovìk mladý, starý, byl,
kde proti tobì obrana?
Však Boha chválím, že z tvých pout
se nedovedu vytrhnout.
Však dobøe službu lásce znám!
Jsem vìrný. Dovol, paní má, a celý život tobì dám!


z pera Waltera von der Vogelweide
servo
User avatar
jitřenka
Selka
Posts: 30
Joined: 22 Jun 2008 17:48
Location: Otrokovice

Re: Dvorská a kurtoazní poezie v èeských zemích

Unread post by jitřenka »

Katerina wrote:Žena zlobivá

Má-li nìkdo ženu zlobivou,
hned jí kup sukni novou...
Jako hra zajímavé, ale jinak nemyslím, že by to básník myslel takhle doslova... :lol:
J.
User avatar
Laurentius
Vévoda
Posts: 946
Joined: 03 Feb 2009 19:14

Re: Dvornost, verše a trubadúøi

Unread post by Laurentius »

Objevil jsem dvě verze Douce Dame Jolie od Machauta. Už jsem slyšel mnoho verzí, ale teprve až tato druhá verze mě chytla.
Nemáte někdo také český překlad?

http://www.youtube.com/watch?v=N2Pb_jpSyiE
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Re: Dvornost, verše a trubadúøi

Unread post by Katerina »

Laurentius wrote:Objevil jsem dvě verze Douce Dame Jolie od Machauta. Už jsem slyšel mnoho verzí, ale teprve až tato druhá verze mě chytla.
Nemáte někdo také český překlad?

http://www.youtube.com/watch?v=N2Pb_jpSyiE
Je to nádhera !!! Díky. Přeložla jsem si to Jako Sladká paní - a mám takovou báseň v té jediné Machautově sbírce co u nás vyšla - Mé srdce pokorné

Báseň se jmenuje - Má sladká, krásná paní

je moc pěkná, ale je celkem dost dlouhá - mohla bych ji naskenovat ...
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Re: Má krásná, sladká paní - pro Lauretia

Unread post by Katerina »

Má krásná, sladká paní,
nepodléhejte zdání,
že moje srdce straní,
i jiným paním kromě vás.

Navždy a bez váhání,
má paní,
poslouchat chci váš hlas
a býti do skonání
jen s vámi
jak věrný sluha váš.
Tím ukrutněj mě raní ,
že musím svoje přání
Vymáhat bez ustání
jak bídný žebrající plaz.
Má krásná , sladká paní.

Touhu po odevzdání
zlou daní
zaplatit musím v čas,
kdy mému rozkochání se brání
srdce, jež staví hráz
před sladké milování.

Ač toužím bez přestání být zajatcem , mé přání
je dáno větrům napospas .
Má krásná, sladká paní.

Ten, kdo v milostném klání
se zraní,
zřítí se v smrti sráz.
Má píseň nepřehání.
Vždyt ani
já nepoznal tu z krás,
jež moje srdce mámí.
Máte-li slitování,
přestaňte dávat rány
a život popřejte mi zas.
Má krásná , sladká paní,
nepodléhejte zdání,
že moje srdce straní,
i jiným paním kromě vás.Je to překlad Gustava Francla, z té odeonské sbírky .. bohužel nevím o dalších překladech Guillaumových děl, sama mám zálusk na několik ...
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
User avatar
Laurentius
Vévoda
Posts: 946
Joined: 03 Feb 2009 19:14

Re: Dvornost, verše a trubadúøi

Unread post by Laurentius »

Díky za přepis.
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Re: Dvornost, verše a trubadúøi

Unread post by Katerina »

Laurentius wrote:Díky za přepis.
Není zač, Guillauma není nikdy dost. :) A většina je bohužel stále nepřeložená. Mít tak Soud českého krále !!!
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
User avatar
Laurentius
Vévoda
Posts: 946
Joined: 03 Feb 2009 19:14

Re: Dvornost, verše a trubadúøi

Unread post by Laurentius »

Doplněk k debatě o křížové výpravě baronů, které se účastnila i řada truvérů v čele s vůdcem výpravy hrabětem Theobaldem ze Champagne.

král Theobald I. Navarrský, hrabě ze Champagne
Seigneurs, sachiez: qui or ne s'en ira..
přibližně 1238 - těsně před výpravou do Svaté země

různé verze
http://www.youtube.com/watch?v=k-gTUUgZ ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=1a6koKK6 ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=i0zbF5ml ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=K2llby8l ... re=related

„Páni, vězte, kdo teď se nevydá do oné země,
kde bůh žil a umřel,
a kdo za moře nevezme kříž svůj,
ten nemůže vejíti do ráje.
Kdo však chová lásku a vděčnost k Spasiteli,
musí hledět jej pomstít, a osvobodit jeho zemi a otčinu.

Jenom ti nešlechetní zůstanou zde,
kdož nemilují boha a čest a udatenství,
jen ti řeknou: Co počne žena má?
Jáť nechci opustit milých svých.
Avšak ti nesmyslnou se kojí nadějí,
neboť kdož více přítelem nám jest nad toho,
jenž za nás na tom pravém dřevě kříže visel?

....
....
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Re: Dvornost, verše a trubadúøi

Unread post by Katerina »

http://web.augsburg.edu/~hopingar/blondel.jpg

tady ho máme - Blondela - to je z toho rytířského příběhu, jak se Blondel vydal hledat zmizelého a zajatého Richarda, putoval po světě, zpívaje při tom trubadúrské písně, které měl Richard znát.

Jednoho dne, skutečně narazil na hrad, kde ho věznili , Richard ho zaslechl, písní mu odpověděl a Blondel mu pomáhal utéct z vězení. :)

jen ten nosoroh je pro mě záhadou :doh:
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
rytíř

Re: Dvornost, verše a trubadúøi

Unread post by rytíř »

K r á s n é !
User avatar
Laurentius
Vévoda
Posts: 946
Joined: 03 Feb 2009 19:14

Re: Dvornost, verše a trubadúøi

Unread post by Laurentius »

A) je to konečně správně vyobrazený legendární druh válečného koně tzv. destrier
B) je to běžně používané tažné zvíře křižáků, které dostal Blondel od sultána z Babylónu
C) nosoroh bylo ve středověku v okolí Dunaje běžně vyskytující se zvíře, dnes už jen zřídka, i tak představuje smrtelné nebezpečí pro místní vinaře a to zejména pro odrůdy Müller-Thurgau a Veltliner (kdo zná Dürnstein pochopí)

Malá nápověda. Jako vždy v testech je nejdelší odpověď ta správná.
Beths
Poddaný
Posts: 4
Joined: 30 Apr 2008 17:08
Location: Praha Chodov

von Vogelweide

Unread post by Beths »

jedna klasická... dodám i přeloženou verzi..

Walther von der Vogelweide

Unter den Linden

Unter den Linden Bei der Heide
Wo unser beider Bette gemacht
Do mogt ihr finden Wie wir beide
Pfluckten im Gra e der Blumen Pracht
Vor dem Wald im tiefen Tal
Tandaradei!
Lieblich sang die Nachtigall

Ich kam gegangen Hin zur Aue
Mein Tranter harrte schon am Ort
Wie ward ich empfangen
O Himmelsfraue!
Da ich bin selig immerfort
Ob er mich ku te? Wohl manche Stund.
Tandaradei!
Seht, wie ist so rot mein Mund!

Da tat er machen Uns ein Bette
Aus Blumen mannigfalt und bunt
Darob wird lachen Wer an der Stalte
Voruberkommt, aus Herzensgrund
An der Rosen er wogl mag
Tandaradei!
Sehen, wo das Haupt mir lag…

Wie ich bei ihm ruhte
Wenn jemand es wu te
Du lieber Gott – ich schamte mich
Wie mir der Gute
Herzte und ku te
Keiner erfuhr als er und ich
Und ein kleines Vogelein
Tandaradei!
Das wird wohl verschweigen sein
Dala bych vše co vím,za polovinu toho,co nevím...
Pongrac
Sedlák
Posts: 11
Joined: 19 Aug 2013 11:19

Re: Dvornost, verše a trubadúøi

Unread post by Pongrac »

Nemam odpoved, ale otazku ktora sa mozno hodi pod toto tema. Vedel by niekto ako slachta napriklad baroni, grofi atd. oslovovali Krala a Kralovnu v prvej polovici 13 storocia v Cechach a v Uhorsku?

Myslim ze oslovenia ako Vysost, alebo Velicenstvo su z neskoreho stredoveku.

Diky moc.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3676
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times

Re: Dvornost, verše a trubadúøi

Unread post by Ježek »

Pro starší období nevím, nemám načteny ty staročeské texty. Zemské desky v 15. století, které už jsou česky, uvádějí panovníka jako Jeho Milost. Neznám listinu, kde by panovník používal majestátní plurál, takže se dá předpokládat, že se tykalo.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.