Milovani ve stredoveku

Společenské uspořádání (obecné trendy), každodennost, kultura a umění, vojenství ...
User avatar
Maršálek
Kníže
Posts: 380
Joined: 22 Jan 2007 10:38
Location: HK

Unread post by Maršálek »

acoma wrote: Tak ty lazebnice maji byt manzelka (rozdvojena asi :wink: ). Takze zadny hratky ani myti hlavy, ma to vyjadrovat vzajemnou lasku mezi kralovskymi manzely.:)
Že by se královna se svou spoleènicí pøevlékly za lazebnice, oblékly se do prùsvitných vypasovaných košilek a stáhly si vlasy hedvábnými síkami, aby pak se škopíky potrápily Václava? To by byly bordury Bible Václava IV. a jeho Zlaté buly plné královen :lol:
servo
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

znásilnìní

Unread post by acoma »

Tak jsem se doèetla, že znásilnìní se ve støedovìku øíkalo podavení nebo podavenie a formuláø žaloby pro tento zloèin znìl: " M. z T. žaluju na H. z T., že potkav ji na mírné cestì porazil ji svým pyjem v jejie kep bezprávnì."
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Tip mistra Albíka na plodnost - " A ten, kdo chce mít plodivou sílu, musí být v jídle i pití umírnìný a /?/ pøed spaním má nejdøíve s ženou hovoøit a má ji objímat a dotýkat se jejího tìla tak, jak umí. A žena se musí vystøíhat kašle, a to pøed spojením i po nìm. Dále: pøihodí-li se, že mužský úd je pøíliš malý anebo pochva pøíliš velká, musí lékaø /umìt/ manželovi zvìtšit nebo zmenšit úd, anebo také /ženì/ pochvu, protože jinak takové ženy nemají ze styku se svými manželi potìšení a zùstávají neplodné, ba dokonce vyhledávají jiné muže, z èehož pochází mnoho zla...
Je-li mužský úd pøíliš dlouhý, pak /muž/ nemusí ženu nadzvihnout, kdyby však byl krátký, tu ji pozvedni. Dále:...
(detailní popis jak na to). Koneènì neplodný èlovìk nech se vystøíhá pùstu, obžerství i opilosti...
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Unread post by elizabeth »

acoma wrote:Tip mistra Albíka na plodnost - " A ten, kdo chce mít plodivou sílu...
Z èeho èerpáš tyto úžasné a úchvatné citace?? :?:
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3676
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times

odkaz

Unread post by Ježek »

http://zena.centrum.cz/sex-a-vztahy/cla ... ml?id=7393
Já to neproèítám, jen že jsem šel kolem (jako na hlavní stranì centra) :D
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

ideální ....
Image
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Harapanny, mìchynì, kurvy...

Unread post by acoma »

Milování je sice hezký název tématu, ale nevím, jestli to je název jako téma o citech nebo i o fyzické aktivitì. :lol: Pokud i o fyzické aktivitì dvou lidí rùzného nebo stejného pohlaví, tak sem patøí i otázka støedovìké prostituce. Ženám prodejným se tehdá øíkalo prázdné ženky, bárynì, madeleny, mìchynì, harapanny anebo kurvy a nevìstincùm hampejsy, chalupy stydké, domy kurevské... A sodomie byla zatracována...
Last edited by acoma on 10 Jun 2007 01:07, edited 2 times in total.
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Lehké ženy byly nuceny na pøelomu 14. a 15. století podle tzv. Sobìslavských práv nosit šlojíøky se žlutými okraji, aby byly lehce rozpoznatelné.
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Tekla
Vévodkyně
Posts: 345
Joined: 16 Mar 2006 18:34
Location: Praha

Unread post by Tekla »

acoma wrote:Lehké ženy byly nuceny na pøelomu 14. a 15. století podle tzv. Sobìslavských práv nosit šlojíøky se žlutými okraji, aby byly lehce rozpoznatelné.
ehm - a copajeto slojirek? (abych si to mohla predstavit...) :oops: :? :)
Tekla. Z pekla? Kdepak! Z nebe. Trochu to tam zebe...
User avatar
Dagmar
Knìžna
Posts: 220
Joined: 05 May 2007 13:32
Location: Praha

Unread post by Dagmar »

Tekla wrote:ehm - a copajeto slojirek? (abych si to mohla predstavit...) :oops: :? :)
Šlojíø je závoj na ovití hlavy.Ne, že bych to pamatovala, ale v Jílovém u Prahy je štola jménem Šlojíø , která se jmenuje podle tohoto závoje. Je k tomu hezká povìst. :lol:
Minulost není tøeba milovat, staèí jí rozumìt a nezapomenout, že konèí v budoucnosti. M.Ivanov
User avatar
Tekla
Vévodkyně
Posts: 345
Joined: 16 Mar 2006 18:34
Location: Praha

Unread post by Tekla »

Dagmar wrote: Šlojíø je závoj na ovití hlavy.Ne, že bych to pamatovala, ale v Jílovém u Prahy je štola jménem Šlojíø , která se jmenuje podle tohoto závoje. Je k tomu hezká povìst. :lol:
ahaa... dekuji za vyklad :D
Tekla. Z pekla? Kdepak! Z nebe. Trochu to tam zebe...
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

takže chodily se závojem se žlutým okrajem... Nic moc pøedstava.. :roll:
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Dagmar
Knìžna
Posts: 220
Joined: 05 May 2007 13:32
Location: Praha

Unread post by Dagmar »

Tak jsem si teï uvìdomila, že spoleèenství lidí , když chce nìkoho hanlivì oznaèit , používá žlutou barvu. /židovské hvìzdy/ Skrývá se v tom nìjaký symbol? :?:
Minulost není tøeba milovat, staèí jí rozumìt a nezapomenout, že konèí v budoucnosti. M.Ivanov
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

žlutá

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Dagmar wrote:...když chce nìkoho hanlivì oznaèit , používá žlutou barvu.
Kromì Židù mì nikdo jiný nenapadá... ale z množství "vlastností" které se nìkdy ke žluté váží, je negativním významem faleš, závist. Snad proto, že svádí ke spekulativním myšlenkám... :?
User avatar
Dagmar
Knìžna
Posts: 220
Joined: 05 May 2007 13:32
Location: Praha

Re: žlutá

Unread post by Dagmar »

Przemysl de Nyestieyky wrote:Kromì Židù mì nikdo jiný nenapadá... ale z množství "vlastností" které se nìkdy ke žluté váží, je negativním významem faleš, závist. Snad proto, že svádí ke spekulativním myšlenkám... :?
Ještì mì napadá výraz žluák., používaný ve smyslu pokrytectví, zrádcovství atd.
V symbolice barev mívá žlutá ale vìtšinou pozitivní význam :roll:
Minulost není tøeba milovat, staèí jí rozumìt a nezapomenout, že konèí v budoucnosti. M.Ivanov
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: žlutá

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Dagmar wrote:V symbolice barev mívá žlutá ale vìtšinou pozitivní význam :roll:
To máš pravdu, z psychologického hlediska je barvou spíše positivní, protože rozjasòuje...
User avatar
Maršálek
Kníže
Posts: 380
Joined: 22 Jan 2007 10:38
Location: HK

Unread post by Maršálek »

acoma wrote:takže chodily se závojem se žlutým okrajem... Nic moc pøedstava.. :roll:
myslíš tøeba tyhle urozené dámy z let 1300-1300 :lol:
http://www.tempora-nostra.de/tempora-no ... =203&tfl=6
http://www.tempora-nostra.de/tempora-no ... 203&tfl=37
já bych se hedvábí vytkávanému zlatem nebránil a ony zjevnì také ne :wink: èeské zemì za celé období støedovìku nemají žádné odìvní poøádky, které by neurozeným nìco zakazovaly. Máme toliko zákazy církevní, týkající se duchovních osob (mimochodem velmi pikantní - v pøípadì zájmu je sem hodím) a opakovaná naøízení pro Židy, která se zjevnì nedodržovala. Dlouho jsem všechna omezení a naøízení k "neèistým" hledal a velmi mì pøekvapilo, že jich máme z celé Evropy k období støedovìku doloženo jenom pár. Pøesto se rozšíøila pøedstava o tom, že tato naøízení platila všude a dodržovala se, což je ovšem zavádìjící (a mnozí kolegové to vesele opisují a šíøí dál) :twisted:
servo
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Kniha Intimní historie se zabývá nejen hygienou a podobnými vìcmi v kontextu historie, ale i nevìstinci a milostnými praktikami, proto to patøí spíše sem než do tématu nových knih... 8)
http://www.kosmas.cz/detail.asp?afil=1030&cislo=135459
User avatar
Dagmar
Knìžna
Posts: 220
Joined: 05 May 2007 13:32
Location: Praha

Unread post by Dagmar »

Przemysl de Nyestieyky wrote:Kniha Intimní historie se zabývá nejen hygienou a podobnými vìcmi v kontextu historie, ale i nevìstinci a milostnými praktikami, proto to patøí spíše sem než do tématu nových knih... 8)
http://www.kosmas.cz/detail.asp?afil=1030&cislo=135459
Z této knihy cituji:

str.142,143
Služebníci církve byli v raném i vrcholném støedovìku jedinými uèenci køesanského svìta.Protože jim byl sexuální život odepøen /alespoò oficiálnì, fakticky ho vìtšina provozovala tajnì/, zaèali postupnì formovat odmítavý pohled na potenci. Køesanští filosofové i lékaøi se shodli na zásadách, které se oficiálnì uznávaly po staletí až do nástupu moderní doby. Základní ideou byl postulát, že duševní zdraví je nepøímo úmìrné pohlavní zdrženlivosti, jinými slovy, nejzdravìjší je ten, kdo nemá potøebu sexu. V nìkterých spisech se dokonce tvrdilo, že pøemíra pohlavního styku zkracuje lidský vìk. Jako dùkaz se uvádìl fakt, že se prý eunuši dožívali vyššího vìku než muži ženatí.Lékaøi pøišli s teorií, že sperma je extrakt krve. Pokud odchází z tìla, oslabuje se tím mužský organismus.
Èastá ejakulace oslabuje mozek, kazí zrak a dokonce pùsobí hloupnutí. A protože se køesanští uèenci nespokojili jen se zjištìním škodlivosti sexu, pokusili se také stanovit pøimìøené množství tìlesného styku,aby neohrožovali život køesanù.
Ve všech støedovìkých spisech se konstatuje, že lidé jsou v tomto ohledu opatøeni nestøídmými schopnostmi v pøíliš veliké míøe.Lékaøi tvrdili, že hubení muži mají více spermatu než tlustí. Církevní otcové vedli na koncilech vášnivé diskuse, co mohou svým oveèkám povolit.Nakonec se shodli na poètu dvou, nejvýše tøí "milostných stykù" týdnì.....

str.144
Martin Luther v nauèení novomanželùm radí ženichovi: "Dvakrát týdnì se svou paní, oddávej se milování, stoètyøikrát v roèní dobì, neuškodí jí ani tobì."

To byla péèe :wink:
Minulost není tøeba milovat, staèí jí rozumìt a nezapomenout, že konèí v budoucnosti. M.Ivanov
Kaminika
Sedlák
Posts: 7
Joined: 03 Dec 2007 21:24
Location: Lomnice nad Popelkou

Unread post by Kaminika »

tak jsem to všechno proèetla a napadá mì otázka, jestli byl sexuální život ve støedovìku nìjak vìkovì omezen?? èasto bylo vše asi závislé na svatbì,ale co v pøípadech pøedmanželského sexu?
uccello di bosco