Předhusitské bojové družiny

Společenské uspořádání (obecné trendy), každodennost, kultura a umění, vojenství ...
Uživatelský avatar
Ježek
Král
Příspěvky: 4107
Registrován: 01 lis 2005 19:01
Bydliště: Železné Hory/Praha
Has thanked: 111 times
Been thanked: 25 times

Re: Předhusitské bojové družiny

Nový příspěvek od Ježek »

Procházel jsem Rožmberské knihy, pokusím se o nějaké funkční rozdělení družiny.

K řadě akcí se zřejmě vytvářela družina ad hoc, i když na základě družin feudálů, kteří tyto družiny kryli a získávali podíl z lupu (Vilém z Pernštejna). V čele byl vůdce (vuodce), "vuodce na silnicích ku Pasovu", většinou z řad nižší šlechty (výjimkou je bratrstvo Matěje Vuodce, který zřejmě nebyl šlechtického původu). Ten měl několik zástupců, taktéž z řad nižší šlechty, dnes bycho řekli desátníků, dobové pojmenování jsem nenašel, sem například patřil i Žižka (ale cca 2 desítky jiných). Poté následovala družina, sestávající z cca 8 - 15 lidí, kde se kromě družiníků šlechty objevují i bývalí řemeslníci. V roce 1401 se plánovala velká akce družin Jana Sokola, Suchého Čerta, Zůla z Ostředka a Smila z Heraltic, zde je jmenováno 55 lidí. Členové bojových družin se mohli z výše uvedeného překrývat.

Družiny měli vlastní vyzvědače - špehéře, často kramáři nebo hostinští: „prozrazoval kupce zlodějóm“
Měli také lidi, kteří je zásobovali: „ten chodí po všech v pútničí osobě a potřeby dobývaje mezi sedláky i nosí na lesy ty potřeby...“
Napojeni byli na na překupníky, ti jsou nazýváni přijímači.

Podle zápisů z předhusitské doby vyplývá, že většinou lupiči znali své oběti, většinou šlo o krádeže, minimum zabití, občas i malého obnosu nebo levných věcí.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Bastard
Panoš
Příspěvky: 32
Registrován: 02 črc 2013 08:10
Bydliště: Brno

Re: Předhusitské bojové družiny

Nový příspěvek od Bastard »

Pokud mohu, tak přidám jen malou úvahu a ti co ví víc mě jistě doplní nebo opraví.
V době Jana Jindřicha byla situace na Moravě jistě klidnější, což pramenilo z větší síly vladaře členů vládnoucí dynastie. Následující rozkol mezi starším Joštem a mladším markrabětem Prokopem přivedl zemi do několika etap potyček a lokálních válek. Vznikly bojové družiny kolem vyšší i nižší šlechty a ty s sebou pro vůdce těchto družin přinášely jistě nemalé náklady na udržení těchto družin. Logicky se musely tyto družiny nějak živit a v době válek nebo výprav mimo území Moravy se život těchto družin zajišťoval z kořisti. Horší to bylo v meziobdobích kdy šlechta potřebovala tyto družiny udržet a tedy docházelo k drobným přepadům kupců a majetků "protivníků". Stará klika kolem Prokopa byla v situaci, kdy byli předpokládám proti městům a šlechtě druhého tábora v oslabení a pod takovým tlakem, že neměli jiného zbytí než se živit jak to šlo. Byla to jistě velmi divoká doba a své válečnické uplatnění hledali kde to jen šlo. Byl to jejich život a řemeslo. Husitství přicházelo na Moravu s jistým zpožděním, ale tábor nebyl zase tak malý a pokud se nepletu, tak právě díky těmto vycvičeným skupinám neměla druhá křížová výprava takový konec jaký mít mohla a Morava svým způsobem zachránila revoluci jen díky tomu, že na sebe vázala síly Zikmunda a Albrechta v počátcích dvacátých let. Viz. obléhání husitských sídel, mimo jiné i Jevišovic.
myslím si, že Morava se dostala do situace kde byly Čechy na konci husitských válek již na přelomu 14. a 15. století právě kvůli jisté nezaměstnanosti válečníků řemeslníků.

Rád se nechám poučit, je to jen můj amatérský pohled na situaci v regionu dané doby.
Uživatelský avatar
Laurentius
Vévoda
Příspěvky: 952
Registrován: 03 úno 2009 19:14
Been thanked: 5 times

Re: Předhusitské bojové družiny

Nový příspěvek od Laurentius »

Vidím to podobně Ježku a Bastarde :). Spíš bych počítal, že Matěj Vůdce byl z nějakého nižšího šlechtického rodu - zeman (podobně jako Žižka). Nebo máš jiné informace Ježku? Spíš odhad podle ostatních družin.
Podobná bojová družina není vynález markraběcích válek. Podobné družiny můžeme sledovat okolo šlechticů i dřív, ale až z této doby máme podrobnější údaje s ohledem na dochované výslechy. Umím si v družině představit i řemeslníky apod. (tzn. bojechtivé služebnictvo šlechtice). Většinou se jedná o klienty nebo pacholky.
Družiny nejsou nijak velké a tak by i v době míru neměl být problém si podobnou družinu udržet v případě, že má nějakého pána. Vidím tam taky příležitost se lehce obohatit pod záštitou boje na straně Prokopa nebo Jošta apod.
Teď jsem se díval na bojovou družinu Erharta Pušky z Kunštátu. Při nějakém přepadu kupců z Prahy se uvádí asi 20 jmen. Většinou to bude nižší šlechta (u některých uveden i jejich knecht). Zajímavé je, že se v družině také uvádí Beneda z Rozsoch, vůdce družiny Viléma z Pernštejna.
Uživatelský avatar
Ježek
Král
Příspěvky: 4107
Registrován: 01 lis 2005 19:01
Bydliště: Železné Hory/Praha
Has thanked: 111 times
Been thanked: 25 times

Re: Předhusitské bojové družiny

Nový příspěvek od Ježek »

Laurentius píše:Spíš bych počítal, že Matěj Vůdce byl z nějakého nižšího šlechtického rodu - zeman (podobně jako Žižka). Nebo máš jiné informace Ježku? Spíš odhad podle ostatních družin.
Nemám, u mne to je taky odhad. Absence predikátu a přídomek Vůdce mi napovídá, že to je někdo, kdo se k této kariéře dostal svými schopnostmi.

Ono nejde o nic výrazně jiného než co tu bylo, šlechtické družiny loupily po celý středověk (i za klidného období vlády Karla IV.), ale nikdy v takové míře. Co si myslím, že je jiné, pokusy (některé i úspěšné) ovládnout města.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Bastard
Panoš
Příspěvky: 32
Registrován: 02 črc 2013 08:10
Bydliště: Brno

Re: Předhusitské bojové družiny

Nový příspěvek od Bastard »

Ježek
Ono je to ve své podstatě velice jednoduché. Za vlády Jana Jindřicha na Moravě se neměly tyto družiny za co schovat. Až v době rozkolu mezi Joštem a Prokopem se situace radikálně změnila. A co si budeme vykládat, Jan Jindřich měl vztahy s bratrem Karlem velice dobré a byl loajálním vůči bratru a ten se k němu choval podobně a prosazoval jeho zájmy. U jeho synů Jošta, Jana Soběslava a Prokopa byla situace úplně jiná. Vypukly dlouhé boje o moc a majetky a aby toho nebylo málo, tak král Václav měl na rozdíl od loajálního Jana Jindřicha za bratra Zikmunda a ten mu mnohdy škodil a usiloval o bratrovu moc. Tedy se situace v zemi zásadně změnila a různé kliky Lucemburků a okolních panovníků si šly po krku. Osobně vnímám Václava jako panovníka co nastoupil svou vládu v nelehké době a byť to neměl jeho otec Karel na startovní čáře taky lehké, tak přes to si myslím, že Václav neměl oporu ve své rodině a musel čelit spoustě podrazům ze strany svého bratra a bratrance. A situaci na Moravě určitě přispěl i Václav, když po jistou dobu stranil mladšímu Prokopovi. A z toho plynuly i ty boje a lapkovské aktivity přesouvající se z cest i na města. Neustálý boj o moc, intriky, nejednotnost postupu členů vládnoucí dynastie byla živnou půdou pro šlechtu jak nižší, tak pány k prosazování svých zájmů. V dobách Jana Jindřicha si neumím dost dobře představit útok na velká města typu Jihlavy a Znojma. Prostě k tomu nebyly podmínky, král s markrabětem táhli za stejný konec provazu. Proto až v době Václava mohlo docházet k těmto větším konfliktům. A tyto místní drobné války vyprodukovaly spoustu nemalých skupin živících se bojem a přepady. Pro Moravu byly landfrýdy svým způsobem průšvih, protože se lapkovské družiny neměly za co schovávat. Potom hledali v lepším případě uplatnění jako žoldáci v zemích kde o jejich služby byl zájem jako v případě bojů proti řádu německých rytířů. Každopádně za těch několik desítek let země vyprodukovala schopné vojáky, kteří našli následně uplatnění v husitských válkách na obou stranách.
Omlouvám se za svoje amatérské úvahy, které jistě někoho spíš rozesmějí, baví mě tato doba a budu jen rád, když opravíte mé třeba i mylné úsudky.
slavicekvac
Král
Příspěvky: 1782
Registrován: 28 říj 2009 11:55
Bydliště: Kladno
Been thanked: 2 times

Re: Předhusitské bojové družiny

Nový příspěvek od slavicekvac »

Je to jen literatura, ale sem patří. Karel Nový: Železo železem se ostří.
Řekl bych, že v mnohém je to historická studie tohoto času popisem fiktivního příběhu uprostřed osob a situací zcela reálných.
Uživatelský avatar
Laurentius
Vévoda
Příspěvky: 952
Registrován: 03 úno 2009 19:14
Been thanked: 5 times

Re: Předhusitské bojové družiny

Nový příspěvek od Laurentius »

Ježek píše:Nemám, u mne to je taky odhad. Absence predikátu a přídomek Vůdce mi napovídá, že to je někdo, kdo se k této kariéře dostal svými schopnostmi
No mám pocit, že oni dokonce v těch výpovědích i své "zaměstnavatele" z vysoké šlechty také označují jen jménem bez predikátu. Což je docela zajímavé. Třeba Bítovské z Lichtenburka. Třeba jen pan Litold (tzn. Litold Bítovský z Lichtenburka) nebo jen "přezdívkou" pan Krojíř (asi někdo z Krajířů z Krajku). Teď jsem se na to nedíval, ale myslím, že to tam nějak bylo.

Asi to bylo obvyklé nebo ani predikát neznali / nepoužívali. Nebo si vem Dlugosze a jeho popis jmen u Grunwaldu. To je dost podobné a v současnosti pro nás poměrně složité na identifikaci.
Uživatelský avatar
Ježek
Král
Příspěvky: 4107
Registrován: 01 lis 2005 19:01
Bydliště: Železné Hory/Praha
Has thanked: 111 times
Been thanked: 25 times

Re: Předhusitské bojové družiny

Nový příspěvek od Ježek »

Laurentius píše:No mám pocit, že oni dokonce v těch výpovědích i své "zaměstnavatele" z vysoké šlechty také označují jen jménem bez predikátu. Což je docela zajímavé. Třeba Bítovské z Lichtenburka. Třeba jen pan Litold (tzn. Litold Bítovský z Lichtenburka) nebo jen "přezdívkou" pan Krojíř (asi někdo z Krajířů z Krajku). Teď jsem se na to nedíval, ale myslím, že to tam nějak bylo.
Krojíř je v podstatě predikát :)
Na tohle se podívám.
Laurentius píše:Nebo si vem Dlugosze a jeho popis jmen u Grunwaldu. To je dost podobné a v současnosti pro nás poměrně složité na identifikaci.
On psal celkem dlouho po bitvě, takže nevěděl přesně jak, proběhla, kdo všechno tam byl a td.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Uživatelský avatar
Laurentius
Vévoda
Příspěvky: 952
Registrován: 03 úno 2009 19:14
Been thanked: 5 times

Re: Předhusitské bojové družiny

Nový příspěvek od Laurentius »

Tak to nějak proletím. Je to tak různé. Toho samostatného pana Litolta bez predikátu nemůžu najít, ale našel jsem dva případy, kdy to uvádí včetně predikátu z Bítova.
Nevíš Ježku, kdo je Diviš z Hrádku? Nějaký zeman z nějaké tvrze od Pelhřimova?

1) "…přikázal jest Divišovi, aby pána z Rožmberka hubil, ..." .......... "vuodce Divišovi" (Diviš z Hrádku)

2) často uváděno ve zprávách jen samostatné jméno Koluch (asi Jan Koluch z Pňové Lhoty)

3) "chtěli zradit panu Alšíkovi z Bítova a mladému panu Krojíři, Žižkovi a Kolúchovi Nové Hrady, hrad i město a za to, že jim pan Alšík slíbil" (někdo z Krajiřů z Krajku)

4) "chtěli jsú Nový Hrad zlézt a Folkenstorfer z Kolmice jměl jest jim na pomoc přijeti" (rakouský šlechtic Jörg z Volkenstorfu na Kolmitz)

5) "že Hynek sluha Sudlicov v Moravě na Rabšteině" (asi Vilém Sudlice z Litovan na Rabštejně)

6) "chtěli sú hrad Velešín panu Litoltovi z Bietova zraditi a byli sů u něho sledujíc, kterak mosty zdvihajú a jich hledají."
Uživatelský avatar
Ježek
Král
Příspěvky: 4107
Registrován: 01 lis 2005 19:01
Bydliště: Železné Hory/Praha
Has thanked: 111 times
Been thanked: 25 times

Re: Předhusitské bojové družiny

Nový příspěvek od Ježek »

Laurentius píše:Nevíš Ježku, kdo je Diviš z Hrádku? Nějaký zeman z nějaké tvrze od Pelhřimova?
Bohužel :(
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Bastard
Panoš
Příspěvky: 32
Registrován: 02 črc 2013 08:10
Bydliště: Brno

Re: Předhusitské bojové družiny

Nový příspěvek od Bastard »

Laurentius

Vilém Sudlice z Litovan seděl na Rabštejně zřejmě už v roce 1408, před ním to byl právě Hynek Suchý Čert, ale ten jistě nebude psán jako jeho sluha.
Uživatelský avatar
Laurentius
Vévoda
Příspěvky: 952
Registrován: 03 úno 2009 19:14
Been thanked: 5 times

Re: Předhusitské bojové družiny

Nový příspěvek od Laurentius »

Je někde na internetu ta Rožmberská popravčí kniha?

Tento Hynek byl někdo ze služebnictva toho Viléma Sudlice z Rabštejna (a Litovan). Rod z Litovan by měl být příbuzný s rodem ze Mstěnic tj. s Kateřinou ze Mstěnic (manželkou Zikmunda z Jevišovic a pak Voka z Holštejna).

S tím Divišem z Hrádku to bude horší. Může to mít i nějakou souvislost s Hrádkem u Čejchanova tj. jednoho s posledních útočišť Jana Zula z Ostředka. Po zničení Čejchanova Hrádku na jeho místě povolil Václav IV. stavbu nového a hádejte komu, Rackovi Kobylovi. Racek Kobyla je další jméno objevující se v zápisech.
Bastard
Panoš
Příspěvky: 32
Registrován: 02 črc 2013 08:10
Bydliště: Brno

Re: Předhusitské bojové družiny

Nový příspěvek od Bastard »

Máte někdo více informací o vůdcích typu Janáč, Bepta, Koléska, Pinta, Janek Sigárek, Jan Černý, Zikmund Plachota, Michek?
A ještě poprosím o info o díle Hoffanna, jde o knihu o loupeživých skupinách doby předhusitské? Děkuji
slavicekvac
Král
Příspěvky: 1782
Registrován: 28 říj 2009 11:55
Bydliště: Kladno
Been thanked: 2 times

Re: Předhusitské bojové družiny

Nový příspěvek od slavicekvac »

Ježek píše:
Laurentius píše:Nevíš Ježku, kdo je Diviš z Hrádku? Nějaký zeman z nějaké tvrze od Pelhřimova?
Bohužel :(
Hrádek u Vlašimi?
Uživatelský avatar
Zany
Král
Příspěvky: 1170
Registrován: 07 říj 2007 19:37
Bydliště: Praha
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time

Re: Předhusitské bojové družiny

Nový příspěvek od Zany »

v Hrádku u Pacova bývala tvrz
Uživatelský avatar
Laurentius
Vévoda
Příspěvky: 952
Registrován: 03 úno 2009 19:14
Been thanked: 5 times

Re: Předhusitské bojové družiny

Nový příspěvek od Laurentius »

Bastard píše:Máte někdo více informací o vůdcích typu Janáč, Bepta, Koléska, Pinta, Janek Sigárek, Jan Černý, Zikmund Plachota, Michek?
Co je to za jména? Neznám.

Zany píše:v Hrádku u Pacova bývala tvrz
To by mohlo být ono. Tu jsem myslel. Bohužel asi nebudou žádné záznamy o majitelích tvrze ve 14. století.
Bastard
Panoš
Příspěvky: 32
Registrován: 02 črc 2013 08:10
Bydliště: Brno

Re: Předhusitské bojové družiny

Nový příspěvek od Bastard »

Laurentius

Jedná se o vůdce bojových družin dle Jihlavských popravčích knih od roku cca 1410 do 1430. Ale už jsem si pořídil literaturu od Hoffanna, Plačka a Mezníka a tam je informací spousta. Vyloženě si chrochtám, Hoffmann je obrovská banka informací, kde se popisují tyto skupiny lapků a jsou krásně rozděleny dle druhu činnosti na skupiny hradních posádek, dále skupiny operující v terénu, ale spadající vždy pod ochranná křídla některých pánů. Potom jsou to vyloženě loupežníci olupující v podstatě kohokoliv a v poslední řadě předhusitské skupinky, kde už se zaměřovali hlavně na určitou skupinu protivníků. Popisuje i konkrétní situace kde docházelo i k vraždám, příkladně zabití Jihlavského kupce Heschla. Tento čin doznává hned několik lapků jako Zikmund, Sram, Jakúbek Rysek, Martin z Lysic, Janáč mladý. Zabití nebylo běžné, ale stávalo se. Případ Heschla byla připravená cílená vražda. Vyjmenovávat všechny jména členů družin by bylo na dlouho. Některé skupiny měly i 40 členů, ale tito lidé často přecházeli do různých skupin, ty se na větší akce spojovaly nebo naopak dělily na menší celky. Zajímavé je, že celkový počet lapků se v daném nemalém regionu odhaduje na max 300 lidí. Operovali na Moravě v ˇˇCechách a Rakousku. Zajímavé je co bylo předmětem lupu a kam směřoval zájem těchto družin. Hlavním cílem byla hotovost a koně, dále sukna, ryby, kožešiny. Minimálně docházelo k zajímání a požadavky výkupného. Potřebovali se rychle přesouvat. Nejvíc útočili na kupce z měst a jsou doloženy případy, kdy měštanům přivodili takové škody, že je přivedli k bankrotu.
Uživatelský avatar
Zany
Král
Příspěvky: 1170
Registrován: 07 říj 2007 19:37
Bydliště: Praha
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time

Re: Předhusitské bojové družiny

Nový příspěvek od Zany »

Laurentius píše:
Zany píše:v Hrádku u Pacova bývala tvrz
To by mohlo být ono. Tu jsem myslel. Bohužel asi nebudou žádné záznamy o majitelích tvrze ve 14. století.
Bohužel, pro 14. století informací minimum - podle Sedláčka náležela jakémusi Dobrkovi, po němž spadla jako odúmrť na korunu. Karel IV. ji roku 1358 postoupil jako splátku dluhu Rožmberkům, R. 1359 se zde uvádí purkrabí Přibík. Na přelomu 14. a 15. století tu sídlil jakýsi Václav († před 1404) a jeho syn Petr Hrádek z Hrádku. Ale to už je mimo rámec tvého dotazu.

August Sedláček: "Hrady, zámky a tvrze království Českého", sv. IV "Vysočina Táborská", Praha 1885
Karel Tříska a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl V. - Jižní Čechy, Svoboda, Praha 1986
KOBLASA, Pavel a Daniel KOVÁŘ. Panská sídla jižních Čech: 433 hradů, zámků a tvrzí. Vyd. 1. České Budějovice: Veduta, 2003, 215 s. ISBN 80-903040-4-4.
Uživatelský avatar
Laurentius
Vévoda
Příspěvky: 952
Registrován: 03 úno 2009 19:14
Been thanked: 5 times

Re: Předhusitské bojové družiny

Nový příspěvek od Laurentius »

Díky za informace Zany.
Kde si sehnal tu literaturu Bastarde? Na Hoffmanna bych se taky rád podíval, ale netuším jak.
Bastard
Panoš
Příspěvky: 32
Registrován: 02 črc 2013 08:10
Bydliště: Brno

Re: Předhusitské bojové družiny

Nový příspěvek od Bastard »

Laurentius

Jedná se o knihy:
1. Páni z Kunštátu - Miroslav Plaček, Peter Futák
2. Archiv český XXXVIII - Popravčí a psanecké zápisy jihlavské z let 1405-1457
3. K povaze drobné války, záští a násilných činů před husitskou revolucí - František Hoffmann, Pocta akademiku Václavu Vaněčkovi k 70. narozeninám - Universita Karlova 1975
4. Moravský historický sborník 1986 - František Hoffmann str. 72 -89 Bojové družiny před husitskou revolucí na západní Moravě.

Na cestě mám další literaturu, ale beru si ji postupně, abych to stíhal přečíst.

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Common Crawl Bot a 0 hostů