Zvláštnosti evropské heraldiky

Šlechtické rody i jednotliví šlechtici. Šlechtická kultura, heraldika, genealogie, ...

Moderátor: elizabeth

Uživatelský avatar
Wladislaus
Kníže
Příspěvky: 378
Registrován: 18 led 2020 08:41
Has thanked: 1 time
Been thanked: 12 times

Zvláštnosti evropské heraldiky

Nový příspěvek od Wladislaus »

Evropská heraldika je v porovnání se zbytkem světa svébytná. Přibližuje se jí jen Japonsko, kde existoval systém dědičných znaků zvaných mon. Ovšem i v rámci evropské heraldiky existují určité typické znaky shodné pro jednotlivé země.

Francie
Nejstarší francouzské erby nesou z téměř 20% heroldské figury (oproti českým, které pouze z 5%), zvláště v oblibě jsou kříže. Co však francouzskou heraldiku odlišuje od ostatních je pravidlo jednoho erbu – to znamená, že jeden erb může používat pouze jediná osoba. Nikoli tedy, že erb je společný všem příbuzným, ale že erb rodový používá jen nejstarší člen a hlava rodu. Ostatní mladší, případně levoboční potomci, se od něj odlišují tzv. brizurami, což je nejčastěji zdvojení či ztrojení figury, přidání nové figury (pruhy, lemy), záměna figury za jinou, přemístění na jiné místo na štítu nebo změna tinktury. Velkou oblibu má také užití tzv. kožešin – hermelínu (z hranostaje) a popelčiny (z veverky), které jsou někdy považovány za zvláštní druh tinktury.
Obrázek

Anglie
Anglie převzala francouzskou heraldiku a její terminologii, jakožto průvodní znak nadřazenosti normanských šlechticů nad domácím obyvatelstvem. I zde tak platí pravidlo o jedinečnosti erbu a rodový může nosit pouze hlava rodu. Na rozdíl od Francie však v anglické heraldice vznikl přesně stanovený systém pro odlišení pořadí jednotlivých synů – pro prvního syna je to koňský turnajový popruh (ang. label, fr. lambel, něm. turnierkragen), pro druhého půlměsíc, pro třetího pěticípá hvězda, pro čtvrtého pták, pro pátého prstenec, pro šestého lilie, pro sedmého růže, pro osmého kotvový kříž a pro devátého osmilístek (zdvojený čtyřlístek). Velmi oblíbenou figurou je tzv. anglický lev, který je kráčející s hlavou natočenou k pozorovateli.
Obrázek

Skotsko
Vychází ze systému původních klanů, kde všichni stejného jména jsou jedné krve a mají stejný erb. Ale ne všichni příslušníci klanu mají právo erb nosit (pouze náčelníkův klenot). Zvláštností je rovněž existence úřadu krále skotských heroldů, zvaného Lord Lyon, který měl rozsáhlé pravomoce a býval členem královské rady. Jinak se skotská heraldika vzhledově podobá spíše francouzské než anglické.

Německo a Rakousko
Obě země jsou kulturně i historicky spjaty natolik, že u nich nejsou žádné rozdíly v heraldice. Jejich heraldika je obecně střízlivější a jednodušší. Figura orlice je symbolem císaře a do svého znaku ji často také obdržely za odměnu rody, jejichž členové císařům věrně sloužili. Příslušníci celého rodu měli právo nosit stejný erb a jeho jednotlivé větve se rozlišovaly nejčastěji rozdílnými klenoty nebo změnou tinktury.

Itálie
Pro Itálii je typické, že vzhledem k její rozdrobenosti po čas celého středověku, kde mezi sebou jednotlivé městské státy a království různě bojovaly, často s intervencí cizích mocností, než byla Itálie sjednocena na konci 19. století, nemá žádný výrazný odlišovací znak. Přesto však můžeme vypozorovat určité zvyklosti. Rody, sympatizující s německými králi a císaři mívaly v oblibě černou orlici. Na jihu Itálie byla nejoblíbenější kombinace zlaté a červené tinktury, na severu patřil k nejoblíbenějším figurám svatojiřský kříž (tj. kříž v jeho základní podobě, jako je například na anglické vlajce. Velmi oblíbené jsou také mytologické mluvící figury. Přilby s klenotem byly nahrazovány hodnostními korunami.

Polsko
Polská heraldika je oproti jiným velmi atypická a dosud není jasné, proč se ubírala svým svébytným směrem. Tím je, že k jednomu erbu přísluší několik různých a nepříbuzných rodů, takzvaných erbovních klanů (pol. ród herbowy) – u 27 erbů je to více jak 100 rodů, u 3 erbů více než 300 rodů a k jednomu (Topór) dokonce 639 rodů! Běžná je však i situace, kdy rody stejného jména používají jiné erby. Figury polských erbů jsou rovněž zvláštní. Vyskytují se zejména takové, které lze nalézt v Čechách (například lekno u Kouniců nebo odřivous u Benešoviců). Časté jsou však figury, které se jinde vyskytují výjimečně nebo vůbec – například koňské podkovy, šípy, kosy, hvězdy a půlměsíce. Štít mívá obvykle jen jediné pole, které má v drtivé většině červenou tinkturu. Častý lineární charakter polských figur je některými teoriemi odvozován od kmenových znaků vlastnictví, používaných jako cejchy vypalovaných například do kůže dobytka, vyrývaných do kůry stromů nebo tesaných do kamene, které používaly starověké stepní národy Skythů a Sarmatů (později třeba i Turci a Mongolové) a kterým moderní historiografie říká tamga. Podle této teorie by měla část polské šlechty kořeny mezi Sarmaty, což, pokud bychom přijmeme za fakt, že Slovani po dlouhá staletí se Skythy a Sarmaty žili v těsném sousedském kontaktu a v dobách stěhování národů pravděpodobně určité jejich zbytky asimilovali (viz. název Chorvati), tak zas až tak úplně nesmyslné tato teorie není.
Obrázek

Uhry
Uherská šlechta měla počátky v kmenové hierarchii a západní feudální systém společně s křesťanstvím mezi původně kočovné Uhry přineslo až usazení v Panonské nížině. Užívání erbů se rozšířilo zejména příchodem a asimilací celé řady německých šlechticů a rytířů, přesto se však největšího rozmachu dočkalo až za vlády Zikmunda Lucemburského přelomu 14. a 15. století. Podle legendy uherští šlechtici doprovázející Zikmunda na koncil do Kostnice spatřili nádheru erbů visících před dočasnými sídly cizí šlechty a po návratu domů hromadně žádali Zikmunda, aby jim udělil erby. Ve stejné době také začaly boje s Turky, a proto se na mnoha uherských erbech vyskytují figury zpodobňující tyto střety – nejčastěji se jedná o uťaté hlavy (vždy s knírem a kapkami krve, občas s turbanem), buď samotné nebo nabodnuté na kopí či ve zvířecích tlapách. Časté jsou také figury obrněných paží a šavlí. Od Turků pak také pochází figury slunce, hvězd a půlměsíce. Naopak málokdy se objevují figury heroldské, s výjimkou znaku Arpádovské dynastie a rodů původem německých.

Ostatní země
Skandinávská heraldika je úzce spjatá s německou skrze germánskou příbuznost, typický je pak výskyt zvířecích figur. Belgická heraldika se úzce přimyká k francouzské, nizozemská je na pomezí francouzské a anglické. V balkánských zemích se heraldika příliš nerozvinula a erby jsou známy pouze u několika nejvýznamnějších rodů. V Řecku je heraldika chápána jako cizí element a neuchytila se ani v dobách Byzantské říše, avšak používání různých symbolů se datuje od nejstarších dob.
Uživatelský avatar
Wladislaus
Kníže
Příspěvky: 378
Registrován: 18 led 2020 08:41
Has thanked: 1 time
Been thanked: 12 times

Re: Zvláštnosti evropské heraldiky

Nový příspěvek od Wladislaus »

Zajímalo by mě, co si větší znalci než já, myslí nebo vědí o svébytnosti polské heraldiky..
Rubáš z Hrádku
Rytíř
Příspěvky: 165
Registrován: 01 pro 2010 15:47
Bydliště: Litoměřice
Been thanked: 2 times

Re: Zvláštnosti evropské heraldiky

Nový příspěvek od Rubáš z Hrádku »

"....které používaly starověké stepní národy Skythů a Sarmatů (později třeba i Turci a Mongolové) a kterým moderní historiografie říká tamga. Podle této teorie by měla část polské šlechty kořeny mezi Sarmaty, což, pokud bychom přijmeme za fakt, že Slovani po dlouhá staletí se Skythy a Sarmaty žili v těsném sousedském kontaktu a v dobách stěhování národů pravděpodobně určité jejich zbytky asimilovali (viz. název Chorvati), tak zas až tak úplně nesmyslné tato teorie není..."

A erby se objevily až ve 13. století... To by asi nepřetrvaly
Uživatelský avatar
Wladislaus
Kníže
Příspěvky: 378
Registrován: 18 led 2020 08:41
Has thanked: 1 time
Been thanked: 12 times

Re: Zvláštnosti evropské heraldiky

Nový příspěvek od Wladislaus »

A erby se objevily až ve 13. století... To by asi nepřetrvaly
Z čeho teda ty klikiháky na mnoha polských erbech vychází? Jaké jiné vysvětlení pro ně existuje? Proč by tamgy nemohly přetrvat jako značka označující třeba dobytek?
Rubáš z Hrádku
Rytíř
Příspěvky: 165
Registrován: 01 pro 2010 15:47
Bydliště: Litoměřice
Been thanked: 2 times

Re: Zvláštnosti evropské heraldiky

Nový příspěvek od Rubáš z Hrádku »

800 let to přežilo na dobytku a pak to dali na štít? To asi ne, tomu nevěřím. Ale je asi pravdou, že to asi vycházelo z "vlastnických značek", užívaných v předheraldickém období. Velmi zhruba je to na čtvrtině polských erbů. Polská šlechtická heraldika je celosvětově unikátní.
Uživatelský avatar
Ježek
Král
Příspěvky: 4006
Registrován: 01 lis 2005 19:01
Bydliště: Železné Hory/Praha
Has thanked: 55 times
Been thanked: 18 times

Re: Zvláštnosti evropské heraldiky

Nový příspěvek od Ježek »

U nás se občas uvažuje o nějaké návaznosti značek na keramice a erbů (šíp pánů ze Strakonic). Musel bych najít ten článek, ale vychází to z interpretace, že značky nejsou značky výrobců, ale příjemců poddanských dávek.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Uživatelský avatar
Wladislaus
Kníže
Příspěvky: 378
Registrován: 18 led 2020 08:41
Has thanked: 1 time
Been thanked: 12 times

Re: Zvláštnosti evropské heraldiky

Nový příspěvek od Wladislaus »

Rubáš z Hrádku píše:800 let to přežilo na dobytku a pak to dali na štít? To asi ne, tomu nevěřím. Ale je asi pravdou, že to asi vycházelo z "vlastnických značek", užívaných v předheraldickém období. Velmi zhruba je to na čtvrtině polských erbů. Polská šlechtická heraldika je celosvětově unikátní.
Neznám nijak podrobně historii Polska, natož jejich heraldiku. Jejich erby mě ale zaujaly a je to jedna z teorií, která mě rovněž zaujala, proto jsem to sem dal, jako téma, jestli k tomu někdo neví něco víc. Co se vlastně ví o historii Polska v období mezi příchodem prvních Slovanů v 5./6. století a prvním doloženým polským knížetem Měškem v 10. století? Jestli se nepletu tak žádné písemné zprávy o tamním dění nejsou, možná proto, že Polsko bylo dlouho odděleno těžko proniknutelnou hradbou Avarů, Moravanů, Čechů a Polabských Slovanů? Co se tam dělo? Mohly nějaké starší tradice přetrvat déle, než u Čechů, kteří měli kontakty se západním světem relativně časté, nebo u Polabských Slovanů, kteří začali podléhat germanizaci poměrně záhy? Netvrdím, že tamgy mohly přežít na dobytku, ale nějaká symbolika u vládnoucích klanů mohla přetrvat kdekoli jinde a pak přejít do erbů, i po těch staletích. Čtvrtina polských erbů je pořád docela hodně. Jestli to vycházel z vlatnických značek, tak ty vycházely z čeho?
Ježek píše:U nás se občas uvažuje o nějaké návaznosti značek na keramice a erbů (šíp pánů ze Strakonic). Musel bych najít ten článek, ale vychází to z interpretace, že značky nejsou značky výrobců, ale příjemců poddanských dávek.
I tak by to ale byly jenom jednotky, vím jenom o strakonickém šípu a benešovickém odřivousu. Ale ten článek o značkách na keramice by mě docela zajímal.
Uživatelský avatar
Ježek
Král
Příspěvky: 4006
Registrován: 01 lis 2005 19:01
Bydliště: Železné Hory/Praha
Has thanked: 55 times
Been thanked: 18 times

Re: Zvláštnosti evropské heraldiky

Nový příspěvek od Ježek »

https://www.academia.edu/31171703/Zna%C ... n_Keramik_" onclick="window.open(this.href);return false;

Jediný, co tam připomíná erb, je hvězda, k ní tady: https://www.digitalniknihovna.cz/mzk/vi ... f3fc9ae867" onclick="window.open(this.href);return false;

https://www.academia.edu/1297779/Kerami ... 13_14_stol" onclick="window.open(this.href);return false;

Ale asi to nebude ona, ta mnou výše zmiňovaná teorie tam není.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Uživatelský avatar
Wladislaus
Kníže
Příspěvky: 378
Registrován: 18 led 2020 08:41
Has thanked: 1 time
Been thanked: 12 times

Re: Zvláštnosti evropské heraldiky

Nový příspěvek od Wladislaus »

Ježek píše:https://www.academia.edu/31171703/Zna%C ... n_Keramik_

Jediný, co tam připomíná erb, je hvězda, k ní tady: https://www.digitalniknihovna.cz/mzk/vi ... f3fc9ae867" onclick="window.open(this.href);return false;

https://www.academia.edu/1297779/Kerami ... 13_14_stol" onclick="window.open(this.href);return false;

Ale asi to nebude ona, ta mnou výše zmiňovaná teorie tam není.
Díky, prostuduju. Po zběžném prolítnutí to ale na nějaké předchůdce erbů opravdu nevypadá, spíš na značky samotných hrnčířů
Uživatelský avatar
Ježek
Král
Příspěvky: 4006
Registrován: 01 lis 2005 19:01
Bydliště: Železné Hory/Praha
Has thanked: 55 times
Been thanked: 18 times

Re: Zvláštnosti evropské heraldiky

Nový příspěvek od Ježek »

Dobře zpracované erby českého království, včetně toho atypického lva s křížem datovaného do křížové výpravy Přemysla Otakara II. do Pruska "na počest řádu dokonce změnil barvy svého erbu z červené a stříbrné na černou a stříbrnou a dvouocasému lvu položil na prsa řádový kříž, ovšem jen pro přílěžitost tažení." ( Libor Jan, Počátky Chomutova a řád německých rytířů, Comotovia 2002, s. 8).


http://www.hubert-herald.nl/CechyBohemi ... .htm#_edn1
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Common Crawl Bot a 1 host