Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 10 kvě 2021 22:04

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 737 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 37  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 30 srp 2007 12:16 
Offline
Vévoda

Registrován: 22 bře 2007 22:04
Příspěvky: 872
Bydliště: Martinovo údolí
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Tak jsem zašel za Sovadinou,ale má do 10 10.dovolenouTak nìco k tìm pramenùm.Na Krompachu/karoliengau/se vedla kronika od r.800.Mìli by tam být i poèátky Vartenberkù a Berkovcù ještì z dob kdy patøili k markrabství míšeòskému.Ta byla ale prodána nìkam do saska.Ale jak se tu píše mnohé staré kroniky z ní èerpaly.Badatel øíká,že mnoho z ní je ve staré kronice Ebersdorfu-Habarticích u Frýdlantu.Nìkteré opisy se dìdily v rodinì Kreibichù ,jež si v Maøenicích vedla vlastní rodinnou kroniku.To je asi fuè.Ale !Pøi kolonizaci tìcto oblastí povìøili Berkovci dìdièným právem rychtáøským rodinu Kreibichových,s povinností vést kroniku i pro okolí.Badatel zjišoval že tu jsou uvedeny stezky ještì kolem roku 1000,Vlny vnìjší kolonizace S daty a rodinami,i odkud ve vlnách pøišli.Napø 1086 až 1136Z hessenska a Durynska a získávali pozemky od berkovcù.Ale ty nejstarší poøád jmenují Birkenfeldy?!

Bohužel jak píše dál tato kronika,vedená do roku 1796 ,byla odevzdána r.1848 pøi územní reformì do státního archivu a znepøístupnìna veøejnosti.Jak píše, bohužel tak další poèátky historie jsou pro mne v temnosti a s jejím odhalováním jsou potíže.Myslíte,že by se ta kronika nìkde mohla najít?Bylo to za rak. uherska.Máte s tím možná nìjaké skušenosti.Byl by to zdroj jak hrom.

_________________
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: ztracená kronika
UNREAD_POSTNapsal: 30 srp 2007 15:23 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Georg píše:
..Myslíte,že by se ta kronika nìkde mohla najít?
Takto dopadlo více památek. Vìtšinou byly "deponovány" do šlechtických knihoven, pak zabavovány státními archivy a jejich pohyb byl rùznorodý. Podobnì jsme hledali štìpanický missál sepsaný po r. 1300.
Dùležité je sebrat veškeré dostupné informace o kronice z literatury a vlastvìdných sborníkù. Zjistit, kdo ji jako první pøevezl jinam z pùvodního místa.
Pak dohledávat po okresních a oblastních archivech. Mùže být nakonec i v pražském Klementinu v oddìlení rukopisù nebo na Strahovì v Archivu písemnictví...?


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 30 srp 2007 17:15 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
Georg píše:
Kdo se bojí nesmí do lesa!Nejvíc mne mùže vyhodit,ale jelikož jsem slušòák,tak se k tomu neodváží.A mám dobré vztahy s øeditelem Smejkalem-Z dob ,kdy ještì neøediteloval :lol:


Já myslím, že nevyhodí. Oni jsou tihle pánové docela formáti, to jsem poznala, když jsem prudila docenta Stloukala s kostrou Jindøicha z Lipé.

_________________
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 30 srp 2007 19:16 
Offline
Vévoda

Registrován: 22 bře 2007 22:04
Příspěvky: 872
Bydliště: Martinovo údolí
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Kde jsi ji proboha vzala? :shock:Ještì ,že s ho s ní nestloukla

_________________
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 30 srp 2007 19:22 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
Georg píše:
Kde jsi ji proboha vzala? :shock:Ještì ,že s ho s ní nestloukla


:roll: :lol: :roll: Právì že nevzala, furt ji hledám, je nìkde v Brnì, ale pan docent ji pøed mnoha a mnoha lety zkoumal, tehdy ještì byla tam, kde být mìla.

Sice si na to už moc nepamatoval, ale nasmìroval mì dál, a hlavnì byl fakt fantastickej, žádný dej mi pokoj ženská... apod.

_________________
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 14 říj 2007 21:25 
Offline
Knìžna
Uživatelský avatar

Registrován: 05 kvě 2007 12:32
Příspěvky: 316
Bydliště: Praha
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Neznáte nìkdo podrobnìji Jièín a nejbližší okolí? Pátrám po lokalitì høbitova
u sv.Jana Køtitele na Koštofranku. V Jièíne jsen našla jen ulici Pod Koštofrankem a z èasových dùvodù jsem nestihla projít okolí. :wink:

_________________
Minulost není tøeba milovat, staèí jí rozumìt a nezapomenout, že konèí v budoucnosti. M.Ivanov


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 15 říj 2007 18:58 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 07 říj 2007 18:37
Příspěvky: 2055
Bydliště: Praha
Has thanked: 0 time
Been thanked: 12 times
Dagmar píše:
Neznáte nìkdo podrobnìji Jièín a nejbližší okolí? Pátrám po lokalitì høbitova
u sv.Jana Køtitele na Koštofranku. V Jièíne jsen našla jen ulici Pod Koštofrankem a z èasových dùvodù jsem nestihla projít okolí. :wink:


Koštofrank se pøezdívalo renesanèní tvrzi (dnes zámek) v Lázních Bìlohrad, zdejší kostel je ale zasvìcen Všem svatým


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 15 říj 2007 20:59 
Offline
Knìžna
Uživatelský avatar

Registrován: 05 kvě 2007 12:32
Příspěvky: 316
Bydliště: Praha
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Zany píše:

Koštofrank se pøezdívalo renesanèní tvrzi (dnes zámek) v Lázních Bìlohrad, zdejší kostel je ale zasvìcen Všem svatým


Díky za info.
Našla jsem na stránkách - Prùzkumy památek:

"V areálu mìsta Jièína stál již v dobì jeho založení menší hrádek u valdické brány, zvaný Koštofrank a opevnìný dvùr Hrádek v místech dnešních èp. 22 a 24. U Koštofranku stával kostelíèek sv. Jana Køtitele, ale jelikož nebyl asi dostateènì velký, byl poblíž jihozápadního rohu námìstí založen kostel sv. Jakuba a kolem nìho vznikl høbitov."

_________________
Minulost není tøeba milovat, staèí jí rozumìt a nezapomenout, že konèí v budoucnosti. M.Ivanov


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Hrádky v Jièínì
UNREAD_POSTNapsal: 16 říj 2007 11:07 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Dagmar píše:
..v dobì jeho založení menší hrádek u valdické brány, zvaný Koštofrank a opevnìný dvùr Hrádek..
U té valdické brány mìl stát nìjaký hrádek, snad pùvodní zdejší sídlo.
V západní èásti mìsta u nìkdejšího mìstského opevnìní mìl stát nad øekou Cidlinou jiný hrádek.
Teprve pozdìji se zaèalo s výstavbou zámku pøímo ve mìstì, na jehož stavbu byly skoupeny okolní domy na námìstí.
Zmiòované hrádky ale nemìly nìjakou výraznou váhu, protože Jièín (do doby, než si z nìj chtìl Albrecht z Valdštejna udìlat hlavní mìsto svého vévodství) bylo tržním mìstem k hradu Veliši.

Jinak Koštofrank, tedy opevnìné sídlo (Castellum francum), se øíká i høbitovnímu kostelíku v Semilech, kam je podle nìkterých teorií kladena první semilská tvrz...


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 16 říj 2007 11:23 
Offline
Knìžna
Uživatelský avatar

Registrován: 05 kvě 2007 12:32
Příspěvky: 316
Bydliště: Praha
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Dagmar píše:
Pátrám po lokalitì høbitova
u sv.Jana Køtitele na Koštofranku


Zany a Przemysle díky za informace. Pøi bádání o Smiøických jsem narazila na zprávu o tomto høbitovu , na kterém mìla být pohøbena
Eliška Kateøina ze S. Napadlo mì, pokud by høbitov ještì existoval, že by se tam mohl nacházet tøeba náhrobek s její podobiznou. :?: :!:

_________________
Minulost není tøeba milovat, staèí jí rozumìt a nezapomenout, že konèí v budoucnosti. M.Ivanov


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Elišèino pohøbení
UNREAD_POSTNapsal: 16 říj 2007 11:27 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Dagmar píše:
..o tomto høbitovu , na kterém mìla být pohøbena Eliška Kateøina ze S.
Nìkteøí Smiøiètí (pokud si ještì dobøe pamatuju), byli pohøbíváni v Týnu u Rovenska nebo tam nìkde?
V každém pøípadì, pokud by byla pohøbena na bìžném høbitovì, bylo by to pro ní nìco jako trvalé zhanobení její památky.
(Ale to zas už mùžem probírat u pøíslušné kapitoly. :wink: )


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 15 lis 2007 13:11 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Nevíte nìkdo, z jakého rozrodu byl Smil z Bílkova? Páni z Bílkova se jmenují podle hradu Bílkova u Daèic, ale kde se vzali, jsem nenašla... Díky moc!

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Mìním z Neví nìkdo na NEMÁ nìkdo
UNREAD_POSTNapsal: 07 led 2008 18:11 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
k pùjèení tu Žemlièkovu Zpovìd KUkaty , moc prosím ???
Anebo neví nìkdo, kde se k ní dostat, antikvariáty a aukro zatím nic ...

Díky

K.

_________________
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 07 led 2008 19:23 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 07 říj 2007 18:37
Příspěvky: 2055
Bydliště: Praha
Has thanked: 0 time
Been thanked: 12 times
Katerina píše:
k pùjèení tu Žemlièkovu Zpovìd KUkaty , moc prosím ???
Anebo neví nìkdo, kde se k ní dostat, antikvariáty a aukro zatím nic ...

Díky

K.


já to sem už psal (aspoò doufám), už pùl roku mi to visí na netu jako ebook:
http://rapidshare.com/files/50464003/zpoved_kukaty.zip


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Dva dotazy
UNREAD_POSTNapsal: 08 úno 2008 11:51 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
Tak mám na Vás dva dotazy , prosby o radu :

1. Neznáte nìjakého dobrého genealoga z Morevskoslezkého kraje, nejlépe kolem Ostravy ?

2. Nevíte , kde bych se mohla dopídit obrázku nebo fotky obrazu od Kaufmana - Ukøižování, mìl být ze sbírky Jana z Dražic a zajímá mì proto, že postava Dobrého setníka je prý namalovaná podle Jana Lucemburského. Snad mìl být vystaven na té velké Karlovì výstavì.

Dík

_________________
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: odpoved
UNREAD_POSTNapsal: 08 úno 2008 14:05 
Offline
Měšťan

Registrován: 07 zář 2007 16:54
Příspěvky: 27
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Mila Katerino,
obrazek obrazu Ukøižovani jsem nasla na str.16 v katalogu vystavy Karel IV. cisar z boži milosti (prohlidla jsem si setnika a musim s litosti konstatovat, ze na tomhle obrazu me zrovna JL neuchvati)


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: odpoved
UNREAD_POSTNapsal: 08 úno 2008 15:11 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
Blanka z Valois píše:
Mila Katerino,
obrazek obrazu Ukøižovani jsem nasla na str.16 v katalogu vystavy Karel IV. cisar z boži milosti (prohlidla jsem si setnika a musim s litosti konstatovat, ze na tomhle obrazu me zrovna JL neuchvati)


Sakryš - to je tam fakt tak ošklivej ? A je to urèitì ten pravej setník ? Ten dobrej ???

Ale jinak díky moc za informaci, budu shánìt ten katalog.

_________________
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Historické obzory
UNREAD_POSTNapsal: 12 úno 2008 21:53 
Offline
Knìžna
Uživatelský avatar

Registrován: 05 kvě 2007 12:32
Příspěvky: 316
Bydliště: Praha
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Nemáte prosím,nìkdo náhodou èísla 3/4, 5/6 a 9/1O Historických obzorù z roku 2OO1?

_________________
Minulost není tøeba milovat, staèí jí rozumìt a nezapomenout, že konèí v budoucnosti. M.Ivanov


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Historická Olomouc
UNREAD_POSTNapsal: 17 úno 2008 16:35 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
Nemá nìkdo:
Historická Olomouc. XIII. -- Olomouc. -- ISBN 80-244-0177-0. -- (2002)?
V Polsku teï píší nìjakou knihu o Bílé Hoøe a v tomhle je nìjaký èlánek.

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Historická Olomouc
UNREAD_POSTNapsal: 17 úno 2008 20:41 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 07 říj 2007 18:37
Příspěvky: 2055
Bydliště: Praha
Has thanked: 0 time
Been thanked: 12 times
Ježek píše:
Nemá nìkdo:
Historická Olomouc. XIII. -- Olomouc. -- ISBN 80-244-0177-0. -- (2002)?
V Polsku teï píší nìjakou knihu o Bílé Hoøe a v tomhle je nìjaký èlánek.


bohužel, mám jen výbìr z èísel 8 a 9, ale jestli je v tomhle nìjaký èlánek o Bílendì, tak by mì to taky zajímalo


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 737 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 37  Další

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz