Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 10 kvě 2021 23:21

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 770 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 39  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: pro hledaèe olomoucké pravdy...:)
UNREAD_POSTNapsal: 03 lis 2007 14:15 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
http://www.kosmas.cz/knihy/134123/tri-n ... tredoveku/

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 08 lis 2007 09:40 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 17 dub 2007 14:44
Příspěvky: 570
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Nakladatelství ERUDITUS už zase má knihu "Jak jsme se nedali, aneb kapitolky z dìjin národního úpìní". Právì mi pøišla výzva k objednávce, tak to hlásám ostatním. Už se na ni tìším \:D/

_________________
Volo, multum, statim!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 08 lis 2007 23:33 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 07 říj 2007 18:37
Příspěvky: 2055
Bydliště: Praha
Has thanked: 0 time
Been thanked: 12 times
novinka od Libri

Michal Lutovský
Po stopách prvních Pøemyslovcù II. – Léta krize a obnovy (972–1012)


Vyšlo: 8. listopadu 2007
Další informace: Váz., 272 stran, na 200 obr., 4 strany bar. pøílohy, ISBN 978-80-7277-231-5
Cena: 320 Kè
http://www.libri.cz/kniha.php?kniha=440

Druhý svazek volné trilogie mapuje léta krize a obnovy pøemyslovského státu od dob panování Boleslava II. až po až po sesazení knížete Jaromíra (972–1012). Také tentokrát nás autor zasvìcenì provede po desítkách historických míst v Èechách, na Moravì, ale i za hranicemi, a již to budou hradištì, dvorce, kláštery èi bojištì spojené s postavami Pøemyslovcù. Popis lokality je vždy zasazen do poznatkù archeologie i historických pramenù, ale i do dnešní podoby místa vèetnì pøístupu po turistických trasách. Text doprovází ilustraèní i faktografická obrazová dokumentace.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Jošikawa, Eidži: Musaši
UNREAD_POSTNapsal: 15 lis 2007 13:53 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 07 říj 2007 18:37
Příspěvky: 2055
Bydliště: Praha
Has thanked: 0 time
Been thanked: 12 times
není to sice novinka, vyšlo to už pøed nìjakou dobou, ale v elektronické podobì to nové je, dodìlal jsem to dneska v noci :)

Eidži Jošikawa: Musaši

Obrázek

info:
http://www.kosmas.cz/knihy/125305/musasi

Kód:
http://rapidshare.com/files/69848936/Josikawa_Eidzi-Musasi.rar


heslo:
Kód:
MadeByZany


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 15 lis 2007 15:06 
Offline
Knìžna
Uživatelský avatar

Registrován: 05 kvě 2007 12:32
Příspěvky: 316
Bydliště: Praha
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
http://www.kosmas.cz/detail.asp?afil=1030&cislo=133586

_________________
Minulost není tøeba milovat, staèí jí rozumìt a nezapomenout, že konèí v budoucnosti. M.Ivanov


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 15 lis 2007 16:48 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 07 říj 2007 18:37
Příspěvky: 2055
Bydliště: Praha
Has thanked: 0 time
Been thanked: 12 times
Šandera, Martin: Páni z Dobrušky a z Opoèna

Doporuèená cena: 340 Kè
Nakladatel: Veduta, edice: Šlechta zemí Èeské koruny;
ISBN: 978-80-86829-28-9, EAN: 9788086829289
Formát: 196 stran, 20X14cm, èesky, vázaná vazba
Rok vydání: 2007 (1. vydání)

Dìjiny významného východoèeského panského rodu, jehož dny se naplnily ve víru husitských válek, smrtí známého katolického váleèníka Jana Mìsteckého z Opoèna.
Barevná a èernobílá obrazová pøíloha, mapy, rodokmen, poznámkový aparát a rejstøíky.

info napø. zde
http://www.kosmas.cz/detail.asp?cislo=137337


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 16 lis 2007 22:44 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 07 říj 2007 18:37
Příspěvky: 2055
Bydliště: Praha
Has thanked: 0 time
Been thanked: 12 times
Lubomír Košnar, Miroslav Buchvaldek, Andreas Lippert
Archeologický atlas pravìké Evropy+CD+pøíloha map


Obrázek

http://www.kosmas.cz/detail.asp?cislo=138113

anotace
Výjimeèný projekt, který inicioval prof. Miroslav Buchvaldek a na nìmž spolupracovali odborníci z Ústavù pro pravìk a ranou dobu dìjinnou filozofických fakult univerzit v Praze a Vídni. Na podkladových materiálech se podíleli odborníci z celé Evropy v prùbìhu let 1995-2003. Atlas podává pøehled vývoje, trvání a významu jednotlivých kultur s vyznaèením naleziš po celé Evropì. Je èlenìn do dvou èástí: první obsahuje 27 barevných složených map velkého formátu znázoròujících rozšíøení kultur v Evropì od paleolitu po dobu laténskou. Druhá èást mj. obsahuje na osm set malých map s rozšíøením kultur a významnými nalezišti v jednotlivých, abecednì èlenìných zemích Evropy. Ètenáøi zde naleznou hlavní principy datování, rejstøíky názvù kultur a naleziš a zejména velmi cenný kompletní seznam odkazù na literaturu k jednotlivým lokalitám. Obsáhlý atlas je urèen odborníkùm, vysokoškolským studentùm i zájemcùm o archeologii z øad širší veøejnosti.

Doporuèená cena: 1500 Kè
Nakladatel: Karolinum
ISBN: 978-80-246-0774-0, EAN: 9788024607740
Formát: 724 stran, 30x22cm, èesky a francouzsky, vázaná vazba
Rok vydání: 2007 (1. vydání)


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: George Shipway: Za pøísahu a lásku
UNREAD_POSTNapsal: 17 lis 2007 20:51 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 07 říj 2007 18:37
Příspěvky: 2055
Bydliště: Praha
Has thanked: 0 time
Been thanked: 12 times
spáchal jsem další ebok jedné starší knihy
George Shipway: Za pøísahu a lásku

Historický román barvitì zachycuje pomìry v Anglii 12. století.
Spor mezi Štìpánem Anglickým, královnou Maud a vévodkyní z Anjou. K tìmto vojenským sporùm pøistupují i drobné války mezi šlechtici. Ústøední postavou je mladý normanský šlechtic Humphrey de Visdelou, který v tìchto sporech pøijde o majetek a marnì hledá jasno ve vojenských i politických akcích.

Kód:
http://rapidshare.com/files/70409113/George_Shipway-Za_prisahu_a_lasku.rar


heslo:
Kód:
MadeByZanypro mì osobnì kultovní dílo, kdysi pøed lety první støetnutí s historickým románem popisujícím støedovìkou válku bez pøíkras, v celé syrovosti.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Kladsko
UNREAD_POSTNapsal: 19 lis 2007 18:05 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
František MUSIL
Kladsko. Struèná historie státù
Praha, Libri 2007, 190 s.
Doporuèená cena: 250,- Kè

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Slevy na Vyšehradì
UNREAD_POSTNapsal: 19 lis 2007 18:38 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
Blahoslavený Hroznata - http://www.ivysehrad.cz/katalog.asp?nav=&id=289

Èerná smrt v Evropì/ Velký mor a konec støedovìku - http://www.ivysehrad.cz/katalog.asp?nav=&id=430

Chudáci, žebráci a vaganti/ Lidé na okraji støedovìké spoleènosti - http://www.ivysehrad.cz/katalog.asp?nav=&id=474

Náboženské poutì ve støedovìku a novovìku - http://www.ivysehrad.cz/katalog.asp?nav=&id=384

Narození a smrt v èeské lidové kultuøe - http://www.ivysehrad.cz/katalog.asp?nav=&id=513

Po stopách pøemyslovských Dìpolticù - http://www.ivysehrad.cz/katalog.asp?nav=&id=64

Poslední vìci èlovìka. Nebe, peklo a oèistec ve støedovìku - http://www.ivysehrad.cz/katalog.asp?nav=&id=602

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: ještì Vyšehrad
UNREAD_POSTNapsal: 19 lis 2007 18:44 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
Rozkoš a láska/ Dìjiny partnerských vztahù ve støedovìku ( - http://www.ivysehrad.cz/katalog.asp?nav=&id=431

Svìt støedovìkých gest - http://www.ivysehrad.cz/katalog.asp?nav=&id=627

Svìtice, nebo èarodìjky? - http://www.ivysehrad.cz/katalog.asp?nav=&id=558

Zrození oèistce - http://www.ivysehrad.cz/katalog.asp?nav=&id=546

Latinská literatura èeského støedovìku do roku 1400 - http://www.ivysehrad.cz/katalog.asp?nav=&id=111

Spor o revizi Husova procesu - http://www.ivysehrad.cz/katalog.asp?nav=&id=379

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Henri Stierlin: Starovìká Persie
UNREAD_POSTNapsal: 20 lis 2007 12:25 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 07 říj 2007 18:37
Příspěvky: 2055
Bydliště: Praha
Has thanked: 0 time
Been thanked: 12 times
Henri Stierlin: Starovìká Persie

Obrázek

Publikace se širokým tematickým zábìrem a jedineènými barevnými fotografiemi je vìnována umìní a architektuøe starovìkého Íránu v dobì pøed nástupem islámu. Sahá až do prehistorické doby a nabízí vyèerpávající pøehled nejvýznamnìjších kultur, které se v prùbìhu èasu v této staré kolébce civilizací Støedního východu vyvíjely. Zahrnuje jak „vnitøní“ Persii, tedy teritorium uvnitø hranic dnešního Íránu, tak regiony, kam sahal vliv „vnìjší“ Persie, s proslulými archeologickými lokalitami jako Nimrúd Dag, Palmýra èi Hatra. Kromì èistì perských památek se kniha rovnìž zabývá archeologickými nálezy z Mezopotámie, východní Anatolie a oblasti horního toku Eufratu a okrajovì i nálezy z východních království v blízkosti øeky Indu. Archeologové odhalili teprve nedávno, že první øemeslníci kultury Jiroft, kteøí pøed 5 000 lety obývali perskou vysoèinu, byli souèasníky velkých mezopotamských civilizací; kniha tedy pøináší informace o kulturách, které byly ještì pøed pár desetiletími zcela neznámé. Zasazuje rovnìž umìní a architekturu starovìké Persie do kontextu vzájemných kulturních vztahù s dalšími velkými starovìkými civilizacemi, pøedevším s Øeckem. Zahrnuje informace o zajímavém vývoji v menších lokálních královstvích, jako byl Marlik, Urartu èi Lúristán, i v rozlehlé achaimenovské øíši Kýra a Dáreia, která zamìstnávala øecké architekty a sochaøe z Iónie. Text doplnìný bohatým obrazovým materiálem mapuje úchvatná mistrovská díla, jako napøíklad zlaté poklady a paláce Persepole. Po výbojích Alexandra Velikého se v oblasti objevila díla s výraznì helénistickými rysy, která pøedznamenávala charakteristické umìní Parthù. Knihu uzavírá rozbor architektury a sochaøství v Hatøe a skalních reliéfù z doby mocné sásánovské dynastie, velkého protivníka Øíma a Byzance. Pøíbìh pøedislámské Persie se pak uzavírá v pøedveèer arabského vpádu, v polovinì 7. století n. l. Jedineènou publikaci mapující málo známé umìní jedné z nejvìtších starovìkých civilizací doprovázejí fotografie míst, kam se odborníci i milovníci umìní z politicko-vojenských dùvodù dostanou jen s obtížemi a zøídka.


Nakladatel: Universum
ISBN: 978-80-242-1914-1, EAN: 9788024219141
Originál: Splendeurs de l´Empire Perse, pøeklad: Kvìta Smoláriková
Formát: 280 stran, 36x26cm, èesky, vázaná vazba
Rok vydání: 2007 (1. vydání)
Doporuèená cena: 999 Kè


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Nodl: Zbožnost støedovìku
UNREAD_POSTNapsal: 21 lis 2007 22:08 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
Na Kosmovi mají sborník sestavený M. Nodlem: Zbožnost støedovìku

anotace:
Sborník zahrnuje tøináct pøíspìvkù èeských a polských medievistù vìnovaných problematice zbožnosti a hereze v pozdním støedovìku. Hlavní pozornost je v nìm vìnována mìstské religiozitì, kazatelství, klatbám, užívání amuletù v rámci lidové zbožnosti, poutnictví a s ním spojenému udìlování odpustkù ve støední Evropì a vztahu støedovìkých laikù i klerikù k ostatkùm, konkrétnì pak k v Praze uchovávané Mariinì roušce. Soubor tøí samostatných studií pak pøedstavuje zamyšlení nad poèátky hereze a postupy inkvizitorù, nad postavením žen v rámci katarství a nad zplanìním valdenství v prvních desetiletích 15. století.
Pøíspìvky jsou v èeském a polském jazyce.

Odkaz: http://www.kosmas.cz/knihy/138128/zboznost-stredoveku/

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Jan Kolda ze Žampachu
UNREAD_POSTNapsal: 21 lis 2007 22:24 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
http://www.kosmas.cz/knihy/124225/jan-k ... -zampachu/

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 03 pro 2007 18:31 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 07 říj 2007 18:37
Příspěvky: 2055
Bydliště: Praha
Has thanked: 0 time
Been thanked: 12 times
[url=http://www.kosmas.cz/detail.asp?cislo=130466]August C. Haun: Album vedut Království èeského
[/url]

Doporuèená cena: 998 Kè
Nakladatel: Argo
ISBN: 978-80-7203-922-7, EAN: 9788072039227
Formát: 0 stran, 30x39cm, èesky, neurèeno vazba
Rok vydání: 2007 (1. vydání)

anotace
Vlna zájmu o minulost pøinesla v závìru 18. a první polovinì 19. století støední Evropì zvýšenou pozornost o architektonické památky. Tehdy se rozšíøila veduta, vyobrazení skuteèné èi smyšlené krajiny s architekturou. Jelikož zájem neustával ani v polovinì 19. století, vydal nakladatel Eduard Hölzel v roce 1864 ve spolupráci s malíøi, kreslíøi a litografy Augustem Haunem, Františkem Kalivodou a Edvardem Heroldem soubor osmaètyøiceti litografií pod názvem “Malerisch-historisches Album des Königreichs Böhmen” s prùvodním textem Ferdinanda B. Mikovce. Jednotlivé listy zachytily známá i ménì známá mìsta, hrady, zámky èi místa Èech, jako napø. Bezdìz, Èeské Budìjovice, Èeský Krumlov, Karlovy Vary, Karlštejn, Loket, Mariánské Láznì, Náchod, Osek, Prahu, Rábí, Sloup, Tábor, Vyšší Brod, Zvíkov, Žebrák a Toèník a Zvíkov. Vznikl tak významný soubor, cenìný pro výtvarné zpracování a vìrné zachycení všech míst do dnešní doby.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Kataøi
UNREAD_POSTNapsal: 09 pro 2007 20:27 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
http://www.kosmas.cz/knihy/138105/nejvetsi-hereze/ - nakukovala jsem a vypadá slibnì.:)

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: kniha na mìsíc bøezen /08
UNREAD_POSTNapsal: 12 pro 2007 21:48 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
Arnošt z Pardubic :arrow: http://www.ivysehrad.cz/katalog.asp?nav=&id=1815

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: kniha na mìsíc bøezen /08
UNREAD_POSTNapsal: 12 pro 2007 22:05 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 07 říj 2007 18:37
Příspěvky: 2055
Bydliště: Praha
Has thanked: 0 time
Been thanked: 12 times
acoma píše:


škoda že až za 1/4 roku


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 12 pro 2007 22:41 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 07 říj 2007 18:37
Příspěvky: 2055
Bydliště: Praha
Has thanked: 0 time
Been thanked: 12 times
Jan Kilián: 11. 12. 1617 - Zboøení kostela v Hrobu. Na cestì k defenestraci

Obrázek

Doporuèená cena: 192 Kè
Nakladatel: Havran, edice: Dny, které tvoøily èeské dìjiny;
ISBN: 978-80-86515-79-3, EAN: 9788086515793
Formát: 176 stran, 17,5x12cm, èesky, vázaná vazba
Rok vydání: 2007 (1. vydání)

anotace
Události v severoèeském Hrobu a ve východoèeském Broumovì na pøelomu let 1617 a 1618 bývají ve školních uèebnicích tradiènì vykládány jako povìstná poslední kapka trpìlivosti èeských evangelických stavù pøi náboženském útlaku ze strany katolíkù a jako podnìt k zahájení povstání proti Habsburkùm. V prvním z uvedených mìst nechal pražský arcibiskup Jan Lohelius svým poddaným zboøit nedávno dostavìný evangelický kostel, v druhém se pokusil tamní opat kostel odpùrcù uzavøít. Okolnosti obou pøípadù jsou tématem této knihy, která se pokouší rozplést zvláštì pozadí onoho hrobského – proto se také pøíbìh odehrává kolem sporného výkladu Rudolfova Majestátu, kolem hrobských mìstských práv a kolem sporù mìsta s vrchností. Samostatnou kapitolou je pak druhý život zboøeného evangelického kostela v první polovinì 20. století, kdy byly po staletích odkryty jeho základy.

http://www.kosmas.cz/detail.asp?cislo=134870


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Peníze nervem spoleènosti
UNREAD_POSTNapsal: 14 pro 2007 17:35 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
Pro ekonomy - Peníze nervem spoleènosti :arrow: http://www.kosmas.cz/knihy/137556/peniz ... olecnosti/

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 770 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 39  Další

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 návštevníků


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz