Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 30 črc 2021 17:46

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 770 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 39  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: Kniha-studie?
UNREAD_POSTNapsal: 02 zář 2007 19:24 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
Pøemysl píše:
Vyšla studie(?) ke Kodexu Gigas :arrow: info zde.
Ale bude to nìco tenkého, takže ani nevím jaké kvality?

Koupil jsem si ji. Textu tam pøíliš není, pøeklad do nìmèiny a angliètiny, nìkolik obrázkù, myslím, že vše podstatné.
Nedoporuèil bych to za tu cenu, za úsmìv rád pùjèím ...

Ale není to do jiné diskuse?

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 03 zář 2007 11:43 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
Úplnì nejnovìjší - Královský údìl - od Jiøího Hanibala.

Pøeèetla jsem ho pro Vás pøes víkend, ale musím upøímnì pøiznat, že mùj dojem je trošku rozpaèitý - román se podobá kaleidoskopu událostí ze života Václava II. - psáno vìtšinou v ich formì.
Èasová linie je právì ponìkud roztøíštìná, i když linie - dìtství - mládí - konec života je jakž takž dodržována.
Obèas se tam vloudily formulace témìø doslova od Vañkové - napø. když umírající Václav nabádá Richenzu, že už si nesmí dát od nikoho porouèet, ELiška Pøemyslovna má nádherný sytý hlas, ale jinak je snìdá, zamraèená a vzdorovitá, apod.
Tak nìjak nevím, není to špatné, ale ani nìjaké buhvíjaké. Proto ten celkový rozpaèitý dojem.
Autor v souèastnosti sepisuje román o životì Jindøicha z Lipé (zase mì nìkdo pøedbìhl :evil: :lol: ), ale jestli to bude podobné jako o Václavovi, tak se zas není moc na co tìšit.
Pøitom je to celkem známý scénarista.

_________________
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Dìjiny ve vìku nejistot
UNREAD_POSTNapsal: 03 zář 2007 19:15 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
Dìjiny ve vìku nejistot
Obsah:
Jan Klápštì, Eva Pleškova, Josef Žemlièka: Nepøehlédnutelný Dušan Tøeštík

Výbìrová bibliografie prací Dušana Tøeštík

Dušan Tøeštík: Dìjiny ve vìku nejistot

Jacek Banaskiewicz: Gumpold, Vavøinec a Kristián, èili krátce o tom, jak se snìžná a severní Bohemia stávala souèástí "požehnané" Evropy

Marie Bláhová: Historická pamì v pramenech ranì pøemyslovských Èech

Václav Blažek: Venceslaus et filius

Ludìk Galuška: O otrocích na Velké Moravì a okovech ze Starého Mìsta

Petr Charvát: De re publica. Kaleidoskopická úvaha o státu a dìjinách

Jan Klápštì: Dìjepis a archeologie: Pøíbuzenství, jak se patøí

Pavel Kouøil: Staøí Maïaøi a Morava z pohledu archeologie

Anežka Merhautová: Obrazové téma a jeho myšlenkový obsah v raném støedovìku

Zdenìk Mìøínský: Hledání Metodìjova hrobu

Martin Nodl: Pamìt komunismu a postmoderní relativismus

Jaroslav Pánek: Bøemeno politiky. Ranì novovìká Svatá øíše øímská v promìnách moderní èeské historiografie

Josef Petráò: Mikrohistorie aneb o nedìjinách

Zdenìk Petráò: Jaké mince vlastnì vidìl na pražském tržišti Ibrahím ibn Jákub? Nìkolik poznámek k poèátkùm èeského mincovnictví

Luboš Polanský: Nálezy mincí na Pražském hradì a poèátky vlády Sobìslava (1125 - 1140)

Miloslav Polívka: Pøemyslovští a lucemburští panovníci oèima norimberského kronikáøe

Naïa Profantová, Martin Profant: Archeologie a historie aneb "jak vykopávat" dìjiny

Jiøí Rak: Jak se z únosu stane vlastenecká ctnost aneb Oldøich a Božena a Bøetislav a Jitka v optice èeského obrození

Jiøí Sláma: Kosmovy zámìrné omyly

Petr Sommer: Dopis Dušanu Tøeštíkovi

Ivan Šedivý: Opoždìní vlastenci: èeská národní identita, armáda a brannost v èeských vojenských èasopisech druhé poloviny 19. století

František Šmahel: Letmé ohlednutí za posledním stoletím èeské medievistiky

Przemyslaw Urbañczyk: Politická pøíslušnost Slezska v desátem století v nejnovìjší polské historiografii

Josef Válka: Dušan Tøeštík v kontinuitì a diskontinuitì dìjepisectví

Josef Žemlièka: Stará cesta do Bechòska. K vnímání prostoru a vzdálenosti v pøemyslovských Èechách.

---
Nikde jsem obsah sborníku k 70, narozeninám Dušana Tøeštíka nenašel, tak snad se to bude nìkomu hodit ...

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Václav II.
UNREAD_POSTNapsal: 16 zář 2007 09:38 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
Dá se tedy ten Václav II. od Charvátové doporuèit? Pøináší ta kniha nìco nového? Vèera jsem na ni koukal, ale nakonec si vzal ze stejné edice Chelèického, z filosofického namísto historického dùvodu (stejnì jako Svìtovou revoluci)

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Václav II.
UNREAD_POSTNapsal: 18 zář 2007 10:08 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 04 zář 2006 14:24
Příspěvky: 2745
Bydliště: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Has thanked: 32 times
Been thanked: 5 times
Ježek píše:
Dá se tedy ten Václav II. od Charvátové doporuèit? Pøináší ta kniha nìco nového? Vèera jsem na ni koukal, ale nakonec si vzal ze stejné edice Chelèického, z filosofického namísto historického dùvodu (stejnì jako Svìtovou revoluci)
Já se tam nic, co bych dosus nevìdìla, nedozvìdìla, ale podrobnì jsem to zatím brala jen z hlediska Záviše. Dám vìdìt po dlaším studiu, ale zatím si myslím, že to nic nového nepøináší. To jen moje úchylka, mít doma vše, kde se mihne jméno Záviš, mì si to pøinutila koupit.

_________________
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Václav II.
UNREAD_POSTNapsal: 18 zář 2007 12:43 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
Ježek píše:
Dá se tedy ten Václav II. od Charvátové doporuèit? Pøináší ta kniha nìco nového? Vèera jsem na ni koukal, ale nakonec si vzal ze stejné edice Chelèického, z filosofického namísto historického dùvodu (stejnì jako Svìtovou revoluci)


Já také ještì nemám celou pøeètenou, ale také zatím nic pøevratného - solidní shrnutí dosavadních známých vìcí ano, dostatek odkazù na zajímavé prameny také, pozornost vìnována složení Václavova dvora - pèødevším rádcù a církevních kruhù v rùzných obdobích Václvavovy vlády. Ještì jsem se nedostala k peèlivému proètení polského období, to mì hodnì zajímá, zda se tam dá nìco zajímavého najít.
Každopádnì ji berou sebou na sraz.

_________________
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Václav II.
UNREAD_POSTNapsal: 18 zář 2007 15:40 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
Katerina píše:
pozornost vìnována složení Václavova dvora - pèødevším rádcù a církevních kruhù v rùzných obdobích Václvavovy vlády.

Tak tohle mám v MHB ...

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: COdex Gigas
UNREAD_POSTNapsal: 21 zář 2007 15:59 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
Ta komerce ... ješte se u nás èertíkova Bible ani neohøála a už je na pultech jakási detektivka o ní.

Napsal to Richard Dubbell - a jmenuje se to pøímo Ïáblova Bible - jak dalece je hlavním pøedmìtem zápletky fakt nevím. Mají to v Luxoru, a píšu to spíš pro vaši informaci, jak rychlý nìkdy mùže trh být i v "umìní". :wink:

_________________
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 24 zář 2007 07:51 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 04 zář 2006 14:24
Příspěvky: 2745
Bydliště: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Has thanked: 32 times
Been thanked: 5 times
A já si minulý týden koupila knihu o Václavu II. je to román, zítra napíšu pøesné "nationale" (sem do úpravy), jmenuje se to tuším Údìl královský, u mì to evokovalo Bonhardovou, kterou jsem ovšem (zøejmì naštìstí) neèetla. Vystupuje tam Ladislav IV. jako Závišùv tchán (hauuu :?: :!: :evil: ) ale jinak je to vyprávìný z pohledu Václava a zatím jinou hrubku, jsem tam pøi prolistovávání nenašla. Jinak nabízím, že to pak zájemcùm ( no spíš zájemkyním) pùjèím, až to pøeètu, což bude tak nìkdy v zimì. :lol:

_________________
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: václav iii.
UNREAD_POSTNapsal: 24 zář 2007 16:09 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
To spíš bude zajímavìjší dlouho oèekávaná kniha o VÁCLAVU III., která je nyní dostupná v prodeji. :D


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: václav iii.
UNREAD_POSTNapsal: 25 zář 2007 12:38 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
Przemysl de Nyestieyky píše:
To spíš bude zajímavìjší dlouho oèekávaná kniha o VÁCLAVU III., která je nyní dostupná v prodeji. :D


Coooo už ??? Fakt, jak skonèím práci mažu do Luxoru. Vèera tam ještì nic nebylo .

_________________
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: václav iii. díl ii.
UNREAD_POSTNapsal: 25 zář 2007 18:27 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Tohle mì celkem pøekvapilo... :arrow: link (viz. ten druhý titul... :) )


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 25 zář 2007 18:28 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
Není to pan Maráz, nikoli Mráz?

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 25 zář 2007 18:29 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ježek píše:
Není to pan Maráz, nikoli Mráz?
Je, ale vysvìtluj to neumìtelùm... :lol:


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Maráz vers. Mráz
UNREAD_POSTNapsal: 26 zář 2007 07:20 
Offline
Pán

Registrován: 25 črc 2007 10:30
Příspěvky: 275
Bydliště: Bohemia
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Przemysl de Nyestieyky píše:
Ježek píše:
Není to pan Maráz, nikoli Mráz?
Je, ale vysvìtluj to neumìtelùm... :lol:
Tøeba ti neumìtelové vìdí, že Mráz editoval Hrady spatøené, což evokuje domnìnku, že støedovìká tématika mu není cizí...

_________________
Šťastní ti, kdo mají sklerózu - nemusejí utrácet za alkohol, aby zapomněli


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: václav iii. díl ii.
UNREAD_POSTNapsal: 29 zář 2007 22:31 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
Przemysl de Nyestieyky píše:
Tohle mì celkem pøekvapilo... :arrow: link (viz. ten druhý titul... :) )
Já myslela, že o tom víš. :wink:

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: václav iii. díl ii.
UNREAD_POSTNapsal: 30 zář 2007 06:54 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
acoma píše:
Já myslela, že o tom víš. :wink:
Pøed dobou jsi mi psala, že má vyjít ten Václav III., ale nevìdìl jsem, že má vyjít ještì další jeho práce, orientovaná na tu vraždu...? :?


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: václav iii. díl ii.
UNREAD_POSTNapsal: 30 zář 2007 10:26 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
Przemysl de Nyestieyky píše:
má vyjít ten Václav III.,

Už si se dozvìdìl ve své nové 90 stránkové knize, kdo byl vrahem?

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: václav iii. díl ii.
UNREAD_POSTNapsal: 30 zář 2007 12:25 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ježek píše:
Už si se dozvìdìl ve své nové 90 stránkové knize, kdo byl vrahem?
Neprovokuj :evil: Mám nìkolik knížek rozeètených, ale už i toho Václava....
a zatím nabývám dojmu, že to zas tak velkolepý nebude... :D (ale to jsou ty mý unáhlený soudy).


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: MHB 10
UNREAD_POSTNapsal: 01 říj 2007 19:31 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
Má nìkdo Medievaliu historicu Bohemicu è. 10?

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 770 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 39  Další

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz