Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 10 kvě 2021 22:28

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 770 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 39  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 20 čer 2007 21:01 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
na www.dantikvariat.cz maji Obrázek

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 20 čer 2007 21:06 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Není to nová kniha, ale v Academii mají zlevnìnou knihu od M. Lutovského "Hroby pøedkù" za 60 korun.
http://www.academia.cz/na_sklade.php?de ... nihy#start

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 20 čer 2007 21:11 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
acoma píše:
a taky Valdštejna

Toho prvního mám! Myslím, že to bude dost kvalitní - ta je taky v Academii zlevnìná, tak abyste to nekoupili dráž :wink:

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 21 čer 2007 11:10 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
acoma píše:
Durdíkovy Kastely... tento mírnì arogantní autor má kromì pøíznivcù i mnoho odpùrcù. A jeho kontroversní teorie o støedoevropských kastelech je mnohde brána velice z nadhledu... :D
Proslul pøedevším populárními encyklopediemi pro širokou veøejnost.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Žemlièkovy narozeniny
UNREAD_POSTNapsal: 25 čer 2007 15:33 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
Má už nìkdo ten sborník k Žemlièkovým narozeninám a mùže poreferovat?

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Žemlièkovy narozeniny
UNREAD_POSTNapsal: 25 čer 2007 16:54 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
Ježek píše:
Má už nìkdo ten sborník k Žemlièkovým narozeninám a mùže poreferovat?


Já ho mám, a už jsem si kousky i pøeèetla, ale ještì ne celé - ono to ani nejde.

Že bych na zaèátek vybrala kapitoly, které by Vás /nás mohly zajímat a k tìm se na pøání mùžem vìnovat detailnìji ?

Èi nìjak jinak ? :)

_________________
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 28 čer 2007 11:35 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
Trochu jsem pøemýšlela, jestli to není na nové téma, ale at jich zas nemáme pøíliš.
Seznam èlánkù v nabídce sborníku - èást první :
1. F. Šmahel - Bývali èechové statní jonáci: konstrukcer a rekonstrukce èeské národní historie s pomocí "velké støedovìké minulosti" ...
už mám pøeèteno, Rukopisy, Hus a Žižka, Karel IV. - jak byli využíváni pro národní obrození, zajímavé je porovnání tehdejšího vztahu k tìmto tématùm z hlediska národností v tehdejším èeském království - pøedevším vztah - Èeši x Nìmci

2. D. Tøeštík - Ještì ke královnì Emmì , Wolfenbuttelský rukopis Gumpoldovy legendy a druhý život královny Matyldy ?

3. P. Sommer - Tomáš Velímský ,Iluminace Wolfenbuttelského rukopisu Známý neznámý pramen k èeským dìjinám, zajímavé !

4. L. Galuška - Bylo povìdomí o Svatoplukovì Moravì, Veligradu a metodìjovì arcibiskupství na Moravì v 10. -12. století vìcí neznámou ?

5. P. Kubín - Znovu o Kristiána

6. Z. Petráò - Sobìslavùv titul libického knížete - další slavníkovský mýtus

7. M. Bláhová - Kosmovo podání vraždìní Vršovcù na podzim 1108

8. T. Edel - Hrad Vladislavice

9. M. Wihoda - Moravská markrabìnka Heilwida

10. M. Bravermanová - Pochází korunovaèní meè tzv. svatováclavský z pokladu po Pøemyslovscích a je jeho èepel dokonce památkou po sv. Václavu ?

11. N. Profantová, D. Stolz - Nový nález relikviáøové køížku v Kouøimi

12. J. Klápštì - Aquamanilia - otazníky kolem jednoho artefaktu

13. J. Doležal - Na okraj nálezù støedovìkých skládacích vážek z èeských zemí

14. K. Charvátová - Václav II. a Citeaux

15. D. Dvoøáèková - Duchovenstvo na dvoøe krále Václava II.

Tak to je rpvní èást , ještì zbývá další 34 pøíspìvkù, Musím øíci, že za každým pøíspìvkem následuje hojný seznam ppoižité literatury a pramenù, což je další poklad. Takže vybírejte a dejte vìdìt, co Vás zajímá, já jdu tvoøit èást II.

_________________
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Sborník - R.Ž .- 2. èást
UNREAD_POSTNapsal: 28 čer 2007 11:46 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
A pokraèujeme ...

1. R. Antonín - Moc posledních Pøemyslovcù v poastovském Polsku na pøelomu 13/14. století - tak na to se moc tìším :)

2. J. Lukaèka - Vláda posledního Pøemyslovca Václava III. v Uhrách

3. K. Mráz - Peèeti Václava III. v souvislostech

4. I. Hlaváèek - poznámky k itineráøùm a mobilitì pražských a olomouckých biskupù konce 13. století

5. P. Charvát - Laiètí bratøi v èeských pøedevèím cisterciáckých klášterech do roku 1300

6. M. Špùrová - Støedovìké zbožné ženy z panovnického prostøedí ve 13. století a jejich vztah k rodových fundacím

7. H. Soukupová - Pražský klášter cyriakùs kostelem sv. Køíže

8. P. Krafl - Spor kladského probošta Augustina Leibsteina

9. F. Gabriel, L. Kracíková - Støedovìké kostely v sondì severních Èech

10. M. Nejedlý - Mezi svùdnou Morganou, mateøskou Meluzínou a sudièkami nad kolébkou Šípkové Rùženky - k mnotvárnému obrazu víly v literárních pramenech støedovìku

11. J. Kuthan - Praha jako sídelní mìsto vladaøù

12. K, Kubínová - Založení mìsta Øíma podle kronikáøe Jana Marignoly - Pøíspìvek k zakládání mìst ve støedovìku

13. L. Bobková - Pochybnosti 1. pražského arcibiskupa - Nìkolik poznámek k vidìní Arnošta z pardubic

14. T. Borovský - Adventus regis v životì støedovìkého mìsta

_________________
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Sborník - III.
UNREAD_POSTNapsal: 28 čer 2007 17:05 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
1. E. Doležalová: Pražská židovská obec ve støedovìku a její mezinárodní kontakty

2. H. Pátková - Mìstská kniha z Bøezna u Chomutova

3. B. Zilynská - Pøíbìh z Horních Poèernic , venkovský univerzitní statek a jeho osudy ve støedovìku

4. P. Meduna - Luba a ti druzí

5. M.R. Pauk : Czeczowice - ze studiow nad czeska elita moznovladca XII veku

6. R. Novotný - Povýšení vší chvály hodného Hovory , dva životy nejstarší nobilitace

7. R. Šimùnek - Comes aneb (Dis) kontunuita v pojetí pozdního støedovìku

8. Z. Mìøínský - marginálie k životním osudùm Pøemysla III. Opavské ho

9. P. Soukup : Sed heu die ! kritika církve v Jakoubkových kázaních k duchovenstvu

10. J. Boubín : Pojem svobody u P. Chelèického

11. J. Pánek : Èasu nynìjšího Øím mìsto od své prvnìjší slávy a dustojenství daleko odstoupilo.. Støedovìká Itálie v Kosmografii Zikmunda z Puchova

12. S. Raková : Zaniklá krajina èeského ráje : Pokus o rekonstrukci historické topografie

13. E. Semotanová: Vogtova veduta Lysé nad Labem: nauèná stezka "Šporkovou barokní krajinou"

14. M. Polívka: Jaké byly bavorsko.- èeské styky v období vrcholného støedovìku ?

15. T. Petráèek: Katolická církev , historie a tomismus na poèítku 20. století medievisté a zrození "nové teologie"

16. K, Jíšová : Vilém z Baskervillu, bratr Cadfael, Kukata a ti druzí .. Historické romány versus historická skuteènost

17. P. Kopal: Èeský Herodotos v po- literárním svìtì .. Historici a film, koláž

18. M. Nodl : Václav III. Císaø z boží milosti

19. V. Horèáková- M. Paulová- R. Šimùnek : Výbìrová bibliografie prací prof. J. Žemlièky za léta 1997-2006


A to je vše, pøátelé ...

_________________
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 28 čer 2007 17:27 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
Katerina píše:

7. M. Bláhová - Kosmovo podání vraždìní Vršovcù na podzim 1108
9. M. Wihoda - Moravská markrabìnka Heilwida
1. R. Antonín - Moc posledních Pøemyslovcù v poastovském Polsku na pøelomu 13/14. století
2. J. Lukaèka - Vláda posledního Pøemyslovca Václava III. v Uhrách
11. J. Kuthan - Praha jako sídelní mìsto vladaøù
14. T. Borovský - Adventus regis v životì støedovìkého mìsta
5. M.R. Pauk : Czeczowice - ze studiow nad czeska elita moznovladca XII veku
6. R. Novotný - Povýšení vší chvály hodného Hovory , dva životy nejstarší nobilitace
7. R. Šimùnek - Comes aneb (Dis) kontunuita v pojetí pozdního støedovìku
18. M. Nodl : Václav III. Císaø z boží milosti

Tohle všechno by mne zajímalo, takže bude lepší si to koupit sám...


Katerina píše:
10. M. Nejedlý - Mezi svùdnou Morganou, mateøskou Meluzínou a sudièkami nad kolébkou Šípkové Rùženky - k mnotvárnému obrazu víly v literárních pramenech støedovìku

Tihle ovlivnìnci napsali inspirováni LeGoffem asi už 3 studie o Meluzínì...

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Dìjiny a souèasnost 7/2007
UNREAD_POSTNapsal: 02 črc 2007 18:16 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
Jak bylo minulé èíslo Dìjin a souèastnosti trapný, tak je tohle dobrý.
Sleèny a paní potìší èlánek o sòatku Violy (Tìšínské) Láska èi politika? od J. Bakaly.
Je tam èlánek o atentátu na Mussoliniho, hlavní téma je Poèátek studené války (o odmítnutí Marshallova plánu, o maïarském komunismu). A aby toho nebylo málo, tak "fejetony" píše Tøeštík...

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 02 črc 2007 19:36 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
A to je všechno?! :shock: A takhle náhodou se nedá øíci, že ïas a bìs je totéž...?


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: ÈÈH 2/07
UNREAD_POSTNapsal: 02 črc 2007 20:05 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Tak jsem koukala, že vyšlo nové ÈÈH. Reakci L. Jana tam zatím nevidím, zato hlavním èlánkem by mìlo být Žemlièkovo "Mocran et Mocran" a další èlánky mimo støedovìk.

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: ÈÈH 2/07
UNREAD_POSTNapsal: 02 črc 2007 20:08 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
Viola píše:
Žemlièkovo "Mocran et Mocran"

Ještì, že místo flákání makám, tenhle zápis Geografa bavorského je dost zajímavý. Moc o tom nevím a rád se dozvím nìco více. Díky za tip. Teï ještì, jak se k tomu dostat. 8)

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: ÈÈH 2/07
UNREAD_POSTNapsal: 02 črc 2007 20:09 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Ježek píše:
Viola píše:
Žemlièkovo "Mocran et Mocran"

Ještì, že místo flákání makám, tenhle zápis Geografa bavorského je dost zajímavý. Moc o tom nevím a rád se dozvím nìco více. Díky za tip. Teï ještì, jak se k tomu dostat. 8)

On to trochu rozebírá Wihoda ve Zlaté bule, tak jsem zvìdavá na Žemlièkùv názor. Navazuje to na práci myslím z roku 2006.
Si ho objednej :wink:

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: ÈÈH 2/07
UNREAD_POSTNapsal: 02 črc 2007 20:18 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
Viola píše:
Ježek píše:
zápis Geografa bavorského

Wihoda ve Zlaté bule

Taková fatální chyba, omlouvám se vážení. Tohle by se mi nemìlo stávat...
to sem se sek o dost staletí...

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: letní akce DaSu
UNREAD_POSTNapsal: 03 črc 2007 08:12 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
Pøes léto jde koupit jakkýkoliv výtisk dìjin a souèasnosti z roku 2006 za 20,- Tøeba únorové èíslo se vìnuje Pøemyslovcùm. Buï ve Vinohradském knihkupectví nebo na na stránkách NLN

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Ježíšova dynastie
UNREAD_POSTNapsal: 05 črc 2007 10:20 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
James D. Tabor: Ježíšova dynastie, anglický originál The Jesus Dynasty
podtitul: Skryté dìjiny Ježíše, jeho královské rodiny a zrození køesanství
vìnováno památce Alberta Schweitzera (1875 - 1965)
pøeložil PhDr. Dušan Zbavitel
vydala Euromedia Group, k. s. - Knižní klub, Praha 2007

Podrobnou recenzi knihy najdete na http://www.e-stredovek.cz/view.php?naze ... 2007070001 . Recenze dle mého názoru je dokladem toho, že kniha urèitì stojí za pøeètení a potažmo tøeba i za zakoupení... :palec:

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Dìjiny ve vìku nejistot
UNREAD_POSTNapsal: 15 srp 2007 16:02 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
Není to nová kniha, (2003)
http://www.nln.cz/images/title/004661.jpg
Chci se zeptat, mùže to nìkdo doporuèit nebo nemá nìkdo seznam èlánkù v knize obsažených?

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Kniha-studie?
UNREAD_POSTNapsal: 24 srp 2007 08:21 
Vyšla studie(?) ke Kodexu Gigas :arrow: info zde.
Ale bude to nìco tenkého, takže ani nevím jaké kvality?


Nahoru
  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 770 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 39  Další

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 4 návštevníků


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz