Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 24 lis 2020 08:17

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Dejiny podle A. Jiraska
PříspěvekNapsal: 15 led 2006 16:08 
Offline
Rytíř

Registrován: 31 pro 2005 14:15
Příspěvky: 160
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Jake mely Jiraskovi Stare povesti Ceske vyznam na vyvoj ceske histografie?


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Dejiny podle A. Jiraska
PříspěvekNapsal: 15 led 2006 22:00 
Filip Svehla píše:
Jake mely Jiraskovi Stare povesti Ceske vyznam na vyvoj ceske histografie?

Žádný. Nebo mohou snad legendy a povìsti, pøi vší úctì k Jiráskovi, být zdrojem pro seriózní líèení dìjin?


Nahoru
  
 
 Předmět příspěvku: Jirásek a jeho historické romány.
PříspěvekNapsal: 15 led 2006 22:03 
Já bych se spíš zeptal jinak. Mùže být historická beletrie v jeho podání zdrojem poznání naší historie pro ty, kteøí nechtìjí èíst odbornou literaturu a pøesto se o historii chtìjí nìco dozvìdìt?


Nahoru
  
 
PříspěvekNapsal: 15 led 2006 22:36 
Jiøí Motyèka píše:
Já bych se spíš zeptal jinak. Mùže být historická beletrie v jeho podání zdrojem poznání naší historie pro ty, kteøí nechtìjí èíst odbornou literaturu a pøesto se o historii chtìjí nìco dozvìdìt?

Dle mého názoru v tomto pøípadì je odpovìď rovnìž jednoznaèná, a to kladná. A to i pøesto, že jeho pojetí filosofie našich dìjin bylo v souladu s Palackým. K této dvojici je tøeba pøiøadit i Masaryka, i když uznávám a objektivnì konstatuji, že na rozdíl od Pekaøe, který byl vyznáním katolík, uvedený "trojlístek" byl jednoznaènì protestantské orientace.


Naposledy upravil Jiří Motyčka dne 16 led 2006 18:28, celkově upraveno 1

Nahoru
  
 
 Předmět příspěvku: historická beletrie
PříspěvekNapsal: 16 led 2006 15:21 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4985
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Historická beletrie nemùže nijak dìjepisectví ovlivòovat, ponìvadž z dìjepisectví vychází.
Historická beletrie pokud, tam nejsou pøeklepy, anachronismy, úmyslné zmìny charakterù postav a dìjù, je ideální zdrojem poznání dìjin, pro ty, kdo nemají sto èíst odbornou literaturu. Jsou jednoduché, zajímavé, nenároèné.
Kdežto odborná literatura obsahuje cizí slova, latinské pojmy a èasto i celé latinské statì, nìkdy bez pøekladu. Nad ní je tøeba mít nìjaké vzdìlání, znát souvislosti, pøíbuzenské vztahy (a to není jednoduché) a hodnì pøemýšlet nad vývody autora.
Kvalitní historická beletrie je jeden z nejlepších zpùsobù pro široké vrstvy, jak poznat vlastní dìjiny.

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Dejiny podle A. Jiraska
PříspěvekNapsal: 17 led 2006 13:07 
Jiøí Motyèka píše:
Filip Svehla píše:
Jake mely Jiraskovi Stare povesti Ceske vyznam na vyvoj ceske histografie?

Žádný. Nebo mohou snad legendy a povìsti, pøi vší úctì k Jiráskovi, být zdrojem pro seriózní líèení dìjin?

Omlouvám se, ale vy jste mou otázku naprosto nepochpil! Já neøikám zda-li mùže být z Jiráska pro vykládání dìjin èerpáno, ale jak tomu a kdy bylo èinìno, popøípadì jaký to mìlo dopad... Tím myslím napøíklad vyvracování tìchto chyb v souèasném bádání (napø. D. Tøeštík)!


Nahoru
  
 
 Předmět příspěvku: Re: Dejiny podle A. Jiraska
PříspěvekNapsal: 17 led 2006 15:24 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4985
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
No já jsem tu otázku pochopil stejnì jako pan Motyèka a podle toho odpovìdìl

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Dejiny podle A. Jiraska
PříspěvekNapsal: 17 led 2006 22:49 
Anonymous píše:
Omlouvám se, ale vy jste mou otázku naprosto nepochpil! Já neøikám zda-li mùže být z Jiráska pro vykládání dìjin èerpáno, ale jak tomu a kdy bylo èinìno, popøípadì jaký to mìlo dopad... Tím myslím napøíklad vyvracování tìchto chyb v souèasném bádání (napø. D. Tøeštík)!

Nemohu si pomoci, ale té otázce rozumím èím dál ménì. Byl byste tak laskav a mohl ji pro nás ménì chápavé rozvést trochu více. Pak na ni rád odpovím. Dìkuji.
PS. Nezapomeòte se pøihlásit, než napíšete pøíspìvek, abyste nebyl za anonyma.


Nahoru
  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 18 led 2006 11:20 
Offline
Rytíř

Registrován: 31 pro 2005 14:15
Příspěvky: 160
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Dobøe, v dobách národního obrození èasto vznikaly výklady dìjin velice zkreslené a nepøesné, zejména Jirásek (napø. povìst o pøíchodu èechù, prvních knížatech, atd.) a moderní bádání tyto "chyby" musí vyvracet (jak jsem uvedl napø. D. Tøeštíka) a právì o názorech co je podle vás pravda nebo ne, popøípadì jaké to mìlo dùsledky jsem zde chtìl "diskutovat". Doufám, že jsem to již vysvìtli jasnìji.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Mýty
PříspěvekNapsal: 18 led 2006 20:53 
Je tøeba dùslednì oddìlit mýtycké výklady poèátkù našich dìjin od reálných dìjin, pro které pochopitelnì chybí prameny z této doby. Obrozenci této skuteènosti mohli využít úèelovì, ale v dobré víøe chtìli napomoci pozvednutí národního sebevìdomí. Musím ale trvat na tom, že Jiráskovi povìsti jsou "jenom" sebráním a sepsáním tìchto legend. Nic víc, nic míò. Jeho historická próza se už tìchto událostí z poèátkù našich dìjin netýká.


Nahoru
  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 19 led 2006 09:07 
Offline
Rytíř

Registrován: 31 pro 2005 14:15
Příspěvky: 160
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Pøesto k nim však bylo èasto nesprávnì pøihlíženo! Nejvìtším omylem bylo podle mì pojetí pøíchodu "èechù".


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Úsvit našich dìjin
PříspěvekNapsal: 19 led 2006 13:44 
Filip Svehla píše:
Pøesto k nim však bylo èasto nesprávnì pøihlíženo! Nejvìtším omylem bylo podle mì pojetí pøíchodu "èechù".

Souhlasím. Ale v tom nejsme pøece sami, že. Je král Artuš a jeho kulatý stùl více legendou nebo skuteèností? A co kouzelník Merlin?...


Nahoru
  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 19 led 2006 15:52 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4985
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Ale nepøihlížejí k nim historici, jen "laici". Možná je znalost nepravdivých dìjin a mýtù souèást národního vìdomí a identity.
Artuš a Merlin jsou legendy vzniklé z jedné nebo více skuteèných postav, na nì se jako na snìhovou kouli nabalovaly èasem nové a nové hrdinské skutky.

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 20 led 2006 08:25 
Offline
Rytíř

Registrován: 31 pro 2005 14:15
Příspěvky: 160
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
A tyto podobnosti (dalo by se jich najít spousty) jsou jen dalším dùkazem toho že se skuteènì jedná o pouhé povìsti, které jsou podobné i u celých kmenù, jsou tedy nìkdy dùkazem pùvodních míst osídlení, nìco málo o tom jsem napsal ve svém pøíspìvku Dušam Tøeštík- Mýty kmene èechù.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: spoleèný pùvod povìstí
PříspěvekNapsal: 20 led 2006 17:33 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4985
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Pøestože panují dohady, že nìkteré èeské povìsti jsou dílem Kosmy, dá se pøedpokládat, že mají tyto povìsti podobné pro více národu pùvod nìkde v hloubi historie, tak jako indoevropský prajazyk?

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: spoleèný pùvod povìstí
PříspěvekNapsal: 20 led 2006 17:34 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4985
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Pøestože panují dohady, že nìkteré èeské povìsti jsou dílem Kosmy, dá se pøedpokládat, že mají tyto povìsti podobné pro více národu pùvod nìkde v hloubi historie, tak jako indoevropský prajazyk?

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: spoleèný pùvod povìstí
PříspěvekNapsal: 23 led 2006 12:13 
Offline
Rytíř

Registrován: 31 pro 2005 14:15
Příspěvky: 160
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ježek píše:
Pøestože panují dohady, že nìkteré èeské povìsti jsou dílem Kosmy, dá se pøedpokládat, že mají tyto povìsti podobné pro více národu pùvod nìkde v hloubi historie, tak jako indoevropský prajazyk?
Kosma si èasti jistì vymýšlel, používal k tomu však napøíklad biblické pøíbìhy, evangelia, atd.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: spoleèný pùvod povìstí
PříspěvekNapsal: 23 led 2006 15:16 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4985
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Jistì, ale nejsou ty povìsti z starších indoevropských povìstí, jakýhsi prapovìstí. Tøeba je klíèem èíslo 3 - 3 Krokovy dcery, stejnì jako trojjedinost Boha, a tak (nenapadá mne žádná cizí povìst s èíslem 3, možná bájný Piast mìl 3 syny)


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 24 led 2006 09:13 
Offline
Rytíř

Registrován: 31 pro 2005 14:15
Příspěvky: 160
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ano podobností je spoustu. To nasvìdšuje tomu, že použil obecné povìsti (èi mýty), které upravil do vlastních pøedstav a politického dìní. Prapùvodní indoevropské povìsti se dají pozorovat i dnes, napøíklad v pohádkách, vystupují zde èasto kováøi (viz. povìst o Kuzmovi a Damiánovi), objevují se zde èísla 3 a 7, atd.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 24 led 2006 21:04 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4985
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Pøesnì to jsem myslel. Pramýty se mi zdají pravdìpodobné, stejnì jako jakýsi prajazyk. Takže tøeba naše mýty jsou smyšlené, podle nìjaké osnovy, lidí, kteøí žili dlouhá léta pøedtím


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz