Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 17 led 2021 14:00

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 17 ] 
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: Pekař a husitství..
UNREAD_POSTNapsal: 05 bře 2008 11:10 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 17 dub 2007 14:44
Příspěvky: 570
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Jiøí Motyèka píše:
To lze øíci s velkou, ale opravdu velkou nadsázkou o jeho hodnocení husitské doby, období rekatolizace, temna a Habsburka. Hele, já se k Pekaøovi vzhledem ke svému zamìøení na historické období a konfesi stavím velice kriticky, ale že by "nenávidìl svùj národ", tak to je pøíliš silná káva i na mne. Ano, Pekaøe nemìli a nemají v oblibì komunisti. Ale už jenom to ve mnì naopak vzbuzuje zvìdavost a zájem o Pekaøe.

Já nemám Pekaøe naèteného, ale z èlánkù, které jsem od nìj zatím èetla (èi snad výòatkù z díla?), jsem tohoto dojmu nabyla. A netýká se to "jen" nìjakých 300 let naší historie. Ale nepochybuji, že v oboru historické vìdy toho mám ještì hooooodnì co dohánìt - takže možná, až si toho od nìj pøeètu daleko víc, svùj názor na nìj pozmìním.

Ovšem co neumím a nechci se to nikdy nauèit, je nahlížení na historiky stranickým èi ideologickým pohledem. Aèkoli mám ke komunistùm znaèné výhrady (svùj dùvod vysvìtluji velmi struènì jinde), mùj názor na Pekaøe pøetrvává :D

_________________
Volo, multum, statim!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Pekaø a husitství..
UNREAD_POSTNapsal: 05 bře 2008 11:20 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Kateøina_z_Landštejna píše:
...Já nemám Pekaøe naèteného, ... Ale nepochybuji, že v oboru historické vìdy toho mám ještì hooooodnì co dohánìt...
Jasnì, to se dá ještì kdykoli napravit.
Ale takto "vybavena" nemùžeš pøece dìlat tak vyhranìné a kategorické závìry, ale naopak velice peèlivì vážit slova. Na lékárnických vahách... :-k

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Pekaø a husitství..
UNREAD_POSTNapsal: 05 bře 2008 11:44 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 17 dub 2007 14:44
Příspěvky: 570
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Jiøí Motyèka píše:
Kateøina_z_Landštejna píše:
...Já nemám Pekaøe naèteného, ... Ale nepochybuji, že v oboru historické vìdy toho mám ještì hooooodnì co dohánìt...
Jasnì, to se dá ještì kdykoli napravit.
Ale takto "vybavena" nemùžeš pøece dìlat tak vyhranìné a kategorické závìry, ale naopak velice peèlivì vážit slova. Na lékárnických vahách... :-k


Mùžu, panè ve mnì to, co jsem zatím pøeèetla, právì tenhle dojem vyvolává :-k 8-[ Ale jak jsem øekla - není všem dnùm konec a kdoví :D
Ono to je navíc umocnìné i tím, že se o Pekaøe opírají právì ti národní sebemrskaèi a sebenenávistivci - a na ty já mám sakra velkou pifku

_________________
Volo, multum, statim!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Pekaø a husitství..
UNREAD_POSTNapsal: 05 bře 2008 11:49 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Kateøina_z_Landštejna píše:
...Mùžu, panè ve mnì to, co jsem zatím pøeèetla, právì tenhle dojem vyvolává
...
Ono to je navíc umocnìné i tím, že se o Pekaøe opírají právì ti národní sebemrskaèi a sebenenávistivci - a na ty já mám sakra velkou pifku...
No, a mnì zase jistì dovolíš, že já zase mùžu trvat na tom, že ty dùvody, co uvádíš, bohužel nestaèí. V pøípadì Pekaøe dvojnásob ne...
Mùžeš si klidnì myslet, že je to vìc názoru, ale tøeba se pøidá ještì nìkdo další do této diskuze...

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Pekaø a husitství..
UNREAD_POSTNapsal: 05 bře 2008 11:57 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 17 dub 2007 14:44
Příspěvky: 570
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Jiøí Motyèka píše:
Kateøina_z_Landštejna píše:
...Mùžu, panè ve mnì to, co jsem zatím pøeèetla, právì tenhle dojem vyvolává
...
Ono to je navíc umocnìné i tím, že se o Pekaøe opírají právì ti národní sebemrskaèi a sebenenávistivci - a na ty já mám sakra velkou pifku...
No, a mnì zase jistì dovolíš, že já zase mùžu trvat na tom, že ty dùvody, co uvádíš, bohužel nestaèí. V pøípadì Pekaøe dvojnásob ne...
Mùžeš si klidnì myslet, že je to vìc názoru, ale tøeba se pøidá ještì nìkdo další do této diskuze...


A dyk já se nehádám a uznávám, že jsem toho od nìj pøeèetla málo. A pokusím se toho pøeèíst víc a pak tøeba svùj názor pozmìním.

A to, že je dnes zneužíván k doslova protièeské propagandì (oni ho mají v Nìmecku, zvl᚝ v sudeáckých kruzích, opravdu docela rádi a èasto z nìj citují) jak u nás, tak v cizinì, za to nemùžem ani Ty, ani já...
On to taky urèitì nepsal proto, aby sloužil nìjaké ideologii.

_________________
Volo, multum, statim!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Pekaø
UNREAD_POSTNapsal: 05 bře 2008 13:28 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Tedy, mám pocit, že by tato diskuse mìla být pøesunuta do Ostatního, nemyslíte? Já se pøidám jen s drobným názorem. Z Pekaøe jsem rozhodnì nemìla dojem, že by svùj (náš) národ nenávidìl, to rozhodnì ne. Spíš se snažil o objektivnìjší pohled na nìkterá problematická období našich dìjin, je samozøejmì otázkou, do jaké míry se mu to povedlo, nicménì v porovnání s jeho pøedchùdci podle mì urèitì pokroèil dál, minimálnì co se èernobílého vidìní svìta týèe. Kateøino, v èem spatøuješ tu jeho "nenávist"? Ve snaze o deglorifikaci husitství? Nebo v nìèem jiném?

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Pekaø a TGM
UNREAD_POSTNapsal: 21 bře 2008 14:41 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Naopak, Pekaø svoji zemi, svoji historii vroucnì miloval - takovou jaká je, se všemi "špatnými" i "dobrými" vìky, psal tak o Václavovi, husitech i nepomucké legendì a peèlivì nad tím vším. Nepotøeboval se opírat o nìjaké slavné období dìjin, tvoøit mýt o který by nìco opíral, proto se støetl s Masarykovým smyslem èeských dìjin, opíraným o husitství a èeskou reformaci, pøi dotváøení novodobého èeského národa. Pekaø nestál pøed takovým úkolem, on byl historik, ne státník.
Ovšem dokázal o tom s hradním køídlem diskutovat bez zášti, slušnì, snad i pøátelsky. Jaký to kontrast oproti lidem, kteøí si dnes berou Pekaøe do úst ve svém boji za zadupání Palackého a tak øeèených "fanatických" obráncù èeské reformace!

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 19 kvě 2008 11:29 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 17 dub 2007 14:44
Příspěvky: 570
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Tak jsem pøemýšlela, kam to fláknu, a nakonec asi sem.
Doèítám totiž "O smyslu èeských dìjin" od Josefa Pekaøe a musím øíct, že na nìj mìním názor. Už jsem se mu v duchu omluvila za to, jak jsem jej zatracovala a teï tak èiním i veøejnì.

O to horší je poznání, jak jsou jeho názory, peèlivì vytrženy z kontextu, zneužívány tìmi na èeské i nìmecké stranì, kdo by rádi revidovali dìjiny; zejména ty moderní :evil:
Èlovìk by si myslel, že po létech, kdy byly rùzné události zamlèovány nebo pøekrucovány, budou historici celí øíèní po skuteènì objektivním bádání. Ale vono kulový, ono je to ještì mnohem horší než za bolševika...
[/img]

_________________
Volo, multum, statim!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: omluva
UNREAD_POSTNapsal: 19 kvě 2008 20:41 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Kateøina_z_Landštejna píše:
...Doèítám totiž "O smyslu èeských dìjin" od Josefa Pekaøe a musím øíct, že na nìj mìním názor. Už jsem se mu v duchu omluvila za to, jak jsem jej zatracovala a teï tak èiním i veøejnì...
Tak to je jistì chvályhodné, o to více, že to pøiznáš veøejnì. Jsem tomu rád i za kolegu Pekaøe. :wink:

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 03 črc 2008 18:20 
Offline
Sedlák
Uživatelský avatar

Registrován: 25 čer 2008 07:52
Příspěvky: 14
Bydliště: Ostrava
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
urèitì zajímavé a k tématu

http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/10 ... ml?from=40

_________________
Problém s naším èasem je ten, že budoucnost už není co bývala.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: HM vìnovaný Pekaøovi
UNREAD_POSTNapsal: 13 črc 2008 00:37 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
hibou píše:

Dìkuju za odkaz na relaci HM o Pekaøovi. Velice rád jsem si to pøehrál, protože jsem to nevidìl. V podstatì mi potvrdil mùj názor na Pekaøe, který jsem si vytvoøil ne èetbou o nìm, ale studiem jeho díla. Na Knize o Kosti bylo dokumentováno to, jak je dùležité, když se odborná publikace o historii napíše tzv. "ètivì". A v tom byl Pekaø s talentem a citem pro historii skuteèným mistrem a nejvíc je to znát právì na uvedené publikaci...

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Pekaø a Masaryk
UNREAD_POSTNapsal: 17 říj 2008 12:01 
Offline
Paní
Uživatelský avatar

Registrován: 26 zář 2008 20:00
Příspěvky: 366
Bydliště: 1 km od Prahy
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Docela dost zajímavé. http://www.radio.cz/cz/clanek/100255

_________________
Všechno je jinak.
Poznávej cesty Páně.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Josef Pekaø
UNREAD_POSTNapsal: 31 pro 2008 09:29 
Offline
Zeman
Uživatelský avatar

Registrován: 16 lis 2007 15:31
Příspěvky: 93
Bydliště: hrad Kost
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Pekaø je opravdu mistrem pøiblížení historie. Má sice na husitství vyhranìný názor, myslím i v nìèem oprávnìný. Ale to je vìc názoru. Kniha o Kosti je velice zajímavá. Vychází hlavnì z písedmných dokladù, zápisy v kronikách a v neposlední øadì osobních dopisù. Že jeho výroky jsou zneužívány, no to si každý musí udìlat svùj názor.A hlavnì si pøeèíst jeho dílo. V listech vydaných k jedné konferenci, nevím pøesnì rok, ponìvadž publikaci mám na hradì a ne doma, se vyznává k lásce k rodné zemi, svému kraji. V jeho díle jsou uveøejnìny osobní dopisy a je to zajímavé ne jen po stránce historických událostí, ale odhalují se i vztahy , zpùsob vyjadøování.Pøíklad:
Milý dítì, pan Umprecht, na ten stupeò nastúpí a toho celýho rodusvíce budei svýho bratra, pana Heømana, tak poruèenýho mít bude....atd.podpis..Sylvie hrabinka Èernínová..Prostì si myslím, že hodnì pouèení lze èerpat z jeho prací.Historické vìci má zdokumentovány a pøipouští i jiné názory èi nepøesnosti.

_________________
Maria


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 31 pro 2008 10:47 
Offline
Paní
Uživatelský avatar

Registrován: 26 zář 2008 20:00
Příspěvky: 366
Bydliště: 1 km od Prahy
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Mario, hlavnì taky miloval Èeský ráj a jeho pøíznivci v èele s historikem Karolem Bílkem (správcoval Staré Hrady a bydlel léta i v Sobotce) jsou z tvého okolí.

_________________
Všechno je jinak.
Poznávej cesty Páně.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re:
UNREAD_POSTNapsal: 21 led 2010 21:05 
Offline
Knìžna
Uživatelský avatar

Registrován: 05 kvě 2007 12:32
Příspěvky: 316
Bydliště: Praha
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
duli píše:
Mario, hlavnì taky miloval Èeský ráj a jeho pøíznivci v èele s historikem Karolem Bílkem (správcoval Staré Hrady a bydlel léta i v Sobotce) jsou z tvého okolí.

Na letní prázdniny si pronajímal byt ve Ktové a fotil roubenky kolem Sobotky.

_________________
Minulost není tøeba milovat, staèí jí rozumìt a nezapomenout, že konèí v budoucnosti. M.Ivanov


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Josef Pekaø
UNREAD_POSTNapsal: 19 úno 2010 10:04 
Offline
Sedlák

Registrován: 19 úno 2010 09:37
Příspěvky: 7
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
PEKAŘ, Josef. Svatý Václav. In Svatováclavský sborník. Praha : Národní výbor pro oslavu svatováclavského tisíciletí, 1934. s 9 - 101.

online dostupná studie Josefa Pekaře:

http://kramerius.mlp.cz/kramerius/MShowPageDoc.do?id=614066&mcp=&idpi=1206204&author=


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Pekař a husitství..
UNREAD_POSTNapsal: 21 bře 2014 14:27 
jako studentík jsem si od Pekaře přečetl knihu Z duchovních dějin českých, kde jsem ne všemu rozuměl - jsou tam polemiky a odpovědi na protipekařovské štvavé články z první republiky. Párkrát jsem při hodině dějepisu použil v argumentaci jeho myšlenku a divil jsem se jak soudružka profesorka (středoškolská) nadskakovala a pochopil jsem že ten člověk to neměl v životě snadné díky heslu které razil - historie je jen jedna a má se soudit padni komu padni... nikdo není oprávněn si z historie dělat svou děvku (omlouvám se za možná chybu v citaci)
Ta kniha byla mimo jiné úžasná v tom, že Pekař na poměrně osobní a nefér urážky navíc od na daný obor patrně nekompetentních lidí, argumentoval věcně a vše dokládal z pramenů jak k myšlence dospěl, velmi se vyhýbal spekulacím a když prezentoval svůj názor, zdůraznil to, na rozdíl od mnohých i dnešních autorů kteří své hypotézy a domněnky předkládají jako fakta.
Vždy jsem měl velmi kritický pohled na husitství a na Žižku obzvláště a teprve paradoxně, po přečtení jeho úžasného díla Žižka a jeho doba, jsem na něj začínal pohlížet v mnohém jinak. Přitom jako jedna z hlavních charakteristik Pekaře, se objevuje odsouzení husitství. Já ten dojem rozhodně nezískal, pečlivě a se shromážděním snad všech dostupných pramenů toto období rozebral různé aspekty, odboural balast a povídačky - mimo jiné jako asi první označil Žižkovo tažení do Uher jako nesmysl ap. . Ale nijak neupíral nepochybně vyjímečné schopnosti jaké Žižka měl a to ne jen vojenské, ale čistě lidské - jeho vztah k malému člověku a naopak. V žádném případě se nesnížil k tomu, aby na podporu nějaké své teze nějakou skutečnost zamlčoval, či naopak zbytečně vyzdvihoval. Když jsem četl poté třeba práci Urbánkovu, bylo to nebe a dudy ve prospěch Pekaře (stylem) Navíc jeho knihy jsou úžasně čtivé a srozumitelné . Za mně, je to jeden z největších českých historiků. P.S. Slyším -li nějakou naprostou kritiku na jeho dílo, domnívám se, že pisatel od něho nic nečetl.


Nahoru
  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 17 ] 

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz