Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 29 lis 2020 00:26

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
Autor Zpráva
UNREAD_POSTNapsal: 07 zář 2007 17:05 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
Na toto téma mì pøivedla snad (ještì nedokonèená) diskuse o "cizáku" Lucemburkovi na èeském trùnì. Byli i jiní panovníci, kteøí usedli na "cizí" trùn, at už ho uvolnilo vymøení domácí dynastie nebo nìco jiného ? A jak byli hodnoceni v zemích, kde panovali - svými souèasníky nebo i z pohledu historikù dnes. Pojdme se podívat, které další panovníky naleznem a jak byli hodnoceni. Možná to vùbec nebyl obvyklý trend.
A nemusíme se nutnì omezovat pouze støedovìkem - i když preferujeme.
Na rozjezd mì napadá již krátce diskutované pùsobení Pøemyslovce Václava II. na polském trùnì, (epizoda jeho syna Václava III. na uherském trùnì byla pøíliš krátká na nìjaká hodnocení) , ale co tøeba Anjouovci. Nebo Vilém Dobyvatel .

Jako bonus ještì navrhuji "podtéma" žen - vládkyò a jejich pøínos pro zemì , kam se pøivdaly. (nemùžeme samozøejmì hodnotit všechny, ale ty, která at už v dobrém èi špatném nìjak vynikly). Napadá mì napø. Dagmar Dánská.

_________________
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Vilém Dobyvatel
UNREAD_POSTNapsal: 09 zář 2007 10:50 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4985
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Vilém Dobyvatel celou svoji vládu (k. r. 1087) lámal oposici složenou z anglických pánù, ale i normanù. Jenže jeho panování je hodnoceno kladnì. Pøiblížil uspoøádání v Anglii ryzímu lennímu systému, nechal poøídit Knihu posledního soudu, soupis majitelù všech pozemkù - jako první v Evropì. Tím získal instrument pro vybírání daní a posloužila i v majetkoprávních sporech.

Byl to hazardér, ale jeho risk mu perfektnì vyšel. Jeho synové tak schopní již nebyli, ale dokázali udržet Anglii mezi elitou.

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Jagiellonowie
UNREAD_POSTNapsal: 10 zář 2007 11:56 
Offline
Vévoda
Uživatelský avatar

Registrován: 18 kvě 2007 08:49
Příspěvky: 690
Bydliště: Polonia
Has thanked: 0 time
Been thanked: 1 time
Jagiellonska dynastie na polskem a litevskem trunu vladla od 1386 do 1572. Byl to Zlaty vek polsko - litevske unie.

Erb Jagiellonów :

[img]http://www.e-stredovek.cz/upload/ulozene/Herb_Jagiellonów.PNG[/img]

Zeme, ve kterych vladli Jagiiellonowie, v roce 1490 :
Obrázek

Kazimierz Jagielloñczyk (1427 - 1492) v turnajovem obleceni :
Obrázek


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Karel Robert a Uhry
UNREAD_POSTNapsal: 13 zář 2007 12:18 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
Karel Robert z Anjou - princ vedlejší vìtve francouzských králù opíral svùj nárok o uherský trùn o svou matku Marii, která byla Arpádovna , sestra krále Ladislava IV. Ale cestu k trùnu nemìl vùbec lehkou.
Zkusil to ještì za života poseldního Arpádovce - Ondøeje III., ale uherská šlechta ho neuznala.
Po smrti Ondøeje III. byl dokonce ostøihomským arcibiskupem korunován na uherského krále - bohužel pouze replikou svatošptìpánské koruny a nikoliv v tradièním korunovaèním mìstì Stolièném Bìlehradì, ale v Ostøihomi, a opìt vìtšina uherské šlechty se nedostavila. Místo toho zaèala hledat nìkoho jiného, a zde Pøemyslovci nezaváhali , pøestože se dále hlásili i Wittelsbachové.
Václav III. se tak ve 12 letech stává na krátko uherským králem, a Karel Robert èeká dál a nevzdává se, což v podstatì vedlo k pádu èeské moci v Uhrách. Václav III. rezignuje na titul uherského krále a pøedává ho vèetnì korunovaèných klenotù Otovi Bavorskému.
I když si tehdy Karel Robert své postavení v Uhrách upevnil, musel dále bojovat o své uznání až do roku 1310, kdy byl potøetí, a tentokrát už zcela legitimnì korunován na uherského krále.

_________________
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Karel Robert a Uhry
UNREAD_POSTNapsal: 13 zář 2007 12:39 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Katerina píše:
Karel Robert z Anjou - princ vedlejší vìtve francouzských králù opíral svùj nárok o uherský trùn o svou matku Marii, která byla Arpádovna , sestra krále Ladislava IV. Ale cestu k trùnu nemìl vùbec lehkou.

Jenom drobnost - babièku Marii :wink: . Ale jinak jsi to napsala moc hezky.

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 18 říj 2007 09:40 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Katerina píše:
Byli i jiní panovníci, kteøí usedli na "cizí" trùn, a už ho uvolnilo vymøení domácí dynastie nebo nìco jiného...

Zajímavé je, jaký byl dùvod, který mìl toho kterého nového panovníka opravòovat k usednutí na uprázdnìný trùn. Vìtšinou to bylo pøíbuzenství (pøes matku), sòatek s dcerou nebo sestrou posledního krále - "dìdièkou", ale jindy, když zájemce nemohl sehnat takový vztah, odvozoval to rùznými zpùsoby - tøeba pøes další pøíbuzné (no, v zásadì tou dobou byli mezi evropskými vládci pøíbuzní skoro všichni, takže nebyl problém ho najít :wink: ).

U nás taková situace nastala vlastnì tøikrát - a vìtšinou (s výjimkou Rudolfa Habsburského - Kaše) se to øešilo sòatkem s "dìdièkou" - Anna a Eliška Pøemyslovny, Alžbìta Lucemburská a Albrecht Habsburský, Anna Jagellonská a Ferdinand H. Zajímavé také je, že okolo poloviny 14. století se objevuje nový jev, a to odkaz zemì nìkomu jinému nebo smlouva s jiným vládcem, který mìl po smrti posledního mužského potomka nastoupit buï sám, nebo jeho syn ze svazku s dcerou nebo sestrou posledního mužského potomka (napø. Václav IV. takto zdìdil Svídnici po své matce).

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 16 čer 2008 16:15 
Offline
Knìžna
Uživatelský avatar

Registrován: 05 kvě 2007 12:32
Příspěvky: 316
Bydliště: Praha
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Katerina píše:
Jako bonus ještì navrhuji "podtéma" žen - vládkyò a jejich pøínos pro zemì , kam se pøivdaly. (nemùžeme samozøejmì hodnotit všechny, ale ty, která at už v dobrém èi špatném nìjak vynikly). Napadá mì napø. Dagmar Dánská.

Anna Lucemburská
/*11.7.1366 - †7.6.1394/ dcera Karla IV. a Elišky Pomoøanské byla r.1382 provdána za Richarda II.Plantageneta, anglického krále. Sòatek byl politickým aktem, ale pøesto bylo manželství Anny a Richarda zøejmì šastné, leè zùstalo bezdìtné. Královna Anna byla už svými souèasníky hodnocena jako dobrá,vlídná a laskavá. Je o ní známo, že "spory usmiøovala,nesvorné upokojovala, mírným pøála a za zarmoucené prosila". Povìst "dobré královny" (Good Queen Anne) provází Annu Èeskou v Anglii dodnes.

_________________
Minulost není tøeba milovat, staèí jí rozumìt a nezapomenout, že konèí v budoucnosti. M.Ivanov


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 27 čer 2008 07:56 
Offline
Zeman
Uživatelský avatar

Registrován: 25 čer 2008 07:29
Příspěvky: 114
Bydliště: Varnsdorf
Has thanked: 0 time
Been thanked: 1 time
Zikmund Lucemburský

Cizinci na trùnech :

Zikmund Lucemburský ... *15.2.1368 - †9.12.1437, od roku 1387 uherský král, od roku 1411 øímsko-nìmecký a od roku 1436 èeský král, od roku 1433 øímský císaø. Syn Karla IV. a Alžbìty Pomoøanské.

Nástup nových dynastií :

Zemøel bez dìdice, takže jeho pomìrnì dlouhé panování nevedlo k nástupu nové dynastie z jeho krve na uherský trùn.


Naposledy upravil Greywolf dne 27 čer 2008 09:31, celkově upraveno 1

Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 27 čer 2008 09:27 
Offline
Zeman
Uživatelský avatar

Registrován: 25 čer 2008 07:29
Příspěvky: 114
Bydliště: Varnsdorf
Has thanked: 0 time
Been thanked: 1 time
Dobrava

( Dubravka), dcera èeského knížete Boleslava I., provdána za polského knížete Mìška, matka Boleslava I. Chrabrého.

Od jejího pøíchodu do Polska kolem roku 965 se datuje pøijetí køesanství v Polsku. Pohanský kníže údajnì pøijal køesanství tìsnì pøed vstupem do manželství s Dobravou. Byla to tedy první køesanská knìžna v pohanském Polsku.

Cizinci na trùnech :

Dobrava ... dcera knížete Boleslava I. (Èeského)

Nástup nových dynastií :

Piastovci ... První historicky doložený piastovský kníže: Mìšek I. († 992)


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 29 dub 2013 15:02 
Offline
Panoš

Registrován: 22 dub 2013 17:47
Příspěvky: 70
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
V současnosti by se dalo říct, že snad na žádném ještě fungujícím trůnu nesedí místní rod. Snad jedině Lichtenštejnové.
Norskými Glücksburky počínaje, španělskými Bourbony konče. Asi nejkřiklavějším příkladem je pak Velká Británie. Jakoby zde platilo heslo, že doma není nikdo prorokem.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 30 dub 2013 07:37 
Offline
Král

Registrován: 28 říj 2009 11:55
Příspěvky: 2482
Bydliště: Kladno
Has thanked: 0 time
Been thanked: 5 times
gazan píše:
V současnosti by se dalo říct, že snad na žádném ještě fungujícím trůnu nesedí místní rod. Snad jedině Lichtenštejnové.
Norskými Glücksburky počínaje, španělskými Bourbony konče. Asi nejkřiklavějším příkladem je pak Velká Británie. Jakoby zde platilo heslo, že doma není nikdo prorokem.

Jak je to s Beatrix a novým králem Nizozemí?


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 30 dub 2013 08:53 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
slavicekvac píše:
gazan píše:
V současnosti by se dalo říct, že snad na žádném ještě fungujícím trůnu nesedí místní rod. Snad jedině Lichtenštejnové.
Norskými Glücksburky počínaje, španělskými Bourbony konče. Asi nejkřiklavějším příkladem je pak Velká Británie. Jakoby zde platilo heslo, že doma není nikdo prorokem.

Jak je to s Beatrix a novým králem Nizozemí?Dneska se mění :-) .. náš holandský šéf má volno , včera nám o tom povídal ... že prý mění královnu za krále ..

je to oranžsko- nasavská dynastie a vládne od 19. století

_________________
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 30 dub 2013 14:39 
Offline
Panoš

Registrován: 22 dub 2013 17:47
Příspěvky: 70
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
No, pokud to vezmete po otci, pak je nový panovník z meklenburského rodu von Amsberg !
A jejich první známý předek byl nějaký Jürgen Amtsberg, obyčejný meklenburský kovář ! Takže, řečeno bolševicky, má dělnický původ. To byl fór, samozřejmě.
A s našimi zeměmi ho spojuje pokrevní příbuzenství s moravskými a českými rody, a to přes Jana Jetřicha z Kunovic, jak jsem již jinde uváděl.
Vive le roi !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 30 dub 2013 17:34 
Offline
Pán

Registrován: 01 pro 2010 15:47
Příspěvky: 237
Bydliště: Litoměřice
Has thanked: 1 time
Been thanked: 1 time
gazan píše:
V současnosti by se dalo říct, že snad na žádném ještě fungujícím trůnu nesedí místní rod. Snad jedině Lichtenštejnové.


Ale kdepak. Lichtenštejni jsou původem rakouský rod, zčásti již od doby Přemysla Otakara II. usídlený na Moravě. Roku 1608 byli povýšeni do stavu říšských knížat. Vzhledem k mnoha pobělohorským povýšením do knížecího stavu se v Říši zvedl odpor. Staré říšské rody nakonec povolily vstup "nových " knížat na říšský sněm, ale za podmínky příslušného životního stylu, reprezentace a hlavně ZISKU SVOBODNÉHO ŘÍŠSKÉHO MAJETKU. Lichtenštejni tedy koupili kolem roku 1700 svobodné říšské panství Schellenberg a sousední hrabství Vaduz. Za dalšího knížete bylo toto spojené území povýšeno na suverénní říšské knížectví a pojmenováno podle majitelů -knížectví Lichtenstein. V rámci jejich majetku bylo ale prakticky bezvýznamné.
Mimochodem první Lichtenštejn knížectví navštívil až roku 1842!!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 03 kvě 2013 14:54 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Zajímala by mě jedna věc - v našich zemích, ale obecně ve středověké Evropě v případě vymření panovnické dynastie nebyla většinou pevně stanovena pravidla pro nástup dcer či sester posledního panovníka. Obecně však pretendenti takových trůnů od těchto žen svůj nárok odvozovali. V případě sňatku s nimi však fakticky vládli tito manželé, nikoliv dědičky (pokud mohu tohoto slova použít). Situace se mění v raném novověku (napadají mě příklady ze Španělska, tedy Kastilie po smrti Isabely Kastilské, nebo z tudorovské Anglie). V křižáckých státech však byla situace odlišná, manžel dědičky, která byla za dědičku opravdu považována, byl považován jen za manžela panovnice, nikoliv přímo za panovníka. Jakto? Proč v tom byl rozdíl?

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 28 srp 2013 12:03 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
Viola píše:
Zajímala by mě jedna věc - v našich zemích, ale obecně ve středověké Evropě v případě vymření panovnické dynastie nebyla většinou pevně stanovena pravidla pro nástup dcer či sester posledního panovníka. Obecně však pretendenti takových trůnů od těchto žen svůj nárok odvozovali. V případě sňatku s nimi však fakticky vládli tito manželé, nikoliv dědičky (pokud mohu tohoto slova použít). Situace se mění v raném novověku (napadají mě příklady ze Španělska, tedy Kastilie po smrti Isabely Kastilské, nebo z tudorovské Anglie). V křižáckých státech však byla situace odlišná, manžel dědičky, která byla za dědičku opravdu považována, byl považován jen za manžela panovnice, nikoliv přímo za panovníka. Jakto? Proč v tom byl rozdíl?Hmm , zajímavá otázečka .. původně jsem měla takovou malou hypotézičku - zda by to nemohlo být proto, že většina alespoň těch prvních panovníků v těchto státech byla normanského , nebo italo-románského původu , a jestli v tom tedy nehrálo roli vnímání ženy u vikingů. Ale když jsem se na to letmo koukla , je to blbost , protože postavení ženy u vikingů bylo sice v některých aspektech silnější než jinde ale taky to nebylo nic růžového a hlavně to neplatilo pro následnictví. Takže severská stopa se ukázala jako slepá :-)

_________________
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 29 srp 2013 09:17 
Offline
Král

Registrován: 28 říj 2009 11:55
Příspěvky: 2482
Bydliště: Kladno
Has thanked: 0 time
Been thanked: 5 times
Viola píše:
Zajímala by mě jedna věc - v našich zemích, ale obecně ve středověké Evropě v případě vymření panovnické dynastie nebyla většinou pevně stanovena pravidla pro nástup dcer či sester posledního panovníka. Obecně však pretendenti takových trůnů od těchto žen svůj nárok odvozovali. V případě sňatku s nimi však fakticky vládli tito manželé, nikoliv dědičky (pokud mohu tohoto slova použít). Situace se mění v raném novověku (napadají mě příklady ze Španělska, tedy Kastilie po smrti Isabely Kastilské, nebo z tudorovské Anglie). V křižáckých státech však byla situace odlišná, manžel dědičky, která byla za dědičku opravdu považována, byl považován jen za manžela panovnice, nikoliv přímo za panovníka. Jakto? Proč v tom byl rozdíl?

Historicky fixovaná změna byla Alžběta v UK, a to podle mě mělo vliv na ostatní a má dodnes při změnách nástupnických zákonů v konstitučních monarchiích.
Středověk podle mne ztotožňoval panovníka s Kristem, a proto žena nemohla být vládnoucí osobou.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 30 srp 2013 18:51 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
slavicekvac píše:
Historicky fixovaná změna byla Alžběta v UK, a to podle mě mělo vliv na ostatní a má dodnes při změnách nástupnických zákonů v konstitučních monarchiích.
Středověk podle mne ztotožňoval panovníka s Kristem, a proto žena nemohla být vládnoucí osobou.

Předtím ještě Marie. Ale tam to možná prostě vyplynulo - za prvé Marie nebyla vdaná ani v době úmrtí Jindřichově, ani při Edvardově. Navíc když se začal řešit její sňatek, vyvolalo to vlnu nevole; konkrétně Filip Španělský u protestantů, ale dá se předpokládat, že nějaký protestant u katolíků. To se zřejmě prohloubilo ještě za Alžběty. ve 12. či 13. století v Zámoří samozřejmě o žádné reformaci nemohla být ani řeč, a navíc se předpokládalo, že královna má nebo bude mít manžela.
Jenže tím jsme vůbec nevyřešili tu mou otázku. :)

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 31 srp 2013 08:42 
Offline
Král

Registrován: 28 říj 2009 11:55
Příspěvky: 2482
Bydliště: Kladno
Has thanked: 0 time
Been thanked: 5 times
Viola píše:
slavicekvac píše:
Historicky fixovaná změna byla Alžběta v UK, a to podle mě mělo vliv na ostatní a má dodnes při změnách nástupnických zákonů v konstitučních monarchiích.
Středověk podle mne ztotožňoval panovníka s Kristem, a proto žena nemohla být vládnoucí osobou.

Předtím ještě Marie. Ale tam to možná prostě vyplynulo - za prvé Marie nebyla vdaná ani v době úmrtí Jindřichově, ani při Edvardově. Navíc když se začal řešit její sňatek, vyvolalo to vlnu nevole; konkrétně Filip Španělský u protestantů, ale dá se předpokládat, že nějaký protestant u katolíků. To se zřejmě prohloubilo ještě za Alžběty. ve 12. či 13. století v Zámoří samozřejmě o žádné reformaci nemohla být ani řeč, a navíc se předpokládalo, že královna má nebo bude mít manžela.
Jenže tím jsme vůbec nevyřešili tu mou otázku. :)

Ztotožnění vládce s Kristem fungovalo již u Normanů, neboli pokřtěných Vikingů, usazených v Normandii pod vedením Rolla ( Ralfa ), jejich prvního křesťanského dux. Dále přes Viléma dobyvatele etc. Jestli to jen potvrzovalo praxi Vikingů ( možná Varjagů ) křesťanským výkladem, to klidně může být to, čemu dnes církev říká inkulturace :-) Biblická dělba Krista a jeho matky Panny Marie má celkem racionální jádro i pro světskou moc a dělbu mezi muže a ženy. Rozhodně ne v neprospěch žen ! Bůh stvořil člověka jako muže a ženu. MUŽ odejde od rodičů a přidrží se ženy a budou jedno tělo a jedna duše. Co Bůh spojil, ať člověk nerozlučuje.
Dobré pochopení rolí uznávají i psychologové a psychiatři za dobré pro funkci manželství a v tom to smyslu i společnosti. Velmi to vyhovovalo těm, kterým se dnes říká Hiberno-saxon misie. Patrik, Columba starší, Willibrod, Bonifacius etc. Ti to dostali do Evropy karolinské i pokarolinské. Včetně českých zemí prostřednictvím saských klášterů, například Echternach, Korwey, Reichenau, Regensburk. Rozhodně to nebyl model cizí Byzanci, takže CM misie v tom neměla žádné odchylky.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 03 zář 2013 18:14 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 24 srp 2008 11:16
Příspěvky: 1661
Bydliště: Jičín
Has thanked: 0 time
Been thanked: 17 times
Vikinské právo přiznávalo pokračování rodu nejstaršímu synovi, včetně práva na celý rodový majetek. Dcery byly zajištěné pobytem na rodovém statku nebo dvoru a pak u manžela. Právě vyloučení druhorozených synů z dědictví patřilo asi k jedněm z příčin vikinské expanze, druhorození se vydali hledat majetek nebo půdu jinam.. Stejné právo zachovali i Normani v Normandii, takže druhorození synové využili křížových výprav k tomu, aby v Palestině hledali půdu, kde by se mohli usadit.. Že pak křížové války vedení Normany vypadaly spíš jako vikinský nájezd než jako bohulibý čin, to jako jo.. Dědictví po ženské linii ve křižáckém státě tedy podle mne nevychází z vikinského práva.

V Rakousku bylo nástupnictví po ženské linii uzákoněno tzv. Pragmatickou sankcí Karla VI. r. 1713. Karel to udělal pod dojmem vymření španělské větve Habsburků r. 1700 (poslední král Karel II. nezanechal žádného potomka) a pod vlivem válek o španělské dědictví, které skončily právě r. 1713 (do Španělska tak nastoupili za cenu velkých ústupků francouzští Bourboni). Karel VI. vynaložil dost diplomatického úsilí, aby Pragmatická sankce byla uznána. Sankci přijaly všechny zemské sněmy monarchie, ve 30. letech i říšský sněm v Řezně a Velká Británie. Z toho bych soudil, že ženské následnictví představovalo v Karlově pohledu potencionální riziko, že ho někdo bude chtít zpochybnit a uzurpovat si rakouský trůn sám.
Naplnění došla sankce r. 1740 po Karlově smrti, kdy nastoupila jeho dcera Marie Terezie jakožto císařovna, její manžel byl právě hlavně manžel císařovny (i když titul římského císaře měl taky, tam už nevím, jestli byl právně rovnocenný s císařovnou nebo jak to měli).


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz