Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 19 led 2021 00:56

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 414 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 21  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: KONRÁD Z MÜLHOWA
UNREAD_POSTNapsal: 17 srp 2006 10:07 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Všude je sebevìdomì psáno o Konrádu z Botenštejna, který je mj. ztotožòován s jakýmsi Konrádem z Mülhowa. Ten byl do církevních knih zapsán hned v prvních dnech po královì zavraždìní. Jeho osoba je však i nadále záhadná. Nikdo se pøíliš ani nesnažil tuto osobnost popsat.
Literatura se ani nezabývá lokalizací "B o t e n š t e j n a". Pøitom jakási šlechta se po nìm (Bottenstein) psala již ve 12.stol. Pottenstein bychom ještì našli v Bavorsku (Bayern), nikoli však v Durynsku (Thüringen).
Podobnì je to s oním Mulhovem, nebo-li "M ü l h o w e m". V Míšeòsku má být asi 13 km sz od Kamenice u Burgstädtu Mülhau.
Tomuto místu se s nejvìtší pravdìpodobností pøipisuje pozdní predikát (1488) J a n a z M i l o v a, jež ve svém erbu nosil vyobrazení lišky. S tímto je velice pozoruhodná souvislost peèetidla asi ze 13.stol. (ve sbírce peèetidel archivu Národního musea), kde je též vyobrazení erbu s figurou lišky u keøe a popisem: + S.ALBERTI.POTENSTAIN (!).
V èechách sice dva hrady se jménem Potštejn (Potenštejn) jsou, ale jejich rodoví pøíslušníci nosili výhradnì erb s kosmými pruhy.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Vrah Václava
UNREAD_POSTNapsal: 23 srp 2006 12:08 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Przemysl de Nyestieyky píše:
Vše ukazuje pravdìpodobnì na šlechtu. S ní si mìl král dokonce vyøizovat úèty, jakmile se vrátí z vojenské výpravy do Polska. Ovšem, mluví se v souvislosti s vraždou o pachatelích nìmecké národnosti, konkrétnì z durynské nobility. Tato souvislost mùže ukazovat na èeskou (!) šlechtu, která se snažila vinu odklonit o tìch, kteøí stáli králi nejblíže. Možná byl zámìr dokonce ten, aby uvrhl v podezøení Jindøicha Korutanského, manžela sestry Václava III, který jako další pøipadal v úvahu pøi nástupnictví trùnu a obklopoval se právì i durynskou šlechtou.

Ale svést to vše na Jindøicha Korutanského mohl prakticky kdokoli. Habsburkové by tak tøeba vystrnadili jediného kandidáta na èeské království. Lokýtek by neztratil tváø.
Przemysl de Nyestieyky píše:
V èechách sice dva hrady se jménem Potštejn (Potenštejn) jsou, ale jejich rodoví pøíslušníci nosili výhradnì erb s kosmými pruhy.

To ukazuje na nevinu? Neznám teda rodokmeny Drslavicù v 14. století, jestli tam byl nìjaký Konrád, stejnì tak mohl být Konrádem z Botenštejna nazýván i purkrabí toho (tìch) hradù.

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Vrah Václava
UNREAD_POSTNapsal: 23 srp 2006 15:58 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ježek píše:
Przemysl de Nyestieyky píše:
V èechách sice dva hrady se jménem Potštejn (Potenštejn) jsou, ale jejich rodoví pøíslušníci nosili výhradnì erb s kosmými pruhy.

To ukazuje na nevinu?
To spíš neukazuje ani na jeden z tìchto hradù..., jediná možnost by opravdu byla možnost purkrabství, ale tento pøípad spíše zavádí na onen Mulhov (Milov) a Botenštejn (Pottenstein) nìkde v nìmeckých zemích.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 23 srp 2006 16:19 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ježek píše:
Przemysl de Nyestieyky píše:
Možná byl zámìr dokonce ten, aby uvrhl v podezøení Jindøicha Korutanského, manžela sestry Václava III, který jako další pøipadal v úvahu pøi nástupnictví trùnu a obklopoval se právì i durynskou šlechtou.

Ale svést to vše na Jindøicha Korutanského mohl prakticky kdokoli.

Zpoèátku jsem Jindøicha Korutana vylouèil z podezøení zcela, pøestože se obklopoval více než èeskou šlechtou, tak spíš korutanskou, míšeòskou, durynskou...
Podezøelí Durynci se však do okruhu králova dostali ještì pøed Korutanem. Výslovnì se dokonce praví, že král Václav II, otec zavraždìného Václava, svému synovi urèil tøi Durynky jako "opatrovníky"! Byli tedy jeho komoøími.
Na druhou stranu je Korutan podezøelí právì tím nejvíc, že pøi pøípadném královì úmrtí, by se on, jako doèasný správce království a zatím jediný dìdic a švagr Václavùv, stal králem místo nìho. On to musel mít spoèítaný líp než kdokoliv jiný. Ale mé podezøení vzbudil právì tím, jak "macešsky" se choval k Elišce, sestøe Václavovì a jakou panickou hrùzu mìl z toho, kdyby si ona našla nìkoho, kdo by se pøípadnì jevil k trùnu pøíznivìjší než on. Z tohoto dùvodou podle kronik i dokonce usiloval o život Elišèin! Takovýto èlovìk by mìl ten nejlepší motiv i k vraždì Václavovì, bez ohledu na to, že si vzal za manželku Pøemyslovnu. Ta stejnì jako on nenávidìla svojí mladší sestru...


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 02 zář 2006 19:34 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Tak vidím, že jsem na to už zùstal sám :D , výroèí máme za sebou...
Pøesto musím zmínit ještì jednu, dle mého, velice zajímavou vìc. Jeden mùj dobrý pøítel, vùdèí osobnost nakladatelství Beatris, nedávno zpracovával publikaci k Olomouckému hradu, a tak jsem se jej zeptal, co si myslí ohlednì tamní vraždy Václavovy. Z odpovìdi jistì stojí za zmínku, že: "...Celou záležitostí se v nové dobì zabývali i pražští kriminalisté, kteøí zjišťovali okolnosti zavraždìní jiného Václava (svatého) a pøišli ke stejné pravdìpodobnosti, totiž, že to bylo dílo domácího odboje..."
Nevím však, je-li vùbec možné se nìjak k takové zprávì dostat. Mají vùbec historici zájem o to, aby se èeská záhada tohoto formátu vùbec rozluštila? Toto bezpochyby není národní prestiží. Obecnì takovéto téma poskytuje úrodnou pùdu pro množení jejich prací v bibliografickém indexu...


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 03 zář 2006 12:23 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Przemysl de Nyestieyky píše:
Podezøelí Durynci se však do okruhu králova dostali ještì pøed Korutanem. Výslovnì se dokonce praví, že král Václav II, otec zavraždìného Václava, svému synovi urèil tøi Durynky jako "opatrovníky"! Byli tedy jeho komoøími.

Tomuhle bych moc nevìøil, už jen díky èíslu 3. Není to pokus o blahoslavení Václava III?

øeknìme, že Václava zavraždil èeský šlechtic (nižší a pravdìpodobnì na nìèí pøíkaz). Pak vše probìhlo, jak to známe. V èechách nastaly protihabsburské nálady, ale proè by byla vina svalována na èlovìka zøejmì z Korutanova tábora, pøesto, že Korutan byl v té dobì u nás oblíben a rychle zvolen králem novým. Byl to snad nìèí pokus zbavit se Jindøicha jako královraha nebo výmysl?


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 03 zář 2006 12:39 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ježek píše:
Tomuhle bych moc nevìøil, už jen díky èíslu 3.

Já ani nevím, kolik mìl rádcù, jaký poèet komorníkù v té dobì byl bìžný, ale to je to samý, jako že byl ubodán tøemi ranami...
Ježek píše:
... proè by byla vina svalována na èlovìka zøejmì z Korutanova tábora, pøesto, že Korutan byl v té dobì u nás oblíben a rychle zvolen králem novým....
On sice byl oblíben, ale byla tu i šlechta, která zas ráda volila "Rudolta" Habsburga...


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: spekulace, spekulace a jen spekulace
UNREAD_POSTNapsal: 03 zář 2006 14:36 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Przemysl de Nyestieyky píše:
On sice byl oblíben, ale byla tu i šlechta, která zas ráda volila "Rudolta" Habsburga...

Tak nìjak chybnì jsem poèítal víceménì s jednotností šlechty v otázce na koho svalit vinu.
Zajímavé by bylo zjistìní, kdo nejvíc profitoval z vlády Rudolfa, který šlechtic nebo skupina šlechticù. Co, kdyby to udìlala èeská šlechta, jednak pro sebe, jednak pro Habsburky...

øíkáš, že existuje nìjaká policejní zpráva?


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 07 zář 2006 15:02 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 04 zář 2006 14:24
Příspěvky: 2745
Bydliště: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Has thanked: 32 times
Been thanked: 5 times
Protoze jsem na stranky prisla teprve nedavno, dovolim si vyjadrit se i k tomuto tematu, ac je to zase jiz pozde, jelikoz je davno po vyroci. Vypoctu nejprve moznosti, bez pravdepodobnosti a hodnoceni:
1. Albrecht Habsbursky
2. Lokietek
3. Viola Tesinska
4. Alzbeta Uherska
5. Jindrich Korutansky
6. Nekdo z ceskych panu nebo vsichni dohromady
7. Zabil se sam
8. Provedl to nekdo upne jiny, proste jen proto, ze byl Vaclav v Olomouci v nespravnou dobu na nespravnem miste a chteli zabit uplne nekoho jineho...

Ad.1.Albrecht Habsbursky mel podle me vsechny predpoklady, aby si tuto vrazdu objednal. Byl na to dostatecne bezcitny i sebevedomy a schopny. Ovsem byl dostatecne daleko od Olomouce, takze asi nepocital s tim, ze bude Vaclav III. zavrazden a pozici si zacal za pomoci prohabsburske slechty ( napr. Dobes z Bechyne, zavrazden pri volbe) az pote, co se o vrazde dozvedel. Nebyl by lepe pripraven, kdyby o vrazde vedel? Je naopak mozne, ze by byl, tak mazany, ze by si pripravil takove alibi, aby to pusobilo, ze o vrazde nevedel? Myslim, ze ne. Boj o ceskou korunu byl pro nej dost nejisty a nebyl predem dobre pripraven, kdyby objednaval vrahy, vyuzil by situace lepe.

Ad2.Lokietek. Myslim, ze chtel bojovat a ne vrazdit.

Ad3. Viola. Byla nesmirne krasna a Vaclav na ni nesmirne kaslal. Ani na dite se nezmohl. Zeny prece vrazdi i pro mensi veci. Myslim, ale ze vedela, ze za situace, kdy z ni bude kralovna vdova, bude odepsana, ona potrebovala Vaclava ziveho.

Ad4. To Alzbeta Uherska je jina. Odmitl si ji vzit. Byla oskliva a Vaclav dal prednost bezvyznamne krase odnekud z Tesinska. Nikdy uz se nevdala. Je pro me mozna podezrela, ale myslim, ze nevrazdila, citela se sice osobne urazena, ale Cechy ji nijak nezajimaly.

Ad 5. Jindrich Korutansky. Nebyl dle me schopny naprosto niceho ani objednat si vrazdu sveho svagra.

Ad 6. ceska slechta. Nemyslim si, ze by mohl vrazdit nebo si vrazdu objednat jednotlivec. Byl to komplot a meli v tom prsty zajiste i Sternberkove, na jejich vysostnem uzemi byla vrazda provedena. Vaclav jim mel v planu postavit klaster na kralovskem uzemi blizko toho jejich, neco jako je Zlata Koruna u C. Krumlova, jak to udelal Premysl II. Otakar Vitkovcum( a ze ta je teda opravdu blizko). A to dokaze nastvat. Ja myslim, ze ceska slechta mela proste Premyslovcu uz dost a razne to ukoncila. snad doufali, ze na trun usedne nekdo z nich.

Ad7. Sam se rozhodne nezabil. Stredoveky clovek a navic kral by se bal takovou vec, ktera obrati vse vzhuru nohama udelat. O tom, ze byl psychopat se nic nedochovalo, navic se zacal chovat odpovedne. Nemyslim, ze se zabil sam.

Ad8. Pokud se tyce posledni moznosti, je sice mozna, ale je zbytecne ji rozebirat a byla by to takova historicka sci-fi, o kterou se nebudu pokouset. Mozna priste.

Je treba to shrnout. Ja osobne si myslim, ze to byla ceska slechta, ktera si vrazdu objednala ( a primo ukazkove pri tom spolupracovala) a vubec ne nejaky Konrad z Mlhova (o, jak priznacne jmeno), o nemz pochybovali jiz soudobi kronikari. Na druhou stranu, nebyl by Jindrich z Lipe lepsi kral nez ti mladicci ( Korutansky uz byl pravda starsi), co prisli po Vaclavu II.? Uznam jsedineho. Karel IV. Pak jiz to slo zase z kopce.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: ad.vrazi
UNREAD_POSTNapsal: 08 zář 2006 14:28 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
elizabeth píše:
Ad3. Viola. Byla nesmirne krasna a Vaclav na ni nesmirne kaslal. Ani na dite se nezmohl...

Ale no tak, vždyť mu bylo teprve 17náct...!:D
elizabeth píše:
Ad4. To Alzbeta Uherska je jina. Odmitl si ji vzit... Nikdy uz se nevdala....citela se sice osobne urazena..
V té dobì to tak vyhrocené nebylo. Sòatek s ní mìl spíš zajišťovat právo k uherské korunì. Kdoví, jestli se vùbec znali...? Když se Václav vzdal uherské koruny, nebyl ani dùvod dál trvat na tomto sòatku...
Malá významnost jeho další nevìsty je také politickou záležitostí, ale tam se spíš spekuluje o cílený vliv šlechty... (žeby pøedzvìst pozdìjší vraždy?):?
elizabeth píše:
Ad 5. Jindrich Korutansky. Nebyl dle me schopny naprosto niceho ani objednat si vrazdu sveho svagra.
To jsem si taky myslel do té doby, dokud mi nezaèínalo pøipapadat zvláštní, že Korutanec s manželkou Annou nenávidìli Elišku, sestru Václava III., že ji dokonce nechali zavøít, násilím ji nutili provdat se koho jí urèili, a že dokonce na ní byl uèinìn pokus otrávení jídlem...!
Tento "neschopný" král dokonce do èech povolal invazní vojsko, které tvoøilo jeho ochranu (proti èesko-lucemburské šlechtì?). Jestli pro nìj, jako pro èeského krále, tvoøila Eliška ještì vìtší nebezpeèí než èeská šlechta - pak jaké nebezpeèí pro nìj, jako zemského správce a nejbližšího legitimního nárokovatele èeské koruny, pøedstavoval asi Václav III?
Ovšem, bylo-li to jeho dílo, proè jej nejdøív nenechal vyjet do Polska, odkud se také již nemusel vrátit? Nebo proè neporuèil, aby k vraždì došlo cestou z polské váleèné výpravy? Mohlo to vypadat jako pomsta za invazi... Bál se snad toho, že by po návratu byl ještì mocnìjším králem a mìl v dùsledku víc spojencù? Nebo by vražda až po návratu z výpravy nevrhala stín na Poláky, protože ti by si to po podmanìní nemohli dovolit už na základì nìjakých smluv a pøísah?
Šlo tedy zadavateli vraždy o to, aby bylo podezøení co nejširší, a proto došlo k vraždì v takovouto ztìží pochopitelnou dobu...?


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 08 zář 2006 20:03 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
elizabeth píše:
...Ja myslim, ze ceska slechta mela proste Premyslovcu uz dost a razne to ukoncila. snad doufali, ze na trun usedne nekdo z nich...

Ano, tato spekulace, jak už jsme o tom diskutovali, má racionální základ. A (možná pro nìkoho paradoxnì) dokladem pro tuto ne zcela nepravdìpodobnou úvahu mùže být volba právì Jana Lucemburského, která šlechtu rozdìlila na dvì absolutnì nestejné skupiny. Jedna si bytostnì na èeském trùnu pøála cizi dynastii a druhá, ménì poèetná mìla ambice ze svého støedu vybrat panovníka... Ale tyto dvì skupiny se však nejprve spojily pod heslem: "Dost bylo Pøemyslovcù z rodu Oráèova!"
Hm, hm, zajímavé, nìco by na tom mohlo být...

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Naposledy upravil Jiří Motyčka dne 10 zář 2006 10:22, celkově upraveno 1

Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Viola a její "kamarádíèci"
UNREAD_POSTNapsal: 09 zář 2006 10:17 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
elizabeth píše:
Protoze jsem na stranky prisla teprve nedavno, dovolim si vyjadrit se i k tomuto tematu, ac je to zase jiz pozde, jelikoz je davno po vyroci.

To vùbec nevadí, tady se mùže reagovat na cokoli kdykoli - témata by mìla být aktuální stále.
elizabeth píše:
Ad3. Viola. Byla nesmirne krasna a Vaclav na ni nesmirne kaslal. Ani na dite se nezmohl. Zeny prece vrazdi i pro mensi veci. Myslim, ale ze vedela, ze za situace, kdy z ni bude kralovna vdova, bude odepsana, ona potrebovala Vaclava ziveho.


Viola tìžko, pøedtím byla provinèní šlechtièna, po svatbì manželka jednoho z nejmocnìjších vládcù støední Evropy. Tìžko øíct proè Václav II(I). nemíøil výš, alespoò do královských rodin.
Vidìl bych to v tomhle pøípadì na nìjakého žárlivce ze Slezska, který se chtìl sám oženit s Violou a Václav mu zkøížil plány, nebo mu vadil vzestup dcery sousedního knížátka.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Døívìjší podobnosti
UNREAD_POSTNapsal: 05 říj 2006 19:26 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
V roce 1130 chtìla údajnì èeská "šlechta" odstranit vládce Sobìslava, jde asi o první pokus èeské šlechty se svého krále zbavit. Ovšem v té dobì bylo 5 dalších Pøemyslovcù, kteøí mohli Sobìslava nahradit a zøejmì z podnìtu Bøetislava, syna Bøetislava II. mìlo k vraždì dojít.
Jistý ne tolik dùvìryhodný øíšský kronikáø k roku 1304 tvrdí, že král Albrecht chtìl Václava sesadit a zajmout, na uvolnìný èeský trùn jmenovat nìkterého ze svých synù...

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Døívìjší podobnosti
UNREAD_POSTNapsal: 06 říj 2006 12:13 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ježek píše:
...první pokus èeské šlechty se svého krále zbavit. Ovšem v té dobì bylo 5 dalších Pøemyslovcù, kteøí mohli Sobìslava nahradit...
Myslím, že to je zajímavý smìr úvah. Ani tak ne pro zákeøný vztah šlechty ke králi, ale spíše proto, že zøejmì mnohokrát docházelo k této situaci (viz. Sobìslav a šlechta, Boleslav a sv.Václav, Pøemysl II a Václav I....)
Šlechtì ani tak nešlo o ukonèení moci Pøemyslovcù (jak øíká Ježek, stejnì by jich dalších 5 bylo "v záloze"), jako o odstranìní mocensky èinného panovníka - èasto za podpory nìkterého jiného èlena z rodu vládnoucí dynastie. Pøípad s Václavem III. je trochu jiný právì v tom, že on byl již posledním legitimním èlenem rodu.
Tím se trochu míjí snahy o odùvodnìní vraždy snahou èeské šlechty ochránit své novì nabyté državy... Je vùbec pro tuto dobu možné, aby šlechta spáchala "atentát" na panovníka, pouze ve svojem zájmu, bez "šedo-eminenèní" podpory vysoce postavené osoby panovnického rodu? Dovolovalo by to vùbec myšlení støedovìkého èlovìka?


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Døívìjší podobnosti
UNREAD_POSTNapsal: 06 říj 2006 13:48 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Przemysl de Nyestieyky píše:
... Dovolovalo by to vùbec myšlení støedovìkého èlovìka?

Zcela legitimní a správný dotaz. Já bych øekl, že spíš ne, protože se jednalo o dobu, v níž ještì platil (nebo mìl platit) mezi šlechtici jakýsi rytíøský etický kodex...

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Døívìjší podobnosti
UNREAD_POSTNapsal: 06 říj 2006 13:58 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Przemysl de Nyestieyky píše:
Pøípad s Václavem III. je trochu jiný právì v tom, že on byl již posledním legitimním èlenem rodu.
Tím se trochu míjí snahy o odùvodnìní vraždy snahou èeské šlechty ochránit své novì nabyté državy... Je vùbec pro tuto dobu možné, aby šlechta spáchala "atentát" na panovníka, pouze ve svojem zájmu, bez "šedo-eminenèní" podpory vysoce postavené osoby panovnického rodu? Dovolovalo by to vùbec myšlení støedovìkého èlovìka?

Za to století a pùl moc šlechty o hodnì vzrostla, pokud se o atetntát pokoušela již v roce 1130, tak atentát v roce 1306 by mìl být bez problémù. Šlechta mìla daleko vìtší pozemky a úøady o které by pøišli pøi vìtší razanci a prosazování královské majestátu (ve Francii vládne Filip Slièn, který se neštítí nièeho) Václavem III.
Správná otázka je jestli šlechta sama, nebo v souèinosti s nìkým. Spíš asi plánovala, že svrhne nenávidìného Václava a nastolí nìkoho, kdo nebude mít nic proti její moci (Korutan?). Stejnì jako stavové svrhli Habsburka a zvolili Falckého.
Tady asi selhala královská ideologie, kdy král vládne z Boží milosti a královražda je tìžký høích.

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Václav II.
UNREAD_POSTNapsal: 08 říj 2006 08:06 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Václav II. držel šlechtu taky celkem zkrátka, jako se to snažil Pøemysl II.
Nìkolikrát se objevují zmínky o nucené smìnì, nebo vyvlastnìní zcizeného královského majetku. Z doby Václava II. se poprvé u nás objevují lenní pøísahy (nebo majetkovìprávní pøísahy) v listinné formì. Že by listinu šlo hùøe popøít než slovo?
V pøípadì Václava III. naše šlechta už asi mìla dost silných králù, kteøí by omezovali jejich práva. Po jeho smrti moc šlechty výraznì vzrostla.

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Døívìjší podobnosti
UNREAD_POSTNapsal: 09 říj 2006 13:53 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ježek píše:
...Za to století a pùl moc šlechty o hodnì vzrostla, pokud se o atetntát pokoušela již v roce 1130, tak atentát v roce 1306 by mìl být bez problémù...
To je Ježku trochu zjednodušování již dost složitého tématu. Tímto uvažováním, by´s musel podotknout, že s ještì vìtším odstupem - tøeba v 17. století, by atentát na panovníka byl teprve znudìnou zábavou rozmaøilých pážat. :)
V historii lze pøímou úmìrnost aplikovat jen v minimálním poètu pøípadù, a tohle jistì není ten nejzdaøilejší. Navíc "interregnum" byla spíš obávaná vìc národa. Šlechta si navíc byla vìdoma, že nástupnictví respektuje jistá pravidla, tudíž, že jejich situaci øešit vùbec nemusí.
Navíc je velmi pochybné, že by nìjak více lpìli na majetku, který teprve krátce vlastnili a ke kterému nemìli témìø žádný vztah. Tudíž, já odmítám, že by zde šlo o majetkové neshody vedoucí k atentátu - byť tuto verzi podporuje ona nìmecká kronika...


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Døívìjší podobnosti
UNREAD_POSTNapsal: 09 říj 2006 14:57 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Przemysl de Nyestieyky píše:
V historii lze pøímou úmìrnost aplikovat jen v minimálním poètu pøípadù, a tohle jistì není ten nejzdaøilejší. Navíc "interregnum" byla spíš obávaná vìc národa. Šlechta si navíc byla vìdoma, že nástupnictví respektuje jistá pravidla, tudíž, že jejich situaci øešit vùbec nemusí.
Navíc je velmi pochybné, že by nìjak více lpìli na majetku, který teprve krátce vlastnili a ke kterému nemìli témìø žádný vztah. Tudíž, já odmítám, že by zde šlo o majetkové neshody vedoucí k atentátu - byť tuto verzi podporuje ona nìmecká kronika...

Moc šlechty nerostla lineárnì, ale skokovì v dobách krizí. Na pøelomu 11. a 12. století, šlechta urèovala knížete (tady taky zjednodušuju), na konci 12. st. "tunelovala" knížecí majetky, v interregnu si taky polepšila, ale nejvíce po smrti posledního Pøemyslovce, kdy už dokázala vládnout sama bez ohledu na panovníka. Tøeba s tím šlechta poèítala, po smrti vládce konèí jeho systém vlády (tøeba Vratislav II.)
Vždyť již za Pøemysla II. mìla vysoká šlechta rozsáhlá dominia, která získávala již od konce 12. století (možná od poloviny tohoto století), to není krátké vlastnictví, ale již nìkolik generací.

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 09 říj 2006 15:26 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 04 zář 2006 14:24
Příspěvky: 2745
Bydliště: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Has thanked: 32 times
Been thanked: 5 times
Pùvodnì mìla být moje odpovìď k danému tématu mnohem døívìjší a delší (jenže mi už dvakrát spadla, tak jsem si to tentokrát pøedepsala ve Wordu). Zabývala jsem se totiž vraždami panovníkù v Evropì v letech 1300 – 1800 v knize Georgese Minoise Politické vraždy v Evropì. Mj. mì tam zaujala napø. vražda Eduarda II.( promiòte, ale bylo to skuteènì tak ) vsunutím rozžhavené tyèe do koneèníku. U nás byl podobným zpùsobem, pøi vykonávání potøeby, pravda bez rozžhavené tyèe, zavraždìn Jaromír. Eduard II. byl homosexuál (což nevadí mì, ale jim tenkrát asi ano) a také zvrhlík. Což Jaromír nebyl. Komu vadil tenhle nešťastník, že ho nemohli nechat v klidu dožít? Že by Bøetislavovi…|? A nyní hlavní otázka :Proè se nikdo nepokusil zavraždit Pøemysla Otakara II? Když tak odsuzujeme Vítkovce a štýrskou a rakouskou šlechtu, byli ještì tenkrát tak plni rytíøských ideálù? Brali krále jako pøedstavitele tohoto rytíøského ideálu, že pøešli „pouze“ do otevøené vzpoury po vyhlášení aberachtu? Nebo byl Pøemysl tak dobøe bránìn, popø. by se ubránil sám? Proè k té vraždì ( která by u Pøemysla Otakara byla posvìcena øímským králem i papežem, nedošlo? Proèpak se šlechta pro mì za mì i s Jindøichem Korutanským (já jsem jen pøesvìdèená, že ne on sám) uchýlila až k vraždì Václava III? Nedozrála na takový èin u nás doba? Nebo byli Závišovi Vítkovci pøece jen lepší než líèí tøeba Zbraslavská kronika? To ještì není ta slibovaná otázka k Závišovi, to mì tak pøes víkend napadlo v souvislosti s tím, že již Cicero omlouval Césarovi vrahy s odùvodnìním, že vražda na tyranovi není vražda a po nìm to použili ještì mnohokrát. Mnohý šlechtic, zvlášť po té co pøedvedl Pøemysl Otakar pøi zboøení hradù ve Štýrsku nebo pøi smrti nìkterých pánù, by Pøemysla Otakara za tyrana považoval. Rozhodnì ménì se to hodilo na mladíèka Václava III. …. Pøetekla trpìlivost?


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 414 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 21  Další

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz