Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 01 bře 2021 14:40

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 59 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Štaufové
UNREAD_POSTNapsal: 19 črc 2007 22:24 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
Štaufové byli pùvodnì švábská hrabata a od r. 1138 králové Svaté øíše øímské a díky dobré sòatkové politice od r. 1194 králové sicilští. Øímskonìmeckou vládnoucí dynastií byli Štaufové v letech 1138 až 1254. Vymøeli po meèi v r. 1268.

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Štaufové - 1. díl
UNREAD_POSTNapsal: 31 črc 2007 16:07 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Štaufové (nebo také Hohenštaufové) se dostávají do popøedí koncem 11. století, kdy si Fridrich I. (dìd Barbarossy) bere dceru císaøe Jindøicha IV. (toho, co bojoval o investituru). Jejich syn Fridrich II. si vzal Jitku Welfskou, jejich spoleèný syn Fridrich III. Barbarossa (I. jako øímský král a císaø) však nebyl pojítkem mezi soupeøícími rody, nýbrž konflikt mezi nimi ještì rozdmýchal (Jindøich Lev, jeho nejvìtší soupeø, byl jeho bratrancem).

Barbarossa mìl 5 synù, kteøí se dožili dospìlosti:

Jindøicha (pozdìjšího øímského krále VI. a otce Fridricha II., vydavatele ZBS), kterého oženil s dìdièkou Sicilského království Konstancíí

Fridricha , který zemøel na stejné køížové výpravì (a snad mìl být zasnouben Konstancii Uherské, pozdìjší manželce Pøemysla I.)

Otu , zavraždìného v Besanconu

Filipa (øímského krále, otce Kunhuty Švábské - manželky Václava I.), také zavraždìn

Èlovìku by se až chtìlo øíci, že to není náhoda, ale nìjaká kletba èi co :wink:

_________________
Loyaulté me lie.


Naposledy upravil Viola dne 31 črc 2007 16:20, celkově upraveno 1

Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Štaufové - 2. díl
UNREAD_POSTNapsal: 31 črc 2007 16:18 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Ovšem tím štaufské pohromy nekonèí...

Rodinné žezlo pøevzal synáèek Jindøicha VI. Fridrich (jako øímský král a císaø II.), velmi schopný a asi také nesmiøitelný panovník, který ze Sicilského království vybudoval mocenskou základnu pro své øíšské choutky, ovšem zároveò se jednalo o muže vzdìlaného a tolerantního k jiným náboženstvím - pøedevším islámu. Byl na dlouhou dobu posledním mocným øímským panovníkem, i když zemøel roku 1250 jako kacíø, navíc z øímského trùnu sesazený.

Fridrich II. mìl nìkolik synù, do dìjin se významnìji zapsali tøi:

Jindøich Sicilský, snoubenec sv. Anežky Èeské, jenž si nakonec vzal Markétu Babenberskou, postavil se proti otci a život skonèil sebevraždou v internaci. Jejich dva synové také zemøeli v nedospìlém vìku.

Konrád Švábský také zemøel mladý, zanechal po sobì syna Konráda (Konradina[/b]), jemuž se touha po slávì stala osudnou a skonèil jako poslední legitimní mužský potomek Štaufù roku 1268 na popravišti v Neapoli.

Manfred - nemanželský syn Fridricha II., který se snažil uplatnit svá práva, byl brzy po narození legitimizován, ovšem nakonec zemøel v bitvì u Beneventa roku 1266.

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Rodokmen
UNREAD_POSTNapsal: 31 črc 2007 20:11 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Schematický rodokmen s nejvýznamnìjšími Štaufy
Obrázek

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Štaufové
UNREAD_POSTNapsal: 03 srp 2007 09:06 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Viola píše:
Schematický rodokmen s nejvýznamnìjšími Štaufy

Direktivnì to dávám na stránky.

Psal jsem nìco o privilegiu minus do Babenberkù: http://www.e-stredovek.cz/forum/viewtop ... 1366#11366
To platí o Barbarossovi a Welfech. On k nim nemìl daleko, jen jim vadilo, že nemìli Bavory, poté co tenhle problém vyøešil, zaèala spolupráce mezi ním a Jindøichem Lvem, který kolonisoval východní pomezí Øíše, mìl zde volnou ruku, ale musel pomáhat Rudovousovi v Itálii. Konec Jindøicha Lva znamenalo neposkytnutí kontingentu pøed bitvou u Legnana (1176), kde byl císaø poražen. Welfùm byly zabaveny jejich majetky a byli vyhnáni do vyhnanství (do Anglie).

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Štaufové
UNREAD_POSTNapsal: 03 srp 2007 11:45 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Ježek píše:
Psal jsem nìco o privilegiu minus do Babenberkù:

Jj. èetla jsem to, jenom mi ten proces oddìlení nebyl úplnì jasný. Prostì aby se vlk nažral... Ale pro Babenberky to fakticky znamenalo pouze návrat do pùvodních pozic - samozøejmì s povýšením na vévodství, ne?

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Štaufové
UNREAD_POSTNapsal: 13 srp 2007 18:22 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Viola píše:
Ale pro Babenberky to fakticky znamenalo pouze návrat do pùvodních pozic - samozøejmì s povýšením na vévodství, ne?

Babenberkové ztratily nìkteré území. Dìdièný zisk rakouského vévodství je velkým ziskem.

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Sicílie
UNREAD_POSTNapsal: 20 srp 2007 10:40 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Chtìla jsem se zeptat, jestli nevíte podrobnosti o nástupu Jindøicha VI. na sicilský trùn. Svùj nárok opíral o "dìdièku" království a svou manželku Konstancii, ale byly tam problémy s dìdictvím a nároky jiných, napø. Konstanciina synovce Tankreda. Víc ale nevím :? .

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Sicílie
UNREAD_POSTNapsal: 20 srp 2007 14:11 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Viola píše:
Chtìla jsem se zeptat, jestli nevíte podrobnosti o nástupu Jindøicha VI. na sicilský trùn. Svùj nárok opíral o "dìdièku" království a svou manželku Konstancii, ale byly tam problémy s dìdictvím a nároky jiných, napø. Konstanciina synovce Tankreda. Víc ale nevím :? .

O téhle historii vypráví Petrus de Ebulo ve spisu LIBER AD HONOREM AUGUSTI SIVE DE REBUS SICULIS, kronika je ilustrovaná a jeden z obrázkù skonèil na obalu Èech v dobách knížecích od Žemlièky (1997).

Tohle je vysoká politika evropského formátu.
Císaø Fridrich Barbarossa uzavøel se Sicilským králem Vilémem II. dohodu že ožení svého syna Jindøicha za jeho neteø Konstancii, sám Vilém byl bezdìtný, takže to byla prakticky dìdièka toho království. K dohodì došlo roku 1184, ke svatbì v lednu 1186.
Vilém umírá v na konci roku 1189, sicilská šlechta volí králem jeho nevlastního bratra Tankreda z Lecce. mezitím se stává Jindøich po smrti otce nìmeckým králem a jede na svoji Øímskou jízdu (rok 1191), spoleènì s ním i èeský kníže Konrád Ota. V dubnu je papežem Celestinem III. korunován císaøem a pokraèuje na jih uplatnit svùj nárok. Pøed Neapolí ovšem jeho vojsko znièil mor, zemøel i náš kníže, císaø se musel stáhnout.
Další výprava se konala v roce 1194, posily císaøi poslal kníže biskup Jindøich, výprava již úspìšná byla a císaø se nechal korunovat i sicilským králem. Umírá ale za 3 roky pøi úmyslu køížové výpravy a nechává po sobì syna Fridricha (II.), který si musí císaøskou korunu vybojovat, ale to už je jiný pøíbeh.

Jistý vliv mìla na Sicílii Anglie, což plyne z faktu, že v obou zemích vládli Normané (t. è. v Anglii Plantageneti).
Štaufské aspirace na Sicílii a snad Plantagenetské v Øíši (pokud se tomu tak dá øíkat - anglický král získal na jihu Francie, ale ještì v Øíši državy) tyto dvì dynastie stavìly proti sobì a sbližovaly je s jejich protivníky. Welfové mìli v bojích s Štaufy podporu v Plantagenetech (to bude pravý dùvod zajetí Richarda Lví srdce, nikoli pochabná urážka pochybného vévody pochybné zemì). Štaufové mìli oporu v Kapetovcích. Proto bitva u Bouvines mezi francouzským králem a Otou Brunšvickým. Touto bitvou obì spojenectví prakticky konèí. Welfové jsou poraženi a opouští je jejich anglický spojenec, který musí pøepustit práva šlechtì. Francie se pomalu odcizuje od Štaufù a pøipojuje k papežské proticísaøské alianci - opìt Sicílie - Anjouvci, poboèná vìtev francouzské dynastie.

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 20 srp 2007 15:10 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Dík za info. Takže mi z toho vychází zase staré známé, že silnìjší vyhrává. Jenom mi není jasné, jak mohla být Konstancie dìdièkou, pokud žili mužští èlenové rodu...

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 20 srp 2007 17:15 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Viola píše:
Jenom mi není jasné, jak mohla být Konstancie dìdièkou, pokud žili mužští èlenové rodu...

Tankred byl nelegitimní a pøedpokládalo se, že Vilém zemøe, pøedpokládal to císaø a potenciální dìdièkou zasnoubil svého syna. Asi jsem to jen špatnì formuloval...

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 21 srp 2007 08:18 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Ježek píše:
Asi jsem to jen špatnì formuloval...

Díky moc! Už je mi to jasnìjší :wink: .

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Štaufové
UNREAD_POSTNapsal: 11 led 2009 17:04 
Offline
Vévoda
Uživatelský avatar

Registrován: 05 led 2009 22:04
Příspěvky: 851
Bydliště: Anglicko
Has thanked: 2 times
Been thanked: 0 time
K Štaufom, či Hohenštaufom mám poznámku. V topicu o Árpádovcoch som mal krátku konverzáciu ohľadu rytierov Hont, Poznaň a Vencelin. Asi o 50 rokov
po nich kráľ Salamon prijal ďalších dvoch bratov - rytierov. Boli to pôvodne Normani, ale do Uhorska sa presídlili z Nemecka. Volali sa Gut (asi skomolenina Knut) a Keled.Celá kopa barónskych rodov sa odvíja od nich napr. Báthoryovci, Perényiovci,Losonczy, Bánffy, Országh.... O týchto rytieroch zaznamenali súdobí kronikári, že boli chudobní, avšak veľmi urodzený, a pochádzajú z hradu Staufen. Aj seriózni historici pripúšťajú, že mohlo ísť o bočnú líniu "veľkých" Štaufovcov. Dokázať sa to nedá. Ak je to však pravda, žijú podnes.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: články o Štaufech
UNREAD_POSTNapsal: 26 úno 2009 16:18 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 04 zář 2006 14:24
Příspěvky: 2745
Bydliště: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Has thanked: 32 times
Been thanked: 5 times
Chtěla jsem se zeptat v souvislosti s připravovaným článkem o princi Konradinovi, nepíše (nebo se aspoň nechystá napsat )někdo nějaký článek o dalších Štaufech třeba o Fridrichu II., nebo Fridrichu I. Barbarossovi? Tak významný rod a my k nim máme pouze bitvu u Beneventa a když to dobře půjde, tak budeme mít také Konradina. To se mi ale zdá poněkud málo...

Chtěla bych, abychom vytvořili něco soubornějšího a zkusili to provázat. A taky bych si přála osamostatnit bitvu u Tagliacozza, ale s ní bych potřebovala buď pomoci nebo ( to bych byla nejraději), kdyby ji napsal někdo, kdo již bitvy psal, třeba Acoma nebo Ježek nebo Laurentius, který o ní podal tolik zajímavých informací.

Přátelé moji, jak vy se na to díváte? Co na to říkáte???

_________________
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: články o Štaufech
UNREAD_POSTNapsal: 26 úno 2009 16:50 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
elizabeth píše:

Přátelé moji, jak vy se na to díváte? Co na to říkáte???
Paní drahá, představa je to úžasná. jenže literatura na ... kroniky v češtině veškeré žádné a jediná monografie je asi o Barbarossovi. :doh: :evil:

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: články o Štaufech
UNREAD_POSTNapsal: 27 úno 2009 18:59 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 04 zář 2006 14:24
Příspěvky: 2745
Bydliště: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Has thanked: 32 times
Been thanked: 5 times
acoma píše:
elizabeth píše:

Přátelé moji, jak vy se na to díváte? Co na to říkáte???
Paní drahá, představa je to úžasná. jenže literatura na ... kroniky v češtině veškeré žádné a jediná monografie je asi o Barbarossovi. :doh: :evil:
O důvod víc začít jejich historii v češtině psát... Což mě nutí se zeptat: Ježku, jak vlastně to vypadá s tím nákupem Konradina a Fridricha II.? :?:

PS: :idea: a já se fakt aspoň začnu učit němčinu. Nikdo jiný než princ Konradin takový div nemůže dokázat :lol: :wink:

_________________
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: články o Štaufech
UNREAD_POSTNapsal: 27 úno 2009 23:03 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
elizabeth píše:
Ježku, jak vlastně to vypadá s tím nákupem Konradina a Fridricha II.? :?:

Týjo, k tomu jsem se zatím taky nedostal :( Bude to znít hloupě, ale nejlepší by bylo, kdyby se toho někdo ujal, nechal si to poslat rovnou k sobě a já bych to jen zaplatil ...

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: články o Štaufech
UNREAD_POSTNapsal: 28 úno 2009 12:53 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 04 zář 2006 14:24
Příspěvky: 2745
Bydliště: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Has thanked: 32 times
Been thanked: 5 times
Ježek píše:
... nejlepší by bylo, kdyby se toho někdo ujal, nechal si to poslat rovnou k sobě a já bych to jen zaplatil ...
Tak dobře, já se toho ujmu. Může mi, pls, někdo, kdo má zkušenosti s posíláním knih ze zahraničí říci, zda si to mám nechat poslat dobírkou nebo raději platit předem? Během příštího týdne bych pak objednávku zrealizovala.

_________________
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: články o Štaufech
UNREAD_POSTNapsal: 02 bře 2009 19:57 
Offline
Vévoda
Uživatelský avatar

Registrován: 03 úno 2009 19:14
Příspěvky: 926
Has thanked: 0 time
Been thanked: 3 times
elizabeth píše:
Chtěla bych, abychom vytvořili něco soubornějšího a zkusili to provázat. A taky bych si přála osamostatnit bitvu u Tagliacozza, ale s ní bych potřebovala buď pomoci nebo ( to bych byla nejraději), kdyby ji napsal někdo, kdo již bitvy psal, třeba Acoma nebo Ježek nebo Laurentius, který o ní podal tolik zajímavých informací.


Pokusil jsem se napsat článek o bitvě u Tagliacozzo. Komu to můžu poslat na kontrolu a případné doplnění? Nejsem bohužel ani historik amatér a žádný spisovatel. Ke středověku jsem se teď tak lehce dostal přes svůj zájem o vojenství.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Štaufové
UNREAD_POSTNapsal: 12 pro 2011 19:04 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
O ateismu Fridricha II. nepřímo svědčí arabští kronikáři, kteří píší o jeho cestě do Levanty.


Ibn Wásil: Říkali mi, že císař jednou prohlásil před emírem Facht-Ad-Dínem: "Kdybych se nebál o ztrátu své vážnosti mezi Franky, nevnutil bych sultánovi tyto podmínky. Ve skutečnosti mne Jeruzalém a další zdejší země nezajímají, musel jsem však zachovat svou čest před křesťanstvem."

Sibt ibn al-Džauzí: Z jeho promluv bylo jasné, že je materialista a že si z křesťanství rád utahuje.

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 59 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz