Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 18 dub 2021 00:46

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 343 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 18  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 07 úno 2007 14:26 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 04 zář 2006 14:24
Příspěvky: 2745
Bydliště: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Has thanked: 32 times
Been thanked: 5 times
viola píše:
naše dìjiny byly ovlivnìny mj. národním obrozením, potom komunismem, chápu, že každá doba mìla svoje, spíš mì zaráží, že spoustu tìch bludù se ještì dneska dìti uèí na školách.
Temi obrozenci mozna ne uplne spatne, tim komunismem prisernym zpusobem. Vedeme tady poucnou diskusi o dnesnich Cesich a jejich dejinach: http://www.e-stredovek.cz/forum/viewtopic.php?t=45

viola píše:
Á propos, husité... Ti mì taky pìknì toèí :D Mnì napøíklad nikdo ve škole neøekl, že znièili snad až 90% veškerých gotických památek, jak jsem se doslechla, ale jen to, jací byli úžasní a ubránili se proti køižákùm.
Tady predpokladam, ze nam jednou Jirka M. vysvetli, jak to vlastne s husity bylo,me pojeti husitstvi ve skole tak iritovalo, ze ja od husitske doby o dejinach vim dost malo a jdou vpodstate mimo mne. Ale lepsim se. Sice pozvolna ale ano.
viola píše:
P.S. to V.R. znamená to druhé - obèas se takhle podepisuju - z legrace, ale nikoho to ještì nenapadlo, smekám :roll:
To neni zashuha, ja pouze vim, ze anglicka kralovna Alzbeta I. Anglicka se podepisovala jako Elizabet Regina, tak me to napadlo.

Tak ted me privedla anglicka kralovna Alzbeta na hypotezu o vladnouci kralovne Elisce Premyslovne, jestli ona by nebyla take vdecna za roli, kde by Jan Lucembursky byl pouze manzel kralovny? A jak velka by to byla pro Cechy pohroma?


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 07 úno 2007 14:51 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Díky za tip, no (zatím) se nemùžu považovat za nìjakého odborníka v názorech na urèitou historickou problematiku, stíhám sledovat maximálnì souèasné autory, ale tøeba se zapojím - nejvíc mì zajímá konfrontace historikù a historièek, podle mého názoru - samozøejmì to neplatí vždy (èetli jste knížku o Elišce Pøemyslovnì od b. Kopièkové?? já to vrátila hned druhý den...) - ženský pohled na vìc je neotøelejší a možná blíž pravdì, ale pánové mohou oponovat 8)

viola píše:
P.S. to V.R. znamená to druhé - obèas se takhle podepisuju - z legrace, ale nikoho to ještì nenapadlo, smekám :roll:
To neni zashuha, ja pouze vim, ze anglicka kralovna Alzbeta I. Anglicka se podepisovala jako Elizabet Regina, tak me to napadlo.[/quote]

No vidíš, to jsem ani nevìdìla, ale pøiznávám, že jakmile se zabrousí nìkam mimo mou oblast, tak v tom docela plavu :P Vlastnì mš to napadlo podle jedné knížky - tam bylo Cunegundis Regina... No prostì taková blbost :P

Citace:
Tak ted me privedla anglicka kralovna Alzbeta na hypotezu o vladnouci kralovne Elisce Premyslovne, jestli ona by nebyla take vdecna za roli, kde by Jan Lucembursky byl pouze manzel kralovny? A jak velka by to byla pro Cechy pohroma?:)Tak to je zajímavá otázka:-) Já si hlavnì myslím, že to trochu byla situace, do které - aspoò na zaèátku - Eliška Jana chtìla dohnat, ale on se nedal. Podle mì byl dost sebevìdomý a ješitný na to, aby to byl ochoten akceptovat... Podle data narození, které se uvádí, byl ještì k tomu lev :D No a pohroma - nevím, ale obávala bych Elišèiných nepøimìøených reakcí na urèité podnìty; podle mého názoru možná Eliška nìkdy jednala bez rozmyslu, v závislosti na svých pocitech spíš než na rozumu, ale s odstupem doby asi tìžko soudit. Kdysi jsem slyšela názor, jaká že by to byla bezva královna - rázná, dostateènì spjatá s èeským prostøedím... No nevim, ale tøeba by se chovala jinak, kdyby k tomu mìla možnost vždy. Ale myslím si, že to, že Eliška nechtìla hrát roli manželky, by lpoèátek všech problémù - domácí války, nechuti Jana øešit èeské problémy a jeho následné odcizení...

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 07 úno 2007 16:47 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
Citace:
Tak ted me privedla anglicka kralovna Alzbeta na hypotezu o vladnouci kralovne Elisce Premyslovne, jestli ona by nebyla take vdecna za roli, kde by Jan Lucembursky byl pouze manzel kralovny? A jak velka by to byla pro Cechy pohroma?:)Tak to je zajímavá otázka:-) Já si hlavnì myslím, že to trochu byla situace, do které - aspoò na zaèátku - Eliška Jana chtìla dohnat, ale on se nedal. Podle mì byl dost sebevìdomý a ješitný na to, aby to byl ochoten akceptovat... Podle data narození, které se uvádí, byl ještì k tomu lev :D No a pohroma - nevím, ale obávala bych Elišèiných nepøimìøených reakcí na urèité podnìty; podle mého názoru možná Eliška nìkdy jednala bez rozmyslu, v závislosti na svých pocitech spíš než na rozumu, ale s odstupem doby asi tìžko soudit. Kdysi jsem slyšela názor, jaká že by to byla bezva královna - rázná, dostateènì spjatá s èeským prostøedím... No nevim, ale tøeba by se chovala jinak, kdyby k tomu mìla možnost vždy. Ale myslím si, že to, že Eliška nechtìla hrát roli manželky, by lpoèátek všech problémù - domácí války, nechuti Jana øešit èeské problémy a jeho následné odcizení...[/quote] Az sem je to také citace - nìco jsem zase smazala, autorce se omlouvám :oops:
Nevím, jestli poèátek problémù byla pouze nechut´hrát roli manželky, ale závažný moment to urèitì byl.
Její jednání je svým zpùsobem dosti pochopitelné - celé její smìøování mìlo jen jediný, a v té dobì asi už nerealistický cíl .. totiž upevnìní královské moci v tradice Pøemyslovského královského rodu - to bylo zcela urèitì Elišèino dogma. Se vzorem slavného dìda Pøemysla Otakara II . a urèitì i otce Václava pøed oèima Eliška prostì nevidìla neslyšela.
Byla v této vìci prostì naprosot rigidní a jakékoliv realistické zvážení situace èi promyšlení nìjaké taktiky èi strategie pro ni zøejmì muselo být nepøijatelné.
A byla to ona, kdo se cítila - asi jedinou nositelkou rodinné tradice (a asi mìla i pravdu) - takže její poèínání smìrem k Janovi nutnì muselo být ovlivnìno.
Musel to být docela náraz - když se tyto dvì absolutnì odlišné osobnosti støetly - a pøedpokládám, že to Jana nejdøíve muselo dost udivit, taková ambice u ženy. ¡Ulohu královského manžela nepøijal, ale ani nemìl proè to dìlat.

Eliška se mohla se svými ambicemi obrátit na církevní hodnostáøe (což udìlala) , ale jejich vliv na královskou politiku za Jana už samozøejmì nebyl to, co znala ode dvora svého otce a na své nevlastní pøíbuzné (moravské Pøemyslovce), ale ti z toho asi taky byli spíš rozpaèití.

Nereálný cíl a ztroskotané ambice toho, co pokládala za svaté, v èem jí mìli být všichni nápomocní (a nebyli) muselo nutnì vést k tomu, že se cítila zrazená a neúspìšná a vinu urèitì pøenesla na manžela. Tìžko øíct, jestli si s tím nìkdy lámal hlavu, spíš ne, mìl své vize a sny.

Výchovou, vzdìláním a urèitì i vzorem otce Jindøicha mohl být vším jiným, jenom ne manželem královny.

kateøina


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 07 úno 2007 17:02 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Tak s tím naprosto souhlasím, pokud vím, historici uvádìjí jako jeden z dùvodù krize v Èechách kolem roku 1315 nepochopení nového rozvržení sil ve státì, resp. jeho akceptace Janem a nepochopení Eliškou. Tato myšlenka se ostatnì objevuje už u pádu Pøemysla II., aèkoliv ještì ne tak významnì jako pozdìji, a také v souvislosti s Václavem III. Tìžko øíct, zda pøenechání urèitého podílu na vládì šlechtickým pøedstavitelùm králem Janem bylo moudrým a taktickým krokem, èi jen dùsledkem jeho nechuti starat se o zájmy uvnitø království. Ale v Evropì pøelomu 13. a 14. století to bylo naprosto bìžné, v Èechách v dùsledku emancipace šlechty bìhem zlých let snad ještì pøirozenìjší a pochopitelnìšjí, o své slovo se ostatnì hlásila i mìsta.
Myslím si, že kdyby Eliška použila ženské zbranì (jako mnoho dalších žen pøedtím i potom), dosáhla by svého cíle spíš, ale to je samozøejmì jen spekulace. Na druhou stranu si dost dobøe nedovedu pøedstavit, jaký vztah mohla mít tato silná a sebevìdomá Pøemyslovna k o 4 roky mladšímu manželu, když navíc dívky dospívají døíve, takže ten rozdíl mohl být ještì o 2-3 roky vìtší, resp. jak by reagovala jiná žena v její kùži.

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 07 úno 2007 17:32 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
Viola píše:
Tìžko øíct, zda pøenechání urèitého podílu na vládì šlechtickým pøedstavitelùm králem Janem bylo moudrým a taktickým krokem, èi jen dùsledkem jeho nechuti starat se o zájmy uvnitø království. Ale v Evropì pøelomu 13. a 14. století to bylo naprosto bìžné, v Èechách v dùsledku emancipace šlechty bìhem zlých let snad ještì pøirozenìjší a pochopitelnìšjí, o své slovo se ostatnì hlásila i mìsta.
Myslím si, že kdyby Eliška použila ženské zbranì (jako mnoho dalších žen pøedtím i potom), dosáhla by svého cíle spíš, ale to je samozøejmì jen spekulace. Na druhou stranu si dost dobøe nedovedu pøedstavit, jaký vztah mohla mít tato silná a sebevìdomá Pøemyslovna k o 4 roky mladšímu manželu, když navíc dívky dospívají døíve, takže ten rozdíl mohl být ještì o 2-3 roky vìtší, resp. jak by reagovala jiná žena v její kùži.


Souhlasím.

Ta nechu se s Janem táhne vìky a taky se dost nabízí.
Nicménì si umím pøedstavit, že to øešil v širších souvislostech, chtìl zachovat vliv Lucemburkù v øíši, asi mu bylo také jasné (jako pozdìji i Karlovi IV.) , že nejlépe si zemi pøed zvenšku zabezpeèí když bude moc tahat za nitky v øíši. A na to si potøeboval "uvolnit ruce" doma , tím pádem se mu asi rozhodovalo docela snadno a pøizpùsobil se domácí situaci. Nakonec se s Jindøichem z Lipé dohodl, ten mu Èeské království pìknì ohlídal, takže jediný rušivý element pro nìj nakonec byla vlastní žena.

A k ženským zbraním, dle všeho co o nìm souèasníci napsali by k nim urèitì nebyl hluchý , ale jen jako muž, jako panovník už hùø. Když tak o tom pøemýšlím, tak se nechával ovlivòovat jedinou ženou , a tou byla Eliška Rejèka , ale možná to bylo proto , že kromì obou Elišek , žádná jiná dáma z Janova života takové ambice nemìla.

A máš pravdu, nemohlo to pro ni být lehké, jaká byla a mít doma takový "dáreèek" jakým Jan, a zéjména hodnì mladý Jan urèitì byl .
Ale i ona se úèastnila "výbìru" na svého budoucího manžela, myslím, že by se nenechala donutit k sòatku, který by zcela neakceptovala. Musela si uvìdomit, že v tak útlém vìku bude manžel asi hodnì nezralý, jenže to bylo právì to, s èím asi kalkulovala.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 07 úno 2007 20:38 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Nene, nemyslím si, že by Elišku nìkdo nutil, ale asi pøedstava a realita byla trochu jiná.
Myslím si, že Jan asi zpoèátku mìl ambice øešit i problémy v Èechách a to že potom zabalil je spíš proto, že byl vším znechucen, a ne logickou úvahou (narozdíl od pozdìjšího vztahu s Karlem, kdy po poèáteèních rozporech nechal Karla dìlat domácí politiku a sám se staral o Evropu). Ale zase jde jen o mùj názor...

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 08 úno 2007 08:50 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 04 zář 2006 14:24
Příspěvky: 2745
Bydliště: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Has thanked: 32 times
Been thanked: 5 times
Viola píše:
Nene, nemyslím si, že by Elišku nìkdo nutil, ale asi pøedstava a realita byla trochu jiná.
Nikdo krome kralovskeho puvodu a okolnosti... a zodpovednosti za cesky stat, kdyz videla ten "svincik" kolem sebe ( pardon za expres. vyraz) :D. Jinak souhlasim.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 08 úno 2007 10:14 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
elizabeth píše:
Nikdo krome kralovskeho puvodu a okolnosti... a zodpovednosti za cesky stat, kdyz videla ten "svincik" kolem sebe ( pardon za expres. vyraz) :D. Jinak souhlasim.

Nemyslela jsem to takhle, ale spíš že kdyby si Eliška postavila hlavu, tak ji do toho nikdo nenahnal - ale asi ta odpovìdnost za situaci v Èechách tam urèitì byla.

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 08 úno 2007 10:26 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 04 zář 2006 14:24
Příspěvky: 2745
Bydliště: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Has thanked: 32 times
Been thanked: 5 times
Viola píše:
elizabeth píše:
Nikdo krome kralovskeho puvodu a okolnosti... a zodpovednosti za cesky stat, kdyz videla ten "svincik" kolem sebe ( pardon za expres. vyraz) :D. Jinak souhlasim.

Nemyslela jsem to takhle, ale spíš že kdyby si Eliška postavila hlavu, tak ji do toho nikdo nenahnal - ale asi ta odpovìdnost za situaci v Èechách tam urèitì byla.
Ona prave tady ta odpovednost me vede k tomu, ze Eliska nebyla zas az tak spatna. No pani PhDr. Kopickova si to mozna myslela take a proto na ni napsala to sve oslavne dilo... :?
Jan pro zmenu, aspon ze zacatku, moc zodpovednosti nepobral. No a jestli zmoudrel do konce zivota, kdyz syny prednich rodu vzal s sebou vstric smrti u Krescaku, to nevim. Karla ale nastesti nechal vynest z bitvy a o jeho diplomatickych uspesich jsme jiz take mluvili.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 08 úno 2007 10:57 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Když podle mì je strašnì tìžké nìkoho takhle zpìtnì hodnotit, asi nenajdeme moc postav, které by byly doopravdy pozitivní (sv. Anežka?) nebo negativní. Jenom se snažím vždycky hledat pohnutky, které urèité postavy vedly k tomu èi onomu jednání. Kdo z nás mùže s klidným svìdomím øíct, že v dané situaci by byl - narozdíl od historických postav - schopen udržet na uzdì emoce, osobní sympatie èi antipatie a rozhodnout vždy správnì. Taky je tøeba vždycky vzít v potaz osobní zkušenost té které postavy - jinak se asi bude rozhodovat mladý, nezkušený èlovìk, a jinak lety protøelý lišák.
Vùbec jsem nechtìla dìlat svatouška z Jana, jen jsem chtìla upozornit na v zásadì negativní hodnocení èeskými historiky, které asi není úplnì správné.

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Jan, Eliska a Toulky ceskou minulosti
UNREAD_POSTNapsal: 08 úno 2007 16:41 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 04 zář 2006 14:24
Příspěvky: 2745
Bydliště: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Has thanked: 32 times
Been thanked: 5 times
http://www.rozhlas.cz/toulky/vysila_pra ... ava/236897

K nahlednuti, jsou tam navazujici i "predbihajici" temata pro nase obdobi. Hodnoceni je na kazdem z nas.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 08 úno 2007 20:26 
Offline
Kníže
Uživatelský avatar

Registrován: 22 led 2007 10:38
Příspěvky: 409
Bydliště: HK
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
já se stále domnívám, že Jan se do roku 1318 snažil nejenom na pøání své ženy vyøešit záležitosti v Èechách ve prospìch panovnické moci. To že tu proti takovým protivníkùm jako byl Lipé, Rožmberk, Vartemberk, Házmburk, atd. neuspìl nebyla hanba. Jaké mohl mít šance, když už za ním prakticky nestála autorita jeho otce císaøe. Podotýkám, že tu neuspìli ani takový ostøílení politici, jako Albrecht Habsburský, Rudolf I., Fridrich Slièný,Petr z Aspeltu, Bertold z Heneburgu...? Co pak nedokázal Jan zevnitø, ukoèíroval po dohodì s pány (tedy diplomaticky) zvenku. Tím že syna Karla IV. odeslal na paøížský dvùr mu nejenom zajistil další kariéru, ale pøedevším udržel Lucemburkùm èeský trùn :lol:


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 08 úno 2007 20:53 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
Zasadni problem byl podle meho nazoru v tom, ze Cechy nejsou Francie a nase slechta mela jine predstavy o vladnuti nez Francii odkojeny Jan. :wink:

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 08 úno 2007 21:03 
Offline
Kníže
Uživatelský avatar

Registrován: 22 led 2007 10:38
Příspěvky: 409
Bydliště: HK
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
já bych to zjednodušil na rèení, že èeská šlechta tìch èasù dokázala pøesvìdèit Evropu, že si bude vládnout sama a zesmìšní každého, kdo by se tu pokusil prosadit na jejich úkor - tedy kdo by se pokusil nerespektovat je a nedìlit se s nimi o moc v zemi (a s hanbou odtud odtáhli všichni, že?) :lol:


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 08 úno 2007 21:32 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Já si myslím, že to bylo jen logické - emancipace èeské šlechty byla dùsledkem vývoje v Evropì, zlých let a poté prvních let vlády Václava II. a samozøejmì krize 1306-1310. Upøímnì øeèeno, šlechta by asi byla trochu hloupá, kdyby si nechala pomìrnì samostatnou pozici, jíž dosáhla po vymøení Pøemyslovcù, zase sebrat. Navíc je tøeba si uvìdomit, že styl vládnutí se v prùbìhu let mìnil, bylo jen pøirozené, když šlechta získala na vládì vìtší podíl.

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 09 úno 2007 10:33 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
elizabeth píše:
Viola píše:
elizabeth píše:
Nikdo krome kralovskeho puvodu a okolnosti... a zodpovednosti za cesky stat, kdyz videla ten "svincik" kolem sebe ( pardon za expres. vyraz) :D. Jinak souhlasim.

Nemyslela jsem to takhle, ale spíš že kdyby si Eliška postavila hlavu, tak ji do toho nikdo nenahnal - ale asi ta odpovìdnost za situaci v Èechách tam urèitì byla.
Ona prave tady ta odpovednost me vede k tomu, ze Eliska nebyla zas az tak spatna. No pani PhDr. Kopickova si to mozna myslela take a proto na ni napsala to sve oslavne dilo... :?
Jan pro zmenu, aspon ze zacatku, moc zodpovednosti nepobral. No a jestli zmoudrel do konce zivota, kdyz syny prednich rodu vzal s sebou vstric smrti u Krescaku, to nevim. Karla ale nastesti nechal vynest z bitvy a o jeho diplomatickych uspesich jsme jiz take mluvili.


No, zase tu budu za "advocata diavoli" - ale k té bitvì u Crecy - mnoho autorù už v tomto bodì Jana obhájilo - byli tam s ním pøedevším øíšští rytíøi , èeská hotovost byla spíš u Karla , a o to se skuteènì postaral, aby ho z bitvy vyvezli.
Jak víme, zùstal s ním rytíø Mnich (Monch) a Jan z Klingeberka. Také víme, že zde padl mladý Jindøich z Rožmberka.

Já to fakt zkusím všechno o Janovi sepsat, ale budu na to potøebovat víc èasu.
Takle jsou to ode mne takové "výkøiky" do tmy.

Kateøina


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Dotaz ... neslyšeli jste
UNREAD_POSTNapsal: 12 úno 2007 17:38 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
Dotaz : øíká Vám nìco jméno Henrich /Jindøich z Bruselu ?

Na jinde zminovaném rodokmenu jsem ho našla uvedeného jako druhého nemanželského syna krále Jana jen s údajem -
Henrich von Brussell, mnich, 1337

Zatím jako jediného nelegitimního potomka všichni zmiòovali pouze Mikuláše, pozdìjšího patriarchu Aquilejského, s tím, že napø. Šusta uvádí, že pøi Janovì zpùsobu života jich mohlo být mnohem víc, ale jsou neznámí.

Kateøina


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 12 úno 2007 20:43 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
ted jsem koukala do ptacka Spevacka ( Jan Lucembursky a jeho doba) - nic. :cry:

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 14 úno 2007 13:01 
Offline
Kníže
Uživatelský avatar

Registrován: 22 led 2007 10:38
Příspěvky: 409
Bydliště: HK
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
marnì jsem ho hledal v genealogických rozrodech panovnických rodù - pøiznávám ovšem, že bylo naivní hledat v nich levoboèka. maráz mi pøed lety ukazoval lucemburskou publikaci, kterou vydali jeho rodáci k 650 výroèí jeho smrti. ovšem nevlastním ji a asi bych si ani moc nepoèetl (ale mìla pìkné obrázky :lol:). v pøípadì zájmu pøepošlu kontakt na Maráze. je velmi pøíjemný a sdílný


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 20 úno 2007 08:22 
Offline
Kníže
Uživatelský avatar

Registrován: 22 led 2007 10:38
Příspěvky: 409
Bydliště: HK
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
zajímavá studie o smrti krále Jana v bitvì u Kresèaku 1346 http://dvur.radekpl.net/martovapole/krescak.htm jen negativnì hodnotím adminovo pojetí poznámek pod èarou, které vložil pøímo do textu v kontrastní èervené barvì a menší velikosti.

_________________
servo


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 343 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 18  Další

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz