Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 27 led 2021 13:35

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 163 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 29 led 2008 17:34 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 07 říj 2007 18:37
Příspěvky: 2055
Bydliště: Praha
Has thanked: 0 time
Been thanked: 12 times
Bertoldus, frater Templi píše:
Tam je ale nìkde také malý plochý kámen v místì, kde mìl být P. O. II. zabit. Pokoušel jsem se to asi pøed dvìma roky hledat, ale nenašel, vlastnì jsem nevìdìl. kde ot na to katastru je.

A kde se píše o tom kameni? Tenhle pomník je docela nový, nemùže stát v místì toho kamene jako jeho honosnìjší náhrada?


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 29 led 2008 20:05 
Offline
Panoš

Registrován: 10 led 2008 21:03
Příspěvky: 60
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ne, ne, to mám nìkde z litaretury, snad od Ivanova, ale tam je myslím i fotka. Mìlo by to být nìkde u polní cesty, v katastru, ale samozøejmì to také není staré, snad nìkdy z 19. století.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 29 led 2008 20:12 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 07 říj 2007 18:37
Příspěvky: 2055
Bydliště: Praha
Has thanked: 0 time
Been thanked: 12 times
Bertoldus, frater Templi píše:
Ne, ne, to mám nìkde z litaretury, snad od Ivanova, ale tam je myslím i fotka. Mìlo by to být nìkde u polní cesty, v katastru, ale samozøejmì to také není staré, snad nìkdy z 19. století.


mì šlo spíš o opaèné stáøí i ten Ivanov to mohl psát v sedmdesátých letech, kdy tam mohl být ještì jen placák v zemi, který mohl v roce 1978 nahradit tenhle pomník. Ani sám pøesnì nevím, kde tohle je, byl jsem tam se zájezdem hradologù a stavìli jsme tam asi na 5 minut jen díky tomu, že to bylo víceménì pøi cestì na tvrzištì v Gaiselsbergu. Navíc jsem tehdy ještì nevlastnil GPS, jinak bych to aspoò zamìøil...


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 29 led 2008 20:16 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 07 říj 2007 18:37
Příspěvky: 2055
Bydliště: Praha
Has thanked: 0 time
Been thanked: 12 times
tady je o tom pomníku nìco víc, nìmecky neumím, tak nevím, co pøesnì se tam píše...

http://www.sagen.at/texte/sagen/oesterreich/niederoesterreich/march/derheiligeregen.html


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 29 led 2008 20:25 
Offline
Panoš

Registrován: 10 led 2008 21:03
Příspěvky: 60
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Jo, to je standardní text, ale to neøeší tu vìc s pomníèkem Pøemyslovy smrti. Totiž ten velký obelismoidní pomník je u silnice, ale ten malý má být v místì smrti. Asi bude potøeba tam zajet o najít to.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 29 led 2008 20:59 
Offline
Vévoda

Registrován: 22 bře 2007 22:04
Příspěvky: 872
Bydliště: Martinovo údolí
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ten text je o svatém dešti-báje,nic historického. Mám se podívat,jestli je tam nìco jiného?

_________________
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 29 led 2008 21:22 
Offline
Vévoda

Registrován: 22 bře 2007 22:04
Příspěvky: 872
Bydliště: Martinovo údolí
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Obrázek
obraz bitvy.V Jedenspiegen je muzeum té bitvy,asi by to vìdìli.Jinak v textech o bitvì nic o kameni není.

_________________
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 31 led 2008 08:51 
Offline
Kníže
Uživatelský avatar

Registrován: 22 led 2007 10:38
Příspěvky: 409
Bydliště: HK
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Bertoldus, frater Templi píše:
Jinak - nestálo by zato udìlat v létì pou do Suchých Krut? Na konci roku je osmièka a kdo se dožije padesátého èi stého výroèí? Tedy myslím pou vplné zbroji.


No a nebude se na rakouské stranì poøádat nìjaké requiem? Pìšky bych to v plné zbroji jít nechtìl - jako nobil bych se pronesl :wink: Ale nezní to nezajímavì, jenom se obávám, že se nám kalendáø plní pøíliš rychle aktivitami, které jsou pomìrnì dùležité a vzájemnì se termínovì vyluèují...

_________________
servo


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 09 úno 2008 18:28 
Offline
Panoš
Uživatelský avatar

Registrován: 16 led 2008 20:57
Příspěvky: 53
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Já bych se ještì vrátil k debatì s Elisabeth ohlednì Boreše z Rýzmburka, zda se jednalo o jednoho pøíslušníka rodu, èi otce se synem.
Jde jen o moje úvahy proè jde o jednu osobu.
Èistì hypoteticky - vztahy mezi králem Pøemyslem Otakarem II. a Borešem II. (zajímavá shoda èísel-že) byl od poèátku dost napjatý. Naprostá podpora Boreše králi Václavovi I. pøi vzpouøe Pøemysla Otakara II., jeho následná porážka vojskem Boreše v bitvì u Mostu. Potom nemilost po nástupu Pøemysla Otakara II. na trùn - možné uvìznìní, odebrání èi pøevedení jeho majetkù do lenní závislosti a to vèetnì rodového sídla Rýzmburka ( tahle vìc je dodnes otevøena - nìkteøí historici jako T. Durdík zastávají názor, že Rýzmburk byl královský a Boreš se ho zmocnil, D. Menclová ve své knize zase zastává názor, že hrad byl od poèátku majetkem Hrabišicù a Borešovi byl odebrán, pøeveden v léno a posléze vrácen). V bitvì u Kresennbrunnu nejspíše velel pøímo záloze èi nìjakému jinému vyèlenìnému oddílu. A pak ona "zrada" (to píšu schválnì - kdo ví, jak to opravdu bylo) v roce 1276 a následná poprava Boreše roku 1277.
Na mne to prostì pùsobí. že šlo o dlouhodobì nepøátelské vztahy mezi tìmito dvìma muži :
v první fázy pokoøení Pøemysla Otakara II.
v druhé fázi pak pomsta a pokoøení Boreše z Rýzmburka( pøipopmínám že one první fáze byla z hlediska právního ze strany Boreše v poøádku, podporoval legitimního krále proti vzbouøecùm) a z psychologického hlediska velmi pravdìpodobný pocit nespravedlnosti
v tøetí fázi urèitá forma spolužití (ale pochybuji o nìjaké hlubší podpoøe )
a ve fázi ètvrté možná pomsta èi možný pocit nutnosti ochrany pøed jednáním a z toho plynoucíl obavy z Pøemysla Otakara II.
Z toho dle mne spíše vychází, že šlo jen o jednu osobu, nedomnívám se by si syn ( pokud by šlo o dvì osoby ) v sobì nesl takovou z᚝.
Ale øíkám, je to jen mùj názor.

_________________
Jsem kdo jsem, nic víc a ani nic míò.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 10 úno 2008 19:35 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 04 zář 2006 14:24
Příspěvky: 2745
Bydliště: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Has thanked: 32 times
Been thanked: 5 times
Borso,

zdravím. Pøedem se musím omluvit, že do diskuse na úrovni nemám o Hrabišicích dostateèné znalosti a i konkrétnì sám Boreš z Rýzmburka mì zajímá jen jako úèastník šlechtického odboje proti Pøemyslovi v letech 1276-1277. Ale musím poopravit nìkteré vìci ve Tvých úvahách. Aèkoli i Tvé jmého signalizuje zpøíznìnou duši s tímto rodem, si to musím dovolit..

Ale pojïme po poøádku. Máš pravdu, že vztah Pøemysla Otakara a Boreše byl zatížen starými spory. Druhé pokraèování Kosmovo nám píše: urozený muž Boreš, odstoupil od krále, ztrativ královu milost bez viny, nebo jeho nepøátelé krále nedobøe zpravili. Rýzmburkové, stejnì jako Vítkovci drželi léna, která byla oddìlená od Èech, v pøípadì Rýzmburkù to byla léna míšeòská. Navíc mìl za manželku Richardis ze Schonburgu ( Šumburka). Mìl tedy stejnì jako Vítkovci spojení s Øíší. Nemusel být ten odboj pouze osobního charakteru, jako pomsta vùèi Pøemyslovi, i když na rozdíl od Vítkovcù, zde tento aspekt roli hrát jistì mohl.
Po Pøemyslovì Podìbradském listu ( viz èlánek o Závišovi) se Boreš dostal do znaèných potíží. V zachovaném listì jej sice Rudolf ujišuje, že ho nikdy neopustí a nazývá ho nejvìrnìjším z vìrných, ale nepodnikl kvùli nìmu žádnou vojenskou akci a dle dalšího listu z Vídeòské formuláøové sbírky byl Boreš zajat. Ale nesoudil ho Pøemysl, ale byl souzen zemskými kmety, takže o pomstì ani ze strany krále nemùže být øeè. Ta listina, která dokládá tento právní výrok je vydaná 10.ledna 1278 v Olomouci. A teï to hlavní: poprava Boreše z Rýzmburka se neuvádí, byl vysokého vìku a mohl zemøít ve vìzení.
A teï, proè asi vznikly ty spekulace o otci a synovi v tom Kressenbrunském a odbojném pøípadì? Protože po sobì zanechal syna ještì ve vìku nezletilém a nuceném mít poruèníka (Fridrich ze Šumburka) Boreše II. z Rýzmburka. Možná se zdálo, že je stár na tak mladého syna, ale i Vok z Rožmberka mìl syny v pokroèilém vìku a nebylo to neobvyklé. Tohle je opravdu èistì jen spekulace a navíc moje, tudíž nevyètená z literatury nebo pramenù, jen tak filosofuju.

Ona historie je trochu jako kvantová teorie. Nikdy nelze øíct, že ten jev nastane nebo nastal( v té historii) s jistotou, lze vždy øíct že nastane nebo nastal ( v historii) jen s urèitou vìtší èi menší pravdìpodobností.

_________________
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 11 úno 2008 19:40 
Offline
Panoš
Uživatelský avatar

Registrován: 16 led 2008 20:57
Příspěvky: 53
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ctná Elisabeth !

Já jsem také netvrdil, že to tak bylo.
Z této je doby jak sama víš je dost málo informací a zpráv - a z tìch které jsou, je èást ještì z dob pozdìjších a tudíš z doslechu.
A informace z doslechu nemusí být pøíliš vìrohodná - viz bulvár : "od dobøe informovaného zdroje, od kolegy a podobnì".
Dovolím si jemnì parafrázovat spisovatele Wihelma Henrika van Loona : Dovolte mi, abych vám vyprávìl o nìèem, jak se mi zdá, se stalo anebo se mohla stát.
Šlo mi jen o otevøení dalších možností a smìrù v této diskuzi.

_________________
Jsem kdo jsem, nic víc a ani nic míò.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 11 úno 2008 19:47 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 04 zář 2006 14:24
Příspěvky: 2745
Bydliště: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Has thanked: 32 times
Been thanked: 5 times
Borso píše:
Ctná Elisabeth !

Já jsem také netvrdil, že to tak bylo.
Z této je doby jak sama víš je dost málo informací a zpráv - a z tìch které jsou, je èást ještì z dob pozdìjších a tudíš z doslechu.
A informace z doslechu nemusí být pøíliš vìrohodná - viz bulvár : "od dobøe informovaného zdroje, od kolegy a podobnì".
Dovolím si jemnì parafrázovat spisovatele Wihelma Henrika van Loona : Dovolte mi, abych vám vyprávìl o nìèem, jak se mi zdá, se stalo anebo se mohla stát.
Šlo mi jen o otevøení dalších možností a smìrù v této diskuzi.
Je mi to zøejmé a je mi ctí, že se mnou o tom diskutuješ,nebo mám na diskusi o pánech z Rýzmburka málo znalostí a bohužel i dost málo èasu( to hlavnì na vyhledávání informací).A opìt bohužel, jedinou mojí prošvihnutou knihou v cyklu Páni z ..., jsou Páni z Rýzmburka a dost špatnì to nesu. :(

_________________
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 14 úno 2008 19:32 
Offline
Panoš
Uživatelský avatar

Registrován: 16 led 2008 20:57
Příspěvky: 53
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Shodou okolností je to jediná kniha z tohoto cyklu, kterou mám

_________________
Jsem kdo jsem, nic víc a ani nic míò.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: trochu z „jiného pohledu“
UNREAD_POSTNapsal: 12 kvě 2008 20:36 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Sekel Camun píše:
Albrecht byl ... docela parchant a hlavní nepøítel Èechù a èeské státnosti. ... jeho podlé a zákeøné chování k Václavovi ... protiprávné a smìšné pøivlastòování si èeské koruny pro všechny své syny v pøípadì úmrtí ... èistì mocenský nepøítel Èech, který se navíc neštítil využít jakýchkoliv praktik k zvìtšení své moci a v jeho myšlení bylo èeské království úhlavním nepøítelem. Nedivil bych se ani jeho propojení s vraždou Václava. ... všemožnì oèeròovali pøemyslovský rod z dùvodù legitimizace vlastní vlády a jeho výsledkem je i u Èechù rozpaèitý pohled na nìkteré èiny pøemyslovcù. Jednou je to vražda jindy prostì vítìzství v boji. ...

Ano, to je výèet vlastností, mocenských ambicí, praktik a vùbec filozofie moci v koncentrované podobì. To jsou atributy pøíslušníkù Habsburského rodu. Rodu, jehož pùsobení se jako èervená nit táhne našimi národními dìjinami dlouhá, pøedlouhá staletí. Tenkrát v den sv. Rufa LP 1278 mezi Jedenspeigenem a Dürnkruty jakoby to vše zaèalo ...

P.S. Vkládám tento pøíspìvek sem, i když by zrovna tak dobøe „pasoval“ nìkam do Habsburkù. Taky mùže èásteènì odpovídat i na otázku, skrytou v názvu tématu.

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 12 kvě 2008 21:23 
Offline
Panoš
Uživatelský avatar

Registrován: 14 bře 2008 11:21
Příspěvky: 75
Bydliště: Luštìnice, soud. okr. Benátky n.J
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Tak se ´tam jed podívat ! Myslíš, že tam najdeš památníèek sebezpytu rakouského ? Ale kdeže ! Tahle bitva je pro nìmecky mluvící zemì zcela normální a témìž bezvýznamnu epizodkou. Trauma máme jen my ... A takzvané slavné vítìzství Václava II. 1304 u Kutné Hory, které mnozí naši historici berou jako odvetu za Motavské pole (pardon - Durenkrut), v jejich historických statích odbývají strohým - neúspìšné tažení Albrechta ...


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 13 kvě 2008 09:11 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 04 zář 2006 14:24
Příspěvky: 2745
Bydliště: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Has thanked: 32 times
Been thanked: 5 times
rakpav píše:
Tahle bitva je pro nìmecky mluvící zemì zcela normální a témìž bezvýznamnu epizodkou.
...
A takzvané slavné vítìzství Václava II. 1304 u Kutné Hory, které mnozí naši historici berou jako odvetu za Motavské pole (pardon - Durenkrut), v jejich historických statích odbývají strohým - neúspìšné tažení Albrechta ...
No ono ani v 70 nejslavnìjších bitvách dìjin žádnou bitvu na Moravském poli nenajdeme. Asi svìtové a evropské dìjiny až tak moc neovlivnila, jen ty èeské... :cry: Je pravda, že taková bitva u Moháèe nebo Kresèaku ( kde taky padl èeský král) ovlivnila celou Evropu mnohem víc. Tady se jen èeský král postavil proti právoplatnì zvolenému králi øímskému :evil:
A slavné vítìzství Václava u Hory Kutny se s neúspìšným a neslavným tažením Albrechta tamtéž :wink: nevyluèuje a je pravda, že žádný národ si moc porážky nevyzdvihuje. To asi jen my Èeši... 8)

_________________
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: kdo proti komu
UNREAD_POSTNapsal: 13 kvě 2008 10:00 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
elizabeth píše:
...Tady se jen èeský král postavil proti právoplatnì zvolenému králi øímskému...
No, já bych si to dovolil ponìkud obrátit. Právoplatnì zvolenému králi øímskému byla trnem v oku moc a sláva "krále železného a zlatého". Byl to pøece Habsburk. A k tomuto osudovému støetu muselo tak jako tak døíve nebo pozdìji dojít. Takové dvì perzóny by se v exponovaném støedoevropském prostoru prostì nesmìstnaly...

elizabeth píše:
...je pravda, že žádný národ si moc porážky nevyzdvihuje. To asi jen my Èeši... 8)
Ano, ale tentokrát bych to nepøíèítal onomu typickému èeskému sebemrskaèství, ale skuteènosti, že ony prohry mìly opravdu fatální dopady na další vývoj v zemích Koruny. Moravské pole nevyjímaje...

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: kdo proti komu
UNREAD_POSTNapsal: 13 kvě 2008 10:27 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 04 zář 2006 14:24
Příspěvky: 2745
Bydliště: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Has thanked: 32 times
Been thanked: 5 times
Jiøí Motyèka píše:
Ano, ale tentokrát bych to nepøíèítal onomu typickému èeskému sebemrskaèství, ale skuteènosti, že ony prohry mìly opravdu fatální dopady na další vývoj v zemích Koruny. Moravské pole nevyjímaje...
Tak v tomto pøípadì jen ona prohra ... a jak sám píšeš pouze na vývoj zemí Koruny,a to i když do toho zapoèteme také Polsko, rakouské zemì a Uhry... není celá Evropa :lol: , tak si fandit nemùžeme, že jsme dùležití... Ale ony vzájemné neshody vyplývaly spíše z povah obou pánù než z malého území pro realizaci jejich velkolepé a vzletné politiky. :)

JM píše:
No, já bych si to dovolil ponìkud obrátit. Právoplatnì zvolenému králi øímskému byla trnem v oku moc a sláva "krále železného a zlatého". Byl to pøece Habsburk.
No ale ti nìmecky mluvící obèané a historici to takhle rozhodnì nevidí, viz zde.

Což samozøejmì i, jak vyplývá s odkazovaného pøíspìvku, neznamená, že s tím souhlasím... :wink:

_________________
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Ovlivnila bitva evropské dìjiny
UNREAD_POSTNapsal: 13 kvě 2008 12:07 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
Tak a já si zase myslím, že bitva na MOravském poli evropské dìjiny ovlivnila.

Jak psal Jiøí bylo to skuteènì kdo z koho.
Když srovnáte dìjiny rodu Pøemyslovcù a Habsburkù - tak kdo to byl v té dobì rodem (a majetem Habsburk) proti Pøemyslovi ? Krev Štaufù proti hrabátku ze Švýcarského pomezí.

Vítìzstvím na Moravském poli vyhrál Rudolf svému rodu budoucnost na stovky let.
Nemáme rádi alternativní dìjiny - nicménì jen pro tento úèel si pøedstavte, že by byl Rudolf poražen - kde by pak byl "osud trùnu habsburského " ? Evropa bez Habsburkù - považte !
Tak byla ta bitva dùležitá nebo ne ?

_________________
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Ovlivnila bitva evropské dìjiny
UNREAD_POSTNapsal: 13 kvě 2008 13:20 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 04 zář 2006 14:24
Příspěvky: 2745
Bydliště: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Has thanked: 32 times
Been thanked: 5 times
Katerina píše:
Tak a já si zase myslím, že bitva na MOravském poli evropské dìjiny ovlivnila.
Ale ne natolik, aby to zahrnuli tøeba Anglièané, Francouzi nebo Španìlé a vùbec kdokoli, s vyjímkou støedoevropského prostoru, do bitev evropského významu. Ale pøiznám se, že já osobnì bych ji tam zahrnula na 200% :lol:

Citace:
Když srovnáte dìjiny rodu Pøemyslovcù a Habsburkù - tak kdo to byl v té dobì rodem (a majetem Habsburk) proti Pøemyslovi ? Krev Štaufù proti hrabátku ze Švýcarského pomezí.

A to byl základní pøedpoklad pro volbu øímského krále, že to nebude nikdo významný a nebude mít v sobì vzpurnou štaufskou krev. :wink:

Citace:
Vítìzstvím na Moravském poli vyhrál Rudolf svému rodu budoucnost na stovky let.
A jak málo chybìlo k vymøení Habsburkù, když z celé øady Albrechtových synù zùstal jen chromý a moudrý Albrecht...

Citace:
Nemáme rádi alternativní dìjiny - Evropa bez Habsburkù - považte !
Tak byla ta bitva dùležitá nebo ne ?
Ona by si Evropa svoji cestièku našla i bez Habsburkù, vládli by v Rakousku Korutanci, Lucemburkové, Pøemyslovci( :!: ) nebo tøeba Bavoøi...

Ale fuj, spekulace :evil:

_________________
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 163 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz